En

PROF.DR. YÜCEL ARISOY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Adli Tıp Kurumu Adli Tıp  1990
  Yardımcı Doçent  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Revision of the medicolegal assessment criteria in hypovolemic patients....  2019
  2  Alkolün Sürücü Davranışı Üzerine Etkileri ve Ülkemizde İzin Verilen Yasal Limit....  2017
  3  Trafik Kazalarında Bilirkişilik....  2017
  4  Sağlıkta Dönüşüm Programının Tıpta Uzmanlık Tercihlerine Etkisi...  2017
  5  Backspatter in Close Range Shots with 12 Gauge Shotgun...  2010
  6  Dijital Fotoğrafların Güvenilirliği Hakkında Bir Anket Çalışması...  2010
  7  Biological Residues on Bullets...  2010
  8  Subendokardiyal Hemoraji: Gerçek İnsidans Nedir?...  2010
  9  Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları...  2009
  10  15 Yaş Altı Adölesan Dönemdeki Gebeliklerin Beden Sağlığına Etkileri ve TCK 103. Maddesi Kapsamında ...  2008
  11  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler...  2008
  12  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi...  2004
  13  Editöre Mektup: Çehrede Sabit Eser Kararı Hukukçuların Değil Hekimlerin İşidir...  2003
  14  Servikal vertebral travmalarının medikolegal değerlendirilmesi...  2002
  15  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  16  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararların Ülkemizde Ve Dünyada Değerlendirilmesi...  2001
  17  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  18  Hekimlik Pratiğinde Adli Tıp...  1993
 • NO AD TARİH
  1  TRAVMA OLGULARININ ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİNDE LEZYON TANIMLANMASININ ÖNEMİ; OLGU SUNUMU... 04/10/2019 - 06/10/2019
  2  GEBELİKTE KÜNT TRAVMA VE ERKEN DOĞUM ARASINDAKİ İLLİYETİN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ;... 04/10/2019 - 06/10/2019
  3  Travma Hastasında Hipovoleminin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  4  Yanlış İlaç Uygulamasında Medikolegal Değerlendirme; Olgu Sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  5  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Kurul Raporlarında Kullanımı: Ü... 08/03/2018 - 10/03/2018
  6  Trafik kazalarında fiziki ve teknik özelliklerin yaralanmaya ve beden gücü kayıp oranına etkis... 11/05/2017 - 14/05/2017
  7  Travma sonrası implantlarda kırılmanın medikolegal yönü : Olgu Sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  8  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  9  Hipovolemili hastalarda medikolegal değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi.... 14/10/2010 - 17/10/2010
  10  Postmortem Diagnostic Limitations of Malignant Hyperthermia: A Case Report... 14/10/2009 - 18/10/2009
  11  Medico-Legal Evaluation Of Burns In Turkey.... 18/06/2009 - 21/06/2009
  12  Subendocardial Hemorrhage: What is The True Incidence?... 18/06/2009 - 21/06/2009
  13  Biological Residues in the Barrels of Firearms in Close Range Shots... 08/10/2008 - 11/10/2008
  14  Fatal Intracerebral Hemorrhage Accompaying Unilateral Kidney and Cardiopaty in A Teenage Girl... 08/10/2008 - 11/10/2008
  15  Biological Residues on Bullets... 08/10/2008 - 11/10/2008
  16  Case Report: Allelic Drop-Out In An Alleged Father's Y Chromosome... 08/10/2008 - 11/10/2008
  17  The Importance of Id-size Photos in Medico-legal Reports... 08/10/2008 - 11/10/2008
  18  Case Report: Identification of a New Variant Allele At D19S433 STR DNA Region... 08/10/2008 - 11/10/2008
  19  Effects of Pregnancy on Health Among Adolescents Aged Under 15 Years... 08/10/2008 - 11/10/2008
  20  Ölümle Sonuçlanan İş Kazalarının Değerlendirilmesi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  21  Adli Moleküler Genetik İncelemelerin Yasal ve Etik Yönü... 06/09/2007 - 09/09/2007
  22  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler... 24/11/2005 - 27/11/2005
  23  Vücut Geliştirme Sporcularında Anabolik Steroid Hormonların Kötüye Kullanımı... 08/05/2003 - 09/05/2003
  24  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 16/05/2002 - 19/05/2002
  25  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararlanmaların Ülkemizde ve Dünyada Değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  26  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  27  Servikal travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  28  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  29  Origin of the Anterior Spinal Artery... 02/06/2000 - 04/06/2000
  30  Bir İşkence Yöntemi: Sigara Söndürme... 01/02/1998 - 02/01/1998
  31  Meterolojik Faktörlerin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkisi... 01/01/1998 - 02/01/1998
  32  Sulcus Sinus Sigmoidei ile İlişkili Yapılar Üzerine Anatomik Bir Çalışma... 01/09/1997 - 05/09/1997
  33  Ductus Cysticus?un Ductus Hepaticus Communis ile Birleşimi... 06/09/1995 - 09/09/1995
  34  Arteria Spinalis Anterior?un Orijini,? 3. Ulusal Anatomi Kongresi... 06/09/1995 - 09/09/1995
  35  Arteria Cystica'nın Varyasyonları... 06/09/1995 - 06/09/1995
  36  Suffakasyon Sonucu Hipoksiyle Karşılaşan Ancak Ölmeyen Bir Olguda Görülen Peteşiyal Kanamalar... 01/01/1995 - 02/01/1995
  37  1991-1993 Yılları Arasında İzmirde Çocuk Suçluluğu... 01/01/1994 - 02/01/1994
  38  İzmir Adli Tıp a Başvuran Hırpalanmış Kadınlarla İlgili Bir Çalışma... 01/01/1994 - 02/01/1994
  39  Çocuk Suçları ve Farik Mümeyyizlik... 05/04/1993 - 07/04/1993
  40  Adli Tıp Yönünden AIDS... 12/01/1993 - 15/01/1993
  41  Kızlık Zarları... 01/01/1993 - 02/02/1993
 • NO AD YIL
  1  Hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2020
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO AD TARIH
  1  Prenatal Tanıda Serbest DNA QF-PCR Kullanımı...  9/2007 - 9/2009
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2019-Devam ediyor
  2 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Temmuz 2012- Ağustos 2012
  6 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  7 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2012
  8 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2011- Ekim 2011
  9 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nisan 2010- Eylül 2011
  10 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nisan 2010- Nisan 2010
  11 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2008- Nisan 2010