En

DOÇ.DR. DOĞAN KARAKUŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği  2013
 • NO AD YIL
  1  Vibration Discomfort Levels Caused by Blasting According to Gender...  2020
  2  ŞEHİR İÇİ PATLATMALI KAZI ÇALIŞMALARINDA ÇEVRESEL TİTREŞİM LİMİTLERİNE GÖRE PATLATMA TASARIMI...  2018
  3  Determination of Influence of Gender on the Perception of Blast-Induced Vibration...  2018
  4  Termik Santral Katı Atık Depolama Sahası Kapasitesinin Arttırılması Olanaklarının Araştırılması: Yat...  2018
  5  Assessment of Blast-Induced Vibration Using Various Estimation Models...  2018
  6  Optimal Support Spacing for Steel Sets: Omerler Underground Coal Mine in Western Turkey...  2018
  7  Prevention of spontaneous combustion in coal drifts using a lining material: a case study of the Tun...  2018
  8  Maden Maliyet Yazılımı Kullanılarak Açık İşletme Planlamasında Nihai İşletme Derinliği Optimizasyonu...  2017
  9  Sübsidans Nedeniyle Elek Yolu ve Açık Ocak Şevlerinde Meydana Gelen Deformasyonların Değerlendirilme...  2014
  10  Development of The Kuz-Ram Model to Blasting in a Limestone Quarry...  2014
  11  Finding the best-fit polynomial approximation in evaluating drill data: the application of a general...  2013
  12  Özgül Şarjın Patlatma Verimliliğine Etkisinin İrdelenmesi...  2012
  13  Raw Material Homogenization Production Plan in Multiple Quarries-Slope Stability Assessment: Cement ...  2012
  14  A new approximation method for the trend hypersurface analysis for elevation of drilhole data...  2011
  15  Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin Yönsel Değişiminin Araştırılması...  2010
  16  Basamak Patlatması Sonucu Oluşan Yığın Boyut Dağılımının Ampirik Modeller ile Tahmini ve Görüntü Ana...  2010
  17  Size and Shape Analysis of Mineral Particles Using Image Processing Technique...  2010
  18  Investigation of the effect of ground vibration on buildings due to blasting...  2010
  19  Analysis of quarry-blast-induced ground vibrations to mitigate their adverse effects on nearby struc...  2009
  20  Limestone quarry quality optimization for a cement factory in Turkey...  2008
  21  Production of Lime from the Limestone of Isparta Region, Turkey...  2007
  22  Selection of the optimum in-pit crusher location for an aggregate producer...  2007
  23  Görüntü İşleme Yöntemleri ile Kaya Kütlesi Özelliklerinin Tespit Edilebilirliğinin Araştırılması...  2006
  24  Evaluation and Monitoring an On-going Landslide in Volcanic Sediments - A Case Study for an Open Pit...  2004
  25  Slope Stability Analysis And Slide Monitoring By İnclinometer Readings: Part 2...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Kazı Kapasitelerine Bağlı Hidrolik Kırıcı & Delme-Patlatma Maliyet Analizi: Proje Örneği... 24/10/2019 - 25/10/2019
  2  Agrega ocaklarının doğaya kazandırılması, örnek uygulamalar... 28/09/2019 -
  3  Açık İşletmelerde Kamyon Kazaları ve Risk Değerlendirmesi... 02/11/2017 - 03/11/2017
  4  Şehir İçi Patlatmalı Kazı Çalışmalarında Çevresel Titreşim Limitlerine Göre Patlatma Tas... 27/09/2017 - 29/09/2017
  5  Blast Design in Accordance With The Safe Vibration Limits in The Coal Production Close to Settlement... 05/09/2017 - 08/09/2017
  6  Derin Açık İşletme Kömür Madenciliğinde Şev Stabilitesi Stratejisi ve Faylı Bölge Kazı Y... 11/04/2017 - 14/04/2017
  7  Application of NPV method in mining investment projects... 08/07/2016 - 09/07/2016
  8  Patlatmalı Kazı Çalışmaları Sonucu Oluşan Çevresel Titreşimlerin Ölçümü ve Sonuçların... 19/11/2015 - 20/11/2015
  9  Evaluating the Slope Movements with Inclinometer in Open Pit Mines ? A Case Study: Soma Lignite Basi... 07/09/2015 - 11/09/2015
  10  Çimento Hammaddesi Kireçtaşı Ocaklarında Bölgesel Kalite Dağılımına Göre Madencilik Strat... 14/05/2015 - 15/05/2015
  11  Aliağa-Helvacı Andezitlerinin Liman Dolgusu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması... 14/05/2015 - 15/05/2015
  12  Hammadde Ocaklarında Patlatmalı Kazı Çalışmaları Sonucu Oluşan Çevresel Titreşimlerin Fark... 14/05/2015 - 15/05/2015
  13  Yersel Lazer Tarama: Taş Ocakları Uygulamaları... 14/04/2015 - 17/04/2015
  14  Patlatmalı kazı çalışmaları sonucu oluşan çevresel titreşimlerin yeraltı yapılarına etki... 14/04/2015 - 17/04/2015
  15  İzmir Belkahve Hammadde Ocaklarının Doğaya Yeniden Kazandırılmasında Yaşanan Süreçler ve Y... 05/03/2015 - 06/03/2015
  16  Patlatma Sonucu Oluşan Yığın Boyut Dağılımının Görüntü İşleme Yöntemleriyle Analizi v... 07/11/2013 - 08/11/2013
  17  Evaluation of specific charge parameter on open pit blasting... 11/08/2013 - 15/08/2013
  18  Design of an Optimal Lining Material to Prevent Coal Fires at Underground Coal Mines... 10/08/2013 - 15/08/2013
  19  Maden İşletmelerinde Ulusal Cors-Tr (Sürekli Gözlem :Yapan GNSS/GPS İstasyonu) Sisteminin Kulla... 23/05/2013 - 24/05/2013
  20  Patlatma Şev Aynalarında Yersel Lazer Tarama Teknolojisi Uygulanması... 23/05/2013 - 24/05/2013
  21  Patlatma Sonrası Oluşacak Yığının Ortalama Boyutu ile Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) İlişk... 16/04/2013 - 19/04/2013
  22  Ömerler Mekanize Yeraltı Kömür Ocağında Tahkimat Tasarımına Yönelik Kaya Kütle sınıflama... 16/04/2013 - 19/04/2013
  23  Open Pit Mine Production at Sloped and Under Clay Layering Conditions: Kısrakdere Case Studies... 16/04/2013 - 19/04/2013
  24  Investigation of the relationship between blasting pile density and loader productivity... 24/11/2012 - 29/11/2012
  25  DETERMINATION OF LOADER EFFICIENCY WITH HYDRAULIC PRESSURE VALUES... 17/06/2012 - 23/06/2012
  26  Linyit Açık İşletme Madenciliğinde Reklamasyon ve Rehabilitasyon Uygulamalarının Teknik ve Ek... 02/06/2011 - 03/06/2011
  27  Açık İşletmelerde Dinamik Kamyon Atama & İzleme Sistemi... 05/05/2011 - 06/05/2011
  28  Kalker Ocak İşletmeciliği Çevresel Etkileri ve Çözüm Önerileri... 29/04/2011 - 30/04/2011
  29  Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Çevresel Etkisini Düzenleyen Çevresel Gürültünün Değerlend... 04/11/2010 - 05/11/2010
  30  Açık Ocak Operasyonlarının Maliyet Açısından Birbirine Olan Etkilerinin İrdelenmesi... 01/12/2009 - 02/12/2009
  31  Kırmataş Madenciliğinde Görüntü İşleme ve Analiz Uygulamaları... 01/12/2009 - 02/12/2009
  32  Kalker Ocaklarında Planlamanın Önemi ve Örnek Uygulama... 01/12/2009 - 02/12/2009
  33  Mermer Ocaklarında Patlayıcı Olmayan Parçalayıcıların Kullanılma Olanaklarının Değerlendi... 16/10/2009 - 17/10/2009
  34  Kalker Ocaklarının Rekültivasyon Olanaklarının Araştırılması, İzmir Belkahve Örneği... 11/06/2009 - 12/06/2009
  35  İzmir Belkahve Bölgesi Kalker Ocaklarının Yeniden Yapılandırılması... 06/05/2009 - 08/05/2009
  36  Jeoteknik Amaçlı Sondajlarda Verilerin Değerlendirilmesi... 17/03/2009 - 18/03/2009
  37  İnşaat Sektörünün İhtiyacı Olan Agreganın İşletilmesi ve Kentsel Faydaları... 08/01/2009 - 10/01/2009
  38  Basamak Patlatmalarında Hava Kapanımı Kullanımıyla Kayaç Patlatma Tekniği... 07/11/2007 - 09/11/2007
  39  Patlatma Deliği İçerisinde Su Kolonu Uygulanabilirliğinin Araştırılması... 07/11/2007 - 09/11/2007
  40  Hassas Tesisler İçin Titreşim Kontrollü Patlatma Tekniğinin Uygulanması... 06/06/2007 - 08/06/2007
  41  İnce Kesit Görüntülerinden Mineral Yüzdesinin Bulunmasında Görüntü İşleme Yöntemlerinin ... 01/02/2007 - 03/02/2007
  42  İzmir Işıkkent Yöresi Kalker Agregasının Beton Yapımında Kullanabilirliğinin Araştırılma... 01/02/2007 - 03/07/2007
  43  Patlayıcı Olmayan Kayaç Parçalayıcılar ve Madencilik Sektöründeki Kullanımı... 01/12/2006 - 02/12/2006
  44  Madencilik ve Sanayii Faaliyetleri Sonucu Oluşan Titreşimlerin Çevresel Gürültünün Değerlend... 14/09/2006 - 16/09/2006
  45  Taşocaklarında Yapılan Patlatmaların Değerlendirilmesi... 14/09/2006 - 16/09/2006
  46  Soma-Eynez Açık İşletme Dekapaj Nakliyesi Alternatiflerinin Değerlendirilmesi... 09/06/2005 - 12/06/2005
  47  Aydın-Söke Mevkiinde Faaliyet Gösteren Kalker Sahasında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkile... 12/01/2005 - 14/01/2005
  48  İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taşocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkiler... 03/12/2003 - 04/12/2003
  49  Application Of Stemming Plugs And A Case Study In A Limestone Quarry... 10/06/2003 - 13/06/2003
  50  Rehabilitation Project of the Limestone Quarries Around Izmir-Turkey... 19/09/2001 - 21/09/2001
  51  A Case Study For an Open Pit Coal Mine Induced Slope Failure Affecting An Industrial Plant In Turkey... 06/11/2000 - 09/11/2000
  52  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesinde Uygulanan Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Şev Stabilitesi Üz... 18/04/2000 - 19/04/2000
 • NO AD YIL
  1  5. Maden Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ultrasonic Waves in Mining Application ULTRASONIC WAVES...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Batısöke Sicil:48483, Sicil:72420 ve Sicil:83502 ruhsat nolu sahalarda patlatma kaynaklı çevresel titreşim ölçümü...  2/2020 - 3/2020
  2  Mimaray İnş. San. Turizm ve Tic. Ltd. Şti ve Farsel İnşaat ve Tic. A.Ş iş ortaklığı Karaburun Karareis Barajı altyapı tesisleri ve iletim tesisleri patlatmalı kazı tasarımı...  6/2020 - 7/2020
  3  ERGÜNLER YOL YAPI İNŞ. TAAH. NAK. SAN. ve TİC. A.Ş hammde ocağı patlatmalı kazının yakında bulunan sit alanına çevresel etkisi görüşü...  10/2020 - 10/2020
  4  İksaş Sicil:2105851 nolu kalker sahasında patlatma kaynaklı titreşim hızı ölçümleri ve patlatma tasarımı...  10/2020 - /
  5  Onyapı Beton Mad. Petrol İnş. Trz. Taş. Eğt. Ener. Gıda İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti....  1/2020 - 2/2020
  6  BKİ Batı Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne verilecek proje hizmeti protokolü...  7/2020 - /
  7  Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  3/2020 - 6/2020
  8  YP İnşaat A.Ş. Deizli İli Çal İlçesi 3. Etap TOKİ Projesi Patlatmalı Kazı Değerlendirmesi...  1/2020 - 1/2020
  9  İmerys-Harborlite Aegean End.Min.San. A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  8/2020 - 9/2020
  10  Gökhan Özen Mıcır Çakıl Ocakçılığı ve Tic. firmasına verilecek proje hizmeti protokolü...  4/2019 - /
  11  S.K.Y. Petrol ve Madencilik İnş.Ltd.Şti. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  1/2019 - 2/2019
  12  Tekyol-Yapı Tesis-Önsöz İş Ortaklığına verilecek proje hizmeti protokolü...  11/2019 - 2/2020
  13  Batısöke Çimento Sanayi A.Ş. Hammadde Ocakları Periyodik Titreşim Hızı Ölçümü ve Değerlendirilmesi...  1/2019 - 3/2019
  14  Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş. firmasına verilecek danışmanlık hizmeti "Birbirine bitişik konumda olan ruhsat sahalarından Batısöke çimento fabrikasına ait konkasör tesisine nakliye yolu alternatiflerinin değerlendirilerek uygun nakliye yolu tasarımının yapılması" projesi...  4/2019 - /
  15  Türkerler-Gama Adi Ortaklığına verilecek proje hizmeti protokolü...  3/2018 - 6/2018
  16  Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyol Projesi Yahşelli Su Deposu Yakınında Yapılacak Patlatma Tasarımı ve Çevresel Etkisi Değerlendirmesi...  10/2018 - 11/2018
  17  MKM Madencilik Akaryakıt San.Tic.Ltd.Şti. ne Verilecek Proje Hizmeti protokolü...  5/2018 - 7/2018
  18  Tüprag Metal Madencilik San.Tic.A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  4/2018 - 7/2018
  19  Madenler için Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları...  10/2018 - 10/2020
  20  Türkerler-Gama Adi Ortaklığına Verilecek Proje Hizmeti Protokolü...  3/2018 - 6/2018
  21  Yatağan Termik Santrali Kül Döküm Sahası Kapasitesinin Artırılması Olanaklarının Araştırılması...  2/2017 - 5/2017
  22  İR:200800701 ruhsat nolu 2A grubu maden işletme izinli hammdde sahasında gerçekleştirilecek Patlatmalı kazı çalışmalarının çevresel titreşim etkisinin değerlendirilmesi...  9/2016 - 3/2017
  23  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tunçbilek Yörgüç Açık İşletme Panosu Eski Döküm Harmanlarında Meydana Gelen ve Yörgüç Köyüne Doğru Devam Eden Heyelan Hareketlerinin İncelenmesi, Takibi Ve Çözüm Önerileri Ar-ge projesi...  4/2016 - 12/2016
  24  IR 200800701 Ruhsat Nolu Maden Sahasının Kazı ve Nakliye Yol Planlarının Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Projesi...  3/2016 - 5/2016
  25  Gökhan Özen Mıcır ve Çakıltaşı Ocakçılığı Ticareti'ne ait Beydağ Mevkiinde yer alan IIA grubu maden sahasında yapılacak patlatmaların çevresel titreşim etkisinin belirlenmesi projesi...  1/2016 - 3/2016
  26  Yatağan Termik Üretim A.Ş.'Ne Ait İR.7390 Maden Ruhsat Nolu Saha Salihpaşalar Panosunun Muğla İzmir Karayoluna Yakın Kısmında Tanımlı Kömür Rezervinin Üretimine Yönelik Şev Duraylılığının İncelenmesi Ve Açık İşletme Tasarım Parametrelerinin Araştırılması-Geliştirilme...  5/2016 - 9/2016
  27  Biga Maden San. ve Tic. Ltd. Şti'ne Ait Biga-Eskibalıklı Köyü Mevkiinde Yer alan II A Grubu Maden Sahasında Yapılan Patlatmaların Neden Olacağı Çevresel Titreşim Seviyesinin Belirlenmesi-Titreşim Ölçüm Raporu-...  2/2015 - 2/2015
  28  Egemin Mineral Maden End. ve Hammadde San. Tic. A.Ş.'ne ait Aydın/Milas Kayabükü Mevkiinde Yer alan 49918 Maden Ruhsat nolu Feldspat Sahasında Üretim Patlatmalarının Neden Olacağı Çevresel Titreşim Seviyesinin Belirlenmesi-Titreşim Ölçüm Raporu-...  4/2015 - 4/2015
  29  Aydın Linyit Madencilik Ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş. Açık Ocak İşletmesinin Ve Çevresinin Jeolojik, Hidrojeolojik Yapısının Ortaya Konulması Ve Açık İşletme Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi...  10/2015 - 2/2016
  30  Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic.A.Ş. Efemçukuru Yeraltı Ocağı Macun Dolgu İyileştirme Projesi...  6/2015 - 12/2015
  31  Pınartaş Madencilik San ve Tic Ltd Şti tarafından İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Alanında Uygulanacak Patlatmalı Kazı Çalışmalarının Neden Olacağı Çevresel Etkilerin Tespiti ve Uygun Patlatma Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi...  11/2015 - 5/2016
  32  Patlatmalar Sonucu Oluşan Gürültü Seviyesinin Çevresel Etkisinin Araştırılması...  2/2014 - 8/2016
  33  SUDET İNŞ. VE AYKAN İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI SOMA YAĞCILI GÖLET İŞİ KAPSAMINDA YAPILAN PATLATMALI KAZI ÇALIŞMALARININ ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜM VE EMNİYETLİ PATLAYICI MİKTARININ BELİRLENMESİ RAPORU...  7/2014 - 7/2014
  34  BAZTAŞ MADENCİLİK İNŞ. PETROL SA. TİC. A.Ş. AİT ANDEZİT SAHASINDA YAPILAN PATLATMALARIN ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜM RAPORU...  1/2014 - 1/2014
  35  Mikroman Maden San. ve Tic. A.Ş.'ne ait 11192 Maden Ruhsat Nolu Kuvars ve Feldspat Madeninde Üretim Patlatmalarının Neden Olacağı Çevresel Titreşim Seviyesinin Belirlenmesi...  12/2014 - 1/2015
  36  BRT Madencilik San. Tic. ve Ltd. Şti. ait Kalker Sahasında Yapılan Patlatmaların Çevresel Titreşim Ölçüm Raporu...  1/2014 - 1/2014
  37  İR 20054272 nolu Andezit Sahasının Rezervinin Belirlemesi ve Sahadaki Andezitin Liman DolgubMalzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması...  10/2013 - 5/2014
  38  TKİ GLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK (KÜTAHYA) YÖRGÜÇ Y-2 PANOSU DEKAPAJ PROJESİNİN OLUŞTURULMASI...  10/2013 - 7/2014
  39  TKİ GLİ Müessesesi Müdürlüğü Tunçbilek BY-K2 Panosu Delme-Patlatma Uygulamalarının Neden olduğu Titreşimin Yeraltı, Yerüstü Tesisleri ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi...  5/2013 - 7/2013
  40  Mustafa Yüksel Hazır Beton Madencilik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ait Kalker Sahasında Yapılan Patlatmaların Çevresel Titreşim Ölçüm Raporu...  10/2013 - 11/2013
  41  TKİ GLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖRGÜÇ KÖYÜ YAKINDA MEYDANA GELEN ESKİ HARMAN HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ...  10/2013 - 8/2014
  42  IMERYS SERAMİK HAMMADDE SAN. VE TİC. A.Ş. SODYUM VE FELDSPAT OCAKLARI DELME-PATLATMA OPERASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TASARIMI PROJESİ...  12/2012 - 6/2013
  43  ETİ BAKIR A.Ş.İR-2338 Ruhsat Numaralı IV Grup Maden (Volfram) Sahasınının Rezerv ve Volfram Üretim Yöntemine Yönelik Değerlendirme Raporu...  9/2012 - 11/2012
  44  İR80576 Ruhsat Nolu Altın Sahası Patlatma Kaynaklı Çevresel Titreşim Değerlendirme Raporu...  11/2012 - 1/2013
  45  BAZTAŞ MADENCİLİK İNŞ. PETROL SAN. TİC. A.Ş. AİT BAZALT SAHASINDA YAPILAN PATLATMALARIN ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜM RAPORU...  7/2012 - 8/2012
  46  TKİ GELİ İŞLETMESİ VE ARAFA MADENCİLİK YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR BÖLGESİ İR:64436, İR:7200, İR:4122 RUHSAT NOLU SAHALARDA ŞEV STABİLİTESİ VE ENTEGRE ÜRETİM PLANLAMASI PROJESİ...  5/2012 - 7/2012
  47  TKİ-GELİ Müessesesi Eskihisar Ocağı Batı Şevleri Şev Stabilitesi ve Kömür Üretim Planlaması...  3/2011 - 12/2011
  48  Ada Otomativ Turizm Madencilik San. ve Tic. Ltd. Sti. Ait Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  2/2010 - 4/2010
  49  Mıcırtaş İnş. Mad. Taah. San. Tic. AŞ'ye Ait Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  1/2010 - 3/2010
  50  Kaya Kütlesi Özelliklerinin Basamak Patlatması Verimi Üzerine Etkisinin Arastırılması...  1/2010 - 7/2011
  51  Açık Ocak Patlatmalarında Yığın Boyut Dağılımının Optimizasyonu...  11/2010 - 5/2013
  52  TKİ-GELİ Müessesesi Yatağan Turgut Bölgesi İR.3303-AR.20058130 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme Ar-Ge Projesi...  2/2010 - 2/2011
  53  TKİ-GLİ Müessesesi Ömerler Yeraltı Ocağı Tavan Kontrolü- Tahkimat Tasarımı Ve Ocak Yangınları Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2012
  54  TKİ GLİ Müessesesi Yörgüç Köyünü Etkileyen Harman Sahasının Kayma Analizi ve Çözüm Önerileri AR-GE Projesi...  9/2010 - 6/2011
  55  TKİ-GLİ Müessesesi Tunçbilek Bölgesi Yörgüç ve İğdekuzu Sahalarının Açık İşletme Sınır Tespiti Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2011
  56  TKİ GELİ İşletmesi Yatağan Taşkesik Bölgesi İR-7200 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme AR-GE Projesi...  10/2010 - 6/2013
  57  Sivas Divriği Sahası Mühendislik Hizmetleri Projesi...  1/2009 - 12/2009
  58  Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ. Kalker Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Altındağ Mahallesi Yerleşim Birimlerine Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  12/2009 - 2/2010
  59  Açık İşletme Planlaması Ve Üretim Teknolojisi Geliştirmeye Yönelik Kayaç Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi...  3/2009 - 4/2009
  60  İzmir İli Bornova İlçesi Işıkkent Bölgesinde Bulunan Eski Kalker Ocaklarının Rehabilitasyonu Projesi...  8/2008 - 9/2008
  61  Kaplan Sahası Jeoteknik Etüdü Araştırma Raporu...  2/2008 - 8/2008
  62  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkiinde Bulunan Kalker Ocaklarının Rehabilitasyon ve Rekreasyonu Projesi...  2/2007 - 5/2007
  63  Açık Maden İşletmelerinde Alternatif Patlatma Metodu Kullanımının Araştırılması...  1/2007 - 12/2009
  64  Batıçim Batıanadolu Çimento Sanayii A.Ş. İR 11544 (Eski 3014) Maden Ruhsatlı Kalker Sahası Orman İzni Rehabilitasyon Projesi...  11/2007 - 1/2008
  65  Bornova İlçesi Belkahve Mevkiinde Bulunan İşletmelere Ait Kırma-Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  2/2007 - 6/2007
  66  Gümüşhane-Mastra Sahası Yeraltı dolgu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Dizaynı...  11/2007 - 11/2008
  67  Kayaçlarda Delinebilirlik Tayini...  8/2007 - 10/2010
  68  Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ. İR 19727.(Eski 3741) Maden Ruhsatlı Kalker Sahası Orman İzin Bölgeleri Rehabilitasyon Projesi...  11/2007 - 1/2008
  69  Batıçim ve İksaş'a Ait Kırma Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  3/2007 - 7/2007
  70  Eşme-Ulubey Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin belirlenmesi...  6/2007 - 9/2007
  71  Kaplan Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi...  9/2007 - 9/2008
  72  Koza Altın İşletmeleri, Ovacık Altın İşletmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İle İş Güvenliği Uzmanlığı Mühendislik Hizmetleri...  3/2006 - 3/2007
  73  Bemaş'a Ait İR 3739 Ruhsat Nolu Ulucak Kalker Sahasının Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Üretim Planının Hazırlanması...  3/2005 - 2/2006
  74  Batıçim A.Ş. Kalker Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkileri...  3/2005 - 5/2005
  75  Çimentaş Türk A.Ş. Kalker Ocakları Patlatma Dizaynı...  1/2005 - 4/2005
  76  Özdoğu LTd. Şti. Eynez Açık İşletmesi 10 Nolu Pano Dekapaj Nakliyesi Fizibilite Edütü...  1/2004 - 6/2004
  77  Batısöke T.A.Ş Cankurtaran Kalker Sahasında Yapılan Patlatmaların Yamaç Köyüne Etkilerinin Araştırılması...  6/2004 - 7/2004
  78  Çimentaş A.Ş. Stok Sahası Agregalarına Uygulanan Agrega Deneyleri...  5/2004 - 7/2004
  79  Batısöke T.A.Ş. Maliye Kil Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  80  Batısöke T.A.Ş. Fevzipaşa Kil Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  81  Batısöke T.A.Ş. Cankurtaran Kalker Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  82  Bornova İlçesi, Kavaklıdere Köyü Mevkiinde Faaliyet Gösteren Dere Madencilik A.Ş. ne Ait Dolomit Sahası Hakkında Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşim Ölçüm Raporu...  5/2002 - 7/2002
  83  Zetaş A.Ş.'ne Ait Fore Kazık Şantiyesinde Oluşan Yer Titreşimlerinin Araştırılması...  10/2002 - 11/2002
  84  İzmir Büyükşehir Belediyesi Hammadde (taş) Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisleri ÇED Ön Araştırma Nihai Raporu...  1/2001 - 6/2001
  85  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi, Ana Yollarda Tahkimat Etüdü...  1/2000 - 3/2001
  86  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkii Taşocaklarının Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  9/2000 - 3/2001
  87  Patlatmalardan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Binalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması...  2/2000 - 7/2001
  88  İzmir İli Işıkkent Mevkiinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  2/2000 - 11/2000
  89  Patlatmalardan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Binalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması...  6/2000 - 12/2001
  90  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesinde Uygulanan Kömür Üretimi ve Dekapaj Faaliyetleri Sonucu Oluşan Şev Kaymalarının Çanakkale Seramik Fabrikalarına Etkisinin Araştırılması...  9/1999 - 11/1999
 • NO AD YIL
  1  Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yüksek Lisans Tez Ödülü...  2001
  2  D.E.Ü Mühendislik Fakültesi ve D.E.Ü Mühendislik Fakültesi Bilim Derneği Ödüllü Proje Yar...  2000
  3  YAYIN ONUR BELGESİ...  2009
  4  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması...  2010
  5  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması...  2012
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2020-Devam ediyor
  2 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2018- Kasım 2020