En

DOÇ.DR. METE KUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI MADEN İŞLETMESİ

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden İşletmesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği  2015
 • NO AD YIL
  1  Maden Ocaklarında İnsansız Hava Aracı Kullanımı; örnek bir saha çalışması...  2019
  2  İnsansız Görüntüleme Sistemleri ile Elde Edilen Sayısal Yüzey Modellerinin Mermer Madenciliğinde Kul...  2019
  3  A Comparative Study on the Thermal Insulation Performance of Unloaded and Plastically Deformed HTPP-...  2019
  4  Evaluation of Dump Site Reclamation Techniques in Western Turkey Coal Mines...  2018
  5  Yeraltı Mermer İşletmelerinde Oda Topuk Yöntem Parametrelerinin Belirlenmesi...  2014
  6  Yeraltı Kömür İşletmelerinde Gaz İzleme ve Erken Uyarı SistemTeknolojisinin İş Kazalarının Önlenmesi...  2014
  7  Evaluation and Applications of Empirical Approaches and Numerical Modeling of an Underground Limesto...  2014
  8  Evaluation of Wheel Loaders in Open Pit Marble Quarrying by Using the AHP and TOPSIS Approaches...  2013
  9  The Determination of Reclamation Parameters and Cost Analysis in Mining Sites...  2012
  10  Influence of the fault zone in shallow tunneling: A case study of İzmir Metro Tunnel...  2012
  11  Yeni İtalyan Tünel Açma Yönteminin Gelişim Süreci İzmir Metrosu Bornova Tünel İnşaatı Ön Destek Tasa...  2009
  12  Açık Ocaklarda Rekültivasyon...  2008
  13  Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Lastik Tekerlekli Yükleyicilerin Teknik ve Ekonomik Performa...  2007
  14  The Properties of Various Igneous Rocks for &-ray Shielding...  2007
  15  Investigation of Applicability of Block Caving Method by Finite Element Method at a Diasporite Depos...  2005
  16  Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Zincirli Kollu Kesiciler ve Uygulama Alanları...  2005
  17  Economical Evaluation of Optimum Bench Height in Quarries...  2005
  18  Granit ve Granodiorit Türü Kayaçların Shore Sertlik İndeks Değerinin, Mineral ve Kayaç Bazında Değiş...  2004
  19  Yeraltı Mermer Üretimi İçin Örnek Oda-Topuk Dizaynı...  2004
  20  Mardin Taşının Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi...  2004
  21  Mermer Ocaklarında Değişen Kademe Yüksekliklerinin Maliyete Etkisinin Araştırılması...  2004
  22  Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan Batı Anadolu Andezitlerinin Mühendislik Özelliklerinin Araştı...  2002
  23  Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Türkiye Mermer İhracat Potansiyelinin Değerlendirilmesi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Kalın Kömür Damarlarında Farklı Üretim Yöntemlerinin Nümerik Analizi... 24/10/2019 - 25/10/2019
  2  Madencilik Faaliyetlerinde Kullanılan İnsansız Hava Araçlarında Karşılaşılabilecek Riskler ... 24/10/2019 - 25/10/2019
  3  Uzun ayaklarda kullanılan kesici-yükleyici makinalar ve SWOT analizi... 24/10/2019 - 25/10/2019
  4  İnsansız Hava Araçlarının Doğaltaş Ocak İşletmelerinde Kullanımı... 27/03/2019 - 30/03/2019
  5  Production of Engineered Cementitious Composites by Using Waste Marble Dust as Micro- Aggregate... 07/12/2018 - 09/12/2018
  6  Granitik Kayaçların Termal Özelliklerinin Değerlendirilmesi... 13/12/2017 - 15/12/2017
  7  Açık İşletmelerde Kamyon Kazaları ve Risk Değerlendirmesi... 02/11/2017 - 03/11/2017
  8  İnsansız Hava Araçlarının Maden İşletmelerinin Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Amacı İle... 27/09/2017 - 29/09/2017
  9  Maden İşletme Planlamasında Yeni Bir Yaklaşım: Optimum Geçiş Derinliği... 11/04/2017 - 14/04/2017
  10  Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Termal Davranış Performanslarının Belirlenmesi... 11/04/2017 - 14/04/2017
  11  Mermer Ocak İşletme Maliyetlerinin Pareto Analizi ile Değerlendirilmesi... 14/05/2015 - 15/05/2015
  12  Farklı Doğal Taşların Isıl Yalıtım Performanslarının Değerlendirilmesi... 14/04/2015 - 17/04/2015
  13  Batı Toroslar, Beydağları Otoktonu Mermer Yatakları... 14/04/2015 - 17/04/2015
  14  Design and Simulation of a Processing Plant to Utilize Marble Wastes as Concrete Aggregates... 15/10/2014 - 17/10/2014
  15  Size Reduction and Classification Circuit Simulation of a Coal Preparation Plant... 15/10/2014 - 17/10/2014
  16  Thermal Insulation Performance and Thermal Conductivity Evaluation of Natural Stones by Infrared The... 11/08/2014 - 12/08/2014
  17  The Applicability of Underground Mining Methods in Limestone Quarries of Western Taurus... 11/08/2014 - 12/08/2014
  18  Net Bugünkü Değer Yöntemi ile Makine Ekipman Seçimi... 23/05/2013 - 24/05/2013
  19  Hidrolik Kırıcılar İle Yapılan Tünel Kazılarında RMR - Kazı Süresi İlişkisi... 23/05/2013 - 24/05/2013
  20  Mermer ve Doğaltaş Sektöründe Nitelikli Eleman Gereksinimi... 05/02/2013 - 07/02/2013
  21  Muğla Kavaklıdere Yöresi Mermer Ocaklarında Karşılaşılan Jeolojik Parametrelerin Ocak İşle... 13/12/2012 - 15/12/2012
  22  Rekültivasyon Maliyetlerinin Örnek Bir Kalker Ocağı Üzerinde Araştırılması... 02/06/2011 - 03/06/2011
  23  Mermer İşletmeciliğinde Değişken Ocak Üretim Kapasitelerine Göre Optimal Yükleyici Seçimi... 14/10/2010 - 15/10/2010
  24  Mustafakemalpaşa Bejlerinin işletilebilirlik özelliklerinin incelenmesi... 26/06/2008 - 27/06/2008
  25  Açık Ocaklarda Rekültivasyon... 01/02/2008 - 02/02/2008
  26  Ulaşımda Yeraltı Kazılarında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Y... 15/11/2007 - 17/11/2007
  27  İzmir Metro İnşaatı 2.Aşama Kazısı Verimlilik Değerlendirmesi... 06/06/2007 - 08/06/2007
  28  İzmir Işıkkent Yöresi Kalker Agregasının Beton Yapımında Kullanabilirliğinin Araştırılma... 01/02/2007 - 03/07/2007
  29  Traverten Fabrika Artıklarının Dolgu İşlemlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması... 02/03/2006 - 03/03/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mermer Ocak İşletmelerinin Planlanmasında İHA Kullanımı ve Uygulama Yöntemi Mermer Madenciliğinde Çevresel Yaklaşımlar...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Soma Eynez Yeraltı Ocağı Ramble Malzemesi Tasarımı ve Geliştirilmesi...  10/2018 - 3/2019
  2  Demir Export A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  1/2018 - 7/2018
  3  İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Kazı Alanı İncelemesi...  9/2017 - 3/2018
  4  Mermer Sahasına Ait Verilerin Değerlendirilmesi...  2/2016 - 5/2016
  5  Maden Sahalarının Planlanması ve Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesinde 3 Boyutlu Madencilik Yazılımı Kullanımı...  9/2014 - 8/2018
  6  Farklı Oluşum Mekanizmalarına Sahip Doğal Taşların Isı Geçirgenlik Özelliklerinin Araştırılması...  8/2013 - 8/2015
  7  Mermer Ocak İşletmeciliğinde Yeraltı Üretim Planlaması...  1/2012 - 1/2013
  8  Faylı Zonlarda Tünel Açma Tasarım ve Yapım Gereksinimlerinin Araştırılması ve Çözümlenmesi...  1/2007 - 1/2009
  9  İzmir Metrosu 3. Aşama Bornova Güzergahında Kaya Kütle Sınıflamalarının Yapılması ve Tünel Destekleme (Tahkimat) Önerisi Projesi...  6/2007 - 9/2007
  10  İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 3. Etap; Şirinyer İstasyonu İnşaatı İş Sağlığı ve Güvenliği Planı...  8/2006 - 12/2006
  11  İzmir Metrosu II. Aşama Göztepe-F. Altay İstasyonları Arası Delme Tünel Kazı Ortamı Ve Tahkimat Sistemi Değerlendirme Etüdü...  1/2006 - 4/2006
  12  İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 2. Etap; Karşıyaka Tüneli ve İstasyonları Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı...  1/2006 - 12/2006
  13  İzmir Hafif Raylı Sistem , Karşıyaka Tüneli İnşaatı, İş Güvenliği ve Sağlığı İle İlgili Mühendislik Hizmetleri...  5/2006 - 6/2006
  14  Türkiye Yeraltı Sert-Orta Sert Kayaç Madenciliğinde Oda ve Topuk Dizaynı İçin Elasto-Plastik Özelliklerin Ampirik, Fiziksel ve Nümerik Yöntemlerle Belirlenmesi...  3/2006 - 3/2006
  15  İzmir Banliyo Sisteminin Geliştirilmesi 3. Etap Şirinyer Tüneli ve İstasyonu Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İle İlgili Mühendislik Hizmetleri...  6/2006 - 6/2007
  16  Çimentaş A.Ş. Stok Sahası Agregalarına Uygulanan Agrega Deneyleri...  5/2004 - 7/2004
  17  İzmir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü Uzundere Kompost Fabrikası Katı Atık Döküm Sahasında Metan ve Diğer Gazların Varlığının Araştırılması Projesi...  5/2000 - 7/2000
  18  Batı Anadolu Sahalarındaki Serttaşların Jeomekanik Özelliklerinin Araştırılması....  1/1999 - 1/2001
 • NO AD YIL
  1  Yayın Onur Belgeleri...  2007
  2  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Ödülü / 3. lük ödülü...  2013
  3  Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü...  2014
  4  Uluslararası Yayın Tesvik Ödülü...  2012
  5  Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü...  2015
  6  Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü...  2016