En

DOÇ.DR. MUHARREM KEMAL ÖZFIRAT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden İşletme  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Programı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği  2013
 • NO AD YIL
  1  Truck Selection with the Fuzzy-WSM Method in Transportation Systems of Open Pit Mines...  2021
  2  Selection of Thick Coal Seam Mining Method Using Analytic Hierarchy Process...  2019
  3  Risk Management for Truck-LHD Machine Operations in Underground Mines Using Failure Modes and Effect...  2019
  4  The Importance of Occupational Health and Safety in Working with Heavy Duty Machines...  2018
  5  A Study on Usage of Management Information Systems in Occupational Safety...  2018
  6  Numerical Modelling of Stress-Strain Analysis in Underground Thick Coal Mining...  2018
  7  A sampling study on rock properties affecting drilling rate index (DRI)...  2018
  8  The Cost and Effect of Powered Roof Support in Longwall Installation Cost...  2017
  9  Integration of Risk Matrix and Event Tree Analysis: A Natural Stone Plant Case...  2017
  10  Numerical Analysis of Underground Space and Pillar Design in Metalliferous Mine...  2017
  11  Determination of Travertine Samples Porosity Using Image Analysis Method...  2017
  12  A Parametric Study Using Numerical Modelling to Assess the Stability of Marble Quarries...  2017
  13  The performance prediction of roadheaders with response surface analysis for underground metal mine...  2017
  14  Examining the Relation between Rock Mass Cuttability Index and Rock Drilling Properties...  2016
  15  A new approach to rock brittleness and its usability at prediction of drillability...  2016
  16  A Fuzzy Approach to Selecting Roof Supports in Longwall Mining...  2016
  17  Uzunayak Üretimindeki Mevcut Tehlike Kaynaklarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi...  2016
  18  Integration of Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Multi-Objective Fuzzy Goal Programming for Selec...  2015
  19  Selection of tunneling machines in soft ground by fuzzy analytic hierarchy process...  2015
  20  Bantlı Konveyörler...  2015
  21  Madenlerde İş Güvenliği...  2014
  22  A Fuzzy Method for Selecting Underground Coal Mining Method Considering Mechanization Criteria...  2012
  23  Computer Applications in Underground Mining...  2011
  24  A FACILITY LAYOUT PROBLEM IN A MARBLE FACTORY VIA SIMULATION...  2011
  25  Efficiency Of Single Pass Longwall (SPL) Method In Cayırhan Colliery, Ankara/Turkey...  2010
  26  Robotik Sistemler ve Madencilikte Kullanımının Araştırılması...  2009
  27  Analyzing the Relation Between Uniaxial Compressive Strength (UCS) and Shore Hardness (SH) Value of ...  2009
  28  Determination of Coal Remaining in Gob at GLI Thick Coal Seam Using Physical Modelling...  2008
  29  Determination of the most effective longwall equipment combination in longwall top coal caving (LTCC...  2008
  30  Yürüyen tahkimat penceresinin kömür kaybına etkisi...  2008
  31  Madencilikte rekültivasyon ve doğa onarımı...  2007
  32  Modelling the risk factors of occupational accidents in an underground coal mine in Turkey using reg...  2005
  33  Truck-shovel optimization accounting for cost, safety, and operational practice...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Kaya Kesilebilirliği ve Kesilebilirlik Makinesi Tasarımı Üzerine Çalışmalar... 29/12/2020 - 29/12/2020
  2  Madencilik Faaliyetlerinde Kullanılan İnsansız Hava Araçlarında Karşılaşılabilecek Riskler ... 24/10/2019 - 25/10/2019
  3  Kalın Kömür Damarlarında Farklı Üretim Yöntemlerinin Nümerik Analizi... 24/10/2019 - 25/10/2019
  4  Uzun ayaklarda kullanılan kesici-yükleyici makinalar ve SWOT analizi... 24/10/2019 - 25/10/2019
  5  Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bir Krom Tesisine ait Kırma-Eleme-Öğütme ve Yıkama Ünit... 03/10/2019 - 04/10/2019
  6  Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Standartları... 03/10/2019 - 04/10/2019
  7  Binaların Patlayıcı ile Yıkımlarında Oluşabilecek Risklerin Hata Türü Etki Analiz Yöntemiy... 13/06/2019 - 15/06/2019
  8  The Review of Recent Developments in Underground Coal Mining... 14/11/2018 - 15/11/2018
  9  Uzunayak Madenciliğinde Tavan Göçük Risklerinin Değerlendirilmesi... 03/10/2018 - 05/10/2018
  10  Nokta Yük Dayanım Değerleri ile Tek Eksenli Basma Dayanım Değerinin Yapay Sinir Ağları Kullan... 03/10/2018 - 05/10/2018
  11  Yeni Kazı Havesine Geçiş Yöntemlerinin Farklı Ayak Uzunluklarındaki Verimlilik Analizi... 13/09/2018 - 14/09/2018
  12  Risk Assessment of Powered Roof Supports in Longwall Mining... 16/03/2018 - 17/03/2018
  13  Uzunayak Madenciliğinde Kazı İşçisinin Çalışma Ergonomisi... 02/11/2017 - 03/11/2017
  14  Yeraltı Madeni Bantlı Konveyör Kazalarının Olay Ağacı Analizi... 02/11/2017 - 03/11/2017
  15  Açık İşletmelerde Kamyon Kazaları ve Risk Değerlendirmesi... 02/11/2017 - 03/11/2017
  16  Yeraltı Madenlerinde Acil Durum Eylem Planlarının İncelenmesi ve Örnek Bir Model... 02/11/2017 - 03/11/2017
  17  İş Kazalarının Kök Neden Analizleri... 02/11/2017 - 03/11/2017
  18  A Parametric Study Using Numerical Modelling to Assess the Stability of Marble Quarries... 20/06/2017 - 22/06/2017
  19  Occupational Health And Safety Issues In Layout Design Problem Of a Marble Processing Plant... 10/05/2017 - 12/05/2017
  20  Regresyon Modellemesi ile Krom Cevherinin Fiyat Tahminlemesi... 12/10/2016 - 14/10/2016
  21  Determination of Optimum Panel Length in Longwall Considering Mining Cost... 08/07/2016 - 09/07/2016
  22  Türkiye'de Maden Kazaları için Kurtarma İstasyon Konumlarının Araştırılması... 08/05/2016 - 11/05/2016
  23  Açık İşletme Madenciliğinde Şev ve Basamaklarda Oluşan Risklerin Hata Türü Etki Analizi (HT... 08/05/2016 - 11/05/2016
  24  İZMİR BÖLGESİNDE ZEMİN ANAKAYA MODELLERİNİN DİNAMİK KOŞULLARDA SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ ... 11/04/2016 - 15/04/2016
  25  Madencilik Sektöründe Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımların Ergonomik Açıdan Değerlendir... 21/12/2015 - 22/12/2015
  26  Yeraltı Metal Madeni Ocaklarındaki Başlıca Tehlikelerin HTEA Risk Analizi Yöntemi ile Değerlen... 21/12/2015 - 22/12/2015
  27  Madenlerde Döküm Sahalarına Malzeme Boşaltma İşlerinde İş Güvenliği Analizi Ve Ekonomisi... 21/12/2015 - 22/12/2015
  28  Yeraltı Metal Madenciliğinde Yapılan Patlatma Faaliyetlerinde Oluşan Risklerin Hata Türü Etki ... 19/11/2015 - 20/11/2015
  29  İş Güvenliğinde Sanal Gerçeklik Uygulamaları... 03/10/2015 - 04/10/2015
  30  Blok Devrilmesi İşlemi Sırasındaki Tehlikelerin Ön Tehlike Analizi ile Değerlendirilmesi... 03/10/2015 - 04/10/2015
  31  Bir Mekanize Uzunayağın Simülasyon Yöntemi ile Modellenmesi... 01/10/2015 - 02/10/2015
  32  Ön Tehlike Analizinin Bulanık Mantık Kullanılarak Yapılması... 09/09/2015 - 11/09/2015
  33  The modelling of roof loads on self-advancing support in longwall... 07/09/2015 - 11/09/2015
  34  Yürüyen Tahkimatların Kullanımında Risk Değerlendirmesi... 14/04/2015 - 17/04/2015
  35  Rüzgar Türbini İnşa Edilecek Yüksek Plastisiteli Kil Zeminin Kireç Katkısı ile İyileştiril... 06/04/2015 - 10/04/2015
  36  Evaluation of factors influencing the room and pillar marble mining method apllied underground by AH... 22/10/2014 - 25/10/2014
  37  What- if analysis in a marble quarry... 22/10/2014 - 25/10/2014
  38  The Importance of Domestic Coal in Electric Energy Production of Turkey... 18/06/2014 - 20/06/2014
  39  Uzunayak Üretiminde Risklerin Fine-Kinney Metodu ile Değerlendirilmesi... 21/11/2013 - 22/11/2013
  40  Yeraltı Madeninde Nakliyatta Oluşan Risklerin Hata Türü Etki Analizi (HTEA) Yöntemiyle Sınıfl... 21/11/2013 - 22/11/2013
  41  Risk Analizi: Kömür Stok Sahaları İçin Örnek Bir Uygulama... 21/11/2013 - 22/11/2013
  42  Yeraltı Metal Madenlerinde Tavan Civatasının Seçimini Etkileyen Faktörlerin AHP (Analitik Hiyer... 25/09/2013 - 27/09/2013
  43  Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Yeraltı Maden İşletmelerinde Makine Seçiminin Fiziksel Ri... 23/05/2013 - 24/05/2013
  44  Oda Topuk Yöntemi ile Çalışan Bir Yeraltı Madeninde Tamsayılı Programlama ile LHD Rotalaması... 23/05/2013 - 24/05/2013
  45  Uzun Ayaklarda Kullanılan Yürüyen Tahkimatların Seçim Kriterleri... 23/05/2013 - 24/05/2013
  46  Gözenekli Kayaçlarda Görüntü Analizi Yöntemiyle Porozite Tayini... 13/12/2012 - 15/12/2012
  47  Doğaltaş Üretim Tesislerinde Risk Analizi ve Değerlendirmesi... 13/12/2012 - 15/12/2012
  48  Influence of Geological Parameters on Production and Planning Under Difficult Working Conditions in ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  49  Mermer İşletmelerinde Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi... 24/11/2011 - 25/11/2011
  50  Çeşitli Magmatik Kayaçlarda Uç Aşınma İndeksleri ile Kayaç Özellikleri Arasındaki Bağınt... 05/05/2011 - 06/05/2011
  51  Blok Göçertme Yöntemi ile Çalışan bir Yeraltı Madeninde LHD Rotalama Problemi... 05/05/2011 - 06/05/2011
  52  A Supplier Selection Problem in a Marble Factory... 03/06/2010 - 05/06/2010
  53  Mermerlerde Delme Oranı İndeksini Etkileyen Parametrelerin Araştırılması... 04/11/2009 - 06/11/2009
  54  Examination of Drilling Rate Index (DRI) of Rocks... 01/10/2009 - 03/10/2009
  55  Analyzing the Relation Between Uniaxial Compressive Strength (UCS) and Shore Hardness (SH) Value of ... 30/10/2008 - 31/10/2008
  56  Madencilikte Yapay Zeka Uygulamaları ve Bir Yeraltı Madeni Örneği... 15/10/2008 - 17/10/2008
  57  Bir Mermer Fabrikasında İş Akışının Simülasyon ile Modellenmesi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  58  GLİ Kalın Kömür Damarında Ayak Arkası Kayıplarını Belirleme Çalışmaları... 06/06/2007 - 08/06/2007
  59  Kalın Kömür Damarlarında Taban Ayak (Çekme) Yönteminin Seçilmesi Durumunda Yürüyen Tahkimat... 10/05/2007 - 12/05/2007
  60  TKİ-ELİ Eynez Yer altı İşletmesi 2003-2005 Yılları Arasında Oluşan İş Kazalarının Değe... 08/03/2007 - 09/03/2007
  61  Ülkemiz Yeraltı Kömür Madenlerinde Kullanılan ve Üretilebilen Maden Makinaları... 29/09/2005 - 01/10/2005
  62  A Brief Comparison of Longwall Methods Used at Mining of Thick Coal Seams... 09/06/2005 - 12/06/2005
  63  Roof Coal Recovery in a Thick Coal Seam Operating by Longwall Method... 24/04/2005 - 28/04/2005
  64  T.K.İ.-E.L.İ. EYNEZ YERALTI LİNYİT OCAĞINDA 1992-2000 YILLARI ARASINDAKİ KAZALARIN ARAŞTIRILM... 29/05/2002 - 31/05/2002
 • NO AD YIL
  1  Quantitative Metrics to Assess & Manage Mining Safety with Risk Meter...  2017
  2  Madenlerde Nakliyat (3. Baskı)...  2013
  3  Yeraltı Maden Makinaları ve Mekanizasyonu...  2011
  4  Madenlerde Nakliyat...  2007
  5  Yeraltı Maden Makinaları ve Mekanizasyonu...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koruyucu ve Önleyici Yaklaşım İş Sağlığı ve Güvenliği...  2020
  2  Çok Tehlikeli/Tehlikeli Sektörlerde İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği...  2020
 • NO AD TARIH
  1  Demir Export A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  1/2018 - 7/2018
  2  Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Soma Eynez Yeraltı Ocağı Ramble Malzemesi Tasarımı ve Geliştirilmesi...  10/2018 - 3/2019
  3  MERMER AÇIK OCAK ZEMİN KONTROL YÖNERGESİ...  6/2017 - 6/2018
  4  AFYON İLİ İSCEHİSAR İLÇESİ II-B GRUBU MERMER SAHALARI DÜZENLEME VE ÜRETİM PLANI RAPORU...  5/2016 - 5/2017
  5  ASLAN ÇİMENTO A.Ş. KARABİGA KİREÇTAŞI SAHASI VE FIRINCIK KOYU İSKELESİ CİVARININ MADENCİLİK POTANSİYELİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ...  9/2016 - 12/2016
  6  BURKİNA FASO BALOGO ALTIN PROJESİ AÇIK OCAK ŞEV STABİLİTE DEĞERLENDİRME RAPORU...  10/2016 - 1/2017
  7  Altıntepe Projesi Yığın Liç Sahası Stabilite Analizi...  4/2015 - 4/2015
  8  Gördes Zeolit Sahasının Sayısal Veri tabanının Oluşturulması...  5/2015 - 8/2015
  9  İvrindi Altın Sahası Jeoteknik Değerlendirme Raporu...  9/2015 - 3/2016
  10  Geri Hizmet Alanları Kazı Fazlası Dolgu Alanı Şev Stabilite Analizi...  10/2015 - 11/2015
  11  Gördes Zeolit Sahasinin Rezerv Kalite Iliskisinin Ortaya Konmasi...  4/2015 - 5/2015
  12  Aydın ili, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 317 ada 289 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazda inşa edilen perde betonun kaldırılmasının Athena Kabartmasının üzerinde bulunduğu ana kütleye yapacağı etkinin teknik yönden incelenmesi....  11/2015 - 12/2015
  13  Yığın Liçi Sahası Dayanım Parametrelerinin Değerlendirilmesi...  9/2015 - 11/2015
  14  Liberya Kokoya Altın Projesi Arhavi Açık Ocağı Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  5/2015 - 9/2015
  15  Aliağa İlçesi Güzelhisar Mahallesi Karahayıt Mevkii 633 Parsel Alanında Hafriyat Toprağı Atıkları Depolama Sahası Şev Stabilite Analiz Raporu...  2/2015 - 2/2015
  16  Çukuralan Açık Ocak Sahası Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  8/2014 - 10/2014
  17  Ovacık Yeraltı İşletmesi Teknik Değerlendirme Raporu...  6/2014 - 1/2015
  18  Açık Ocak Sahalarının Atık Depolama Tesisi Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi...  10/2013 - 8/2014
  19  Akçasaz Maden İşletmesinin Ekonomik, Teknik ve Mali Yönden Değerlendirmesi...  9/2012 - 12/2012
  20  Çanakkale-Çan Çomaklı Kömür Sahası Mühendislik Hizmetleri...  10/2012 - 2/2013
  21  Küçük Ölçekli Metalik Maden İşletmelerinde Oda Topuk Dizaynı...  5/2012 - 5/2015
  22  Çanakkale-Çan Çomaklı Köyü Kömür Sahasının Sayısallaştırılmış Veri Tabanı Oluşturma Çalışması...  12/2011 - 2/2012
  23  Açık İşletme Planlaması Ve Üretim Teknolojisi Geliştirmeye Yönelik Kayaç Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi...  3/2009 - 4/2009
  24  Sivas Divriği Sahası Mühendislik Hizmetleri Projesi...  1/2009 - 12/2009
  25  Kaplan Sahası Jeoteknik Etüdü Araştırma Raporu...  2/2008 - 8/2008
  26  Eşme-Ulubey Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin belirlenmesi...  6/2007 - 9/2007
  27  Gümüşhane-Mastra Sahası Yeraltı dolgu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Dizaynı...  11/2007 - 11/2008
  28  Kaplan Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi...  9/2007 - 9/2008
  29  Kayaçlarda Delinebilirlik Tayini...  8/2007 - 10/2010
  30  TKİ-ELİ-EYNEZ Yeraltı Linyit Ocağında 1992-2000 Yılları Arasında Manuel Ve Mekanize Üretimde Oluşan İş Kazalarının Etüdü...  1/2001 - 6/2002
  31  İzmir İli Işıkkent Mevkiinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  2/2000 - 11/2000
  32  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkii Taşocaklarının Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  9/2000 - 3/2001
 • NO AD YIL
  1  YAYIN ONUR BELGESİ...  2007
  2  BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2006
  3  BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2008
  4  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması 2008/Özel Teşvik Ödülü...  2008
 • NO AD YIL
  1  YÖK  2010