En

PROF.DR. MEHMET HAKAN ÖZDEMİR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Çukurova Üniversitesi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adli Tıp Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerle Hekimlerin Tutumları...  2018
  2  Zzehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analizinin yeri...  2017
  3  Striking differences in assessment of bullet wipe...  2016
  4  Kemik berelenmesi medikolegal süreçte kırık olarak değerlendirilmeli mi? Olgu sunumu...  2016
  5  Karaciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastaların Medikolegal Yönden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu...  2016
  6  Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Üzerine...  2015
  7  Malpractice Claims in Ophthalmology; A 10 year review...  2014
  8  Travma sonrası kesici diş kırıkları yüzde sabit iz kapsamında değerlendirilmeli mi?...  2014
  9  Adli otopsi uygulamalarında gözlemci hekim uygulamaları...  2013
  10  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?...  2011
  11  Microbiological detection of bacteria and fungi in the autopsy room...  2011
  12  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  13  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
  14  Bir Halk sağlığı sorunu olan Kuş Gribinde (H5N1 Avian Influenza) Otopsi Bulguları ve Önemi...  2009
  15  Medical malpractice claims involving children...  2009
  16  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
  17  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
  18  İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili...  2008
  19  Hekimin Suç sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlara Uğrayanlar İçin Başvuru Merkezleri Hakkındaki Düşünce...  2008
  20  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
  22  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk H...  2006
  24  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
  25  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient right...  2006
  26  Malpractice and System Of Expertise In Anaesthetic Procedures In Turkey....  2005
  27  Homicide in Adana, Turkey A 5Year Review...  2005
  28  Medicolegal Childhood Deaths in adana,Turkey...  2005
  29  Pesticide use among greenhouse workers in Turkey....  2005
  30  Dental malpractice cases in Turkey during 1991-2000....  2005
  31  Prevalence of Demodex in health personnel working in the autopsi room...  2005
  32  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
  33  Investigating demodex in forensic autopsy cases...  2003
  34  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tanısında Acil Servislerin Rolü...  2002
  35  DEÜ tıp fakültesi adli tıp uzmanlık öğrencilerinin eğitim satndardizasyonunda uygulanan değerlendirm...  2002
  36  Türkiyede Adli Bilimler Alanında Yapılan Toplantıların Retrospektif Değerlendirimesi...  2002
  37  Diş Hekimliğinde Malpraktis; Bir Diş Aspirasyonu Olgusu...  2001
  38  Sağlık Çalışanlarının Adli Olguları Bildirim Sorumluluğu...  2000
  39  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekim Duyarlılığı...  2000
  40  Yüksek Sağlık Şurası'nın Yapısı ve Bilirkişilik Görevleri?...  1999
  41  Malpraktıs İddialarında Otopsinin Önemi:Bir Olgu sunumu...  1999
  42  Suç Sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlarda Tıbbı Ve Hukuki İstismar?...  1998
  43  Quchterlony metodu ile prostat spesifik antijenin adli amaçlarla gösterilmesi...  1998
  44  İş Kazası Öyküsü Verilen Bir Cinayet Olgusu?...  1996
  45  Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi Almış Öğrencilere Yönelik Bir Anket Çalışması?...  1996
 • NO AD TARİH
  1  kurusıkı silah ile yaralanma iddialarında yara morfolojisi ve adli tahkikatın önemi; olgu sunum... 12/12/2020 - 15/12/2020
  2  Koku ve tat alma duyularının medikolegal değerlendirme sürecinde yaşanan sorunlar. olgu sunumu... 12/12/2020 - 15/12/2020
  3  Sağlıkta yapay zeka ve Adli tıpa yansımaları hakkında öngörüler... 12/12/2020 - 15/12/2020
  4  OLGU SUNUMU; ORBİTA KIRIKLARI VE MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRME REHBERİ... 12/11/2020 - 15/11/2020
  5  Ortodontik tedavi için yasal sınırlamalar var mıdır?... 26/02/2020 - 29/02/2020
  6  Medikolegal değerlendirme sürecinde yaşanan perde arkası sorunlar; Hukuk sistemi işleyişi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  7  Tamamlanmamış Evlilik,Bir Boşanma Davası,Muayene Edilen Çiftler, Medikolegal Olgu sunumu... 04/04/2019 - 07/04/2019
  8  İZMORP modular explicating consent form developed by the izmir orthodontic platform... 13/10/2018 - 17/10/2018
  9  The importance of expert witness testimony in orthodontical malpractice... 13/10/2018 - 17/10/2018
  10  Üretra yaralanmalarında medikolegal değerlendirme; olgu sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  11  Madalyonun öteki yüzü; erkeğe yönelik şiddet... 12/04/2018 - 15/04/2018
  12  abdomenin polis kuvveti "omentumun" medikolegal değerlendirmedeki önemsizliği... 11/05/2017 - 14/05/2017
  13  Medikal değerlendirmede istenmeyen tetkikin önemi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  14  Kısmi karaciger rezeksiyonu yapılan hastaların medikolegal yönden değerlendirilmesi:olgu sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  15  Şiir (de) otopsi... 27/04/2016 - 30/04/2016
  16  Otopsi ve şiir... 27/04/2016 - 30/04/2016
  17  Lezbiyen gey biseksüel trans (LGBT) bireyler ve hasta hakları... 04/06/2015 - 06/06/2015
  18  Adli tıp pratiğinde sistemik muayene bulgularının medikolegal değerlendirmeye yansıtılma(ma)s... 04/06/2015 - 06/06/2015
  19  Zehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analiziznin yeri. olgu sun... 04/06/2015 - 06/06/2015
  20  Sünnet sonucu penil amputasyonu gelişen hastanın medikolegal değerlendirmesi:olgu sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  21  İnsan ısırıklarında medikolegal değerlendirme: Olgu sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  22  Kemik berelenmesi medikolegal süreçte kırık olarak değerlendirilmeli mi? Olgu sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  23  İşkence Mağdurlarının Geç Dönem Başvurularında Üniversite Deneyimi: Bir Olgu Sunumu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  24  İstanbul protokolü eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Anket çalışması... 22/11/2012 - 24/11/2012
  25  Biber gazına maruz kalan hastaların medikolegal değerlendirmesinde psikiatrik muayenenin önemi:b... 22/11/2012 - 24/11/2012
  26  The knowledge, attıtude and mood effects of forensıc autopsy educatıon to the medıcal school st... 05/07/2012 - 08/07/2012
  27  Medikolegal Examination of Acut Thinner Ingestion... 05/07/2012 - 08/07/2012
  28  Hekimlerin adli olgu bildirimleriyle ilgili tutumları ve ikilemleri... 23/09/2011 - 23/09/2011
  29  İnsan sağlığını tehdit eden farklı kaynaklı organik kirleticilerin bayraklı kıyı şeridin... 04/09/2011 - 10/09/2011
  30  Bilir"KİŞİLİK"... 28/04/2011 - 30/04/2011
  31  Dadı Dirseği; çocuk ihmali veya istismarı olarak değerlendirilmeli mi?... 28/04/2011 - 30/04/2011
  32  İstanbul Protokolü eğitimleri projesi kapsamında gözden geçirilmiş genel adli muayene rapor f... 28/04/2011 - 30/04/2011
  33  Organofosfat Zehirlenmesinde Torakal Epidural Kanamaya Bağlı Parapleji; Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  34  Adli Otopsi Uygulamalarında Taraf Bilirkişilik... 14/10/2010 - 17/10/2010
  35  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  36  Türkiye'de Göz hastalıkları Olgularında Malpraktıs İdddialarının Değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  37  Medicolegal evaluation of patients injured in motorcycle accidents-an eleven year experince... 17/10/2009 - 17/10/2009
  38  Adli Tıp ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları'nın ortak değerlendirdiği... 17/10/2009 - 17/10/2009
  39  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  40  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  41  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  42  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
  43  Ceza İnfaz Kurumlarında Çocuk Cinsel İstismarı: İki Olgu Sunumu... 15/05/2008 - 18/05/2008
  44  Çocuk istismarı ve medya... 24/05/2007 - 27/05/2007
  45  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  46  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  47  On Yedi Aylık Kız Çocuğa Fiziksel ve Cinsel İstismar: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  48  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
  49  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Sağlık Çalışanları... 11/05/2006 - 14/05/2006
  50  Otopsi salonunun solunum havasında bulunan bakteri ve mantarların mikrobiyolojik yöntemler ile sa... 11/05/2006 - 14/05/2006
  51  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
  52  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
  53  Farklı Hastane Laboratuarlarında Biyogüvenlik Düzeyini Belirlemeye Yönelik Anket Çalışması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  54  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
  55  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
  56  Medya ve Tıp... 28/05/2004 - 30/05/2004
  57  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
  58  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
  59  Türkiye'de 1995-1999 yıllarında meydana gelen ölüm ve intihar olgularında zehirlenmenin yeri... 15/06/2003 -
  60  The Evaluation of Dental Cases Claimed to be Related With Malpractice Upon Consultance Of High Healt... 18/06/2002 - 22/06/2002
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Eğit... 31/05/2002 - 01/06/2002
  62  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  63  Adli Tıp Uzmanlık öğrencilerinin eğitim standardizasyonunda uygulanan değerlendirme kriterleri... 28/03/2002 - 30/03/2002
  64  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  65  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  66  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  67  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  68  Hatalı Tıbbi Girişimlerde Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  69  Havayastığı açılmasına bağlı subtotal başparmak amputasyonu... 10/05/2000 - 13/05/2000
  70  Hekimlerin ötenazıye yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  71  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasında Hekim Sorumluluğu... 29/04/2000 - 28/04/2000
  72  Obstetrical and gynecological malpractice in Turkey... 26/07/1998 - 30/07/1998
  73  Malpartis iddialarında otopsinin önemi; Bir olgu sunumu... 14/04/1998 - 17/04/1998
  74  1992-1995 yılları arasında yöremizde izlelen çocukluk çağı adli ölüm olgularının değerl... 14/04/1998 - 18/04/1998
  75  Hekim hataları ve yüksek sağlık şurası... 14/04/1998 - 17/04/1998
  76  Adanada kaza dışı yaralanma olgularında adli raporların değerlendirilmesi... 14/04/1998 - 17/04/1998
  77  Aile içi eşler arası kaza dışı yaralanmalar... 07/05/1997 - 09/05/1997
  78  Adli makamlara yansıyan cinsel suç mağduru konumundaki olguların değerlendirilmesi... 07/05/1997 - 09/05/1997
  79  Adli antropolojinin yeri ve önemi; kimliği meçhul 96 adli otopsi olgusunun değerlendirilmesi... 30/10/1996 - 31/10/1996
  80  Suç sayılan cinsel amaçlı davranışlarda tıbbi ve hukuki istismar... 10/10/1996 - 11/10/1996
  81  Mezuniyet öncesinde adli tıp eğitimi almış öğrencilere yönelik bir anket çalışması... 13/05/1996 - 16/05/1996
  82  İş kazası öyküsü verilen bir cinayet olgusu... 13/05/1996 - 16/05/1996
  83  Quchterlony metodu ile p30 antijeninin gösterilmesi... 13/05/1996 - 16/05/1996
  84  Ahlaka aykırı davranışlarla ilgili yasalarda cinsiyet; Bir Anket çalışması... 16/10/1995 - 20/10/1995
  85  Adanada 1994 yılında farik-i mümeyyizlik muayeneleri yapılan olguların değerlendirilmesi... 16/10/1995 - 20/10/1995
  86  The problems related to the crime scene ınvestigations in Turkey... 14/06/1995 - 16/06/1995
  87  Adli tıp uzmanlık eğitimi (bir anket çalışması)... 01/11/1994 - 04/11/1994
  88  Adanada çocukluk çağı ölümlerinde orijin ve ölüm nedenlerinin dağılımı... 01/11/1994 - 04/11/1994
  89  Ani beklenmedik ölüm olgusu olarak akut lenfoblastik lösemi... 01/11/1994 - 04/11/1994
  90  İleri düzeyde postmortem değişikliğe uğrayan cesetlerin değerlendirmesinde karşılaşılan s... 12/04/1994 - 15/04/1994
  91  Otopside Enfeksiyondan korunma... 12/04/1994 - 15/04/1994
 • NO AD YIL
  1  Adli Tıp hizmet modeli ve insan gücü planlaması...  2007
  2  1931-1999 yüksek sağlık şurası ve tavsiye kararları...  2000
 • NO AD TARIH
  1  işkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek, proje no: EIDHR/2009/185...  12/2010 - 12/2013
  2  istanbul Protokolü eğitimleri almış hekimlere yönelik 24 saat hizmet veren acil destek birimi İşkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek projesi kapsamında...  10/2010 - 10/2012
  3  İnsan Sağlığını Tehdit Eden Farklı Kaynaklı Organik Kirleticilerin İzmir Körfezi Kıyı Şeridindeki Midyeler (Mytilus galloprovincialis )'de Araştırılması...  8/2008 - 8/2012
  4  İstanbul Protokolü Eğitimi Programı: Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin, Hakimlerin ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme Projesinde, Adli Tıp Uzmanı olmayan hekimlerin eğitiminde usta eğitici.(Proje sahibi;Adli tıp kurumu, proje no:TR 0501.03, yararlanıcılar; Sağlık Bakanlığ...  12/2007 - 12/2009
  5  Otopsi salonu sağlık personelinin enfeksiyonlardan korunmasını sağlamak amacıyla mikrobiolojik yöntemlerle solunum havasındaki patojenlerin saptanması...  1/2005 - 6/2006
  6  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
  7  Deney hayvanlarında vitreus sıvısında postmortem biokimyasal göstergeler...  5/2000 - 5/2001
  8  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
  9  Seminal sıvı ve artıklarında P30'un identifikasyonu...  1/1995 - 1/1996
 • NO AD YIL
  1  Bilimsel yayınlara teşvik ödülü...  2011
  2  Bilimsel Yayınlara teşvik ödülü...  2011
  3  Yayın teşvik ödülü...  2009
  4  Yayın teşvik ödülü...  2010
  5  Teşvik ödülü...  2006
  6  Teşvik ödülü...  2003