En

PROF.DR. MURAT BEKTAŞ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ABD. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2020
 • NO AD YIL
  1  Development of quality of life assessment questionnaire associated with osmophobia in people with mi...  2022
  2  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Pain Flexibility Scale for Parents of Children...  2022
  3  Effectiveness of Pediatric Palliative Care Education Program in Strengthening Nursing Students? Pall...  2022
  4  Psychometric properties of a Turkish version of the quality of life in childhood epilepsy questionna...  2022
  5  Psychometric characteristics of the Turkish version of the pain flexibility scale for children with ...  2022
  6  Developing the Nausea and Vomiting Thermometer Scale in Children With Cancer...  2022
  7  The effects of self-efficacy and locus of control on cyberbully/victim status in adolescents...  2022
  8  Hemşirelik Öğrencilerinin Palyatif Bakım Bilgi Düzeyi ve Uygulamalarının Palyatif Bakım Zorluklarını...  2022
  9  The effect of an obesity prevention program on children's eating behaviors, food addiction, physical...  2021
  10  The Effect of Food Addiction in Children on Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis Study...  2021
  11  The impact of professional values and job satisfaction of pediatric nursing on their intercultural s...  2021
  12  Attitudes of three generations of women toward gender roles...  2021
  13  Hemşirelik Öğrencileri İçin Çocuklarda İlaç Uygulamaları Öz-Yeterlilik Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve ...  2021
  14  Social media use purposes of children and the impact of their self-directed learning with technology...  2021
  15  The effect of problematic internet use and digital game addiction in adolescents on nomophobia level...  2021
  16  Siber Zorbalık Üçgeni Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması...  2021
  17  Development of the parental attitude scale-protecting children during COVID-19 and the relationship ...  2021
  18  The predict of metacognitive awareness of nursing students on self-confidence and anxiety in clinica...  2021
  19  Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Hunger Sensitivity Scale for University...  2021
  20  Çocuklarda Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Güncel Yaklaşı...  2021
  21  Predicting the Healthy lifestyle behaviors of Turkish adolescents based on their health literacy and...  2021
  22  Pediatri Yoğun Bakımdaki Sağlık Çalışanları ve Ebeveynlerin Aile Merkezli Bakıma Yönelik Görüşlerini...  2021
  23  Psychometric properties of the revised Turkish version of the cancer patients needs questionnaire fo...  2021
  24  Psychometric properties of the Turkish version of the addiction-like eating behavior scale for unive...  2021
  25  Psychometric properties of the Turkish version of the Sugar-Sweetened Beverages Media Literacy Scale...  2021
  26  Questionnaire to Assess a Teacher's Perception of Their Current Personal Commitment and Preferred Fu...  2021
  27  Effects of parental attitude and proactive and reactive aggression on cyberbullying and victimizatio...  2021
  28  The Effect of High School Students Self-Efficacy and Perceptions for Sun Protection on Their Sun Pro...  2021
  29  Adölesanların Eğitim Stresi ve Okul Tükenmişlik Düzeylerinin Tütüne Yönelik Algılarına Etkisi...  2021
  30  Effects of Relaxation-Focused Nursing Care in Women in Preterm Labor...  2021
  31  Ortaokul Öğrencilerinin Kontrol Odağı ile Problem Çözme Becerilerinin Sigaraya Yönelik Algılarına Et...  2021
  32  Nursing Role in Children Pain Management...  2021
  33  Hemşire-ebeveyn desteğinin çocuk kliniğinde yatan çocukların ebeveynlerinin stres düzeylerine etkisi...  2021
  34  Psychometric properties of the Turkish version of the Child Three-Factor Eating Questionnaire for pr...  2021
  35  Nurses Attitudes Towards Death and Their Effects on Spirituality and Spiritual Care...  2021
  36  The effect of virtual reality on pain, fear, and anxiety during access of a port with huber needle i...  2021
  37  Relationship Among Obesity Awareness, Emotional Eating, and Obesity in Middle School Children...  2021
  38  Pediatric Pain Management Knowledge Scale for Nursing Students: Assessment of the Psychometric Prope...  2021
  39  Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Öz Yeterlilik ve Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenm...  2021
  40  Effects of learned resourcefulness, work life quality, and burnout on pediatric nurses' intention to...  2021
  41  Psychometric properties of the Turkish version of the 'nine to eleven-year-olds' attitudes towards b...  2020
  42  Factors affecting knowledge levels of oncology nurses about skin cancer and sun protection...  2020
  43  Psychological effects of CPR training methods on high school students: a randomized trial...  2020
  44  HARİZMİ Düşme Riski Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi...  2020
  45  Gebelerin Hastanelerden Sağlık Hizmeti Almasını Etkileyen Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psik...  2020
  46  An Assessment of Turkish Adults' Knowledge Levels About Their Salt and Sugar Consumption, and Their ...  2020
  47  The Effects of Children's Eating Behaviors on Obesity: A Meta-Analysis Study...  2020
  48  Social anxiety levels and self-efficacy perceptions of adolescents with type-1 diabetes predict smok...  2020
  49  The association between seizure self-efficacy of children with epilepsy and the perceived stigma...  2020
  50  Symptom frequency in children with congenital heart disease and parental care burden in predicting t...  2020
  51  Development and Psychometric Evaluation of the Cardiovascular Health Behavior Scale for Children...  2020
  52  Developing and evaluating the psychometric properties of the pediatric nursing competency scale for ...  2020
  53  The effect of metabolic control, self-efficacy, and quality of life on emotional eating in the adole...  2020
  54  Orginal Article: Psychometric Properties of the Turkish Version of the Healthy Lifestyle Belief Scal...  2020
  55  The effect of web based pediatric palliative care education on the palliative care knowledge level a...  2020
  56  Psychometric Properties of a Turkish Version of the Nomophobia Scale for the Nine-Eighteen Age Group...  2020
  57  Psychometric Properties of Turkish Version of the E-Cigarette Use Outcome Expectancies Scale...  2020
  58  Validity and reliability of the Turkish version of the Michigan Neuropathy Screening Instrument...  2020
  59  Psychometric properties of a Turkish version of the collaborative parent involvement scale for youth...  2020
  60  The Effect of Fatigue-reducing Interventions on the Fatigue Levels of Children with Cancer: A Meta-a...  2020
  61  Pediatric Pain Management Knowledge Levels of Intern Nursing Students...  2020
  62  Effects of virtual reality on pain, fear and anxiety during blood draw in children aged 5-12 years o...  2020
  63  Pediatri Hemşireliği Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Güncel ve Gelecekteki Araştırma Konuları...  2019
  64  Türkiye'de Hemşirelik Alanında Kanserli Çocuklara ve Ebeveynlerine İlişkin Yapılan Lisansüstü Tezler...  2019
  65  Psychometric properties of the Turkish version of the weight efficacy lifestyle questionnaire short-...  2019
  66  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarının Pediyatrik Ağrı Yönetimi Açısından İncelenmesi...  2019
  67  Determining the sensitivity of university students to violence toward children...  2019
  68  Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Kültürlerarası Duyarlılıklarının Profesyonel Değerl...  2019
  69  Palliative Care Difficulties and Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Esteem B...  2019
  70  A Reliability and Validity Study of the Turkish Version of the Parenting Scale...  2019
  71  The impact of personality traits and intercultural sensitivities of nursing students on their profes...  2019
  72  Effects of adolescents' self-efficacy and social anxiety on attitudes toward pros and cons of smokin...  2019
  73  The effect of problematic internet use, social appearance anxiety, and social media use on nursing s...  2018
  74  Factors Affecting Daytime Sleepiness in Adolescents...  2018
  75  Effects of Smoking Perception and Health Lifestyle Behaviour on Nursing Student Smoking Status...  2018
  76  The Effect of Fatigue-Related Education on Pediatric Oncology Patients? Fatigue and Quality of Life...  2018
  77  Effect of the Evidence-Based Pediatric Fever Management Training given to Nursing Students...  2018
  78  Reliability and Validity of the Turkish Version of the Daily Experiences Questionnaire (Turkish DEQ)...  2018
  79  The impact of the difficult vascular access, fear, and anxiety level in children on the success of f...  2018
  80  Çocuk anksiyete skalası-durumluluk ve çocuk korku ölçeğinin Türk diline kazandırılması...  2018
  81  Retesting the psychometric characteristics of the European cancer research and treatment organizatio...  2018
  82  Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Car...  2017
  83  The effects of parental feeding styles, children's self- efficacy and social anxiety on adolescent o...  2017
  84  The Effect of Adolescents' Internet Addiction on Smartphone Addiction...  2017
  85  The Effect of Symptom Frequency on the Fatigue and Sleep Quality of Adolescent Cancer Patients...  2017
  86  Psychometric Properties of a Turkish Version of the Diabetes Management Self-Efficacy Scale In Adole...  2017
  87  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi...  2017
  88  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Smoking Outcome Expectation Scale and the ...  2017
  89  The effect of childrens' eating behaviors and parental feeding style on childhood obesity...  2017
  90  Determination of the interventions of families intended for the symptoms of children with cancer...  2017
  91  A Study of Bullying Against Nursing Students...  2017
  92  Psychometric Properties of the Turkish Version of Nursing Anxiety and Self-Confidence with Clinical ...  2017
  93  Küreselleşmenin Yarattığı Yoksulluk: Çocuk Yoksulluğu...  2017
  94  A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems...  2017
  95  Job Satisfaction and Burnout Among Paediatric Nurses...  2016
  96  Risk factors associated with post-traumatic stress symptoms following childbirth in Turkey...  2016
  97  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Eating Scale for Children and Adoles...  2016
  98  Developing the Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 13-18: Adolescent Form ...  2016
  99  Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T)...  2016
  100  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Beslenme: Sistematik İnceleme...  2016
  101  Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyabet Bakımında Ebeveyn İzlemi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalı...  2016
  102  Psychometric Evaluation of the Tilburg Pregnancy Distress Scale Turkish Version (TPDS-T)...  2015
  103  Psychometric Properties of Turkish Version of the Dutch Objective Burden Inventory...  2015
  104  Association of Personality Traits and Risk of Internet Addiction in Adolescents...  2015
  105  Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi...  2015
  106  Effects of Perceived Smoking-Cancer Relationship and Cardiovascular Health Attitudes on Childrens? V...  2015
  107  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2015
  108  Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çal...  2015
  109  Developing a Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 - Children and Paren...  2015
  110  Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarında Kullanılan Model ve Teoriler...  2015
  111  Developing a Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Childr...  2014
  112  Developing Scales for the Assessment of Fatigue in Turkish Pediatric Oncology Patients Aged 13-18 an...  2014
  113  Bir Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak: Yazılı Sınavlar...  2014
  114  Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi, Kendi Kendine Testis Muayenesi İle HPV Aşıla...  2014
  115  Effects of Student Perceptions of Social Skills on their Perception of Smoking...  2014
  116  Glial Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom/Bulgu Kümelemesi...  2014
  117  Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri...  2014
  118  Effects of Cigarette Smoking across Three Generations and of Perceptions of the Smoking-Cancer Relat...  2014
  119  BUÇH Pediatrik Bası Yarası Risk Tanılama Aracı'nın Geliştirilmesi...  2014
  120  Symptom Frequency of Children with Cancer and Parent Quality of Life in Turkey...  2014
  121  Effects of Self-Concept Levels and Perceived Academic Achievements of Turkish Students on Smoking Pe...  2014
  122  Glamorgan Pediatrik Basınç Ülseri Risk Tanılama Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri...  2013
  123  Yoğun Bakımda Kritik Hasta Çocuk Monitörizasyonunda Yeni Yöntemler...  2013
  124  Çocuk Hastalar İçin Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2013
  125  Hemşirelik Mesleğinde Erkekler ve Kariyer...  2013
  126  Türk Ve Danimarka'lı Hemşirelik Öğrencilerinin HIV/AIDS'li Bireylere Bakım Vermeye Yönelik Tutumlar...  2013
  127  Effects of Perceived Parental Attitudes on Children's Views of Smoking...  2013
  128  Sigara Kullanımı Önleme Programının Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi...  2012
  129  Smoking Status of Turkish Nursing Students and Factors Affecting Their Behavior...  2011
  130  Information Needs of Patients with Meningiomas...  2011
  131  Comparison of Basic Computer Training Strategies and Their Effects on the Level of Computer Anxiety ...  2011
  132  Effects of Training about Skin Cancer on Farmers? Knowledge Level and Attitudes...  2011
  133  Health Screening: A survey of children's growth and development in Turkey...  2011
  134  An Approach to Children's Smoking Behaviors Using Social Cognitive Learning Theory...  2010
  135  Çocukların Sigara İçme Durumunu Öngören ve Tanımlayan Karar Denge Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri...  2010
  136  Turkish University Students' Nutritional Habits Regarding Cancer Prevention and Healthy Lifestyles....  2010
  137  Mothers' Breastfeeding Behaviors and Affecting Factors...  2010
  138  Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Decisional Balance Scale for Adults...  2010
  139  Home Accidents and Mothers Measurements in Preschool Children...  2010
  140  Hemşirelik Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi...  2010
  141  Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi...  2009
  142  Effects of Peer Education, Social Support and Self Esteem on Breats Self Examination Performance and...  2009
  143  Çocuklarda Kafa Travmaları...  2009
  144  Adölesanların Sigara-Madde Kullanımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri...  2008
  145  Effect of Health Promotion Education on Presence of Positive Health Behaviors, Level of Anxiety and ...  2008
  146  İzmir'de Bir İlköğretim Okulunda Aile İçi Şiddet Araştırması...  2007
  147  AIDS Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2005
  148  Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Durumlarının Belirlenmesi...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Ebeveynler İçin Ağrı Dayanıklılık Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikler... 28/08/2021 - 29/08/2021
  2  Ebeveynlerin COVİD-19 Korkusu Çocuklarını COVİD-19'dan Korumaya Yönelik Tutumlarını Etkiler ... 18/12/2020 - 20/12/2020
  3  Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Hastalarında Sanal Gerçekliğin Port İğnesi Değişimi Sırasında... 07/03/2020 - 09/03/2020
  4  ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÖZYETERLİLİK VE ÇOCUKLAR İÇİN S... 26/02/2020 - 29/02/2020
  5  ÇOCUK ACİL SERVİSE BAŞVURAN EBEVEYNLERİN HEMŞİRELİK BAKIMINI ALGILAYIŞI VE ETKİLEYEN FAKT... 26/02/2020 - 29/02/2020
  6  Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Çocuk Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyonu Hakkındaki B... 27/11/2019 - 30/11/2019
  7  Türkiye'de Hemşirelik Alanında Kanserli Çocuklara ve Ebeveynlerine İlişkin Yapılan Lisansüst... 27/11/2019 - 30/11/2019
  8  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarının Mezuniyet Sonrası Çocuk Kliniklerinde Ça... 27/11/2019 - 30/11/2019
  9  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarının Pediyatrik Ağrı Yönetimi Açısından İncelenm... 27/11/2019 - 30/11/2019
  10  İlk ve Orta Okul Öğrencilerine Yönelik Üç Faktörlü Yeme Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun ... 27/11/2019 - 30/11/2019
  11  Hemşire-Ebeveyn Desteğinin Çocuk Kliniklerinde Yatan Çocuk Hastaların Ebeveynlerinin Stres Düz... 27/11/2019 - 30/11/2019
  12  Adölesanlar İçin Kilo Kontrol Öz Yeterliliği Yaşam Tarzı Ölçeği-Kısa Formu Türkçe Vers... 27/11/2019 - 30/11/2019
  13  Adölesanlarda Obez Çocuklara Yönelik Tutumu Etkileyen Faktörler ... 27/11/2019 - 30/11/2019
  14  Kanser Tedavisi Alan Çocuklarda Yoga Terapi: Sistematik Derleme... 25/09/2019 - 28/09/2019
  15  Kanserli Çocuklarda Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamalarının Semptom ve Ya... 25/09/2019 - 28/09/2019
  16  Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi ve Yaşa... 18/04/2019 - 21/04/2019
  17  5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete Ve Ağrıya Etkisi: Random... 13/12/2018 - 15/12/2018
  18  Dijital Çağdaki Çocuklar İçin Okul Hemşiresi Neden Önemli?... 06/12/2018 - 07/12/2018
  19  Elektronik Sigara Kullanim Sonuç Beklenti Ölceği'nin Türkce Formunun Geçerlilik ve Güvenirliğ... 29/11/2018 - 02/12/2018
  20  Bebek Masajının Yenidoğan ve Bebeklerin Uyku Durumlarına Etkisi: Sistematik İnceleme... 18/10/2018 - 21/10/2018
  21  İlk ve Oratokul Öğrencilerine Yönelik Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı (GBO) Ölçeğinin Tür... 04/10/2018 - 07/10/2018
  22  Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Öl... 28/09/2018 - 29/09/2018
  23  Adölesanların Eğitim Stresi ve Okul Tükenmişlik Düzeylerinin Tütüne Yönelik Algı ve Tütü... 09/09/2018 - 12/09/2018
  24  Çocuklarda Obezite Farkındalığı ve Duygusal Yeme Durumunun Beden Kitle İndeksine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  25  Çocuklarda Zor Damar Yolunun, Korku ve Anksiyete Düzeyinin Flebotomi Başarısı Üzerine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  26  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  27  İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Pediatrik Ağrı Yönetimi Bilgi Düzeyleri... 29/11/2017 - 02/12/2017
  28  Annelik Hüznü Ölçeği: Türk Kadınlarında Günlük Deneyimler Soru Formunun Geçerlik ve Güve... 29/11/2017 - 02/12/2017
  29  Pediatrik onkoloji Hastalarında Uyku... 29/11/2017 - 02/12/2017
  30  Ebeveyn Besleme Tarzları ile Çocukların Öz-yeterlilik ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çocuklarda... 29/11/2017 - 02/12/2017
  31  Ortaokul öğrencileirinin kontrol odağı ve problem çözme becerilerinin sigaraya yönelik algıl... 23/11/2017 - 26/11/2017
  32  Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal... 29/06/2017 - 01/07/2017
  33  KÖKENİNİ ÇOCUKLUKTAN ALAN KALP ve DAMAR HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ... 20/04/2017 - 22/04/2017
  34  İlkokul Öğrencilerinin Yeme Davranışlarının ve Ebeveynlerin Besleme Tarzlarının Çocukluk ... 03/03/2016 - 05/03/2016
  35  Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Akıllı Telefon Kullanımı Üzerine Etkisi... 04/12/2015 - 04/12/2015
  36  Çocuk İşçiliğinin ve Çalışan Çocukların Türkiye'deki Lisansüstü Çalışmalardaki Yeri... 03/12/2015 - 04/12/2015
  37  Türkiye'de Çocuklarda Bası Yarası Gelişmesini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi... 01/12/2015 - 04/12/2015
  38  Çağımızın Vebası:Çocuklarda Obezite... 17/11/2015 - 18/11/2015
  39  Kanserli Çocukların Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Ebeveynlerin Uyguladıkları Girişimlerin... 17/11/2015 - 18/11/2015
  40  Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikle... 17/11/2015 - 18/11/2015
  41  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yöne... 22/04/2015 - 26/04/2015
  42  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Beslenme: Sistematik İnceleme... 06/04/2015 - 07/04/2015
  43  Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Tarihsel Süreci... 18/06/2014 - 20/06/2014
  44  İntörnlük Eğitiminin Pediatri Öğrencilerinin Çocuk Hastaya Yönelik Algılarına Etkileri... 16/06/2014 - 18/06/2014
  45  Üç Kuşak Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları... 16/06/2014 - 18/06/2014
  46  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri... 13/06/2014 - 13/06/2014
  47  BUÇH Pediatrik Bası Yarası Risk Tanılama Aracının Geliştirilmesi... 24/04/2014 - 27/04/2014
  48  Meme Kanserli Hastalarda Semptom/bulgu Kümelemesi... 10/04/2014 - 12/04/2014
  49  Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması Geçerlik ve Gü... 05/12/2013 - 06/12/2013
  50  Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığı Davranışları İle Sanal Zorbalık Davranışları Arası... 01/11/2013 - 03/11/2013
  51  Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Geliştirilen Okula Dayalı Girişim Programların Etkinli... 01/11/2013 - 03/11/2013
  52  The Analysis of the Relationship between Nursing Students? State of General Health and Psychologica... 31/10/2013 - 02/11/2013
  53  Farkli Egitim Sistemlerinde Ogrenim Goren Ogrenci Hemsirelerin Ogrenme Yaklasimlari ile Gudulenme Ka... 25/10/2013 - 27/10/2013
  54  Personality Traits And Internet Addiction In Adolescents... 24/08/2013 - 29/08/2013
  55  Üniversite Sınavına Hazırlanan Adölesanların Stresle Başa Çıkma ve Sınav Kaygılarının ... 22/05/2013 - 25/05/2013
  56  Hemşirelik Öğrencilerinin Sigaraya Yönelik Algılarının ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranı... 19/04/2013 - 21/04/2013
  57  12-72 Aylık Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Tuvalet Eğitimine Yönelik Bilgi Ve Uygulamaları... 19/04/2013 - 21/04/2013
  58  Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler... 26/04/2012 - 28/04/2012
  59  Sıfır-Yirmnidört Ay Çocuğu Olan Annelerin Emzirme Durumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  60  Çalışan Hemşirelerin Erkek Hemşirelere Bakışı... 19/10/2011 - 21/10/2011
  61  Süt Çocuğu Annelerinin Toplumsal Cinsiyet Rolünden Kaynaklanan Sorunlar... 12/10/2011 - 16/10/2011
  62  BUÇH Düşme Risk Tanılama Ölçeği 1. Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması... 07/09/2011 - 09/09/2011
  63  Sağlıklı Ergen Sağlıklı Aile Projesi... 07/09/2011 - 09/09/2011
  64  Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler... 28/04/2011 - 30/04/2011
  65  Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin... 28/04/2011 - 30/04/2011
  66  İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Sigara Kullanımı Önleme Programının Etkisi... 20/04/2011 - 22/04/2011
  67  Ergenlerin Ruhsal Durumlarının İncelenmesi... 13/10/2010 - 14/10/2010
  68  Öğrencilerin Sosyal Beceri Algılarının Sigara Kullanımına Yönelik Algılarına Etkisi... 13/10/2010 - 14/10/2010
  69  Glial Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom/Bulgu Kümelemesi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  70  Nutritional Habits in Protection from Cancer And Healthy Lifestyle of Students in School of Health... 03/04/2010 - 07/04/2010
  71  Informatıon Needs of Patient With Meningioma... 03/04/2010 - 07/04/2010
  72  Relationship Among Cancer, Individuals Perception of Smoking Pros and Cons... 03/04/2010 - 07/04/2010
  73  Adölesanların Benlik Algıları ile Sigara Yarar-Zarar Algıları Arasındaki İlişkinin İncelen... 16/11/2009 - 19/11/2009
  74  Mother's Attittude Towards Breastfeeding with Children 0-72 Months old... 04/06/2008 - 06/06/2008
  75  Mother's Attittude Towards Weaning and starting on Solid Food... 04/06/2008 - 06/06/2008
  76  Hemşire Öğrencilerin Bilgisayar Kaygısının Azaltılmasında Farklı Eğitim stratejilerinin Et... 15/11/2007 - 18/11/2007
  77  İlköğretim Öğrenci ve Ebeveynlerinin Sigara Kullanımına Yönelik Tutumları... 21/06/2007 - 23/06/2007
  78  Bernard'ın Çocuk-Ebeveyn Etkileşim Modeline Göre Hasta Bakımının Yürütülmesi... 21/06/2007 - 23/06/2007
  79  Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Beslenme Durumlarının Belirlenmesi... 21/06/2007 - 23/06/2007
  80  Adölesanların Sigara-Madde Kullanımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Kullanım Yaygınlıkları... 14/12/2006 - 17/12/2006
  81  Dental Health in Preschool Children... 22/10/2006 - 25/10/2006
  82  Health Prevention and Promotion Via Identifying Health Risk in Pre-School Children... 22/10/2006 - 25/10/2006
  83  A comparison of Attitudes of Turkish and Danish Nursing Students Toward the Care of Persons with HI... 22/10/2006 - 25/10/2006
  84  Accidents in Preschool Children... 22/10/2006 - 25/10/2006
  85  The Affect of Education Given Concerning The Health Promotion on the Anxiety Level and The Conditio... 22/10/2006 - 25/10/2006
  86  Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Risklerinin Belirlenmesi... 15/09/2006 - 17/09/2006
  87  Ek Besinlere Geçiş Hakkında Verilen Eğitimin Annelerin Bilgi Düzeyine Etkisi... 05/05/2005 - 06/05/2005
  88   Aile İçi Şiddet ve Çocuk... 15/09/2004 - 17/09/2004
  89  Savaş ve Çocuk... 26/06/2004 - 30/06/2005
  90  Öğrenci Hemşire olarak Klinik Uygulama Deneyimi... 29/04/2004 - 30/04/2004
  91  Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Öğrenci Komisyonumuzla Tanıştınız mı?... 12/05/2002 - 14/05/2002
 • NO AD YIL
  1  Çocuğunuz Büyüyor: Bölüm 3: Okul Öncesi Dönem Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Prediction of the Cognitive Emotion Regul Ation of Nursing Students? on Clinical Stress Current Nursing Studies...  2021
  2  Özel Gereksinimli Çocuk Dezavantajlı Çocuklar...  2021
  3  Yenidoğanda Cilt Bakımı ve Kanıt Temelli UygulamalarYenidoğan Hemşireliği-2021...  2021
  4  Çocuklarda Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Hemşirelik Yaklaşımları Çocuklarda Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları- Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve...  2021
  5  YÜKSEK RİSKLİ ÇOCUKLAR ve EBEVEYNLER /ÇOCUK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR / ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İLE İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİKLER / ÖĞRENME KURAMLARI ARAŞTIRMA HEMŞİRELİKTE LİSANSÜSTÜ TEMEL YETERLİLİK SORU BANKASI - CİLT II...  2021
  6  Okul Öncesi Çocuklarda Sağlığı GeliştirmeTürkiye Klinikleri: Yaşam Döngüsünde Sağlığı Geliştirme: Hemşirelik Uygulamaları...  2019
  7  Bebeklik Döneminde (0-1 yaş) Sağlığın Geliştirilmesi Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme...  2018
  8  Solunum Yolu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Akıl Notları Pediatri Hemşireliği Akıl Notları...  2017
  9  PLACES OF TALES IN CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION DEVELOPMENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES...  2016
  10  AS A TOOL FOR THE EVALUATION OF THE CLINICAL SKILLS PERFORMANCE IN NURSING EDUCATION: OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMS education at the beginning of the 21st century...  2015
  11  Death Perception In Children THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  12  Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Geliştirilen Okula Dayalı Girişim Programların Etkinliği: Sistemik Bir Literatür İncelemesi ÇOCUK VE ŞİDDET: TOPLUMSAL ŞİDDETİN CENDERESİNDE ÇOCUKLAR CİLT 2...  2014
  13  Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığı Davranışları ile Sanal Zorbalık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ÇOCUK VE ŞİDDET: TOPLUMSAL ŞİDDETİN CENDERESİNDE ÇOCUKLAR CİLT 2...  2014
  14  Pediatric Oncology Patient and Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  15  The Impact of Obesity Seen In Childhood and Adolescence On Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  16  Çocukluk Çağı Acil Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı Pediatri Hemşireliği...  2013
  17  The Examination of The Relationship Between Nursing Students? General Health Condition and Attitudes of Seeking for Psyhcological Help THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY...  2013
  18  İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Çocuk ve Bilişim...  2013
  19  ÇOCUK HASTALAR İÇİN BUÇH DÜŞME RİSKİ TANILAMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2. ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ KİTABI...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Özel Gereksinimli Kardeşe Sahip Bireylerin Kardeş İlişkileri Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi...  6/2021 - /
  2  Pediyatri Hemşireliğinde Klinik Öncesi Güçlendirme Eğitimin Klinik Karar Verme, Klinik Konfor ve Dersin Yeterliliğine Etkisi...  3/2021 - 9/2022
  3  Erken Doğum Tehdidinde Hemşirelik Bakımının Stres, Prenatal Uyum, Kontraksiyon, Kortizol ve Doğum Haftasına Etkisi...  5/2017 - 5/2019
  4  Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi...  11/2015 - 11/2017
  5  Sağlıklı Ergen Sağlıklı Aile...  1/2011 - 6/2011
  6  Okul Öncesi Çocuğun Sağlığının Geliştirilmesi Projesi...  9/2004 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Poster Bildiri Teşvik ödülü...  2002
  2  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2011
  3  Poster Bildiri 3. ödülü...  2011
  4  HKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Birincilik Ödülü...  2011
  5  Bildiri Teşvik Ödülü...  2015
  6  Sözel Sunum 3. ödülü...  2014
  7  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2018
  8  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2021
  9  Poster Bildiri Birincilik Ödülü...  2021
  10  Sözel Bildiri 1. Ödülü...  2019
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2021-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Mayıs 2021
  3 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018- Kasım 2020
  4 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018- Kasım 2021
  5 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2016- Ocak 2017
  6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2016- Nisan 2019
  7 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018
  8 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2015- Kasım 2018
  9 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Nisan 2013- Kasım 2013
  10 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  11 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2012- Kasım 2015