En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2000
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  İdeal Bağlanma Figürü Olarak Allah...  2020
  2  Zamansız Ölüm: Geleneksel ve Modern Toplum Karşıtlığında Ölümün Yeri...  2011
  3  Peter L. Berger'e Göre Dinî Tecrübenin Günümüz Dindarı İçin Anlamı...  2008
 • NO AD TARİH
  1  İzmir Barbaros Çocuk Köyü Olayı'nın Düşündürdüğü Bazı Toplumsal Hususlar... 30/09/2005 - 02/10/2005
 • KİTABIN ADI: Din Sosyolojisi El Kitabı]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sekülerleşme Paradigmaları Din Sosyolojisi...  2020
  2  Yeni Dini Hareketler ve İnternet Yeni Dini Hareketler: Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla...  2014
  3  'Bireysel Değişim Süreçlerinde Din' 'Bireycilik ve Din' Din Sosyolojisi El Kitabı...  2012
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2017- Şubat 2018
  2 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2015- Haziran 2018
  3 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2015- Haziran 2018
  4 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2015- Haziran 2015