En

PROF.DR. İBRAHİM ÖZTURA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  SSK Buca Eğitim Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı  1993
  Yardımcı Doçent  Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2008
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Nöroloji, Klinik Norofizyoloji  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Neurodegeneration and Epileptic Seizure: Earlier Than We Think...  2022
  2  Normalized Theta but Increased Gamma Activity after Acetylcholinesterase Inhibitor Treatment in Alzh...  2022
  3  The effect of oral contraceptive use on sympatic nerve activity in patients with polycystic ovary sy...  2022
  4  Cognitive Evidence on EEG-P300 in Healthy Individuals with High Depression Scores...  2022
  5  Physical Activity, Anxiety, and Seizure Frequency in Epilepsy: The Results of the First 3 Months of ...  2021
  6  Rare Two Findings in Frontal Lobe Epilepsy: Finger Snapping, and Ictal Alpha Activity...  2021
  7  The effect of oropharyngeal exercise in patients with moderate and severe obstructive sleep apnea us...  2021
  8  Our reasons for converting to valproic acid treatment in female patients with genetic generalized ep...  2021
  9  The impact of obesity and its associated sleep disorders either alone or in combination towards syst...  2020
  10  Uyku Merkezinde İzlenen Hastalarda Periyodik Bacak hareketleri Prevalansı...  2020
  11  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Narkolepsi Birlikteliği: Dört Olgu...  2020
  12  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Şiddeti için Yeni Polisomnografik Veri İndeksleri 'obstrüktif Uyku Apn...  2020
  13  Katatreni; Polisomnografide Santral Uyku Apnesini Taklit Edebilen Uyku ile İlişkili Solunum Bozukluğ...  2020
  14  Tek Jeneralize Nöbet Öyküsü: Status Epileptikus Benzeri Bir EEG...  2020
  15  Yeni Antiepileptik İlaçlar...  2019
  16  Electrophysiological and neuropsychological outcomes of severe obstructive sleep apnea: effects of h...  2018
  17  Isolated unilateral hypoglossal nerve palsy due to schwannoma...  2018
  18  Airway and sleep disorders in patients with acromegaly...  2018
  19  Uyku ve Eleketroensefalografi...  2017
  20  Antiepileptogenetik İlaçlar: Gelecekteki Tedaviler...  2017
  21  Effect of continuous positive airway pressure treatment on hemograms of patients with severe obstruc...  2017
  22  Evaluation of Obstructive Sleep Apnea in Menopausal Women Menapozdaki Kadınlarda Obstruktif Uyku Apn...  2016
  23  İnterstisyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstrüktif uyku apne send...  2016
  24  Determinants of felt stigma in epilepsy...  2016
  25  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on the Functional Respiratory Parameters...  2016
  26  Comparison of cognitive impairment between patients having epilepsy and psychogenic nonepileptic sei...  2015
  27  Sleep Structure in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder....  2015
  28  Uykunun Diğer Paroksismal Motor Fenomenleri...  2015
  29  Neuropathy and Dysautonomia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2015
  30  Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu...  2015
  31  Spinal accessory nerve monitoring and clinical outcome results of nerve-sparing neck dissections...  2014
  32  Severe axonal neuropathy resultıng from folıc acıd defıcıency ın a case wıth restrıctıve type anorex...  2014
  33  Identification of the variations in CPT1B and CHKB genes along with HLA-DQB1*06:02 allele in Turkish...  2014
  34  Polinöropatilerde sinir iletimi: Metabolik Nöropatiler(Diyabetik Nöropati, Üremik Nöropati) ve Alkol...  2014
  35  Chronic Spinal Epidural Hematoma....  2013
  36  Phrenic nerve palsy associated with brachial plexus avulsion in a pediatric patient with multitrauma...  2013
  37  Tekrarlayan bel ağrısı ve ayaklarda güçsüzlük yakınması ile başvuran Holmes-Adie sendromu...  2013
  38  Influence of gender, obesity and neck circumference on sleep-disordered breathing in a sleep referra...  2013
  39  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda C-Reaktif Protein Düzeyleri...  2012
  40  Polysomnographic and long-term video electroencephalographic evaluation of cases presenting with par...  2012
  41  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma....  2012
  42  A case report of surgically treated drug resistant epilepsy associated with subependymal nodular het...  2012
  43  Absans Epilepsiler...  2012
  44  Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients....  2011
  45  Anti-GQ1b-negative Miller-Fisher syndrome presented with one-sided horizontal gaze palsy...  2010
  46  Temporary diazepam responsive apneic attacks and congenital myasthenic syndrome...  2009
  47  Is palmomental reflex actually a part of feeding behaviour?...  2009
  48  Motor conduction time along the cauda equina in patiens with lumbar spinal stenosis...  2009
  49  The effect of exercise on obstructive sleep apnea: a randomized and controlled trial. Sleep Breath....  2009
  50  Neuralgic Amyotrophy as the Primary Cause of Shoulder Pain in a Patient with Rotator Cuff Tear...  2009
  51  Quality of life, frequency of anxiety and depression in obstructive sleep apnea syndrome...  2008
  52  Ictal fear and aggression as the presenting symptom of epileptic seizures...  2008
  53  Uykuda Görülen Solunum Bozuklukları...  2007
  54  Sexual Function Status in Women with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2007
  55  Nocturia in sleep-disordered breathing...  2006
  56  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  57  Segmental Zoster Paresis: A Case Report...  2005
  58  Neuromuscular disorders and sleep...  2005
  59  Automatic detection of epileptiform events in EEG by a three-stage procedure based on artificial neu...  2005
  60  Coexistence of movement disorders and epilepsia partialis continua as the initial signs in probable ...  2005
  61  Karpal tünel sendromu tanısında subjektif yakınmaların kantitatif olarak kullanılabilirliği...  2005
  62  Polisomnografi...  2005
  63  Karpal tünel sendromunda atel ve atel ile birlikte fizik tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması...  2004
  64  Headache in sleep apnea syndrome...  2004
  65  Does frequency of nocturnal urination reflect the severity of sleep-disordered breathing?...  2004
  66  Malnutrisyonlu çocuklarda elektromiyografik bulgular...  2003
  67  Nokturnal nöbetli hastalarda polisomnografi incelemesi...  2003
  68  Uzun süreli Karbamazepin tedavisinin Serum Vitamin B12, Folik asid ve Somatosensoriel Uyarılmış Pota...  2003
  69  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Birlikteliği (Overlap Sendromu)...  2002
  70  REM Uyku Davranış Bozukluğu ve Demans...  2002
  71  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
  72  Foksiyonel boyun disseksiyonları sonrasında nervus aksesoryus ve internal juguler ven fonksiyonların...  2001
  73  Bell Felçinde göz kırpma refleksinin prognostik değeri...  2001
  74  Doğumsal brakiyal pleksus zedelenmeleri: Konservatif tedavi sonuçları ve prognoz üzerine etkili fakt...  2001
  75  Ankilozan spondilitli olgularda atlanto-aksiyel eklem tutulumunun Klinik, Radyolojik ve Elektrofizyo...  2000
  76  Karpal Tünel Sendromunda klinik bulgular ve kesikli ultrason tedavisinin etkinliği...  2000
  77  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
  78  Gündüz uzun süreli EEG incelemesi...  2000
  79  Karbamazepin, difenilhidantoin ve valproik asid kullanan epileptik hastalarda beyin sapı işitsel pot...  2000
  80  Farklı tipteki epileptik nöbetlerin tanısında postiktal dönemde kreatin kinaz enzimi ve prolaktin ho...  2000
  81  Karpal tünel sendromunda preoperatif ve postoperatif elektrofizyolojik bulguların değerlendirilmesi...  1999
  82  Amiloid oftalmoplejili bir olgu...  1999
  83  Diabetes mellituslu hastalarda hastalık süresi ve periferik sinir iletimleri...  1999
  84  Dalgalı progresyon, spontan remisyon gösteren bir SSPE olgusu...  1991
 • NO AD TARİH
  1  TÜM GECE EEG'nın İED SAPTAMAYA KATKISI... 26/05/2022 - 29/05/2022
  2  Antiepileptik tedavinin pozitif ve negatif belirtilere etkisi... 28/11/2020 - 02/12/2020
  3  Breach Ritim Masum mu?... 20/11/2020 - 22/11/2020
  4  Antiepileptik Tedavinin Kognisyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 17/10/2020 -
  5  Genetik Jeneralize Epilepsi Hastalarında Valproik Asit Tedavisine Dönüşlerimi... 18/11/2019 -
  6  Obstruktif Uyku Apne Sendromu Olgularnda Gri Cevher Atrofisinin Değerlendirilmesİ... 15/02/2019 - 17/02/2019
  7  SS-144 Ağır Osas Olgularında Altı Aylık CPAP Tedavisi Etkinliğinin Hastalık Şiddetine Göre ... 30/11/2018 - 06/12/2018
  8  Çocukluk Çağı Nöropatileri: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Deneyimi... 02/06/2018 - 06/06/2018
  9  Investigating CPAP Treatment Efficacy Using Event-related Potentials in Severe OSAS Patients... 20/05/2018 - 20/05/2018
  10  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU OLGULARINDA BEYAZ CEVHER BÜTÜNLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ... 31/10/2017 - 04/11/2017
  11  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS )hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama... 05/04/2017 - 09/04/2017
  12  Evaluating cognitive changes in severe OSAS: Neuropsychological tests may not be as efficient as ele... 31/08/2016 - 04/09/2016
  13  Evaluation of Autonomic Dysfunction in pediatric migraine patients... 01/05/2016 - 05/05/2016
  14  Dominant Hemisphere Functional Connectivity Differences in Temporal Lobe Epilepsy Patients... 02/03/2016 - 06/03/2016
  15  Temporal Lob Epilepsi Hastalarında Dominant Hemisfer Fonksiyonel Bağlantılarının Araştırılma... 19/02/2016 - 21/02/2016
  16  Brakiyal Pleksus Kök Avulsiyonu: Olgu Sunumu... 27/11/2015 - 03/12/2015
  17  İlaç Kesimi Yapılan Epilepsi Hastalarında Relaps Öncesi Nöbet Tipi İle Relaps Sonrası Nöbet... 27/11/2015 - 03/12/2015
  18  OSASlı hastalarda CPAP tedavisinin eritrosit dağılım genişliği üzerine etkisi... 02/04/2015 - 04/04/2015
  19  OSAS lı hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama trombosit volümü(MPV)... 02/04/2015 - 04/04/2015
  20  Late Soleus Response in Restless Legs Syndrome... 16/09/2014 - 20/09/2014
  21  Evaluation of the nerve conduction studies and autonomic functions in patients with agenesis of corp... 04/05/2014 - 09/05/2014
  22  Travma Sonrası Kronik Spinal Epidural Hematom Gelişen Pediatrik Olgu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  23  İzole Hipoglossal Sinir Felci... 15/11/2013 - 21/11/2013
  24  Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu... 06/10/2013 - 10/10/2013
  25  Status epileptikus: olgu sunumu... 06/10/2013 - 10/10/2013
  26  Evaluation of sleep related breathing disorders and obstructive sleep apnea in patients with inters... 07/09/2013 - 11/09/2013
  27  İnterstisiyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstruktif uyku ... 03/04/2013 - 07/04/2013
  28  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ... 01/09/2012 - 05/09/2012
  29  Uzun Süreli Video EEG Monitorizasyon Komplikasyonu: Fraktür... 24/05/2012 - 27/05/2012
  30  Nadir Epileptik Fenomen: Koprolali... 24/05/2012 - 27/05/2012
  31  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Karakter ve Mİzaç Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  32  Psikojen Nonepileptik Atakların Semiyolojik Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  33  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Nöbet ilişkili Kognitif Etkilenme... 25/11/2011 - 01/12/2011
  34  Identification of two SNPs located upstream and intron of CPT1B gene and HLA DQB1*0602 allele in Tur... 28/05/2011 - 31/05/2011
  35  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda uyku bozukluklarının Değerlendirilmes... 24/05/2011 - 27/05/2011
  36  Miyotonia Konjenita'nın bir formu olan Thomsen hastalığı: Olgu sunumu... 24/05/2011 - 27/05/2011
  37  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İliş... 14/05/2011 - 16/05/2011
  38  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 14/05/2011 - 16/05/2011
  39  Periventriküler Heterotopi ve İlaca Dirençli Epilepsisi Olan bir Hastada Cerrahi Tedavi... 27/04/2011 - 01/05/2011
  40  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 13/04/2011 - 17/04/2011
  41  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirmesinde Saha Test... 13/04/2011 - 17/04/2011
  42  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda polinöropati varlığı ve hastalık şiddeti ile ilişki... 04/12/2010 - 09/12/2010
  43  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda otonom sinir sisteminin elektrofizyolojik yöntemler ve Sc... 04/12/2010 - 09/12/2010
  44  Epilepsi hastalarında siklik alternan patternde(CAP) ortaya çıkan değişiklikler... 04/12/2010 - 09/12/2010
  45  Airway and sleep disorders in acromegaly patients... 18/09/2010 - 22/09/2010
  46  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma.... 05/06/2010 - 09/09/2010
  47  Akromegali Hastalarında Görülen Solunum Yolu Ve Uyku Bozuklukları... 05/05/2010 - 09/05/2010
  48  The relationship between quality of life and exercise capacity in patients with obstructive sleep ap... 03/05/2010 - 04/05/2010
  49  The effects of exercise program on the exercise capacity and health-related quality of life... 03/05/2010 - 04/05/2010
  50  Spinal aksesuar sinirin korunduğu boyun diseksiyonu olgularında intraoperatif sinir monitörizasyo... 28/10/2009 - 01/11/2009
  51  The effect of home-based exercise program on the functional parameters in patients with obstructive ... 12/09/2009 - 16/09/2009
  52  İdiyopatik brakiyal pleksopati tanılı bir olgu... 27/05/2009 - 30/05/2009
  53  Tek taraflı horizontal bakış paralizisi ile ortaya çıkan anti-GQ1b negatif bir Miller-Fisher se... 27/05/2009 - 29/05/2009
  54  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda ev egzersiz programının fonksiyonel parametreler üzeri... 08/04/2009 - 12/04/2009
  55  Geriatrik Hastalarda Obstruktif Uyku-Apne Sendromu... 08/04/2009 - 12/04/2009
  56  Küme Başağrısında OSA gerçekten o kadar sık mı?... 11/11/2008 - 16/11/2008
  57  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin belirlenmesind... 06/11/2008 - 06/11/2008
  58  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 06/10/2008 - 09/10/2008
  59  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 04/10/2008 - 08/10/2008
  60  Polysomnographic and long term video-electroencephalographic evaluation of cases presenting with par... 26/09/2008 - 29/09/2008
  61  Motor conduction time along with superior and inferior gluteal nerves an electrophysiological study ... 04/05/2008 - 08/05/2008
  62  Motor conduction time along cauda equina in patients with lumbar spinal stenosis... 04/05/2008 - 08/05/2008
  63  Palmomental reflex and allied palmosubmental reflex... 04/05/2008 - 08/05/2008
  64  Obstruktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda solunumsal parametrelerin egzersiz kapasitesi ve y... 23/04/2008 - 27/04/2008
  65  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Tanılı Hastalarda Solunumsal Parametrelerin Egzersiz Kapasitesi Ve ... 11/04/2008 - 13/04/2008
  66  MSLT periyotlarının değeri ve klinik korelasyonu... 10/11/2007 - 15/11/2007
  67  Nöraljik Amiyotrofi (Parsonage Turner Sendromu): Olgu Sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  68  parasomnili olgularımızın değerlendirilmesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  69  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  70  Frequency of depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome... 05/09/2006 - 05/09/2006
  71  Guillain-Barre sendromu ve aşıya bağlı paralitik poliyomyelit... 03/05/2006 - 06/05/2006
  72  Oral polio aşısına bağlı diffüz ensefalomyelit ve asimetrik paralizi:Bir olgu sunumu... 03/05/2006 - 06/05/2006
  73  Uyku apnesi ve horlaması olan kişilerde üst hava yolunun manometrik kayıt eşliğinde yapılan M... 21/05/2005 - 26/05/2005
  74  Uyku terörü ve uykuda yürüme olgularının, klinik, otolaringolojik, elektroensefalografik ve po... 11/05/2005 - 14/05/2005
  75  Ostruktif uyku-apne sendromlu bayan hastalarda cinsel fonksiyon düzeyi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  76  Üniversite Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Düzeyi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  77  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  78  Mezensefalik kavernomun neden olduğu santral uyku-apne sendromu.... 07/11/2004 - 09/11/2004
  79  Noktüri Sıklığı Uykuda Solunum Bozukluğunun Şiddetinin Bir Göstergesi midir?... 07/11/2004 - 09/11/2004
  80  CPAP tedavisi uygulanan OSAS'lı olgularda tedavi uyumu ve etkinliğinin değerlendirilmesi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  81  Juvenil Myoklonik Epilepsili hastalarda tanı gecikmesi, klinik ve tüm gece uyku EEG özelliklerini... 29/09/2004 - 03/10/2002
  82  Chorea and epilepsia partialis continua as initial signs in probable Creutzfeldt-Jacob disease... 14/06/2004 - 17/06/2004
  83  Obstruktif uyku apne sendromluhastalarda C-reaktif protein düzeyleri... 01/10/2003 - 05/10/2003
  84  Automatic Spike Detection in EEG Using Radial Basis Support Vector Machines... 02/06/2003 - 04/06/2003
  85  Postherpetic Brachial Plexopathy- A Case Report... 18/05/2003 - 22/05/2003
  86  Automatic Spike Detection in EEG by a Two-Stage Procedure Based on Artificial Neural Networks... 01/01/2003 - 01/01/2003
  87  Uyku-apne sendromu ve boyun çevresi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  88  Malnutrisyonlu çocuklarda ENMG bulguları... 19/10/2002 - 23/10/2002
  89  Myastenia Gravisli hastaların polisomnografik özellikleri(ön bildiri)... 19/10/2002 - 23/10/2002
  90  All-night sleep video-EEG and spindles in patients with nocturnal seizures... 06/10/2002 - 10/10/2002
  91  Uykuda solunum bozuklukları ve noktüri sıklığı... 26/09/2002 - 29/09/2002
  92  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Apne Araştırma Grubu Sonuçları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  93  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastaların yakınmaları ile polisomnografi (PSG) bulguları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  94  The association of chronic obstructive pulmonary disease and sleep apnea syndrome (overlap syndrome)... 14/09/2002 - 18/09/2002
  95  Headache and polysomnographic findings.... 26/06/2002 - 30/06/2002
  96  Nokturnal nöbetli hastalarda tüm gece Uyku video-EEG ve Uyku iğcik özellikleri... 08/06/2002 - 13/06/2002
  97  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  98  Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve obstruktif uyku-apne sendromu birlikteliği (Overlap Send... 24/04/2002 - 28/04/2002
  99  Nörobruselloz ve işitme kaybı... 31/10/2001 - 04/11/2001
  100  Uyku apne sendromu başağrısı nedeni midir?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  101  Obstrüktif uyku apne sendromu: 61 olgunun değerlendirilmesi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  102  Risk factors in Stroke Recurrence.... 02/04/2001 - 02/04/2001
  103  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
  104  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki... 02/11/2000 - 05/11/2000
  105  Uyku epilepsileri... 10/10/2000 - 15/10/2000
  106  Gündüz Uzun Süreli EEG izlemi... 10/10/2000 - 15/10/2000
  107  Multiple Sklerozlu hastalarda manyetik rezonans, EEG ve uyarılmış potansiyel bulguları... 24/10/1999 - 28/10/1999
  108  Foksiyonel boyun disseksiyonları sonrasında nervus aksesoryus ve internal juguler ven fonksiyonlar... 24/10/1999 - 28/10/1999
  109  Kök avulsiyonu tanılı bir olgu sunumu... 03/06/1999 - 05/06/1999
  110  Karpal Tünel sendromunda klinik bulgular ve kesikli ultrason tedavisinin etkinliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  111  Ankilozan Spondilitte atlantoaksial tutulum ön sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  112  Bell paralizili olgularda fizik tedavi ve rehabilitasyon programının klinik ve EMG üzerine etkisi... 16/05/1999 - 21/05/1999
  113  Antifosfolipit antikor sendromu... 10/10/1998 - 15/10/1998
  114  KBZ, VPA ve DPH kullanan epileptik hastalarda beyinsapı işitsel uyartılmış potansiyelleri... 10/10/1998 - 15/10/1998
  115  Hemodializ hastalarında periferik nöropati ve karnitinin etkisi... 10/05/1998 - 13/05/1998
  116  Propranalol ve Flunarizin proflaksisi alan migrenli hastalarda görsel uyarılmış potansiyeller... 10/05/1998 - 13/05/1998
  117  Karbamazepin monoterapisi alan epileptik hastalarda serum folik asid, B 12 düzeyleri ve SEP... 10/05/1998 - 13/05/1998
  118  Normal erişkinlerde üst ve alt SEP değerleri ve boyla ilişkisi... 26/10/1997 - 28/10/1997
  119  Uzamış açlık grevi sonrası nörolojik komplikasyonlar... 25/10/1997 - 28/10/1997
  120  Karbamazepin ve Valproik asid kullanan kadın epileptik hastalarda serum östradiol ve progesteron d... 25/10/1997 - 28/10/1997
  121  Karbamazepin monoterapisi alan epileptik hastalarda serum Folik asid düzeyleri... 25/10/1997 - 28/10/1997
  122  Bel felçinde göz kırpma refleksinin prognostik değeri... 10/10/1997 - 10/10/1997
  123  Çölyak hastalığı ve polinöropati... 01/10/1997 - 05/10/1997
  124  Status epileptikus başlangıçlı porfirik polinöropati olgusu.... 01/10/1996 - 15/10/1996
  125  Volvuler epilepsili bir olgu sunumu... 01/10/1996 - 05/10/1996
  126  Beyin sapı uyarılmış potansiyel yanıtlarının normal populasyondaki değerlerinin belirlenmesi... 01/10/1996 - 05/10/1996
  127  Monoterapi ve politerapi alan hastalarda göz kırpma refleks yanıtlarının incelenmesi... 01/10/1996 - 05/10/1996
  128  Foix-Chavany-Marie sendromu düşünülen bir olgu sunumu.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  129  Olgu sunumu: Proksimal başlangıçlı paraneoplastik ALS formu... 24/09/1995 - 28/09/1995
  130  Diabetes mellituslu hastalarda hastalık süresi ve periferik sinir iletimleri.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  131  Karpal tünel sendromunda preoperatif ve postoperatif elektrofizyolojik bulguların değerlendirilme... 26/04/1995 - 28/04/1995
  132  İzole dorsal skapuler sinir lezyonu düşünülen bir olgu.... 26/04/1995 - 28/04/1995
  133  Atipik başlangıçlı iki Guillain-Barre olgusu.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  134  Amiloid oftalmoplejili bir olgu.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  135  Farklı tipteki epileptik nöbetlerin tanısında postiktal dönemde kreatin kinaz enzimi ve prolakt... 04/10/1993 - 06/10/1993
  136  Dalgalı progresyon, spontan remisyon gösteren bir SSPE olgusu... 08/11/1990 - 11/11/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Senkop Epilepsi...  2018
  2  Uyku Bozuklukları Epilepsi...  2018
  3  Migren Epilepsi...  2018
  4  Hipersomnilerde ayırıcı tanı yaklaşımı Nörolojide Ayırıcı Tanı...  2017
  5  EEE'nin Teknik Özelliklerinin Ayırıcı Tanıdaki Yeri Nörolojide Ayırıcı Tanı...  2017
  6  Santral Kökenli Diğer Hipersomniler UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
  7  Tekrarlayan Hipersomniler UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
  8  İdiyopatik Hipersomni UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
  9  Narkolepsi UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
  10  Gündüz Uykululuk halinin Saptanmasında Kullanılan Yöntemler UYKU Fizyolojisi ve Hastalıkları...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Alzheimer Hastalığı ve Hafif Kognitif Bozuklukta Nöropsikolojik Testler, EEG-Olaya İlişkin Potansiyeller ve Osilasyonlar ile Yapısal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Boylamsal Olarak İncelenmesi...  9/2018 - 7/2022
  2  Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kognitif Disfonksiyonun Belirleyicileri...  11/2014 - 11/2016
  3  Tüm Genomdaki Kopya Sayısı Değişiklikleri ve Nükleotid Polimorfizmlerinden Yararlanarak Narkolepsi ile İlişkili Aday Genlerin Belirlenmesi...  3/2011 - 6/2015
  4  uyku apne sendromu glokom ilşkisi...  10/2005 - 6/2008
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2021-Devam ediyor
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Haziran 2021- Mart 2022
  3 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Aralık 2020-Devam ediyor
  4 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2020-Devam ediyor
  5 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Aralık 2020-Devam ediyor
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018- Kasım 2021
  7 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ekim 2018
  8 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2017- Ekim 2018
  9 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kasım 2016- Eylül 2017
  10 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  11 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  12 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015