En

DOÇ.DR. NECDET ŞENGÜN İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1998
  Yüksek Lisans  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Türk-İslam Edebiyatı)  2014
 • NO AD YIL
  1  Türk İslam Edebiyatında Manzûm Hz. Ali Mevlidleri ve Câferî'nin Mevlûd-i Haydaru'l-Kerrâr'ı...  2013
  2  Şâir Bir Osmanlı Hattatı: Eğrikapılı Mehmed Râsim...  2011
  3  Klasik Türk Şiirinde Kalem Kasideleri (Kalemiyyeler)...  2008
  4  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili Adlı Tefsirindeki Türkçe Şiirlerin Değerlendir...  2007
  5  La'li Mehmed Fenai ve Divançesi...  2007
  6  Nazir İbrahim-i Gülşeni ve Farklı Bir Kırk Hadis Denemesi (Risale-i Ehadis-i Erbain-i Sülasiyye)...  2007
 • NO AD TARİH
  1  XVIII. Yüzyılda Tokat'ta Bir Nakşi: Turhallı Şeyh Mustafa Efendi ve Mürşidü's-Salikin'i... 25/09/2014 - 26/09/2014
  2  Balkanlar'da Edirneli Bir Kadı Şair: Nazir İbrahim Gülşeni... 07/05/2014 - 09/05/2014
  3  Fakîrî ve Manzum Hikâye-i Ashâb-ı Kehf'i... 20/09/2012 - 22/09/2012
  4  Ahmed Sûzî Dîvânında Dil ve Anlatım... 26/05/2012 - 26/05/2012
  5  Eşrefoğlu Abdullah-ı Rumi'nin Şiirlerinde Dil ve Anlatım... 07/05/2010 - 08/05/2010
  6  Şeyh Ahmed Rindi ve Şiirlerinde Melamet Neşvesi... 30/04/2010 - 01/05/2010
 • NO AD YIL
  1  Tefsîr-i Mi'râcu'n-Nebî Muhammed İlhâmî...  2016
  2  Kuloğlu Şeyh İlyas Etvar-ı Seb'a (Nefsin Yedi Mertebesi)...  2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  I. BÖLÜM: İslami Dönem Türk Edebiyatı Türk İslam Edebiyatı...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Nazir İbrahim ve Divanı (Metin-Muhteva-Tahlil)...  7/2004 - 5/2007
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2021-Devam ediyor
  2 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Aralık 2018- Şubat 2019
  3 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2018- Şubat 2019
  4 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Aralık 2018- Şubat 2019
  5 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2018- Haziran 2020
  6 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2018- Aralık 2018
  7 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2018- Temmuz 2021
  8 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2017- Temmuz 2018
  9 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2015- Kasım 2018
  10 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  11 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2014- Kasım 2015
  12 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Şubat 2013- Eylül 2014
  13 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  14 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2011- Ağustos 2014
  15 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Aralık 2009- Aralık 2012
  16 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2009- Temmuz 2012