En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler  1990
  Doktora  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü(Din Eğitimi)  1997
  Yardımcı Doçent  Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları)  2014
 • NO AD YIL
  1  Yaz Kur'an Kurslarında Eğitim ve Öğretim...  2019
  2  HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DEÜ. İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ...  2019
  3  Hutbe ve Vaazların Dili ve Üslubuyla İlgili Yaşanan Olumsuzluklar...  2019
  4  İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİĞİ...  2019
  5  Mesleğe Atanacak Öğretmenlerin Seçiminde Sözlü Sınav Komisyonlarının Oluşturulması...  2018
  6  Birlik Olmanın Teolojik ve Pedagojik Temeli...  2017
  7  Dinî İletişim Yeterliği Açısından Hitabet ve Mesleki Uygulamalar Dersi ile İlgili Bir Araştırma...  2017
  8  Felsefe'li İlahiyat vs. Felsefe'siz İslami İlimler: Türkiye Geneli Öğrenci Anketi...  2016
  9  Din Eğitiminde Hutbe Hazırlama ve Sunma...  2016
  10  Eğitim ve Din Eğitimi...  2013
  11  Dini Bilgiler Öğretimi...  2013
  12  Hz. peygamber'in Eğitici davranışlarının Çağa Yansıyan Yönleri...  2013
  13  Cami içi Din Eğitimi ve İletişimi Süreci Olarak Hutbeler...  2013
 • NO AD TARİH
  1  DİN HİZMETLERİNDE İKNA EDİCİ İLETİŞİM... 10/10/2019 - 12/10/2019
  2  İlâhiyat Öğrencilerinin Fakülte Tercihini Etkileyen Faktörler (Dokuz Eylül Üniversitesi İla... 09/11/2018 - 11/11/2018
  3  Cami Merkezli Din Eğitiminin Boyutları... 25/04/2015 - 26/04/2015
  4  Öğrencilerin PDÖ Oturumlarındaki Yeterlik Düzeyleri... 04/06/2005 - 05/06/2005
  5  Etkili Bir Sunum Nasıl Olmalıdır?... 01/04/2005 - 01/04/2005
 • NO AD YIL
  1  İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri ve Yeterlikleri...  2020
  2  Eğitim Yazıları...  2019
  3  Yaygın Din Eğitimi...  2017
  4  Yaygın Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara, 2013...  2013
  5  Yaz Kur'an Kursları Öğretici El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Camilerde Din Eğitimi Din Eğitimi...  2017
  2  Trafik Kurallarının Değer Boyutu Din Ve Tarfik...  2016
 • NO AD TARIH
  1  İLAHİYAT FAKÜLTELERİ MÜFREDATINDA FELSEFE GRUBU DERSLERİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ İŞLEVİ...  2/2015 - 9/2016
  2  İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE BİR YÖNTEM OLARAK DRAMANIN KULLANIMI...  11/2004 - 7/2006
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2020- Nisan 2022
  2 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2018- Aralık 2018
  3 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2017- Haziran 2020
  4 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2016- Ekim 2019
  5 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2014- Mayıs 2017
  6 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2013- Ekim 2016
  7 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014