Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ERDEM YAKA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  The effect of amantadine treatment on neurological outcome and mortality in mechanically ventilated ...  2024
  2  Türkiye'de Akut İnme Yönetimi: IV tPA ve Trombektomi NöroTek: Türkiye Nöroloji Tek Gün Çalışması...  2023
  3  Türkiye'de İnme Hastalarında Atrial Fibrilasyonun Yönetimi: NöroTek Çalışması Gerçek Hayat Verileri...  2023
  4  Evaluation of pressure ulcer development and risk factors in COVID-19 patients followed in the ICU...  2023
  5  Is there a relationship between mortality rates and nutritional factors in Critical Ill Patients wit...  2023
  6  The association of chest CT-based measurements with myocardial injury in critically ill patients wit...  2023
  7  Combined effects of prone positioning and airway pressure release ventilation on oxygenation in pati...  2023
  8  Usefulness of Bispectral Index monitoring for the detection and diagnosis of Brain Death...  2023
  9  The effect of frailty on the development of acute kidney injury in critically-ill geriatric patients...  2022
  10  Factors associated with early improvement after intravenous thrombolytic treatment in acute ischemic...  2022
  11  The Predictive Values of Respiratory Rate Oxygenation Index and Chest Computed Tomography Severity S...  2022
  12  Evaluation of Brain Death due to Methanol Intoxication...  2022
  13  COVID-19 Pneumonia After SARS-CoV-2 Vaccination with CoronaVac: A Case Series from Turkey...  2022
  14  Incidence of and risk factors for postintubation hypotension in critically ill patients with COVID-1...  2022
  15  Türkiye'de hastanede nörovasküler hastalık yönetimi:Mantık,hipotez,yöntemler ve tanımlayıcı karakter...  2021
  16  Neurology Consultations in The Intensive Care Units...  2021
  17  New-onset atrial fibrillation in critically ill patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)...  2021
  18  İnmede Beyin Ödemi ve Kafa İçi Basınç Artışı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü...  2021
  19  Clinical Characteristics and Risk Factors for 28-day Mortality in Critically ill Patients with COVID...  2021
  20  Pandemide Beyin Ölümü Tanısı ve Yönetimi: Türk Nöroloji Derneği Nörolojik Yoğun Bakım Bilimsel Çalış...  2021
  21  İnme Pratiğinde NOAK Kullanımı:Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü...  2020
  22  Re: COVID-19 and Diagnosing Brain Death: An Ambiguity...  2020
  23  The COVID-19 from Neurological Overview...  2020
  24  Management of an Organ Donation Process in COVID-19 Pandemic: First Case of Turkey...  2020
  25  Acute Stroke Nursing:Standards and Practical Applications...  2020
  26  Tracheostomy in patients with ischemic stroke...  2019
  27  Yaşlı inme hastalarında malnutrisyon...  2019
  28  Current Status of Organ Donation in a University Hospital in İzmir: Identifying Obstacles and Possib...  2019
  29  İnme Hastalarında Nutrisyonel Yaklaşım ve Tedavi...  2018
  30  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Sıklığı...  2018
  31  Why are Patients with Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated?...  2018
  32  Can neutrophil-lymphocyte ratio predict disease severity and mortality in sepsis and septic shock pa...  2018
  33  Follow-up analysis of serum TNF related apoptosis-inducing ligand Protein and mRNA expression in per...  2018
  34  Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds...  2017
  35  Real World Data Estimation: Management of cost-analysis of stroke in tertiary hospitals in Turkey an...  2016
  36  Analyses of the Turkish National İntravenous Thrombolysis Registry...  2016
  37  Havayolu Yönetimi ve Mekanik Ventilasyon...  2015
  38  Özel iskemik inme tedavisi:Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2015...  2015
  39  Management of free-floating thrombus within the arcus aorta and supra-aortic arteries...  2014
  40  A Composite score for Dokuz Eylül Cognitive State Neurocognitive test battery:A door to- door surve...  2014
  41  İnmede dekompresif cerrahi...  2014
  42  Prevalence and risk factors of depression among community dwelling elderly....  2014
  43  Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for dyskinesia and motor performance in P...  2014
  44  Vestibular rehabilitation in acute central vestibulopathy: A randomized controlled trial...  2013
  45  Akut İskemik İnmede İntravenöz Fibrinolitik Tedavi...  2013
  46  Prevelance and risk factors of dementia among community dwelling elderly people in İzmir, Turkey...  2013
  47  Ability of Emergency Physicians to Detect Early Ischemic Changes of Acute Ischemic Stroke on Cranial...  2012
  48  İnme Patofizyolojisi (Beyin Kan Akımı, Otoregülasyon,Serebrovasküler Rezerv, İskemik Hasarlanma)...  2011
  49  Esansiyel Tremor Ve Parkinson Hastalarında Depresyon Sıklığı Ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması...  2011
  50  Intravenous thrombolytic treatment in a patient with transient ischemic attack associated with mural...  2011
  51  Steroid-responsive recurrent limbic encephalitis associated with small cell lung cancer and neuropil...  2011
  52  Akut İnme Hastalarında Hastane İçi Rehabilitasyon Programının Etkileri...  2011
  53  Increased intracranial pressure due to hyperthyroidism...  2010
  54  Cerebrospinal Fluid and Serum Beta Secretase Activities in Alzheimer's Disease....  2010
  55  Opalski Sendromu...  2010
  56  Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi...  2009
  57  Akut iskemik inmede intraarteriyel trombolitik tedavi...  2009
  58  Biological markers in cerebrospinal fluid (CSF) and evaluation of in vitro effect of on PC12 cell li...  2009
  59  Görme azalmasından yakınan 893 olgunun analizi...  2009
  60  Optik sinir etkilenmelerinde nörooftalmolojik özellikler ve görme yitiminin değerlendirilmesi...  2009
  61  TNF-related apoptosis-inducing ligand level in Alzheimer's disease...  2009
  62  Reliability and validity of revised Turkish version of Mini Mental State Examination (rMMSE-T) in co...  2009
  63  Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital, M...  2008
  64  Akut inme tedavisinde yeni anlayış: İnme ünitesi organizasyonu...  2008
  65  Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital...  2008
  66  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
  67  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un PC12 Hücre Hat...  2006
  68  Cerebral venous thrombosis initially considered as a complication of spinal-epidural anesthesia...  2005
  69  Benedikt and 'plus-minus lid syndrome' arising from posterior cerebral artery branch occlusion....  2005
  70  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile karşılaştırılması...  2003
  71  Agrafisiz aleksi: Bir olgu sunumu...  2002
  72  Oksipital enfarkt sonrası gelişen hemianopik halüsinasyonlu bir olgu...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Sıradan bir nöroloji nöbeti... 13/12/2023 - 18/12/2023
  2  İnflamatuar serebral amiloid anjiyopati, geri dönüşlü bir demans nedeni... 13/12/2023 - 18/12/2023
  3  Farklı oral antikoagulan tedaviler alan hastaların sağkalım açısından değerlendirilmesi... 13/12/2023 - 18/12/2023
  4  Beyin manyetik rezonans görüntüleme incelemesi normal olan koma hastası... 13/12/2023 - 18/12/2023
  5  Nektrotizan retinit tablosu ile başvuran yetişkin başlangıçlı subakut sklerozan panensefalit o... 13/12/2023 - 18/12/2023
  6  Akut inme ön tanılı hastaya yaklaşım... 02/11/2023 - 05/11/2023
  7  Akut inme hastalarında oral antikoagulan tedavi tercihleri... 02/11/2023 - 05/11/2023
  8  İki primer santral sinir sistemi vasküliti olgusu... 02/11/2023 - 05/11/2023
  9  Yoğun bakım ünitesinde takip edilen geriatrik hastalarda malnütrisyon ve kırılganlığın, mor... 08/06/2023 - 11/06/2023
  10  Yoğun bakım ünitelerinde perkütan dilatasyonel trakeostomileri açılan olguların, fleksible br... 08/06/2023 - 11/06/2023
  11  Yoğun bakım ünitesinde mekanik olarak ventile edilen şiddetli kafa travması hastalarında amant... 08/06/2023 - 11/06/2023
  12  Lityum intoksikasyonuna bağlı olduğunu düşündüğümüz bir ensefalopati olgusu... 19/11/2022 - 24/11/2022
  13  İntravenöz trombolitik tedavi sonrası gelişen subaraknoid kanama olgusu... 19/11/2022 - 24/11/2022
  14  Emboli yağmuru: Bir TAVİ komplikasyonu... 19/11/2022 - 24/11/2022
  15  Pregabalin ile tedavi edilen huzursuz genital sendrom olgusu... 21/09/2022 - 25/09/2022
  16  Recurrent strokes on NOACs... 24/01/2020 - 25/01/2020
  17  Pantoea Suşları:Nadir rastlanan bir septisemi nedeni... 16/05/2019 - 19/05/2019
  18  Usefulness of bispectral index monitoring for the detection and diagnosis of brain death... 03/05/2019 - 04/05/2019
  19  NOAK (Nonvitamin K oral antikoagulan) tedavisi altında rekürren Serebrovasküler Olaylar, Dokuz Ey... 26/04/2019 - 28/04/2019
  20  The prevalence and clinical characteristics of Charles-Bonnet syndrome in Turkish patients with glau... 19/05/2018 - 22/05/2018
  21  Antikoagulan tedavi altında akut iskemik inmeye yaklaşım... 03/05/2018 - 06/05/2018
  22  Akut İskemik İnmede Mekanik Trombektomi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  23  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S... 19/04/2018 - 22/04/2018
  24  Kardiyak trombüs olgusu... 24/11/2017 - 30/11/2017
  25  Vertebral arter revaskülarizasyonu:Olgu sunumu... 24/11/2017 - 30/11/2017
  26  Yoğun Bakım Ünitelerinden istenen Nöroloji konsültasyonları... 24/11/2017 - 30/11/2017
  27  Sepsis ve septik şokta nötrofil/lenfosit oranı mortalite için belirleyici olabilir mi?... 04/10/2017 -
  28  Türkiye'de beyin ölümü teşhisindeki artış organ naklinin artmasını sağlıyor mu?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  29  Mekanik ventilatör desteği altındaki hastalarda boşaltıcı torasentezin solunum mekanikleri, ve... 04/10/2017 - 07/10/2017
  30  PEG sonrası gelişen batın içi hematomun perkutan drenaj kateteri ile boşaltılması... 25/11/2016 - 01/12/2016
  31  İskemik inme hastalarında trakeotomi uygulaması... 25/11/2016 - 01/12/2016
  32  Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Perkutan Trakeotomi... 25/11/2016 - 01/12/2016
  33  Büyüme gösteren hemorajik vasıflı bulbus kavernomu olgusu... 25/11/2016 - 01/12/2016
  34  Akut iskemik inme tedavisinde multimodal yaklaşım... 28/04/2016 - 01/05/2016
  35  Akut iskemik inme tedavisi:Olgu sunumu... 28/04/2016 - 01/05/2016
  36  Bilateral anterior serebral arter sulama alanı enfarktı olgusu... 28/04/2016 - 01/05/2016
  37  Akut orta serebral arter infarktı olan bir hasta neden entübe olur?... 28/04/2016 - 01/05/2016
  38  Beyin ölümünde beyin görüntüleme... 15/10/2015 - 18/10/2015
  39  Vertebrobaziler dolikoektazisine bağlı akut hidrosefali olgusu... 15/10/2015 - 18/10/2015
  40  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  41  Serum TNF-ilişkili apoptoz uyarıcı ligand (trail) düzeyi iskemik inmenin akut döneminde azalmak... 29/05/2015 - 31/05/2015
  42  Hemicraniectomy in patients with severe and widespread cerebral venous thrombosis (CVT) - Three case... 13/05/2015 - 15/05/2015
  43  The impact of malnutrition on stroke management in tertiary hospitals in Turkey... 31/05/2014 - 03/06/2014
  44  Management of cerebrovascular events in tertiary hospitals in Turkey and effects of malnutrition on ... 31/05/2014 - 04/06/2014
  45  Metranidazole bağlı ensefalopati... 15/11/2013 - 21/11/2013
  46  Serebrovasküler Olay Geçiren Aortik Ark ve Supraaortik Arterlerde İntraluminal Trombusu Bulunan H... 06/11/2013 - 10/11/2013
  47  Kendi kendine pozisyon veren (lateral dönüşümlü yatak) yatakta bası yarası oluşumunun incele... 27/09/2013 - 29/09/2013
  48  Baziler arterde fusiform anevrizması olan bir iskemik inme olgusu... 27/09/2013 - 29/09/2013
  49  Total internal karotid arter ve orta serebral arter M1 tıkanıklığının iv tromboliz ile tam rek... 27/09/2013 - 29/09/2013
  50  Anti GAD antikoru pozitif ensefalit olgusu... 27/09/2013 - 29/09/2013
  51  Farklı Santral Venöz Kateter Pansuman Tiplerinin Maliyet ve İş Yükü Karşılaştırması... 27/09/2013 - 29/09/2013
  52  Nöroloji Yoğun Bakımda hasta izlem sonuçları... 16/11/2012 - 22/11/2012
  53  Results of intravenous thrombolysis in Turkey:A multicenter study... 10/10/2012 - 13/10/2012
  54  Vestibular rehabilitation in acute central vestibulopathy due to posterior circulation stroke: a ran... 10/06/2012 - 13/06/2012
  55  İnmede dekompresif cerrahi:DEÜTF Nöroloji Kliniği Deneyimi... 11/05/2012 - 13/05/2012
  56  Gebelikte NMDA reseptör (NMDAR) ensefaliti... 25/11/2011 - 01/12/2011
  57  Akut iskemik inme tedavisinde acil mekanik rekanalizasyon... 25/11/2011 - 01/12/2011
  58  İnme hastalarında etiyolojik alt tiplerin CCS ile belirlenmesi... 25/11/2011 - 01/12/2011
  59  Akut İskemik İnme Tedavisinde Acil Mekanik Rekanalizasyon... 30/10/2011 -
  60  Stroke mimics in Stroke Unit... 10/09/2011 - 13/09/2011
  61  Organofosfat zehirlenmesine bağlı bir parkinsonizm olgusu... 04/12/2010 - 09/12/2010
  62  Intravenous thrombolysis in Turkey: Results of the Nationwide Registry... 25/05/2010 - 28/05/2010
  63  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnme Ünitesine ait 'Yanlış İnme' tanısıyla yatmış hast... 12/05/2010 - 15/05/2010
  64  İki olgu ile beyin ölümünde refleks ve spontan hareketler... 05/05/2010 - 08/05/2010
  65  Kentsel bir bölgede toplumda yaşayan yaşlılarda depresyon sıklığı ve risk faktörleri... 01/04/2010 - 04/04/2010
  66  The silence of the violence: A case report... 11/12/2009 - 13/12/2009
  67  Geçici iskemik atakta intravenöz trombolitik tedavi:Bir olgu sunumu... 10/11/2009 - 15/11/2009
  68  İskemik inme hastalarında erken dönem stent uygulamaları... 10/11/2009 - 15/11/2009
  69  İntravenöz trombolitik tedavi verilmiş akut iskemik inme hastalarında kardiyovasküler risk fakt... 10/11/2009 - 15/11/2009
  70  Serum level of methylmalonic acid and vitamin B12 in acute ischemic stroke... 26/05/2009 - 29/05/2009
  71  Akut iskemik inmede trombolitik tedavi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabili... 28/05/2008 - 31/05/2008
  72  Akut iskemik inme tedavisinde yeni anlayış: İnme Ünitesi Organizasyonu... 28/05/2008 - 31/05/2008
  73  The effects of dietary habits on dementia in the elderly... 05/04/2008 - 08/04/2008
  74  Reliability and validity of Revised Turkish Version of The Mini Mental State Examination (SMMSE) in ... 05/04/2008 - 08/04/2008
  75  Parkinson hastalığında repetetif transkraniyal manyetik uyarımın diskinezi ve motor performans ... 10/11/2007 - 15/11/2007
  76  Servikal distonide kas hipertrofisi: Manyetik rezonans görüntülemeye dayalı değerlendirme... 10/11/2007 - 15/11/2007
  77  Karotis stent uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi deneyimi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  78  Hashimoto's encephalopathy and status epilepticus.... 07/07/2007 - 11/07/2007
  79  Effects of repetetive transcranial magnetic stimulation on levodopa induced dyskinesia and motor per... 03/06/2007 - 07/06/2007
  80  Muscle hypertrophy in cervical dystonia: A magnetic resonance imaging (MRI) based analysis... 03/06/2007 - 07/06/2007
  81  Spinoserebellar atakside akut nörolojik fizyoterapinin etkisinin değerlendirilmesi... 04/05/2007 - 06/05/2007
  82  Akut dönem stroke hastalarında postür ve denge fonksiyonlarının değerlendirilmesi... 04/05/2007 - 06/05/2007
  83  Prevelance and Risc Factors of Depression in the Community-Dwelling Elderly an Example of a Big City... 03/05/2007 - 06/05/2007
  84  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  85  Psödotümör Serebri: 38 Olgu analizi... 12/11/2006 - 17/11/2006
  86  Migren nedeni olarak Glomus Jugulare Tümörü... 12/11/2006 - 17/11/2006
  87  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  88  A case presenting with dialysis dementia.... 15/07/2006 - 20/07/2006
  89  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  90  Alzheimer hastalığında diagnostik biyolojik belirteç adayı: IL-18... 10/04/2006 - 14/04/2006
  91  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un in vitr... 29/03/2005 - 02/04/2005
  92  Alzheimer Hastalarının Kan ve İdrar Örneklerinin PC12 Hücre Hattı Canlılığı Üzerine Etki... 29/03/2005 - 02/04/2005
  93  Tekrarlayan bilateral periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Fasiyal kanala komşu bilatera... 29/09/2004 - 03/10/2004
  94  Çocuk ve ergenlerde başağrısı... 19/10/2002 - 23/10/2002
  95  İzole mezensefalik etkilenme: Benedikt ve 'plus-minus' sendromu... 19/10/2002 - 23/10/2002
  96  Optik sinir etkilenmelerinde nörooftalmolojik özellikler ve görme yitiminin değerlendirilmesi (3... 19/10/2002 - 23/10/2002
  97  Görme azalmasından yakınan 893 olgunun analizi... 19/10/2002 - 23/10/2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akut bakteriyel menenjitlerTürkiye Klinikleri Nöroloji...  2023
  2  Solunum yetmezliği, havayolu yönetimi, mekanik ventilasyon ve weaningNörolojik Yoğun Bakım Temel Kitabı...  2022
  3  Kafa travması ve spinal travmaNörolojik Yoğun Bakım Temel Kitabı...  2022
  4  Nörolojik Hastalıklar: Migren Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  5  Nörojenik Şok Tüm Yönleriyle Şok...  2010
  6  Nörolojik Hastalıklar: Herpes Zoster ve Postherpetik Nevralji Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  7  Nörolojik Hastalıklar: Geçici İskemik Atak Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  8  Nörolojik Hastalıklar: Akut İskemik İnme Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  9  Nörolojik Hastalıklar: Nöbetler Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  10  Frontotemporal Demans Nörolojide Yeni Ufuklar Alzheimer ve diğer demanslar...  2009
  11  Hafif Bilişsel Bozukluk ve Demans Tipleri / Frontotemporal Demans Geriatri Pratiğinde Demans Sendromu...  2009
 • NO AD TARIH
  1  ALZHEİMER HASTALARINDA UZUN DÖNEM GANTENERUMAB UYGULAMASININ ETKİLİLİK VE GÜVENLİĞİNİN ARAŞTIRILDIĞI AÇIK ETİKETLİ, ÇOK MERKEZLİ UZATMA ÇALIŞMASI...  1/2021 - 8/2023
  2  Hafif düzeyde Alzheimer Hastalığı olan hastalarda Gantenerumab ile ilgili bir faz III randomize çift kör plasebo kontrollü paralel grup çok merkezli etkililik ve güvenlilik çalışması:II. Bölüm: Katılan hastalar için açık etiketli uzatma...  2/2015 - 1/2021
  3  İskemik İnmede TNF Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL)'in Rolü...  6/2013 - 6/2015
  4  Alzheimer ve Parkinson Hastalığı için Biyomarkır Geliştirilmesi...  8/2012 - 8/2015
  5  Türk Toplumuna Göre Yeniden Düzenlenmiş Standardize Mini Mental Testin Toplumda Yaşayan Eğitimli ve Eğitimsiz Yaşlılarda Geçerlilik ve Güvenilirliği...  7/2006 - 10/2007
  6  Alzheimer Hastalığında Yeni Biyomarkır Geliştirilmesi (TRAIL, İnterlökin-18 ve beta sekretaz aktivitesi...  5/2005 - 9/2008
  7  Alzheimer tipi demans hastalarının BOS örneklerinin PC12 hücre hattı canlılığı üzerine in vitro etkisinin değerlendirilmesi...  2/2005 - 5/2006
 • NO AD YIL
  1  2005 yılı 'En iyi araştırma' ödülü...  2005
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2024-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2024-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2022-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcısı, Kasım 2020- Kasım 2022
  5 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Eylül 2018- Eylül 2020