En

DOÇ. EBRU GÜNER CANBEY DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı  1997
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı  1999
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik  2014
 • NO AD YIL
  1  ERASMUS PLUS KAPSAMINDA YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK GÖR...  2019
  2  The Occupational Expectations of Undergraduate Students in the Conservatory Piano Majors...  2017
  3  Konservatuvarın kompozisyon ve orkestra şefliği anasanat dalında öğrenim gören lisans öğrencilerinin...  2015
  4  Outlooks of conservatory piano majors toward the use of Turkish composers works in applied piano les...  2015
  5  Armoni Eğitimi Neden Zordur?...  2012
  6  Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Piyano Eğitiminde Deşifrenin Önemine Yönel...  2012
  7  Çocuklara yönelik piyano eğitimi başlangıç metotları üzerinde bir değerlendirme...  2012
 • NO AD TARİH
  1  "Bir Bestecinin Yaşamında Gelenek: Gerald Finzi'nin Klarinet Konçertosu'nun İncelenmesi"... 25/04/2019 - 27/04/2019
  2  Erasmus Kapsamında Eğitim Gören Müzik Öğrencilerinin Yurtdışı Eğitim Süreçlerine Yöneli... 02/04/2019 - 04/04/2019
  3  OUTLOOKS OF CONSERVATORY PIANO MAJORS TOWARD THE USE OF TURKISH COMPOSER'S WORKS IN APPLIED PIANO LE... 24/04/2015 - 26/04/2015
  4  MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PİYANO EĞİTİMİNDE DE... 26/04/2012 - 28/04/2012
  5  ÇOCUKLARA YÖNELİK PİYANO EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ METOTLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME... 26/04/2012 - 28/04/2012
  6  Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Dersle... 11/11/2010 - 13/11/2010
 • NO AD YIL
  1  İLLÜZYON, CUMHURİYETİN KLASİK MÜZİK SERÜVENİ...  2016
 • KİTABIN ADI: Illüzyon, Cumhuriyet'in Klasik Müzik Serüveni]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  II. Geleneksellik-Çagdaslık Ikileminde Cumhuriyetin 'Milli Musiki' Politikası ve Türk Besteciler Illüzyon, Cumhuriyet'in Klasik Müzik Serüveni...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın (DESO) Kurumsal Tarihinin ve Tanınırlığının Araştırılması, Marka Değerinin Güçlendirilmesi İçin Çözümler Geliştirilmesi ve Uygulanması...  10/2018 - /
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın (DESO) Kurumsal Tarihinin ve Tanınırlığının Araştırılması, Marka Değerinin Güçlendirilmesi İçin Çözümler Geliştirilmesi ve Uygulanması...  10/2018 - /
 • NO AD TARIH
  1  Korno ve Yaylı çalgılar orkestrası için "Devr-i Aksak" 3 bölüm,Senfonik eser kompozisyonu...  02/04/2018
  2  Yeni Tınılar Konseri "Özlem" (Bariton-Piyano),5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda...  30/03/2016
  3  Yeni Tınılar Konseri, Üç Ege Türküsü: Çökertme,,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, ...  30/03/2016
  4  İ. Taviloğlu 10. Yıl Anma Töreni Soprano ve Piyano için "Han İstemi",5 dakikadan az süreli so...  17/03/2016
 • NO Görev
  1 Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Müdürü, Kasım 2020-Devam ediyor
  2 Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü, Kasım 2020-Devam ediyor
  3 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  4 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdürü, Ağustos 2020-Devam ediyor
  5 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  6 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  7 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  8 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ağustos 2020-Devam ediyor
  9 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2019-Devam ediyor
  10 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mayıs 2018-Devam ediyor
  11 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Mayıs 2018-Devam ediyor
  12 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Mart 2017- Ocak 2019
  13 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Mart 2017- Ocak 2019
  14 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016- Mart 2018
  15 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Haziran 2015- Eylül 2016
  16 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Haziran 2015- Eylül 2016
  17 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2014- Ağustos 2015
  18 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Mart 2014- Eylül 2016
  19 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2011- Mart 2014
  20 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyeliği, Mart 2011- Mart 2014
  21 Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü, Ekim 2010- Haziran 2011
  22 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyeliği, Aralık 2009- Nisan 2012
  23 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2009- Haziran 2009
  24 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2006- Mart 2009
  25 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Şubat 2005- Şubat 2008
  26 Devlet Konservatuvarı Yüksekokul Kurulu Üyesi, Şubat 2005- Şubat 2008
  27 Devlet Konservatuvarı Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2005- Şubat 2008