Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. SERKAN EKER MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ÇEVRE BİLİMLERİ

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü(Çevre Bilimleri)  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü(Çevre Bilimleri)  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2018
 • NO AD YIL
  1  Wastewater Treatment and Electricity Generation with Different Cathode Solutions in MFC...  2023
  2  Unstructured kinetic models with time-averaged growth approach in the biodegradation of triclosan by...  2023
  3  Occurrence of Heavy Metals In Büyük Menderes River Basin, Turkey...  2021
  4  Assessment of Water Quality; A Case Study of Buyuk Menderes River Basin...  2020
  5  Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pollution in Büyük Menderes River...  2019
  6  Determination of The Inhibitory Effect of Isoproturon on Unacclimated Microbial Culture...  2019
  7  Biohydrogen production by extracted fermentation from sugar beet...  2018
  8  Hydrogen gas production from waste paper by dark fermentation: Effects of initial substrate and biom...  2017
  9  Implementation of Water Framework Directive in Turkey...  2016
  10  Biodegradation of Simazine by Rhodococcus Rhodochrous: Kinetic Modeling...  2016
  11  Hydrogen gas production from electrohydrolysis of industrial wastewater organics by using photovolta...  2010
  12  COD, para-chlorophenol and toxicity removal from synthetic wastewater using rotating tubes biofilm r...  2010
  13  Biological treatment of 2,4,6-trichlorophenol (TCP) containing wastewater in a hybrid bioreactor sys...  2009
  14  High power generation with simultaneous COD remoal using a circulating column microbialfuel cell...  2009
  15  COD, 2,4,6-trichlorophenol (TCP) and toxicity removal from synthetic wastewater in a rotating perfor...  2008
  16  Biological treatment of 2,4-dichlorophenol containing synthetic wastewater using a rotating brush bi...  2008
  17  Performance of a rotating brush biofilm reactor treating 2,4,6-trichlorophenol (TCP) containing synt...  2007
  18  Performance of a hybrid-loop bioreactor system in biological treatment of 2,4,6-tri-chlorophenol con...  2007
  19  Electricity generation with simultaneous wastewater treatment by a microbial fuel cell (MFC) with Cu...  2007
  20  Mathematical modelling of 4-chlorophenol inhibition on COD and 4-chlorophenol removals in an activat...  2007
  21  2,4,6 Tri-Chlorophenol Containing Wastewater Treatment Using a Hybrid-Loop Bioreactor System...  2007
  22  Impacts of COD and DCP loading rates on biological treatment of 2,4-dichlorophenol (DCP) containing ...  2006
  23  Biological treatment of para-chlorophenol containing synthetic wastewater using rotating brush biofi...  2006
  24  Kinetic modeling and parameter estimation in biological treatment of 2,4-dichlorophenol containing w...  2006
  25  Effect of sludge age on performance of an activated sludge unit treating 2,4 dichlorophenol-containi...  2006
  26  Kinetic Modeling and Parameter Estimation for an Activated Sludge Unit Treating 2,4 Dichlorophenol C...  2006
  27  Hydraulic Residence Time Effects on Performance of an Activated Sludge Unit Treating Wastewater Cont...  2006
  28  Biological treatment of synthetic wastewater containing 2,4 dichlorophenol (DCP) in an activated slu...  2005
  29  Removal of 2,4-dichlorophenol and toxicity from synthetic wastewater in a rotating perforated tube b...  2005
  30  Kinetics of 2,4-dichlorophenol degradation by Pseudomonas putida CP1 in batch culture...  2005
  31  Toxicity and batch biodegradation kinetics of 2,4 dichlorophenol by pure Pseudomonas putida culture...  2004
  32  Performance of rotating perforated tubes biofilm reactor in biological wastewater treatment...  2003
  33  Wastewater treatment performance of rotating perforated tubes biofilm reactor with liquid phase aera...  2002
  34  Comparison of performances of rotating perforated tubes and rotating biodiscs biofilm reactors for w...  2002
  35   Rotating perforated tubes biofilm reactor for high strength wastewater treatment...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Kinetic Modeling for Biodegradation of Isoproturon by Acclimated Mixed Microbial Culture... 06/11/2019 - 10/11/2019
  2  Gediz Havzası'nda Bulunması Muhtemel Mikrokirleticilerin Belirlenmesi... 25/10/2018 - 27/10/2018
  3  Büyük Menderes Havzası'ndaki Spesifik Kirleticilerin Belirlenmesi... 25/10/2018 - 27/10/2018
  4  Büyük Menderes Havzası Su Kütlelerinde PAH Kirliliğinin Su Çerçeve Direktifi'ne Göre Değerl... 25/10/2018 - 27/10/2018
  5  Biodegradation of simazine and kinetic modeling... 26/08/2018 - 29/08/2018
  6  Hydrogen Gas Production from Wastewater by Electro-hydrolysis... 15/03/2018 - 18/03/2018
  7  Evaluation of Metal Pollution in Büyük Menderes River Under the EU Water Framework Directive... 08/05/2017 - 10/05/2017
  8  Surface Water Quality Classification of Büyük Menderes River... 22/03/2017 - 24/03/2017
  9  Biohydrogen Production by Extracted Fermentation from Sugar Beet... 15/03/2017 - 18/03/2017
  10  Implementatıon of Water Frame Work Dırectıve In Turkey.... 27/05/2016 - 31/05/2016
  11  Atık Kağıtlardan Biyohidrojen Gazı Üretimi... 20/12/2015 - 23/12/2015
  12  An Overview of Biohydrogen Production from Lignocellulosic Materials... 26/05/2015 - 29/05/2015
  13  Models for the prediction of landfill gas models - A comparison... 04/06/2012 - 06/06/2012
  14  2,4,6-triklorofenol içeren atıksuların hibrid reaktör sisteminde giderimi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  15  Box-Wilson istatiksel deney tasarımı ile 4-klorofenol içeren atıksuların dönen fırça biyofil... 24/10/2007 - 27/10/2007
  16  Dönen delikli borular biyofilm reaktöründe 2,4-Diklorofenol içeren atıksuların arıtımı ve t... 02/06/2004 - 04/06/2004
  17  İşletme parametrelerine bağlı olarak dönen delikli borular biyofilm reaktörünün atıksu arı... 09/10/2003 - 10/10/2003
  18  Dönen Delikli Borular ve Dönen Biyodisk Biyofilm Reaktörleri Atıksu Arıtma Performanslarının ... 18/09/2002 - 20/09/2002
  19  Effect of liquid phase aeration on performance of rotating perforated tubes biofilm reactor treatin... 10/10/2001 - 12/10/2001
  20  Sıvı faz havalandırmalı dönen delikli borular biyofilm reaktörünün atıksu arıtma performan... 17/09/2001 - 21/09/2001
  21  Dönen deklikli borular biyofilm reaktöründe yüksek organic içeriğe sahip atıksuların arıtı... 17/05/2001 - 20/05/2001
 • NO AD TARIH
  1  Lignoselülozik atıklardan katı faz fermantasyonu kullanarak biyo-hidrojen gazı üretimi...  12/2015 - 6/2018
  2  Yerüstü Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması -TUBİTAK 1007 KAMAG...  12/2013 - 1/2019
  3  Şeker pancarından Hidrojen Gazı Üretimi...  4/2012 - 10/2014
  4  İzmir Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Oluşan Depo Gazının Bertaraf ve Değerlendirme Seçeneklerinin Araştırılması...  1/2011 - 4/2011
  5  Klorlu aromatik bileşikler içeren atıksuların dönen fırça biyorektör ile arıtımı...  1/2005 - 1/2007
  6  Biological Treatment of Toxic Organic Compound Containing Wastewater by Using a Rotating Perforated Tubes Biofilm Reactor for Toxicity Removal...  1/2001 - 1/2003
  7  DCP removal from wastewaters by using rotating perforated tubes biofilm reactor...  1/2001 - 12/2002
  8  Yüksek Organik İçerikli Atıksuların Dönen Delikli Borular Biyofilm Reaktöründe Arıtımı...  11/2000 - 11/2002
 • NO AD YIL
  1  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...  2008
  2  Serkan EKER, Fikret KARGI, COD, 2,4,6-trichlorophenol (TCP) and toxicity removal from synthetic wast...  2008
  3  Serkan EKER, Fikret KARGI," Biological treatment of 2,4,6-trichlorophenol (TCP) containing wastewate...  2008
  4  Serkan EKER, Fikret KARGI," ?Biological treatment of 2,4-dichlorophenol containing synthetic wastewa...  2008
  5  Serkan EKER, Fikret KARGI,"Performance of a rotating brush biofilm reactor treating 2,4,6-trichlorop...  2007
  6  High power generation with simultanuous COD removal using a circulating column microbial fuel ell" j...  2009
  7  Fikret KARGI, Serkan EKER,"Electricity generation with simultaneous wastewater treatment by a microb...  2007
  8  Isık KONYA, Serkan EKER, Fikret KARGI,"Mathematical modelling of 4-chlorophenol inhibition on COD a...  2007
  9  Serkan EKER, Fikret KARGI,"2,4,6 Tri-Chlorophenol Containing Wastewater Treatment Using a Hybrid- Lo...  2007
  10  Serkan EKER, Fikret KARGI,"Impacts of COD and DCP loading rates on biological treatment of 2,4- dich...  2006
  11  Serkan EKER, Fikret KARGI,"Biological treatment of para-chlorophenol containing synthetic wastewater...  2006
  12  Serkan EKER, Fikret KARGI,"Kinetic Modeling and Parameter Estimation for an Activated Sludge Unit Tr...  2006
  13  Serkan EKER, Fikret KARGI,"Hydraulic Residence Time Effects on Performance of an Activated Sludge Un...  2006
  14  Fikret KARGI, Serkan EKER,"Effect of sludge age on performance of an activated sludge unit treating ...  2006
  15  Fikret KARGI, Serkan EKER, Ahmet UYGUR,"Biological treatment of synthetic wastewater containing 2,4 ...  2005
  16  Fikret KARGI, Serkan EKER,"Removal of 2,4-dichlorophenol and toxicity from synthetic wastewater in a...  2005
  17  Fikret KARGI, Serkan EKER,"Kinetics of 2,4-dichlorophenol degradation by Pseudomonas putida CP1 in b...  2005
  18  Fikret KARGI, Serkan EKER,"Toxicity and batch biodegradation kinetics of 2,4 dichlorophenol by pure ...  2004
  19  Fikret KARGI, Serkan EKER,"Performance of rotating perforated tubes biofilm reactor in biological wa...  2003
  20  Fikret KARGI, Serkan EKER,"Wastewater treatment performance of rotating perforated tubes biofilm rea...  2002
 • NO AD YIL
  1  British Council  2001
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Aralık 2022-Devam ediyor
  2 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021-Devam ediyor
  3 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Aralık 2019- Aralık 2022
  4 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015