Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. EBRU ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2014
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2022
 • NO AD YIL
  1  Nöromusküler Hastalıklarda Aktivite Kısıtlanması ve Fonksiyonel Değerlendirme: Tersiyer Bir Merkez S...  2023
  2  The Effectiveness of Kinesio Taping on Pain and Function in Patients with Knee Osteoarthritis: A Ran...  2023
  3  Risk Factors For Developing Upper Limb Cellulitis After Breast Cancer Treatment...  2022
  4  Adherence to Compression Garment Wear and Associated Factors Among Patients with Breast Cancer-Relat...  2022
  5  Diagnostic Contribution of Ultrasonography in Breast Cancer-Related Lymphedema...  2021
  6  Effectiveness of Training About Kinesiotaping in Myofascial Pain Syndrome: A Prospective, Single-Bli...  2021
  7  The Relationship Between Scoliosis and Upper Extremity Functions in Patients with Duchenne Muscular ...  2021
  8  Reliability and Validity of the Turkish Version of the ABILHAND-Kids Survey in Children with Cerebra...  2020
  9  The Effect of Shortwave Diathermy Treatment on Muscle Power in Patients with Chronic Low Back Pain...  2020
  10  Preference of Patients with Neuromuscular Diseases Concerning Complementary and Alternative Medical ...  2019
  11  Easy Volumeter in Detection of Breast Cancer-Related Lymphedema: A Validity Study....  2019
  12  Awareness and Knowledge Levels of Osteoporosis in Patients with Neuromuscular Diseases: A Multicentr...  2019
  13  Reliability of the Turkish Adaptation of the Modified House Classification System in Children with C...  2019
  14  Functional Restriction and Satisfaction with Prosthesis in Lower Limb Amputee Patients...  2018
  15  Ultrasonographic and Clinical Evaluation of Additional Contribution of Kinesiotaping to Tendon and N...  2018
  16  Bilateral Frontoparyetal Hemorajiyi Takiben Parapleji: Bir Olgu Sunumu...  2018
  17  Is Continuous Passive Motion Effective in Patients with Lymphedema? A Randomized Controlled Trial...  2018
  18  Shoulder Proprioception in Patients with Subacromial Impingement Syndrome...  2017
  19  Patient Satisfaction, Preference and Side Effects After Annual Zoledronic Acid Infusion in Patients ...  2017
  20  Kinesio Taping in Patients with Lateral Epicondylitis...  2016
  21  Impaired Quality of Life and Functional Status in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome...  2015
  22  Do Antispasmodics Affect the Body Composition and Basal Metabolic Rate in Patients with Cerebral Pal...  2014
  23  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Klinik, Laboratuvar ve Yaşam Ka...  2014
  24  Osteoporoza Bağlı Kifozu Olan Hastalarda Omuz Retraksiyon Ortezinin Denge, Kifoz Açısı ve Yaşam Kali...  2013
  25  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with D...  2013
  26  Correlation Between Motor Performance Scales, Body Composition, and Anthropometry in Patients with D...  2013
  27  Efficacy of Parafin Bath Therapy in Hand Osteoarthritis: A Single Blinded Randomized Controlled Tria...  2013
  28  Kırk Beş Yaş ve Üzeri Hastalarda Radius Distal Uç Kırıklarından Sonra Osteoporoz Farkındalığı ve Etk...  2013
  29  Periferik Arter Hastalığı Olan Kişilerde Osteoporoz, Subklinik Vertebral Kırık Varlığı ve Etkileyen ...  2012
  30  Radius Distal Uç Kırığı Geçiren 45 Yaş Üzeri Hastalarda Osteoporoz ve Subklinik Vertebral Kırık Varl...  2012
  31  İnmeli Hastalarda Omuz Askısının Statik Dengeye Etkisi...  2012
  32  Regional Migratory Osteoporosis: Case Report of A Patient with Neuropathic Pain...  2011
  33  Üst Ekstremite Pliyometrik Antrenmanın Hentbolda Atış Hızı ve Omuz Rotator Kas Kuvvetine Etkisi...  2011
  34  Medulla Spinalis Yaralanmalarında Osteoporoz ve Heterotopik Ossifikasyon...  2010
  35  Efficacy of EMG-Biofeedback in Knee Osteoarthritis...  2010
  36  Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes...  2009
  37  Karpal Tünel Sendromunun Tanısında Semmes-Weinstein Monofilaman Testinin Tanı Değeri...  2009
  38  Neuralgic Amyotrophy as the Primary Cause of Shoulder Pain in a Patient with Rotator Cuff Tear...  2009
  39  Ağrısız Seyreden Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu...  2008
  40  Bası Yaralarında Fizik Tedavi Uygulamaları...  2007
  41  Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki...  2007
  42  The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  43  Romatizmal Hastalıklarda Egzersiz Uygulamaları...  2006
  44  Hypermobility Syndrome Increases The Risk for Low Bone Mass...  2006
  45  The Effects of Continuous Passive Motion on Outcome in Total Knee Arthroplasty...  2006
  46  Omuz Problemi Olan Hastaların Genel Özellikleri...  2006
  47  Tiroid Hastalıkları ve Osteoporoz...  2006
  48  Regular Exercise Improves Outcome in Droopy Shoulder Syndrome...  2005
  49  Bayan Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Kapsüler Yapıları ile Omuz Ağrısı İlişkisi...  2005
  50  Functional Outcome in Patients with Zone V Flexor Tendon Injuries...  2005
  51  Bone Mineral density in Astmatic Patients Using Low Dose Inhaled Glucocorticosteroids...  2005
  52  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği...  2004
  53  Rotator Kaf Lezyonu Olan Hastalarda Omuz Değerlendirme Sistemleri ve SF-36 Arasındaki Korelasyon...  2002
  54  Diz Osteoartritinde Kaplıca Tedavisinin Etkinliği...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Lipödemde Görülen Ağrı Nöropatik Ağrı Mıdır? Ön Çalışma Sonuçları... 16/09/2022 - 18/09/2022
  2  Alt Ekstremite Lenfödem ve Lipödem Tanılı Hastalarda Bası Giysisi Tedavisine Uyum ve Etkili Fak... 16/09/2022 - 18/09/2022
  3  Meme Kanseri Tedavisi Alan Hastalarda Üst Ekstremitede Sellülit Gelişimini Etkileyen Risk Faktör... 02/03/2022 - 06/03/2022
  4  Botulinum Toksin Enjeksiyonu Uygulanan Serebral Palsili Hastalarda Kinezyobantlama Uygulamasının K... 02/03/2022 - 06/03/2022
  5  Total Diz Protezi Yapılan Bir Hastada Perioperatif Turnike Kullanımına Bağlı Gelişen Peroneal ... 09/12/2021 - 12/12/2021
  6  Covid-19 Enfeksiyonu Sonrasi Gelişen Arteriyel ve Venöz Trombotik Komplikasyonlarin Birlikte Gör... 08/04/2021 - 11/04/2021
  7  Meme Ca Tanılı Türk Kadınlarının Bası Giysisi Kullanımı ile İlişkili Gerçek Yaşam Veril... 11/10/2019 - 13/10/2019
  8  Meme Ca ile İlişkili Lenfödemde Ultrasonografinin Tanısal Katkısı... 11/10/2019 - 13/10/2019
  9  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  10  Meme Kanserli Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkili Faktörler: Ön Çalı... 22/11/2018 - 25/11/2018
  11  Duchenne Muskuler Distrofili (DMD) Hastalarda Skolyoz ile Üst Ekstremite Fonksiyonları ilişkisi... 08/11/2018 - 11/11/2018
  12  Nöromuskuler Hastalıklarda Tamamlayıcı Alternatıf Tıp Yöntemlerinin Kullanımı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  13  Awereness and Knowledge Level of Osteoporosis in Patients with Neuromuscular Diseases- Multicentre S... 27/06/2018 - 29/06/2018
  14  Complementary and Alternative Therapies in Neuromuscular Diseases... 27/06/2018 - 29/06/2018
  15  Denosumab Enjeksiyonu Uygulanan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etki Değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  16  Meme Kanseri Tedavisine Sekonder Gelişen Lenfödemin Saptanmasında Kolay Ölçüm Volumetresi Vali... 29/09/2017 - 30/09/2017
  17  Meme Kanseri Tedavisine İkincil Gelişen Lenfödemi Olan Hastalarda Üst Ekstremite Problemleri ve ... 29/09/2017 - 30/09/2017
  18  Meme Kanseri Tedavisi Sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilit... 29/09/2017 - 30/09/2017
  19  Meme Kanserine Bağlı Lenfödem Tedavisinin Sellülit Ataklari Üzerine Etkisi... 29/09/2017 - 30/09/2017
  20  Diz Osteoartritli Hastalarda Kinezyo Bantlama Tedavisinin Etkinliği... 25/04/2017 - 29/04/2017
  21  Serebral Palsili Hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids Anketlerinin Türkçe Versiyonunun Güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  22  Subakromial Sıkışma Sendromu Tanısıyla İzlediğimiz Hastalara Ne Oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  23  Alt Ekstremite Ampute Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Protez Memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  24  Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve ... 11/11/2016 - 12/11/2016
  25  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 Neuromuscular Module in Children with Neuromuscular Diseases Aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  26  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  27  Myofasyal Ağrı Sendromunda Kinesiotape Uygulamasına Yönelik Eğitim Alan ve Eğitim Almayan Uygu... 03/11/2016 - 06/11/2016
  28  Nöromuskuler Hastalığı Olanlarda ACTIVLIM Anketinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  29  Meme Kanseri Tedavisi Sonrasında Lenfödem Gelişen Hastalarda Çok Katlı Bandajlama Yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  30  Meme Kanseri ile İlişkili Lenfödem Tedavisinde Sürekli Pasif Hareket Cihazı ile Yapılan Egzers... 30/09/2016 - 01/10/2016
  31  Rotator Kaf Patolojisi ile Birlikte Olan Nöraljik Amiyotrofili Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  32  Bilateral Frontoparietal Hemorajiyi Takiben Parapleji: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  33  Lateral Epikondilitli Hastalarda Kinezyolojik Bantlama Uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  34  Güçlü Bağlar Projesi Kapsamında Kas Hastalarında Ev Ziyareti: Fiziyatrist Bakış Açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  35  Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  36  The Association Between Knee Pain, Symptoms, Function and Quality of Life After Anterior Cruciate Li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  37  Lateral Epikondilitte Kinezyolojik Bantlama Uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  38  Tartışmalı Nörojenik Torasik Çıkış Sendromunda Konservatif Tedavinin Etkinliği: Hastalık S... 27/03/2013 - 31/03/2013
  39  Serebral Palsili Hastalarda Vitamin D Düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  40  Serebral Palsili Çocuklarda Modifiye House Sınıflandırma Sisteminin Türkçe Uyarlamasının Gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  41  Meme Kanserli Hastalarımızda 25 OH Vitamin D Düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  42  Correlation Between Expanded Hammersmith Functional Motor Scale, Body Composition and Anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  43  Clinical Correlation Between Body Composition and Motor Limitations in Patients with Cerebral Palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  44  Hemiplejik Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonel Durumunu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  45  Osteoporoza Bağlı Kifotik Postürü Olan Hastalarda Omuz Retraksiyon Harnesi (Posturex) Adlı Kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  46  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda Proksimal Myofasial Ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  47  El Osteoartritinde Parafin Banyosu Uygulamanın Etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  48  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Hastalarda Omuz Propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  49  Gerçek Nörojenik Torasik Çıkış Sendromlu Bir Olgu Sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  50  İnmeli Hastalarda Denge Eğitiminin Nörolojik Rehabilitasyonda Etkisinin Değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  51  Effects of Upper Extremity Plyometrics on Throwing Velocity and Isokinetic Muscle Strength of Should... 24/06/2009 - 27/06/2009
  52  The Efficacy of Pulsed/Continuous Short Wave Diathermy in Chronic Low Back Pain... 13/06/2009 - 17/06/2009
  53  Quality of Life in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome - Preliminary Report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  54  Clinical and Functional Outcome Following Conservatively Treated Distal Radius Fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  55  İnmeli Hastalarda Omuz Askısının Dengeye Etkisi:Ön Çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  56  Periferik Arter Hastalığı Olan Kişilerde Osteoporoz, Subklinik Vertebral Kırık Varlığı ve E... 15/10/2008 - 19/10/2008
  57  Osteoporozu Olan Hastalarda Dik Duruş Korsesinin (Posturex) Postural Stabiliteye Etkisi: Ön Çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  58  Radius Distal Uç Kırıklarından Sonra Osteoporoz Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  59  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarımızda Kemik Döngüsü Biyokimyasal Belirteçleri ile Kemik Mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  60  Radius Distal Uç Kırığı Geçiren Hastalarda Osteoporoz ve Subklinik Vertebral Kırık Varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  61  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu, Vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  62  Rejyonel Migratuar Osteoporoz: Nöropatik Ağrısı Ön Planda Olan Bir Olgu Sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  63  Multiple Myeloma Eşlik Eden Pitting Ödemle Birlikte Remitting Seronegatif Simetrik Sinovit Sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  64  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Olgularda Posterior Kapsül Gerginliği ve Tedavi Yanıtına Et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  65  20-50 yaş Arası Sağlıklılarda El Kavrama ve Pinç Güçlerinin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  66  Nöraljik Amiyotrofi (Parsonage Turner Sendromu): Olgu Sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  67  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Ağrısız Bir Olgu Sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  68  Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  69  Western Ontario Rotator Kaf Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  70  Sporcularda El Kavrama Gücü ile Metakarpal Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  71  Sutopu Oyuncularında Omuz Değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  72  Erken Dönem Karpal Tünel Sendromunda Kesikli Ultrasonun Klinik, Elektrofizyolojik ve Ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  73  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  74  Omuz Problemi Olan Hastaların Klinik Özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  75  Total Diz Artroplasti Rehabilitasyonunda Sürekli Pasif Hareket Cihazının Klinik Etkinliğinin Ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  76  Exercise Treatment in Droopy Shoulder Syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  77  Efficacy of Biofeedback in Knee Osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  78  Benign Eklem Hipermobilite Sendromu ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  79  İnhaler Kortikosteroid Kullanan Astımlı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  80  Rotator Kaf Lezyonu Olan Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  81  Diz Osteortritinde Kaplıca Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkileri ve Radyolojik Skorlama ile Korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  82  Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Yapısı ile Omuz Ağrısı Arasındaki İlişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Aromataz İnhibitörlerine Bağlı Kas-İskelet Semptomları Kanser Rehabilitasyonu...  2022
  2  Kanser Hastasında Yürüme ve Denge Disfonksiyonu Kanser Rehabilitasyonu...  2022
  3  Lenfatik Bozukluk Egzersizleri Tedavi Edici Egzersizler...  2019
  4  Lenfödem Tedavisinde Egzersiz Uygulamaları Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  5  Transkutan Elektriksel Sinir Stimülasyonu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  6  Manyetik Alan Tedavisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  7  Omurilik Yaralanmaları ve Üst Ekstremite Ortezleri Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013
  2  En İyi Poster Bildiri Ödülü...  2019
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2023-Devam ediyor
  2 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2023-Devam ediyor
  3 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2020- Ağustos 2023