Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ELİF UZGÖREN İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler  2000
  Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalışmaları Enstitü Anabilim Dalı  2003
  Doktora  University of Nottingham University of Nottingham SİYASET BİLİMİ  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler  2021
 • NO AD YIL
  1  Globalisation and the struggle over hegemony in a peripheral context Turkey's membership bid to the ...  2021
  2  Avrupa Entegrasyonunun Krizi, Reformlar ve Sosyal Taraflar: Nasıl bir Uzlaşı?...  2020
  3  Kriz Bağlamında Eleştirel Siyasi Ekonominin Yerini Yeniden Düşünmek: Avro Krizi ve Kuramsal Kriz...  2019
  4  Kalkınmayı Yeniden Düşünmek: Güncel Tartışmalar ve Sorular...  2019
  5  Consolidation of neoliberalism through political Islam and its limits: The case of Turkey...  2018
  6  Countering globalization and regionalization: is there a united front within Turkish labour and disa...  2017
  7  The Enduring Relevance of Rosa Luxemburg's The Accumulation of Capital...  2016
  8  Limits to temporary protection: non-camp Syrian refugees in İzmir, Turkey...  2016
  9  Globalisation and Trade Unions in Turkey: Two Class Strategies in Countering Neo-liberal Restructuri...  2014
  10  Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ve Entegrasyon Teorileri: Gramsci'ci Tarihsel Materyalizmin Litera...  2012
  11  Explaining Social Constructivist Contributions to Security Studies...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Reconsidering core-periphery relations under digital capitalism: reflections from Turkey under digit... 01/09/2022 - 04/09/2022
  2  Dijital Kapitalizm ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Merkez-Çeper Ülke İlişkilerini Yeniden Düşün... 26/05/2022 - 29/05/2022
  3  Internationalism and Women's Rrights/feminist movement in Turkey: Reconsidering Europeanisation with... 12/05/2022 - 13/05/2022
  4  Avrupa Entegrasyonunun Krizi, Reformlar ve Sosyal Taraflar: Nasıl bir Uzlaşı... 11/04/2019 - 13/04/2019
  5  Küreselleşmenin Gerilemesi Tartışması: Popülizm ve Ekonomik Küreselleşme İlişkisi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  6  Consolidation of neoliberalism through political Islam and its limits: the case of Turkey... 13/03/2017 - 15/03/2017
  7  Avrupa'daki ekonomik ve siyasi kriz bağlamında Avrupa entegrasyonunu açıklarken uluslararası si... 28/04/2016 - 01/05/2016
  8  Kamp Dışındaki Suriyelilerin Geçici Koruma Kapsamında Sosyo-ekonomik Durumu: İzmir Örneği... 26/02/2016 -
  9  Trade Unions and Women Employment in Atypical Work: A Case Study from İzmir... 10/09/2015 - 11/09/2015
  10  Trade Unions and Fractions of Left in Turkey, Alternatives to Globalization and Neoliberal Restructu... 14/02/2014 - 15/02/2014
  11  Rethinking the Struggle over Hegemony: Globalisation, the European Union and Turkey... 08/11/2012 - 11/11/2012
  12  European Integration and Turkish Labour: Is There a Counter-Hegemonic Project Contesting European Me... 19/03/2012 - 19/03/2012
  13  Social Forces and Hegemonic Projects in Turkey`s Integration into European Structures: Is There Any ... 10/11/2011 - 13/11/2011
  14  Competing Social Forces and Hegemonic Projects, An Analysis of Turkish Integration into European Str... 09/09/2010 - 11/09/2010
  15  Gramscian Analysis and the Theory of Discourse: Two Perspectives in Analyzing Hegemony... 16/06/2010 - 18/06/2010
  16  Gramscian Analysis and the Theory of Discourse: Two Perspectives in Analyzing Hegemony... 19/10/2009 - 19/10/2009
  17  Avrupa Entegrasyon Teorilerinin Genişlemeye ve Derinleşmeye İlişkin Varsayımlarının Eleştire... 16/04/2009 - 17/04/2009
  18  Turkish Development Strategy and the European Union: Discourses and Strategies of the Trade Unions ... 12/09/2007 - 15/09/2007
  19  Discourses of the Turkish Intellectuals on Turkey's European Union Membership... 06/09/2007 - 08/09/2007
  20  Competing Social Forces, Hegemonic Projects and Discourses: An Analysis of Turkish Integration to th... 19/02/2007 - 23/02/2007
  21  Common Foreign and Security Policy: A Political Devise with Remaining Obstacles?... 13/12/2004 - 13/12/2004
  22  The CFSP: A Political Devise With Remaining Obstacles... 24/05/2004 - 26/05/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Uluslararası Siyasal İktisat Uluslararası İlişkilere Giriş...  2022
  2  Retreat from Globalization? Crises of Liberal Hegemony and Rising PopulismCSR in an age of Isolationism...  2021
  3  Studying Trajectory of Turkey's EU Membership: Criticisms and Contributions of Critical Political EconomyUnwanted Europeanness? Understanding Divisions and Inclusion in Contemporary Europe...  2021
  4  Avrupa Entegrasyonu, Eleştirel Politik Ekonomi Yazını ve Literatüre Katkıları Eleştirel Uluslararası Politik Ekonomi 2: Bölgesel Çalışmalar...  2021
  5  Internationalism and Europeanisation in the struggle over gender equality: Women's rights feminist movement in Turkey Feminist Framing of Europeanisation: Gender Equality Policies and the EU...  2020
  6  Küreselleşmenin Krizi Eşitsizlikler ve Reform Önerileri Küreselleşmenin Krizi Pandemi ve Uluslararası Siyaset...  2020
  7  Common Foreign and Security Policy: A Political Devise With Remaining Obstacles? One Enlargement Is Not Enough: South East European Debates on EU Integration...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Inspire: Innovative Support for Promoting Refugee Entrepreneurship in Tourism...  10/2023 - 11/2025
  2  Afet Sonrası Çocuklara Psikososyal Destek...  5/2023 - 2/2024
 • NO AD YIL
  1  ODTÜ, Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Yılın Tezi Ödülü...  2003
 • NO AD YIL
  1  Jean Monnet Yükseklisans Bursu Avrupa Birliği Komisyonu  2005
  2  ODTÜ, Avrupa Çalışmaları Merkezi  2003
  3  YÖK Bursu  2008
  4  ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi  2008
 • NO Görev
  1 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2023- Şubat 2024
  2 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2022- Nisan 2023
  3 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2022- Aralık 2022
  4 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2019- Kasım 2019
  5 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Mart 2018- Mart 2021
  6 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2018- Eylül 2018
  7 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Nisan 2016- Nisan 2019
  8 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2016- Mart 2019