Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. YEŞİM RABİA KUŞTEPELİ İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat  1992
  Yüksek Lisans  Clemson University Clemson University İktisat  1994
  Doktora  Clemson University Clemson University İktisat  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Makro İktisat  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİLERİ, PANDEMİ SÜRECİ VE KALKINMA AJANSLAR...  2021
  2  2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERL...  2020
  3  THE IMPACT OF NATURAL RESOURCE ABUNDANCE ON MANUFACTURING EXPORTS FROM A TECHNOLOGY INTENSITY PERSPE...  2020
  4  The role of agricultural development cooperatives in establishing social capital...  2020
  5  Social Capital and Turkish-German Academic Linkages...  2019
  6  The Impact of Nutrition Labels on Food Sales: An In Store Experiment in a Turkish Supermarket...  2016
  7  GUIDING HEALTHIER FOOD CHOICE: SYSTEMATIC COMPARISON OF FOUR FRONT-OF-PACK LABELLING SYSTEMS AND THE...  2015
  8  THE IMPACT OF ROAD NETWORK ON EXTERNAL TRADE...  2014
  9  THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND NETWORKS...  2014
  10  Highway and Railway Infrastructure, Real Income and Structural Breaks...  2013
  11  Turkish-German Economic Relations via Foreign direct Investment and Patents...  2013
  12  The innovativeness of the Turkish textile industry within similar knowledge bases across different r...  2013
  13  An overview on industry clusters and the impact of related variety on regional performance in turkey...  2013
  14  Understanding how consumers categorise nutritional labels: A consumer derived typology for front-of-...  2012
  15  Transportation infrastructure investment, growth and international trade...  2012
  16  Knowledge Generation and Innovativeness in Turkish textile Industry: Comparison of Istanbul and Deni...  2011
  17  The effect of railway expansion on population in Turkey: 1856-2000...  2011
  18  GIDA ETİKETLERİNE YÖNELİK DİKKAT VE ALGI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE UYGULANAN GÖZ HAREKETLERİ İZL...  2011
  19  Infrastructure, Economic Growth and Population Density in Turkey...  2011
  20  Türk Tekstil Kümelerindeki Bilgi tabanı Farklılıklarının Ölçümü ve Yenilikçilik...  2010
  21  BÖlgesel Sanayi Üretimi ve Karayolları Altyapı harcamaları...  2010
  22  Public Policies and Development of the Tourism Industry in the Aegean Region...  2009
  23  Denizli Tekstil Endüstrisinde Yenilik Politikaları ve Bölgesel Yapılandırılmış Avantajlar...  2009
  24  A Note on the Economics of Crime in Turkey...  2009
  25  Türkiye'de Vergiler ve Büyüme Arasındaki Uzun Dönem İlişkisi...  2009
  26  Turkey's Export Similarity and Revealed Competitiveness: A Comparison with EU-15, Enlargement and Ca...  2009
  27  Income Inequality and Growth in the European Union : The effects of the Latest and a Possible Furthe...  2006
  28  "Türkiye'de Politik Parçalanma, Ideoloji ve Bütçe: 1976-2004"...  2006
  29  Personal Income Tax Elasticity in Turkey: 1974-2005...  2006
  30  Türkiye'de IMF Programları Ahlaki Tehlike Yaratıyor mu?...  2006
  31  Fiscal Deficit Sustainability with a structural break: an Application to Turkey...  2005
  32  A Comprehensive Short run analysis of a (possible) Turkish Phillips Curve...  2005
  33  Effectiveness of Fiscal Spending: Crowding out and/or crowding in ?...  2005
  34  Özelleştirme veya Borç Stoğu: Türkiye Üzerine bir Analiz...  2003
  35  AB'ye Yeni Kabul edilen Ülkeler ve Türkiye:Dış Ticaret Açısından Bir Değerlendirme...  2003
  36  The Effect of Nominal Government Deficits on economic Growth...  2003
  37  Türkiye'de Makroekonomik İstikrar ve Özelleştirme...  2002
  38  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrenci Profili...  2002
  39  Yükseköğretim'de Öğrenci Doyumu: Kuramsal Bir Çerçeve ve Görgül Bir Araştırma...  2002
  40  2000-2001 Ekonomi Programları Üzerine Değerlendirmeler...  2001
  41  An Empirical Investigation of the Feldstein Chain in Turkey...  2001
 • NO AD TARİH
  1  The role of agricultural development cooperatives in establishing social capital... 17/12/2021 - 19/12/2021
  2  The Relationship Between Tax Burden and Labor Force Participation Rates in OECD Countries... 28/05/2021 - 28/05/2021
  3  Pandemi Süreci ve Bölgesel Akıllı Uzmanlaşma Stratejileri... 20/05/2021 - 21/05/2021
  4  A Survey of Arganizational Readiness for Evaluation in Turkey... 01/10/2018 - 05/10/2018
  5  Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Sosyal Sermaye Gelişimindeki Etkisi... 11/05/2018 -
  6  TÜRKiYE VE ALMANYA ARASINDAKİ SOSYAL AĞLAR VE SOSYAL SERMAYE: BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLO... 12/10/2017 -
  7  CHALLENGES IN TEH INTEGRATION OF TURKEY INTHE EUROPEAN UNION... 07/10/2016 -
  8  REGIONAL DISTRIBUTION OF POPULATION AND GDP IN EUROPE AS AN INDICATOR OF SOCIO-ECONOMIC INEQUALITIES... 06/10/2016 -
  9  Impact of Natural Resource Abundance on Economic Performance from a Technology Intensity Perspective... 19/06/2016 - 22/06/2016
  10  Innovation Networks between Germany and Turkey in the Renewable Energy Sector: A Social Network Anal... 09/06/2014 - 10/06/2014
  11  17 Years After: Re-visiting the EU-Turkey Customs Union... 24/04/2013 - 25/04/2013
  12  The Rise and Fall of Europe: 1950-1973 versus 1973-1982... 24/02/2012 - 28/02/2012
  13  KNOWLEDGE BASES AND REGIONAL INNOVATION SYSTEMS IN A NEOSCHUMPETERIAN PERSPECTIVE: CASE STUDIES FROM... 19/05/2011 -
  14  Farklı Gıda Etiketlerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri tarafından Bilinirliği ve Alg... 26/10/2010 - 29/10/2010
  15  TURKISH CONSUMERS'KNOWLEDGE AND PERCEPTION OF DIFFERENT FOOD LABAELS... 20/10/2010 -
  16  Population Effects of Railway Expansions in Turkey... 17/06/2010 - 20/06/2010
  17  Transportation Network and Spatial Structure of Economic Activity: A Historical GIS Approach... 13/04/2010 - 18/04/2010
  18  The Effect of Variety on Regional Economic Growth in Turkey: A PAnel Data Analysis... 13/04/2010 - 18/04/2010
  19  Railroads, Population Growth and Economic Development: a Comparative... 13/04/2010 - 16/04/2010
  20  An Assesment of Differences in Knowledge Bases in Turkish Textile Clusters... 05/11/2009 - 06/11/2009
  21  Regional Innovation Systems and Knowledge Generation in Turkish Textile Industry: Comparison of Ista... 15/10/2009 - 16/10/2009
  22  Transportation Infrastructure, Economic Growth and Population Density in Turkey... 24/06/2009 - 27/06/2009
  23  An analysis of symbolic knowledge base in textile sector in Istanbul, Turkey... 19/06/2009 - 20/06/2009
  24  Higway and Railway Infrastructure, Real Income and Structural Breaks... 17/06/2009 - 19/06/2009
  25  The Development of European Waterways, Road and Rail Infrastructures: A GIS for the History of Europ... 09/10/2008 - 12/10/2008
  26  Innovation Policies and Regional Advantage: An Analysis on Textile Industry in Denizli, Turkey... 18/09/2008 - 21/09/2008
  27  The Questionnarre Results of Denizli Case, Turkey... 15/09/2008 - 17/09/2008
  28  Transportation Infrastructure and Regional Development in turkey... 27/05/2008 - 29/05/2008
  29  Tourism and Regional Development in the Agean Region of Turkey... 03/04/2008 - 04/04/2008
  30  Constructing Regional Advantage: Selected Policy Approaches from Turkey... 10/02/2008 - 14/02/2008
  31  Türkiye'de Bölgesel Kişi Başına gelirin Yakınsaması: gelir dağılımı açısından bir değ... 28/11/2007 - 30/11/2007
  32  Türkiye'nin AB Pazarında İhracat Benzerliği ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükle... 26/10/2007 - 28/10/2007
  33  Income Inequality, Growth and the Enlargement of the European Union... 06/04/2007 - 06/04/2007
  34  A Preliminary Analysis on the Long Run Relationship between Taxation and Growth in Turkey... 11/09/2006 - 13/09/2006
  35  Different Categories of Crime and Their Socio-Economic Determinants in Turkey: Evidence From Vector ... 11/09/2006 - 13/09/2006
  36  Personal Income Tax Elasticity in Turkey (1975-2005)... 15/06/2006 - 18/06/2006
  37  The effects of Political Fragmentation on Fiscal Deficits in Turkey... 16/07/2005 - 19/07/2005
  38  The Possible Effects of Eastern Enlargement of European Union on Turkey's Trade with European Union... 10/09/2001 - 13/09/2001
  39  The effect of Nominal Government Deficits on Economic Growth... 25/05/2000 - 28/05/2000
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Demiryolları ve Karayollarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1856-2008 Dönemi için b...  2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  TÜRKİYE'DE AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİLERİ VE ÜNİVERSİTELER YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN DİNAMİKLER, TEORİ, POLİTİKA VE UYGULAMALAR...  2021
  2  AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTA VE DOĞU AVRUPA GENİŞLEMESİ VE TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GENİŞLEYEN TİCARET POLİTİKASI VE AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ ÜZE...  2021
  3  Doğal Kaynak Bolluğu Ekonomik Performans İlişkisi Ekolojik İktisat...  2019
  4  Türkiye ile Almanya ArasındakiSosyal Ağlar ve Sosyal Sermaye: Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Avrupa Çerçeve Programları Projeleri Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar...  2018
  5  Giriş Türkiye ve AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye AB İlişkileri...  2017
  6  Avrupa Birliği Yeni Nesil Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Türkiye'nin Tarım Ürünleri İhracatında Rekabet Gücü Avrupa Birliği Üzerine Yazılar...  2017
  7  International trade flows, variety and patent applications:evidence from Turkey-Germany external trade International ınnovation Networks and Knowledge Migration The German-Turkish nexus...  2016
  8  Turkish German Innovation Networks in the Renewable Energy Sector: A Social Network Analysis International Innovation Networks and Knowledge Migration The German-Turkish nexus...  2016
  9  BÖLGESEL KALKINMADA İLİŞKİLİ ÇEŞİTLİLİK VE TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTKALARININ YEREL YANSIMASI: İZMİR ÖRNEĞİ...  2013
  10  17 YEARS AFTER: RE-VISITING THE EU-TURKEY CUSTOMS UNION? Turkey's Quest for the EU Membership Towards 2023...  2013
  11  AVRUPA ENTEGRASYONU ÇERÇEVESİNDE TÜRK-ALMAN İNOVASYON AĞLARINDA BİLGİ TRANSFERİ PROJESİ TÜRK-ALMAN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİNİN GÜNCEL KONULARI TÜRKİYE VE ALMANYA...  2012
  12  Socio-Economic Development and Democratic Consolidation in Turkey Democratic Consolidation in Turkey...  2012
 • NO AD TARIH
  1  EUTRACU...  9/2011 - 9/2015
  2  Knowledge Transfer in Turkish-German Innovation Networks in the Context of European Integration...  8/2011 - 8/2014
  3  7. Çerçeve Programı Food Labeling to Advance Better Education for Life FLABEL...  8/2008 - 8/2011
  4  Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe, TÜBİTAK Uluslararası Proje...  8/2007 - 8/2010
  5  The Development of European Road and Rail Infrastructures: A Geographical Information System for the History of European Integration...  8/2007 - 8/2010
 • NO Görev
  1 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Ocak 2024-Devam ediyor
  2 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2021-Devam ediyor
  3 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ağustos 2021-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Aralık 2019
  5 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2018- Aralık 2021
  6 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ağustos 2018- Ağustos 2021
  7 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temmuz 2018- Ağustos 2020
  8 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2015- Aralık 2018
  9 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  10 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2012- Aralık 2015
  11 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Kasım 2015
  12 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2011- Ocak 2013
  13 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2009- Aralık 2012
  14 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2006- Kasım 2009
  15 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2003- Kasım 2006
  16 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006
  17 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2003- Mayıs 2006
  18 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2002- Mayıs 2003
  19 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2000- Kasım 2003