Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MUHAMMED AYDOĞAN MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı(Kentsel Tasarım)  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama  2016
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Developing an E-Planning System Compatible With Smart City Design Principles: Case of Bayrakli...  2022
  2  Türkiye'de Tarihi Çevrelerin Korunmasında Katılımcı Planlama Olasılığı: İzmir Örneği...  2017
  3  Mass Tourisim Effects on a Coastal Historical Town: Bodrum Case (Turkey)...  2011
  4  Kemeraltında Yeralan Çok Katlı Yapıların kullanımlarını İnceleyerek, Tarihi Kent Merkezlerindeki Kat...  2001
  5  Agora Projesi - Kemeraltı Postacılarından Mektup...  2001
  6  Korkulanı Beklerken - Deprem Sonrası Planlama Adına Bir Özeleştiri...  2000
  7  İzmir'de Musevi Cemaati ve Kemeraltı Havraları...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Developing an E-Planning System Compatible with Smart City Design Principles - Case of Bayraklı ... 22/09/2021 - 24/09/2021
  2  İzmir Kentinde, Bisikletin Ulaşım Amaçlı Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi... 13/06/2019 - 15/06/2019
  3  Smyrna Agorası Yakın Çevresinin Bugünü ve Geleceği... 23/09/2016 - 24/09/2016
  4  Local vs Global on Geographical Information Production and Sharing over the Internet... 02/07/2008 - 05/07/2008
  5  Design for Cultural Diversity... 05/06/2008 - 07/06/2008
  6  Kentsel Tasarım Rehberlerinin Kent Kimliğini Koruma Amacıyla Kullanılabilirliğinin Sorgulanmas... 28/05/2007 - 29/05/2007
  7  Tarihi Dokulardaki Mekansal Bozulmanın Kentsel Tasarım Araçları ile Giderilmesi Kemeraltı, 926 ... 28/05/2007 - 29/05/2007
  8  Sayısal Sağlık Verilerinin e-Planlama Sürecinde Değerlendirilmesi ve Sağlık Tesis Kararların... 07/06/2006 - 09/06/2006
  9  Koruma Amaçlı İmar Planlarında Tapu ve Kadastrodan Beklentiler... 22/05/2006 - 24/05/2006
  10  Tarihi Kent Merkezlerinin Kültür Turizmi Potansiyellerinin Koruma Amaçlı Kullanımı Kemeraltı ... 28/04/2006 - 28/04/2006
  11  Yönetişim ve Şehir Planlamaya Halk Katılımının Sağlanması Sürecinde Internet Teknolojisini... 07/11/2005 - 09/11/2005
  12  Kentsel Dönüşümün Tetikleyicisi Olarak Kamusal Yatırım Kararlarının Kullanılması... 11/06/2003 - 13/06/2003
  13  Kimlik Hedefli Kentsel Projelerde Belediyelerin Rolü: Kemeraltı Deneyimi... 25/01/2002 - 26/01/2002
 • NO AD YIL
  1  Kentleşme Şurası 2009 Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim Komisyon Raporu...  2009
  2  Alaçatı Analitik Etüt Raporu...  2006
  3  İzmir İli Turizm Envanteri ve Yatırım Potansiyelleri...  2004
  4  Kemeraltı Kentsel Tasarım Rehberi...  2003
  5  Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kimliğini Koruyan Akıllı Kentler ve Konuşan Binalar için Artırılmış Gerçeklik ve Karekod SistemleriMimarlık Planlama ve Tasarımda Araştırma ve Değerlendirmeler II...  2022
  2  Use of Urban Design Guides in Assessing Urban IdentityCurrent Research in Architecture, Planning and Design...  2022
  3  Monitoring Commercial Marine Traffic Via Geographical Information System Case of Aegean SeaResearch & Reviews in Architecture, Planning and Design...  2022
  4  Şehir Planlamada Halk Katılımı ve Yönetişim İçin İnternet Teknolojisinin Etkin KullanımıMimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II...  2021
  5  Smyrna Agorası Yakın Çevresinin Bugünü ve Geleceği Smyrna/ İzmir Kazı ve Araştırmaları-2...  2017
  6  Caves of Turkey Natural Heritage from East to West...  2010
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Tarih Projesi Anafartalar Caddesi 2.Etap ile 1.Halka Konut Dokusu'nun Bir Bölümü ve Yakın Çevresi'nin Operasyon Planına Yönelik Ön Projelendirme...  2/2015 - 6/2015
  2  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması...  8/2009 - 12/2011
  3  Kentsel Yönetişim Sistemlerinde E-Planlama Yaklaşımları...  3/2005 - 3/2007
  4  İzmir İli Turizm Envanteri ve Yatırım Potansiyelleri...  7/2004 - 11/2004
  5  Kent Kimliğinin Ortaya Çıkartılması Amacıyla Kentsel Tasarım Rehberlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması...  3/2001 - 9/2003
  6  Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon Çalışması...  2/2000 - 10/2002
 • NO AD YIL
  1  European Union Service Medal...  2005
  2  NATO Service Medal...  2005
  3  Bosna Hersek Hizmet Övünç Belgesi...  2005
  4  Tarihi Çevre Koruma Çalışmaları - Teşekkür Belgesi...  2001
  5  Mimarlık Fakültesi Lisans İkincilik Derecesi...  1998
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2024-Devam ediyor
  2 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2022- Eylül 2022
  3 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2022-Devam ediyor
  4 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ekim 2021- Haziran 2023
  5 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2021- Ağustos 2022
  6 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2019- Şubat 2021
  7 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2018- Mayıs 2019
  8 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ekim 2018- Ekim 2021
  9 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2018- Kasım 2018
  10 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2013- Kasım 2014