Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MEHMET HAKAN ÖZDEMİR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Çukurova Üniversitesi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adli Tıp Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Lesbian Gay Bisexual Transsexuals and Patient Rights...  2023
  2  Medicolegal Evaluation Process in Orbita Trauma Requesting Intraocular Lens and Corne Transplantatio...  2023
  3  Preliminary Study to Determine the Criteria That Can Standardize the Evaluation of Permanent Facial ...  2023
  4  The Guide Used in Forensic Medical Evaluation Sufficiency in Orbita Fractures...  2021
  5  When should nanny elboy be considered child neglector abuse...  2021
  6  Medicolegal Evaluated Omentum...  2021
  7  Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerle Hekimlerin Tutumları...  2018
  8  Zzehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analizinin yeri...  2017
  9  Striking differences in assessment of bullet wipe...  2016
  10  Karaciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastaların Medikolegal Yönden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu...  2016
  11  Kemik berelenmesi medikolegal süreçte kırık olarak değerlendirilmeli mi? Olgu sunumu...  2016
  12  Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Üzerine...  2015
  13  Malpractice Claims in Ophthalmology; A 10 year review...  2014
  14  Travma sonrası kesici diş kırıkları yüzde sabit iz kapsamında değerlendirilmeli mi?...  2014
  15  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?...  2011
  16  Adli otopsi uygulamalarında gözlemci hekim uygulamaları...  2011
  17  Microbiological detection of bacteria and fungi in the autopsy room...  2011
  18  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  19  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
  20  Medical malpractice claims involving children...  2009
  21  Bir Halk sağlığı sorunu olan Kuş Gribinde (H5N1 Avian Influenza) Otopsi Bulguları ve Önemi...  2009
  22  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
  23  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
  24  İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili...  2008
  25  Hekimin Suç sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlara Uğrayanlar İçin Başvuru Merkezleri Hakkındaki Düşünce...  2008
  26  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  27  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk H...  2006
  30  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
  31  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient right...  2006
  32  Malpractice and System Of Expertise In Anaesthetic Procedures In Turkey....  2005
  33  Homicide in Adana, Turkey A 5Year Review...  2005
  34  Medicolegal Childhood Deaths in adana,Turkey...  2005
  35  Pesticide use among greenhouse workers in Turkey....  2005
  36  Dental malpractice cases in Turkey during 1991-2000....  2005
  37  Prevalence of Demodex in health personnel working in the autopsi room...  2005
  38  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
  39  Investigating demodex in forensic autopsy cases...  2003
  40  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tanısında Acil Servislerin Rolü...  2002
  41  DEÜ tıp fakültesi adli tıp uzmanlık öğrencilerinin eğitim satndardizasyonunda uygulanan değerlendirm...  2002
  42  Türkiyede Adli Bilimler Alanında Yapılan Toplantıların Retrospektif Değerlendirimesi...  2002
  43  Diş Hekimliğinde Malpraktis; Bir Diş Aspirasyonu Olgusu...  2001
  44  Sağlık Çalışanlarının Adli Olguları Bildirim Sorumluluğu...  2000
  45  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekim Duyarlılığı...  2000
  46  Yüksek Sağlık Şurası'nın Yapısı ve Bilirkişilik Görevleri?...  1999
  47  Malpraktıs İddialarında Otopsinin Önemi:Bir Olgu sunumu...  1999
  48  Suç Sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlarda Tıbbı Ve Hukuki İstismar?...  1998
  49  Quchterlony metodu ile prostat spesifik antijenin adli amaçlarla gösterilmesi...  1998
  50  İş Kazası Öyküsü Verilen Bir Cinayet Olgusu?...  1996
  51  Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi Almış Öğrencilere Yönelik Bir Anket Çalışması?...  1996
 • NO AD TARİH
  1  CHALLENGES IN THE MEDICOLEGAL ASSESSMENT PROCESS OF VISUAL FUNCTIONS... 02/11/2023 - 05/11/2023
  2  MEDICOLEGAL APPROACH TO HAND AND NAIL INJURIES; A CASE REPORT... 02/11/2023 - 05/11/2023
  3  CASES OF SCHOOL VIOLENCE/SCHOOL BULLYING MEDICO-LEGAL EVALUATED IN DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY FACULTY O... 02/11/2023 - 05/11/2023
  4  DISABILITY? OR? AGGRIIEVEMENT? WHEN TO STOP?... 02/11/2023 - 05/11/2023
  5  HISTORY OF 'ıMMIGRANT TATTOOS? AND FORENSIC MEDICINE... 03/11/2022 - 06/11/2022
  6  A DIFFERENT APPROACH TO THE MEDICOLEGAL EVALUATION OF SKIN INJURIES REQUIRE SUTURATION; Case Report... 03/11/2022 - 06/11/2022
  7  A DISPUTABLE APPROACH IN PERMANENT FACIAL SCAR EXAMINATION: ?THE WOUNDS THAT ARE NOT EXPECTED TO LEA... 03/11/2022 - 06/11/2022
  8  MEDICOLEGAL EVALUATION PROCESS IN ORBITA TRAUMA REQUESTING INTRAOCULAR LENS AND CORNE TRANSPLANTATIO... 03/11/2022 - 06/11/2022
  9  IN THE PROCESS OF FORENSIC MEDICAL EVALUATION OF SENSORY AND ORGAN FUNCTIONS, LOSS OF RIGHTS CAUSED ... 03/11/2022 - 06/11/2022
  10  TO TAKE A BITE FROM TIME REALITY SANDWICH! HOW ACCURATE IS IT TO PREPARE FORENSIC REPORTS ACCORDING... 02/11/2022 - 06/11/2022
  11  IMPORTANCE OF RADIOLOGICAL IMAGING ANALYSIS IN THe MEDICOLEGAL EVALUATION OF ORBITA FRACTURES; CASE ... 13/12/2021 - 13/12/2021
  12  Olgu Sunumu: Travmaya Uğrayan Kişilerde Troponin Yüksekliğinin Adli Tıbbi Açıdan İrdelenmesi... 14/10/2021 - 17/10/2021
  13  chiaritip ıı malformasyonlu çocuk hastada özgeçmiş kayıtlarının ve sosyal inceleme raporunu... 14/10/2021 - 17/10/2021
  14  Sağlıkta yapay zeka ve Adli tıpa yansımaları hakkında öngörüler... 12/12/2020 - 15/12/2020
  15  kurusıkı silah ile yaralanma iddialarında yara morfolojisi ve adli tahkikatın önemi; olgu sunum... 12/12/2020 - 15/12/2020
  16  Koku ve tat alma duyularının medikolegal değerlendirme sürecinde yaşanan sorunlar. olgu sunumu... 12/12/2020 - 15/12/2020
  17  OLGU SUNUMU; ORBİTA KIRIKLARI VE MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRME REHBERİ... 12/11/2020 - 15/11/2020
  18  Ortodontik tedavi için yasal sınırlamalar var mıdır?... 26/02/2020 - 29/02/2020
  19  Medikolegal değerlendirme sürecinde yaşanan perde arkası sorunlar; Hukuk sistemi işleyişi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  20  Tamamlanmamış Evlilik,Bir Boşanma Davası,Muayene Edilen Çiftler, Medikolegal Olgu sunumu... 04/04/2019 - 07/04/2019
  21  The importance of expert witness testimony in orthodontical malpractice... 13/10/2018 - 17/10/2018
  22  İZMORP modular explicating consent form developed by the izmir orthodontic platform... 13/10/2018 - 17/10/2018
  23  Madalyonun öteki yüzü; erkeğe yönelik şiddet... 12/04/2018 - 15/04/2018
  24  Üretra yaralanmalarında medikolegal değerlendirme; olgu sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  25  Medikal değerlendirmede istenmeyen tetkikin önemi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  26  abdomenin polis kuvveti "omentumun" medikolegal değerlendirmedeki önemsizliği... 11/05/2017 - 14/05/2017
  27  Şiir (de) otopsi... 27/04/2016 - 30/04/2016
  28  Kısmi karaciger rezeksiyonu yapılan hastaların medikolegal yönden değerlendirilmesi:olgu sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  29  Otopsi ve şiir... 27/04/2016 - 30/04/2016
  30  Lezbiyen gey biseksüel trans (LGBT) bireyler ve hasta hakları... 04/06/2015 - 06/06/2015
  31  Zehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analiziznin yeri. olgu sun... 04/06/2015 - 06/06/2015
  32  Adli tıp pratiğinde sistemik muayene bulgularının medikolegal değerlendirmeye yansıtılma(ma)s... 04/06/2015 - 06/06/2015
  33  Sünnet sonucu penil amputasyonu gelişen hastanın medikolegal değerlendirmesi:olgu sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  34  Kemik berelenmesi medikolegal süreçte kırık olarak değerlendirilmeli mi? Olgu sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  35  İnsan ısırıklarında medikolegal değerlendirme: Olgu sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  36  Biber gazına maruz kalan hastaların medikolegal değerlendirmesinde psikiatrik muayenenin önemi:b... 22/11/2012 - 24/11/2012
  37  İşkence Mağdurlarının Geç Dönem Başvurularında Üniversite Deneyimi: Bir Olgu Sunumu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  38  İstanbul protokolü eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Anket çalışması... 22/11/2012 - 24/11/2012
  39  The knowledge, attıtude and mood effects of forensıc autopsy educatıon to the medıcal school st... 05/07/2012 - 08/07/2012
  40  Medikolegal Examination of Acut Thinner Ingestion... 05/07/2012 - 08/07/2012
  41  Hekimlerin adli olgu bildirimleriyle ilgili tutumları ve ikilemleri... 23/09/2011 - 23/09/2011
  42  İnsan sağlığını tehdit eden farklı kaynaklı organik kirleticilerin bayraklı kıyı şeridin... 04/09/2011 - 10/09/2011
  43  Bilir"KİŞİLİK"... 28/04/2011 - 30/04/2011
  44  Dadı Dirseği; çocuk ihmali veya istismarı olarak değerlendirilmeli mi?... 28/04/2011 - 30/04/2011
  45  İstanbul Protokolü eğitimleri projesi kapsamında gözden geçirilmiş genel adli muayene rapor f... 28/04/2011 - 30/04/2011
  46  Organofosfat Zehirlenmesinde Torakal Epidural Kanamaya Bağlı Parapleji; Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  47  Adli Otopsi Uygulamalarında Taraf Bilirkişilik... 14/10/2010 - 17/10/2010
  48  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  49  Türkiye'de Göz hastalıkları Olgularında Malpraktıs İdddialarının Değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  50  Adli Tıp ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları'nın ortak değerlendirdiği... 17/10/2009 - 17/10/2009
  51  Medicolegal evaluation of patients injured in motorcycle accidents-an eleven year experince... 17/10/2009 - 17/10/2009
  52  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  53  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  54  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  55  Ceza İnfaz Kurumlarında Çocuk Cinsel İstismarı: İki Olgu Sunumu... 15/05/2008 - 18/05/2008
  56  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
  57  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  58  On Yedi Aylık Kız Çocuğa Fiziksel ve Cinsel İstismar: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  59  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  60  Çocuk istismarı ve medya... 24/05/2007 - 27/05/2007
  61  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
  62  Otopsi salonunun solunum havasında bulunan bakteri ve mantarların mikrobiyolojik yöntemler ile sa... 11/05/2006 - 14/05/2006
  63  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Sağlık Çalışanları... 11/05/2006 - 14/05/2006
  64  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
  65  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
  66  Farklı Hastane Laboratuarlarında Biyogüvenlik Düzeyini Belirlemeye Yönelik Anket Çalışması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  67  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
  68  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
  69  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
  70  Medya ve Tıp... 28/05/2004 - 30/05/2004
  71  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
  72  Türkiye'de 1995-1999 yıllarında meydana gelen ölüm ve intihar olgularında zehirlenmenin yeri... 15/06/2003 -
  73  The Evaluation of Dental Cases Claimed to be Related With Malpractice Upon Consultance Of High Healt... 18/06/2002 - 22/06/2002
  74  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Eğit... 31/05/2002 - 01/06/2002
  75  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  76  Adli Tıp Uzmanlık öğrencilerinin eğitim standardizasyonunda uygulanan değerlendirme kriterleri... 28/03/2002 - 30/03/2002
  77  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  78  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  79  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  80  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  81  Hatalı Tıbbi Girişimlerde Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  82  Havayastığı açılmasına bağlı subtotal başparmak amputasyonu... 10/05/2000 - 13/05/2000
  83  Hekimlerin ötenazıye yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  84  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasında Hekim Sorumluluğu... 29/04/2000 - 28/04/2000
  85  Obstetrical and gynecological malpractice in Turkey... 26/07/1998 - 30/07/1998
  86  Adanada kaza dışı yaralanma olgularında adli raporların değerlendirilmesi... 14/04/1998 - 17/04/1998
  87  1992-1995 yılları arasında yöremizde izlelen çocukluk çağı adli ölüm olgularının değerl... 14/04/1998 - 18/04/1998
  88  Malpartis iddialarında otopsinin önemi; Bir olgu sunumu... 14/04/1998 - 17/04/1998
  89  Hekim hataları ve yüksek sağlık şurası... 14/04/1998 - 17/04/1998
  90  Adli makamlara yansıyan cinsel suç mağduru konumundaki olguların değerlendirilmesi... 07/05/1997 - 09/05/1997
  91  Aile içi eşler arası kaza dışı yaralanmalar... 07/05/1997 - 09/05/1997
  92  Adli antropolojinin yeri ve önemi; kimliği meçhul 96 adli otopsi olgusunun değerlendirilmesi... 30/10/1996 - 31/10/1996
  93  Suç sayılan cinsel amaçlı davranışlarda tıbbi ve hukuki istismar... 10/10/1996 - 11/10/1996
  94  İş kazası öyküsü verilen bir cinayet olgusu... 13/05/1996 - 16/05/1996
  95  Mezuniyet öncesinde adli tıp eğitimi almış öğrencilere yönelik bir anket çalışması... 13/05/1996 - 16/05/1996
  96  Quchterlony metodu ile p30 antijeninin gösterilmesi... 13/05/1996 - 16/05/1996
  97  Adanada 1994 yılında farik-i mümeyyizlik muayeneleri yapılan olguların değerlendirilmesi... 16/10/1995 - 20/10/1995
  98  Ahlaka aykırı davranışlarla ilgili yasalarda cinsiyet; Bir Anket çalışması... 16/10/1995 - 20/10/1995
  99  The problems related to the crime scene ınvestigations in Turkey... 14/06/1995 - 16/06/1995
  100  Ani beklenmedik ölüm olgusu olarak akut lenfoblastik lösemi... 01/11/1994 - 04/11/1994
  101  Adanada çocukluk çağı ölümlerinde orijin ve ölüm nedenlerinin dağılımı... 01/11/1994 - 04/11/1994
  102  Adli tıp uzmanlık eğitimi (bir anket çalışması)... 01/11/1994 - 04/11/1994
  103  Otopside Enfeksiyondan korunma... 12/04/1994 - 15/04/1994
  104  İleri düzeyde postmortem değişikliğe uğrayan cesetlerin değerlendirmesinde karşılaşılan s... 12/04/1994 - 15/04/1994
 • NO AD YIL
  1  Adli Tıp hizmet modeli ve insan gücü planlaması...  2007
  2  1931-1999 yüksek sağlık şurası ve tavsiye kararları...  2000
 • NO AD TARIH
  1  işkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek, proje no: EIDHR/2009/185...  12/2010 - 12/2013
  2  istanbul Protokolü eğitimleri almış hekimlere yönelik 24 saat hizmet veren acil destek birimi İşkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek projesi kapsamında...  10/2010 - 10/2012
  3  İnsan Sağlığını Tehdit Eden Farklı Kaynaklı Organik Kirleticilerin İzmir Körfezi Kıyı Şeridindeki Midyeler (Mytilus galloprovincialis )'de Araştırılması...  8/2008 - 8/2012
  4  İstanbul Protokolü Eğitimi Programı: Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin, Hakimlerin ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme Projesinde, Adli Tıp Uzmanı olmayan hekimlerin eğitiminde usta eğitici.(Proje sahibi;Adli tıp kurumu, proje no:TR 0501.03, yararlanıcılar; Sağlık Bakanlığ...  12/2007 - 12/2009
  5  Otopsi salonu sağlık personelinin enfeksiyonlardan korunmasını sağlamak amacıyla mikrobiolojik yöntemlerle solunum havasındaki patojenlerin saptanması...  1/2005 - 6/2006
  6  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
  7  Deney hayvanlarında vitreus sıvısında postmortem biokimyasal göstergeler...  5/2000 - 5/2001
  8  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
  9  Seminal sıvı ve artıklarında P30'un identifikasyonu...  1/1995 - 1/1996
 • NO AD YIL
  1  Bilimsel yayınlara teşvik ödülü...  2011
  2  Bilimsel Yayınlara teşvik ödülü...  2011
  3  Yayın teşvik ödülü...  2009
  4  Yayın teşvik ödülü...  2010
  5  Teşvik ödülü...  2006
  6  Teşvik ödülü...  2003
  7  Poster yarışması birincilik ödülü...  2022