Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. AZİZE DİLEK GÜLDAL (Emeklilik Tarihi : 21/01/2024 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  1990
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of Hypertension Patient Management During Family Medicine Trainee Education...  2023
  2  Validity and Reliability of Patient Perception of Patient Centeredness Scale in Turkish...  2022
  3  Detecting Peripheral Arterial Disease in Primary Care: A Population Based Study...  2020
  4  To understand or not to understand: This is the problem...  2018
  5  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  6  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları...  2016
  7  Caregivers' causes preferring tertiary health care during diseases of children 12 and younger...  2016
  8  postpartum smoking behaviors and associated factors of mothers with 6-18 months old children...  2015
  9  Turkish reliability and validity study of Physical activity barriers questionnaire...  2015
  10  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  11  Yaşlılarda Aktivite Düzeyi ile Bilişsel İşlevler Arasında İlişki Var mıdır?...  2015
  12  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  13  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  14  Aile hekimliği pratiğinde sık görülen bir hastalık: İrritabl bağırsak sendromu...  2014
  15  Family History Attributes and Risk Factors for Breast Cancer in Turkey...  2014
  16  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms in Turkish women: a cross...  2014
  17  Aile hekimliğinde grip ve grip aşısı: Bilmek Uygulamak için yeterli mi...  2012
  18  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  19  educational expectations of GP trainers. A EURACT needs analysis...  2012
  20  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  21  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  22  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  23  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendirilmelerinin ...  2011
  24  Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişiklikleri konusunda ne kadar kararlı?...  2011
  25  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve HPV aşısı ilgili ne biliyorlar?...  2011
  26  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  27  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  28  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  29  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  30  Direct-to-consumer advertising of pharmaceuticals: developed countries experiences and Turkey...  2007
  31  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  32  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Anksiyete ile S...  2007
  33  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  34  Globalization and the trends of medical technology trade in Turkey...  2006
  35  Family medicine in Turkey: the need for trainers in general practice....  2005
  36  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  37  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  38  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne yapıyor...  2005
  39  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araştırmas...  2005
  40  Toplum sağlığı ve etik açıdan ilaç reklamı...  2004
  41  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda bilgi tutum v...  2004
  42  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  43  Readyness and state-trait anxiety before performance assessment of Medical students for clinical ski...  2003
  44  Life style and health perception changes in first year medical students: early results of a cohord s...  2003
  45  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  46  Over tümörlerinin epidemiyolojik özellikleri...  2002
  47  Nasıl Algılanıyoruz; Bir Toplumsal İmaj Araştırması...  2001
  48  lise son sınıf öğrencisinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi...  2001
  49  Kliniğe giriş: kavram ve uygulamalar....  2001
  50  Lise son sınıf öğrencilerinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi....  2001
  51  Do physicians have sufficient knowledge of basic and advanced cardiac life support?...  2001
  52  Aktif eğitimde öğrenci perspektifi: ne kadar değiştik?...  2001
  53  Kanıta Dayalı Tıp...  2001
  54  Aile Planlamasında Erkekler Nerede?...  2001
  55  Nasıl algılanıyoruz: Bir toplumsal imaj araştırması....  2001
  56  Hastanelerde neden refakatçi kalıyorlar?...  2001
  57  Hekimlerin tıp hukuku konusundaki bilgileri...  2001
  58  Bir Kamu Hastanesinde Kurumsal Kültür Araştırması...  2000
  59  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri...  2000
  60  The influences of drug companies advertising programs on physicians....  2000
  61  Bir kamu hastanesinde kurumsal kültür araştırması...  2000
  62  Üçüncü basamak hastanelere başvuru nedenleri....  2000
  63  Induced abortion: a method for a birth control?...  1999
  64  Hekimler temel ve ileri kardiyak yaşamsal destek konusunda yeterince bilgililer mi?...  1998
  65  The growing dependency ih health care: Recent changes in medical technology imports and exports in T...  1996
  66  Çağdaş bir uzmanlık: genel pratisyenlik ya da aile hekimliği....  1995
  67  Acil servislerin hastalar tarafından kullanımında öne çıkan nedenlerin değerlendirilmesi....  1995
  68  Gebelikten korunma yöntemlerinin kullanılmasında uygun eğitimin rolü....  1994
  69  Hekimlerin ilaçla ilgili tercihlerinde ilaç şirketlerinin tanıtım çalışmalarının rolü ve diğer etken...  1993
  70  Tıbbi temsilcilerin Meslekleri ve Hekimlerle ilişkileri Konusunda Görüşleri....  1993
  71  Acil Servislere başvuran hastaların retrospektif analizi ve acil servislere yoğun başvuruların neden...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Uyku Kalitesi İle Hava Kirliliği Arasındaki ... 07/04/2022 - 09/04/2022
  2  Aile Sağlığı Merkezlerinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Fiziksel veya Duygusal Sağlık... 08/04/2021 - 10/04/2021
  3  Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Uyku Kalitesi İle Hava Kirliliği Arasındaki ... 21/11/2019 - 23/11/2019
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Birinci Basamak Hizmetlerinin Değ... 21/11/2019 - 23/11/2019
  5  The chronic diseases that cause multimorbidity, their prevalences and the influence of multimorbidit... 17/10/2019 - 20/10/2019
  6  Aile Sağlığı Merkezlerimize Başvuran Kronik Hastalığı Olan ve Olmayan Bireylerde Bedensel En... 13/04/2019 -
  7  Birinci Basamak Hekimlerinin Yaşlı İhmal ve İstismarı Konusundaki Farkındalıkları ve İstism... 11/04/2019 -
  8  KOLOREKTAL KANSER TARAMASI SIRASINDA HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN TARAMA PROGRAMINA UYUM DAVRANI... 15/11/2018 - 17/11/2018
  9  Relationship between medical students and promotions of drug companies... 24/05/2018 - 27/05/2018
  10  Birinci Basamak Sağlık Merkezlerine Başvuran Kadınların Pap Smear Testine İlişkin Bilgi ve Tu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  11  Aile Hekimliği Açısından LGBTI Sağlığı Rehberi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  12  Gelişimsel Kalça Dispilazisi= Tarama Sonuçlarımız ve Maliyet-Etkinlik Değerlendirilmesi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  13  Gelecek Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 08/04/2017 - 09/04/2017
  14  Gebelerin Gebelikleri Boyunca Fiziksel Aktivite ve Uyku Durumlarının Yorgunluk Semptomlarına ve D... 06/04/2017 - 09/04/2017
  15  izmir ilindeki erişkin bireylerde fonksiyonel konstipasyon sıklığı ve obsesif kompulsif bozuklu... 12/11/2016 - 13/11/2016
  16  Genç yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel aktivite önündeki engeller... 12/11/2016 - 13/11/2016
  17  Anlamak ya da Anlamamak: Aydınlatılmış Onam Formu Anlaşılıyor Mu?... 12/11/2016 - 13/11/2016
  18  İzmir İlinde Multimorbidite Oluşturan Hastalıklar ve Bunların Görülme Sıklığı... 12/11/2016 - 13/11/2016
  19  Genç yetişkinlerde fiziksel aktivite önündeki engellerin ortaya konması amacıyla Türkçe öl... 11/11/2016 - 13/11/2016
  20  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Abdominal Aort Anevrizması Taraması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  21  MİGRENLİ HASTALARDA GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞININ GÖRÜLME ORANI VE GASTROÖZEFAGEAL REFL... 10/11/2016 - 13/11/2016
  22  Birinci basamak hekimleri irritabl barsak sendromu semptomlarına yönelik uygun tedavi veriyor mu?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  23  Lise Çağı Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Duyusal Öğrenme... 10/11/2016 - 13/11/2016
  24  Aile hekimlerinin cinsel yolla bulaşan hastalıkların yönetimindeki yetkinlik düzeyleri... 10/11/2016 - 13/11/2016
  25  Family physicians' competency for sexually transmitted diseases - preliminary results... 23/09/2016 - 24/09/2016
  26  Physical activity level and physical activity barriers among young adults... 23/09/2016 - 24/09/2016
  27  Workshop-How to be a good-enough GP for non-heterosexual people (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual and T... 18/06/2016 - 18/06/2016
  28  Knowledge, attitudes and behaviors of primary care physicians regarding chronic pain and its treatme... 17/06/2016 - 18/06/2016
  29  Is family physician a member of the family? Physician's aspect... 15/06/2016 - 18/06/2016
  30  Attitudes towards women and violence tendency of students in high schools of Izmir... 15/06/2016 - 18/06/2016
  31  Relationship between the health locus of control and treatment compliance among the T2DM patients... 15/06/2016 - 18/06/2016
  32  AİLE DANIŞMANLIĞININ PREOPERATİF ANKSİYETE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ... 02/06/2016 - 04/06/2016
  33  "Fiziksel Aktivite Engelleri Anketi" nin Türkçe geçerlilik - güvenilirlik çalışması... 10/04/2016 - 10/04/2016
  34  İzmir ilinde adölesanlarda problemli internet kullanımı ile psikolojik belirtilerin ilişkisi... 09/04/2016 - 10/04/2016
  35  Derin ven trombozu tanısında birinci basamak klinik risk skorlamasının tanı değerinin araştı... 07/04/2016 - 10/04/2016
  36  Aile hekimi ne kadar aileden? Hekim Görüşü... 07/04/2016 - 10/04/2016
  37  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  38  ÇOCUKLARDA OBEZİTE İLE BENLİK ALGISI VE KAYGI DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ... 06/11/2015 - 09/11/2015
  39  Attitudes Of Medical Faculty Towards LGBT Invidulas... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  Aile hekimlerini egitim asm hakkindaki görüşleri anketi... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  The relationship between the perception of individual workload and life satisfaction among medical r... 22/10/2015 - 25/10/2015
  42  Awareness of patients who planned to use corticosteroids for a long term about osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  43  Turkish reliability and validity study of Physical activity barriers questionnaire... 22/10/2015 - 25/10/2015
  44  Burnout status of medical students of Dokuz Eylul University and affecting risk factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  45  Who Will Care About The Caregiver?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  46  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  47  Postpartum smoking behaviours and associated factors of mothers with 6-18 months of children... 22/10/2015 - 25/10/2015
  48  Inappropriate Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use Ampng Elderly According to STOPP Criteria... 22/10/2015 - 25/10/2015
  49  relationship of desicional balance ana self efficacy in obese and overweight patients in Dokuz Eylul... 22/10/2015 - 25/10/2015
  50  The Turkish Validity and Reliability of Desicional Balance Scale... 22/10/2015 - 25/10/2015
  51  Do Chronically Sick Children Differ From Their Peers Psyco-socially?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  52  Who to inform? How to manage the cancer diagnose?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  53  What is Autism Spectrum Disorder Prevalence At Primary School Students?... 28/04/2015 - 30/04/2015
  54  Tedaviye Rağmen Düzelmeyen Hiperlipidemili Kadınlarda Grup Etkileşiminin Kan Lipid Düzeylerine ... 02/04/2015 - 05/04/2015
  55  Aile hekimleri ve hizmet alan kesin kayıtlı kişiler arasındaki ilişkilerin hizmet alanlar açı... 02/04/2015 - 05/04/2015
  56  Aile Hekimi Ne Kadar Aileden?... 02/04/2015 - 05/04/2015
  57  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Doktorlar Suriyeli Göçmen Hastaları Konusunda N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  58  İzmir ilinde 18-45 yaş arası yetişkinlerde fiziksel aktivite önündeki engellerin ortaya konmas... 02/04/2015 - 05/04/2015
  59  İzmir'deki aile hekimlerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tanı koyma, tedavi ve hasta yön... 02/04/2015 - 05/04/2015
  60  Family Medicine in Turkey... 09/12/2014 - 14/12/2014
  61  Lise çağındaki öğrencilerde kadına şiddet algı ve tutumu... 06/11/2014 - 09/11/2014
  62  BİR ÇEŞİT MOBBİNG: İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ... 06/11/2014 - 09/11/2014
  63  Yarı Zamanlı Uzmanlık: Aile Hekimleri Ne Düşünüyor?:ilk Sonuçlar... 24/09/2014 - 28/09/2014
  64  CAUSES FOR PREFERING TERTIARY HEALTH CARE SERVICES OF CAREGIVERS DURING DISEASES OF THEIR CHILDREN A... 02/07/2014 - 05/07/2014
  65  IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ACTIVITY LEVELS AND COGNITIVE FUNCTIONS AMONG THE ELDERLY PEOPLE ?... 02/07/2014 - 05/07/2014
  66  Breast Cancer Evolution of Sociodemographic Attributes and Risk Factors... 02/07/2014 - 05/07/2014
  67  Hekimlere Yönelik Şiddet Tıp Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  68  Uzun Süreli Kortikosteroid Kullanan Hastaların Osteoporoz Riski Hakkındaki Farkındalıkları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  69  TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR ARAÇ OLARAK KARAR DESTEK ... 20/03/2014 - 20/03/2014
  70  Yaşlı Dostu... 20/03/2014 - 23/03/2014
  71  Tıp Öğrencileri Bilgiye Nasıl Ulaşıyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  72  İzmir'de İlkokul Öğrencilerinde Otizm Taraması... 20/03/2014 - 23/03/2014
  73  Köpeklerin Depresif Bireylerin Motivasyonu Üzerine Etkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  74  DEÜTF öğrencilerinde fiziksel aktivite solunum fonksiyon testi ve vücut kitle indeksi arasındak... 07/11/2013 - 10/11/2013
  75  Genç Erişkinlerde Sigara Kullanımı, VKİ ve Fiziksel Aktivite İle Solunum Fonksiyon Testleri Ar... 07/11/2013 - 10/11/2013
  76  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları... 07/11/2013 - 10/11/2013
  77  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Sendromu ve Risk Faktörle... 07/11/2013 - 10/11/2013
  78  Hekimlere yönelik şiddet tıp öğrencilerini nasıl etkiliyor?... 07/11/2013 - 10/11/2013
  79  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  80  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  81  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KRONİK AĞRI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  82  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms... 04/07/2012 - 07/07/2012
  83  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  84  Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar... 13/04/2012 - 15/04/2012
  85  How much are primary care physicans determined regarding lifestyle changes?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  86  What do primary care physicians know and do regarding biopsychosocail approach... 19/05/2011 - 22/05/2011
  87  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  88  Birinci Basamak Hekimleri Yaşam Tarzı Değişikliklerinde Ne Kadar Kararlı... 18/05/2011 - 22/05/2011
  89  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve aşısı ile ilgili ne biliyorlar?... 18/05/2011 - 21/05/2011
  90  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  91  Birinci Basamak Hekimleri: Eğitim Gereksinimleri Hakkında Ne Düşünüyor ve Ne Hissediyorlar?... 02/06/2010 - 05/06/2010
  92  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  93  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  94  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  95  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  96  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  97  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  98  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  99  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  100  Factors affecting the multiple drug use in elderly... 17/09/2007 - 20/09/2007
  101  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  102  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  103  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  104  Efficacy of family Physchian's Practice on Weight Loosing Programme... 19/09/2006 - 22/09/2006
  105  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  106  Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması... 23/05/2006 - 26/05/2006
  107  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  108  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  109  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  110  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  111  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  113  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  114  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  115  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  116  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  117  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  118  Birinci basamak hekimlerinin organ bağışı konusundaki bilgi tutum ve davranışları... 04/05/2004 - 07/05/2004
  119  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş... 04/05/2004 - 07/05/2004
  120  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  121  Readyness and state-trait anxiety before performance assessment of Medical students for clinical ski... 16/10/2003 - 19/10/2003
  122  Lifestyle and health perception changes in first year medical students: early results of a cohort st... 16/10/2003 - 19/10/2003
  123   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  124  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  125  Introdution to clinical skills program-opportunity for family medicine in Turkey... 09/06/2002 - 13/06/2002
  126  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  127  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
  128  Ülkemiz sağlık sisteminin birinci basamağında aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştırı... 31/05/2002 - 01/06/2002
  129  Aile hekimliği iş sağlığı kesişmesi... 22/03/2002 - 24/03/2002
  130  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  131  İsteğe bağlı Küretaj: Bir doğum kontrol yöntemi... 20/04/2001 - 23/04/2001
  132  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri... 28/10/2000 - 29/10/2000
  133  Nasıl Algılanıyoruz; Bir Toplumsal İmaj Araştırması... 28/10/2000 - 29/10/2000
  134  Üçüncü basamak hastanelere başvuru nedenleri.... 28/09/2000 - 29/09/2000
  135  Nasıl algılanıyoruz; bir toplumsal imaj araştırması.... 28/09/2000 - 29/09/2000
  136  Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlıkta artan eşitsizlikler.... 20/05/2000 - 21/05/2000
  137  Aile Planlamasında erkekler nerede?... 14/10/1999 - 17/10/1999
  138  Gebelikten korunma yöntemlerinin kullanılmasında uygun eğitimin rolü.... 07/12/1995 - 08/12/1995
  139  Acil servislere yoğun başvuruların retrospektif analizi ve ilk başvuru hekimliği.... 25/11/1993 - 26/11/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Aile Hekimliğinde Araştırma Bütüncül Tıp Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı ve Tedavi...  2020
 • NO AD TARIH
  1  Derin Ven Trombozu Tanısında Birinci Basamak Klinik Risk Skorlamasının Tanı değerinin Araştırılması...  1/2017 - 7/2018
  2  birinci basamak sağlık hizmetlerini değerlendirme...  8/2015 - /
  3  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  4  izmir kent sağlık profili...  4/2007 - 1/2008
  5  İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü Proje Ofisi Çalışma Grupları: Enerji Kullanımı Çalışma Grubu...  10/2007 - 12/2008
  6  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  7  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı Projesi...  12/2005 - 11/2006
  8  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı Projesi...  12/2005 - 11/2006
  9  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı Projesi...  9/2005 - 9/2006
  10  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  11  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2016- Mayıs 2019
  2 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Aralık 2015- Mart 2018
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2013- Mayıs 2016
  4 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Eylül 2013
  5 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Eylül 2010- Eylül 2013
  6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2010- Eylül 2010
  7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2010- Eylül 2010
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2010- Mayıs 2013
  9 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2007- Ağustos 2010
  10 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2007- Ağustos 2010
  11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2007- Mayıs 2010
  12 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Ocak 2005- Ağustos 2008
  13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2004- Mayıs 2007