Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. YÜCEL ARISOY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Adli Tıp Kurumu Adli Tıp  1990
  Yardımcı Doçent  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Yoğun Bakımda Mediko-Legal Sorunlar....  2020
  2  Revision of the medicolegal assessment criteria in hypovolemic patients....  2019
  3  Alkolün Sürücü Davranışı Üzerine Etkileri ve Ülkemizde İzin Verilen Yasal Limit....  2017
  4  Trafik Kazalarında Bilirkişilik....  2017
  5  Sağlıkta Dönüşüm Programının Tıpta Uzmanlık Tercihlerine Etkisi...  2017
  6  Backspatter in Close Range Shots with 12 Gauge Shotgun...  2010
  7  Biological Residues on Bullets...  2010
  8  Dijital Fotoğrafların Güvenilirliği Hakkında Bir Anket Çalışması...  2010
  9  Subendokardiyal Hemoraji: Gerçek İnsidans Nedir?...  2010
  10  Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları...  2009
  11  15 Yaş Altı Adölesan Dönemdeki Gebeliklerin Beden Sağlığına Etkileri ve TCK 103. Maddesi Kapsamında ...  2008
  12  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler...  2008
  13  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi...  2004
  14  Editöre Mektup: Çehrede Sabit Eser Kararı Hukukçuların Değil Hekimlerin İşidir...  2003
  15  Servikal vertebral travmalarının medikolegal değerlendirilmesi...  2002
  16  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  17  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararların Ülkemizde Ve Dünyada Değerlendirilmesi...  2001
  18  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  19  Hekimlik Pratiğinde Adli Tıp...  1993
 • NO AD TARİH
  1  TRAVMA OLGULARININ ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİNDE LEZYON TANIMLANMASININ ÖNEMİ; OLGU SUNUMU... 04/10/2019 - 06/10/2019
  2  GEBELİKTE KÜNT TRAVMA VE ERKEN DOĞUM ARASINDAKİ İLLİYETİN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ;... 04/10/2019 - 06/10/2019
  3  Travma Hastasında Hipovoleminin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  4  Yanlış İlaç Uygulamasında Medikolegal Değerlendirme; Olgu Sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  5  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Kurul Raporlarında Kullanımı: Ü... 08/03/2018 - 10/03/2018
  6  Trafik kazalarında fiziki ve teknik özelliklerin yaralanmaya ve beden gücü kayıp oranına etkis... 11/05/2017 - 14/05/2017
  7  Sağlıkta Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin İşlem Sayısına Etkisi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  8  Travma sonrası implantlarda kırılmanın medikolegal yönü : Olgu Sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  9  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  10  Hipovolemili hastalarda medikolegal değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi.... 14/10/2010 - 17/10/2010
  11  Postmortem Diagnostic Limitations of Malignant Hyperthermia: A Case Report... 14/10/2009 - 18/10/2009
  12  Medico-Legal Evaluation Of Burns In Turkey.... 18/06/2009 - 21/06/2009
  13  Subendocardial Hemorrhage: What is The True Incidence?... 18/06/2009 - 21/06/2009
  14  Biological Residues on Bullets... 08/10/2008 - 11/10/2008
  15  The Importance of Id-size Photos in Medico-legal Reports... 08/10/2008 - 11/10/2008
  16  Biological Residues in the Barrels of Firearms in Close Range Shots... 08/10/2008 - 11/10/2008
  17  Fatal Intracerebral Hemorrhage Accompaying Unilateral Kidney and Cardiopaty in A Teenage Girl... 08/10/2008 - 11/10/2008
  18  Case Report: Identification of a New Variant Allele At D19S433 STR DNA Region... 08/10/2008 - 11/10/2008
  19  Case Report: Allelic Drop-Out In An Alleged Father's Y Chromosome... 08/10/2008 - 11/10/2008
  20  Effects of Pregnancy on Health Among Adolescents Aged Under 15 Years... 08/10/2008 - 11/10/2008
  21  Ölümle Sonuçlanan İş Kazalarının Değerlendirilmesi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  22  Adli Moleküler Genetik İncelemelerin Yasal ve Etik Yönü... 06/09/2007 - 09/09/2007
  23  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler... 24/11/2005 - 27/11/2005
  24  Vücut Geliştirme Sporcularında Anabolik Steroid Hormonların Kötüye Kullanımı... 08/05/2003 - 09/05/2003
  25  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 16/05/2002 - 19/05/2002
  26  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararlanmaların Ülkemizde ve Dünyada Değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  27  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  28  Servikal travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  29  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  30  Origin of the Anterior Spinal Artery... 02/06/2000 - 04/06/2000
  31  Bir İşkence Yöntemi: Sigara Söndürme... 01/02/1998 - 02/01/1998
  32  Meterolojik Faktörlerin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkisi... 01/01/1998 - 02/01/1998
  33  Sulcus Sinus Sigmoidei ile İlişkili Yapılar Üzerine Anatomik Bir Çalışma... 01/09/1997 - 05/09/1997
  34  Ductus Cysticus?un Ductus Hepaticus Communis ile Birleşimi... 06/09/1995 - 09/09/1995
  35  Arteria Spinalis Anterior?un Orijini,? 3. Ulusal Anatomi Kongresi... 06/09/1995 - 09/09/1995
  36  Arteria Cystica'nın Varyasyonları... 06/09/1995 - 06/09/1995
  37  Suffakasyon Sonucu Hipoksiyle Karşılaşan Ancak Ölmeyen Bir Olguda Görülen Peteşiyal Kanamalar... 01/01/1995 - 02/01/1995
  38  1991-1993 Yılları Arasında İzmirde Çocuk Suçluluğu... 01/01/1994 - 02/01/1994
  39  İzmir Adli Tıp a Başvuran Hırpalanmış Kadınlarla İlgili Bir Çalışma... 01/01/1994 - 02/01/1994
  40  Çocuk Suçları ve Farik Mümeyyizlik... 05/04/1993 - 07/04/1993
  41  Adli Tıp Yönünden AIDS... 12/01/1993 - 15/01/1993
  42  Kızlık Zarları... 01/01/1993 - 02/02/1993
 • NO AD YIL
  1  Hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2020
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO AD TARIH
  1  Prenatal Tanıda Serbest DNA QF-PCR Kullanımı...  9/2007 - 9/2009
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2019- Ağustos 2021
  2 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2018- Haziran 2021
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Temmuz 2012- Ağustos 2012
  6 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  7 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2012
  8 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2011- Ekim 2011
  9 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nisan 2010- Eylül 2011
  10 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nisan 2010- Nisan 2010
  11 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2008- Nisan 2010