Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. EBRU ÇOKAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÇEVRE BİLİMLERİ

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri (İng)  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Doktora Programı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2018
 • NO AD YIL
  1  Isoproturonun İleri Oksidasyon Prosesleri ile Arıtımı...  2022
  2  Effects of the heterogeneous photo-Fenton oxidation and sulfate radical-based oxidation on atrazine ...  2022
  3  Occurrence of Heavy Metals In Büyük Menderes River Basin, Turkey...  2021
  4  Assessment of Water Quality; A Case Study of Buyuk Menderes River Basin...  2020
  5  Treatment of Atrazine With Different Oxidation Processes Such as Uv/S2o82-/Magnetite...  2019
  6  Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pollution in Büyük Menderes River...  2019
  7  Atrazine treatment with heterogeneous photo-Fenton like oxidation using statically approach...  2019
  8  Effects of metals in wastewater on hydrogen gas production using electrohydrolysis...  2019
  9  Hydrogen gas production from food wastes byelectrohydrolysis using a statical design approach...  2018
  10  Degradation of Triclosan by Photo-Fenton like Oxidation...  2017
  11  Degradation of Triclosan by Photo-Fenton Oxidation...  2017
  12  Implementation of Water Framework Directive in Turkey...  2016
  13  Advanced oxidation of landfill leachate by electro-fenton process using Box-Behnken statistical expe...  2016
  14  Electrohydrolysis of landfill leachate organics for hydrogen gas production and COD removal...  2011
  15  Hydrogen gas production from olive mill wastewater by electrohydrolysis with simultaneous COD remova...  2011
  16  Hydrogen gas production from waste anaerobic sludge by electrohydrolysis: Effects of applied DC volt...  2011
  17  Degradation and Mineralization of Simazine in Aqueous Solution by Ozone/Hydrogen Peroxide Advanced O...  2009
  18  Response Surface Analysis of Photo Fenton Oxidation of Simazine...  2009
  19  Advanced oxidation and mineralization of simazine using Fentons reagent...  2009
  20  Dehalogenation, degradation and mineralization of diuron by peroxone (peroxide/ozone) treatment...  2009
  21  A statistical experiment design approach for advanced oxidation of Direct Red azo-dye by photo-Fento...  2009
  22  Advanced oxidation of diuron by photo fenton treatment as a function of operating parameters...  2008
  23  Advanced Oxidation of Direct Red (DR 28) by Fenton Treatment...  2008
  24  Improvement in Anaerobic Degradation of Olive Mill Effluent (OME) by Pre-Treatment Using H2O2, UV-H2...  2008
  25  Advanced oxidation treatment of pulp mill effluent for TOC and toxicity removals...  2008
  26  Improvement in anaerobic degradation of olive mill effluent (OME) by chemical pretreatment using bat...  2008
  27  Effects of operating parameters on advanced oxidation of diuron by the Fenton reagent: A statistical...  2007
  28  Color, TOC and AOX removals from pulp mill effluent by advanced oxidation processes: A comparative s...  2007
  29  Toksik Kirleticilerin İleri Oksidasyon Prosesleri ile Arıtımı...  2006
  30  Application of Box Wilson Experimental Design Method for the Photodegradation of Bakerys Yeast Indus...  2005
  31  Photodegradation of Reactive Black 5, Direct Red 28 and Direct Yellow 12 Using UV/ UV/H2O2 and UV/ H...  2004
  32  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Yöntemlerle Arıtımı...  2003
  33  Photochemıcal Degradatıon and Mıneralızatıon of 4-Chlorophenol...  2003
  34  Photochemıcal Degradatıon of Phenol in Aqueous Solutıons:A Comparatıve Study...  2003
  35  Solvent İçerikli Boya Sanayi Atıksularının Arıtımı...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Atrazıne Treatment wıth Heterogeneous Photo-Fenton Method (UV/H2O2/Magnetıte) and Photocatalytic ... 06/11/2019 - 10/11/2019
  2  Gediz Havzası'nda Bulunması Muhtemel Mikrokirleticilerin Belirlenmesi... 25/10/2018 - 27/10/2018
  3  Büyük Menderes Havzası'ndaki Spesifik Kirleticilerin Belirlenmesi... 25/10/2018 - 27/10/2018
  4  Büyük Menderes Havzası Su Kütlelerinde PAH Kirliliğinin Su Çerçeve Direktifi'ne Göre Değerl... 25/10/2018 - 27/10/2018
  5  Atrazine Treatment with Heterogenous Photo-Fenton like Oxidation using a Statistical Approach... 26/08/2018 - 29/08/2018
  6  Electrohydrolysis application on metal plating wastewater to produce hydrogen gas... 15/03/2018 - 18/03/2018
  7  Hydrogen Gas Production from Metal Plating Wastewater by electrohydrolysis... 19/07/2017 - 21/07/2017
  8  Evaluation of Metal Pollution in Büyük Menderes River Under the EU Water Framework Directive... 08/05/2017 - 10/05/2017
  9  Surface Water Quality Classification of Büyük Menderes River... 22/03/2017 - 24/03/2017
  10  Implementatıon of Water Frame Work Dırectıve In Turkey.... 27/05/2016 - 31/05/2016
  11  Çeşitli Organik Atıklardan Elektrohidroliz Yöntemi İile Hİidrojen Üretiminin Kıyaslanması... 20/12/2015 - 23/12/2015
  12  Hydrogen gas production from waste anaerobic sludge by electrohydrolysis: Effects of applied DC volt... 25/11/2010 - 27/11/2010
  13  Kağıt Endüstrisi Atıksuyundan İleri Oksidasyon Yöntemleri ile Renk, TOK ve AOX Giderimi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  14  Azo Boyaları İçeren Sentetik Atıksuların İleri Oksidasyon Yöntemleri İle Giderimi... 13/10/2004 - 15/10/2004
  15  Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Oksidasyon Yöntemleri İle Arıtımı... 02/06/2004 - 04/06/2004
  16  4-Klorofenolün Fotokimyasal Yöntemlerle Parçalanması ve Mineralizasyonu... 22/10/2003 - 24/10/2003
  17  Stabilizasyon Havuzlarında Duckweed ve Alglerle Nutrient Giderimi... 09/10/2003 - 10/10/2003
  18  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının İleri Arıtma Yöntemleriyle Arıtımı... 09/10/2003 - 10/10/2003
  19  Sabun Üretimi Atıksuların Arıtımı: Bir Örnek Çalışma... 16/10/2002 - 18/10/2002
  20  Photochemıcal Degradatıon of Phenol in Aqueous Solutıons: A Comparatıve Study... 24/09/2002 - 26/09/2002
  21  Kimyasal Oksidasyon Yöntemleri ile Endüstriyel Atıksuların Arıtılması... 18/09/2002 - 20/09/2002
  22  Treatment of Synthetıc Wastewaters Contaınıng 2,4-Dichlorophenol and Phenol by Advanced Oxidation... 08/06/2002 - 12/06/2002
  23  Zeytinyağı Üretim Prosesine Bağlı Olarak Oluşan Karasuyun Kirlilik Karakteristikleri Ve Arıt... 07/06/2002 - 09/06/2002
  24  Ses ile Kimyasal Oksidasyon... 07/11/2001 - 10/11/2001
  25  Assessment of Municipal And Industrial Waste Loads In Tahtalı Watershed Areas In Izmir... 26/04/2001 - 01/05/2001
  26  Kimyasal Oksidasyon İle Endüstriyel Atıksuların Arıtılabilirliğine İlişkin Bir Çalışma... 25/04/2001 - 27/04/2001
  27  Boya Fabrikası Arıtma Çamurlarının Karakterizasyonu ve Bertarafı... 18/04/2001 - 21/04/2001
  28  Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Arıtımı ve Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi... 16/10/2000 - 18/10/2000
  29   Tekstil Boyar Atıksularında Renk Giderimi... 16/10/2000 - 18/10/2000
 • NO AD YIL
  1  TÜBA Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Bilimleri 3 Cilt...  2019
  2  "Dalan Kimya Endüstri A.Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtılabilirlik Çalışm...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Lignoselülozik atıklardan katı faz fermantasyonu kullanarak biyo-hidrojen gazı üretimi...  12/2015 - 6/2018
  2  Yerüstü Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması -TUBİTAK 1007 KAMAG...  12/2013 - 1/2019
  3  Zeytinyagı Endüstrisi Atıksularının Ön Arıtımı...  2/2009 - 2/2011
  4  Güneş ışığı (solar radyasyon) ile zor ayrışan organik madde içeren endüstriyel atıksuların foto-kimyasal oksidasyonu...  7/2005 - 2/2008
  5  Zeytin Karasuyu Arıtımı Projesi...  10/2002 - 3/2003
  6  Delphi Otomotiv Sistemleri San.Ve Tic.A.Ş. ( Lucas Dizel)'nin Endüstriyel Atıksuları İle Yapılan Arıtılabilirlik Çalışmaları...  9/2001 - 10/2001
  7  DALAN Kimya Endüstri A.Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtılabilirlik Çalışmaları...  6/2001 - 6/2002
  8  Yünser Halı Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti'nin endüstriyel atıksuları ile yapılan arıtılabilirlik çalışmaları...  1/2001 - 4/2001
  9  Bayraklı Boya Ve Vernik San. Aş `nin endüstriyel atıksuları ile yapılan kimyasal arıtılabilirlik çalışmaları...  12/1999 - 5/2000
 • NO AD YIL
  1  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2008
  2  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2009
  3  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2009
  4  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2009
  5  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2009
  6  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2009
  7  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2008
  8  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2008
  9  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2008
  10  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2007
  11  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2007
  12  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2004
  13  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2003
  14  Yayın Onur Ödülü (Yüksek Lisans)...  2011
  15  Yayın Onur Ödülü (Doktora)...  2011
  16  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2003
  17  Bilimsel yayınları teşvik programı...  2006
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2021-Devam ediyor
  2 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021-Devam ediyor