Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ATAÇ SÖNMEZ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoloji  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Long term neuroprotective effects of acute single dose MK-801treatment against traumatic brain injur...  2021
  2  Topiramate and Darbepoetin Alpha Ameliorate Bilirubin Induced Neuronal Cell Damage...  2021
  3  The Protective Effects Of Carnosine In Alcohol Induced Hepatic Injury In Rats...  2014
  4  Research Into The Acute Effects of Resveratrol on The Traumatic Brain Injury Model in Immatur Rats...  2013
  5  D-Galaktoz Enjeksiyonu in vivo Olarak Oluşturulan Deneysel Alzheimer Hayvan Modelinde Eritropoetinin...  2010
  6  Neuroprotective effects of resveratrol against traumatic brain injury in immature rats...  2007
  7  Erythropoietin attenuates neuronal injury and potentiates the expression of pCREB in anterior horn a...  2007
  8  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced acute hippocampal damage in infa...  2006
  9  Age - dependent effects of maternal deprivation on oxidative stress in infant rat brain...  2005
  10  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  11  Effects of acute footshock stress on antioxidant enzyme activities in the adolescent rat brain...  2005
  12  Erythropoietin increases glutathione peroxidase enzyme activity and decreases lipid peroxidation lev...  2005
  13  Effects of melatonin on oxidative stress and spatial memory impairment induced by acute ethanol trea...  2005
  14  Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats....  2005
  15  Adölesan sıçan beyninde antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyon düzeyleri...  2005
  16  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  17  Erythropoietin improves long-term spatial memory deficits and brain injury following neonatal hypoxi...  2004
  18  Sıçanlarda Adrenalin ile İndüklenen Aritmi Üzerine Midazolam ve Propofolün Etkilerinin Karşılaştırıl...  2004
  19  Positive effects of deprenyl and estradiol on spatial memory and oxidant stress in aged female rat b...  2004
  20  Methamphetamine induces oligodendroglial cell death in vitro....  2003
  21  Primer oligodendrosit kültüründe metamfetamine bağlı hücre ölümü...  2002
  22  Yenidoğan sıçanlarda koku duyusu baskılanmasının bulbus olfaktoryusta CREB protein fosforilasyonu üz...  2002
  23  Sprint egzersizinin fare iskelet kasında lipid peroksidasyonuna etkisi...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Sıçanlarda Nikotinik Asitin farklı Dozları Hipokampüs ve Amigdalada Glukoz Taşıyıcısı-4 Ek... 12/10/2022 - 15/10/2022
  2  The Protective Effects of Carnosine in Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  3  Nöroblastomun Sisplatin ile İndüklenen Sitotoksisite Modelinde Gamma-Glutamilsisteinil Etil Ester... 21/05/2008 - 25/05/2008
  4  L-karnitin nöroblastomda sisplatinin hücre sitotoksisitesi üzerine koruyucu mu?... 21/05/2008 - 25/05/2008
  5  gelişmekte olan sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesi modelinde resveratrol'ün koruyucu etkiler... 20/05/2008 - 23/05/2008
  6  The Effects of Antioxidant Carnosine on Lung Caused by Chorinc Alcohol Application... 20/05/2008 - 23/05/2008
  7  The effects of Acute Alcohol Toxixity on Cerebellum and Protective Effect of Carnosine in Rats... 20/05/2008 - 23/05/2008
  8  The Effects of Carnosine on Heart Injury in Chronic Alcohol Given Rats... 20/05/2008 - 23/05/2008
  9  The effects of Carnosine on Kidney Caused by Chronic Alcohol Application... 20/05/2008 - 23/05/2008
  10  Antioksidan karnozinin akut alkol kullanımına bağlı oluşan akciğer hasarı üzerine etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  11  Ratlarda akut alkol kullanımının kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  12  İmmature ratlarda kafa travmasına bağlı oluşan prefrontal korteks hasarına karşı akut dönem... 27/09/2006 - 30/09/2006
  13  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced hippocampal damage in infant ra... 03/09/2006 - 08/09/2006
  14  Yavru sıçanlarda akut anneden ayrılma stresi ile oluşan beyin hasarlanmasında melatoninin koruy... 27/06/2006 - 30/06/2006
  15  Dişi ve erkek adölesan sıçanlarda akut ayak şoku stresinin beyinde oksidatif strese etkileri... 31/08/2004 - 03/09/2004
  16  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan öğrenme-bellek bozukluğunda melatoninin... 31/08/2004 - 03/09/2004
  17  Sıçanlarda farklı beyin bölgelerinde oksidan stresteki yaşa bağlı değişiklikler... 31/08/2004 - 03/09/2004
  18  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan oksidatif strese melatoninin etkisi... 31/08/2004 - 03/09/2004
  19  Yenidoğanda akut anneden ayrılma stresinin farklı beyin bölgelerinde oksidatif strese etkileri... 31/08/2004 - 03/09/2004
  20  Melatoninin sıçanlarda akut etanol ile oluşturulan spasyal bellek bozukluğu ve oksidan stres üz... 07/04/2004 - 11/04/2004
  21  An animal model for bipolar illness with a Na ++-K+ ATPase inhibitor quabain.... 09/02/2004 - 13/02/2004
  22  ratlarda adrenalin ile indüklenen aritmi üzerine midazolam ve propofolün etkilerinin karşılaşt... 24/10/2003 - 28/10/2003
  23  Sıçan Beyninde CREB1 ve CREB2 protein düzeyinde yaş artışı ile oluşan değişimlerin immüno... 01/09/2003 - 05/09/2003
  24  Anneden ayrılma stresinin spasyal belleğe ve sonradan karşılaşılan akut stresin genç sıçan ... 24/09/2002 - 27/09/2002
  25  Deprenil ve östrojenin yaşlı sıçan beyinlerinde oksidan stres ve spasyal bellek üzerine etkile... 24/09/2002 - 27/09/2002
 • NO AD TARIH
  1  İMMATÜR SIÇANLARDA UYGULANAN DENEYSEL KAFA TRAVMASI MODELİ SONRASINDA AKUT TEK DOZ MK-801 KULLANIMININ ERİŞKİN DÖNEM BEYİN DOKUSU VE BİLİŞSEL DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2018 - 6/2019
  2  Sıçanlarda Topiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını Engelleyebilir mi?...  8/2015 - /
  3  Gelişmekte olan ratlarda kafa travması modelinde resveratrolün beyin ve davranışlar üzerine etkileri...  9/2006 - 9/2006
  4  Sıçan beyninde Creb1 ve Creb2 proteini düzeyinde yas artışı ile oluşan değişimlerin immünhistokimyasal yöntemle analizi ve bellek bozulmaları ile ilişkisi...  1/2001 - 1/2004
  5  Anaerobik egzersizin farelerde lipid peroksidasyonuna ve antioksidan savunma sistemine etkisi...  1/1999 - 1/2000
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Temmuz 2012- Ağustos 2012
  3 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2012
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Hastane Başmüdürü Vekili, Eylül 2011- Şubat 2012
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2011- Ekim 2011
  6 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Hastane Başmüdürü Vekili, Ağustos 2011- Eylül 2011
  7 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nisan 2010- Eylül 2011