En

PROF.DR. AHMET HAKAN ONUR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1985
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden İşletmesi  1987
  Doktora  LEEDS UNIVERSITY THE UNIV.OF LEEDS-ENGINEERING FAC.  1992
  Doçent  Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2001
 • NO AD YIL
  1  .Açık Ocak Üretim Planlaması için Örnek Bir Uygulama...  2019
  2  Termik Santral Katı Atık Depolama Sahası Kapasitesinin Arttırılması Olanaklarının Araştırılması: Yat...  2018
  3  Assessment of Blast-Induced Vibration Using Various Estimation Models...  2018
  4  Prevention of spontaneous combustion in coal drifts using a lining material: a case study of the Tun...  2018
  5  Sübsidans Nedeniyle Elek Yolu ve Açık Ocak Şevlerinde Meydana Gelen Deformasyonların Değerlendirilme...  2014
  6  Development of The Kuz-Ram Model to Blasting in a Limestone Quarry...  2014
  7  Özgül Şarjın Patlatma Verimliliğine Etkisinin İrdelenmesi...  2012
  8  A new approximation method for the trend hypersurface analysis for elevation of drilhole data...  2011
  9  Basamak Patlatması Sonucu Oluşan Yığın Boyut Dağılımının Ampirik Modeller ile Tahmini ve Görüntü Ana...  2010
  10  Size and Shape Analysis of Mineral Particles Using Image Processing Technique...  2010
  11  Investigation of the effect of ground vibration on buildings due to blasting...  2010
  12  Analysis of quarry-blast-induced ground vibrations to mitigate their adverse effects on nearby struc...  2009
  13  Limestone quarry quality optimization for a cement factory in Turkey...  2008
  14  Selection of the optimum in-pit crusher location for an aggregate producer...  2007
  15  Görüntü İşleme Yöntemleri ile Kaya Kütlesi Özelliklerinin Tespit Edilebilirliğinin Araştırılması...  2006
  16  Çimento sanayii hammadde ocağı üretim planlaması...  2006
  17  Evaluation and Monitoring an On-going Landslide in Volcanic Sediments - A Case Study for an Open Pit...  2004
  18  Slope Stability Analysis And Slide Monitoring By İnclinometer Readings: Part 2...  2004
  19  Geostatistical grade control and opencast mine planning in a multi-layer coal deposit...  2003
  20  Applications of Continuous Surface Mining Technology in Afşin-Elbistan Lignite Basin...  1998
  21  Açık İşletmelerde Kısa ve Orta Dönem Üretim Planlamasında Yeni Bir Yaklaşım...  1997
  22  Mermer Madenciliğinde Blok Verimini Arttırmak İçin Kullanılabilecek Bir Bilgisayar Programı...  1995
  23  Afşin-Elbistan Linyit Havzasındaki Döner Kepçeli Ekskavatör-Band Konveyör-Dökücü Sistemde Yapılan İy...  1995
  24  Open-pit optimization - Part 2: Production scheduling and inclusion of roadways...  1993
  25  Open-pit optimization - Part 1: Optimal open-pit design...  1993
  26  Açık İşletmelerde Bilgisayar Yardımı İle Taşıma Yolu Planlaması...  1993
  27  Döner Kepçeli Kazıcıların Performanslarının Tayini İçin Kazılabilirlik Yöntemleri ve A.E.L. İşletmes...  1993
  28  Optimal Scheduling in Open Pit Mines...  1992
  29  The Optimal Design of Open Pits...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Agrega ocaklarının doğaya kazandırılması, örnek uygulamalar... 28/09/2019 -
  2  Optimization of Production Planning in Open Pit Mining... 10/09/2019 - 12/09/2019
  3  Delimination of Development Cost Towards Stope Boundary Layout Optimization... 16/05/2019 - 19/05/2019
  4  Blast Design in Accordance With The Safe Vibration Limits in The Coal Production Close to Settlement... 05/09/2017 - 08/09/2017
  5  Derin Açık İşletme Kömür Madenciliğinde Şev Stabilitesi Stratejisi ve Faylı Bölge Kazı Y... 11/04/2017 - 14/04/2017
  6  Patlatmalı Kazı Çalışmaları Sonucu Oluşan Çevresel Titreşimlerin Ölçümü ve Sonuçların... 19/11/2015 - 20/11/2015
  7  Evaluating the Slope Movements with Inclinometer in Open Pit Mines ? A Case Study: Soma Lignite Basi... 07/09/2015 - 11/09/2015
  8  Çimento Hammaddesi Kireçtaşı Ocaklarında Bölgesel Kalite Dağılımına Göre Madencilik Strat... 14/05/2015 - 15/05/2015
  9  Patlatma İşlemlerinde Malzeme Yükleme Maliyetinin En Az Olmasını Sağlayan Matematiksel Bağın... 14/04/2015 - 17/04/2015
  10  Patlatma Sonucu Oluşan Yığının Boyut Dağılımının Belirlenmesinin Araştırılması... 05/03/2015 - 06/03/2015
  11  İzmir Belkahve Hammadde Ocaklarının Doğaya Yeniden Kazandırılmasında Yaşanan Süreçler ve Y... 05/03/2015 - 06/03/2015
  12  Balıklıova-İzmir'deki Bir Mermer Ocağında Uygulanan Jeofizik Yöntemler / Geophysical Methods A... 24/11/2013 - 27/11/2013
  13  Patlatma Sonucu Oluşan Yığın Boyut Dağılımının Görüntü İşleme Yöntemleriyle Analizi v... 07/11/2013 - 08/11/2013
  14  Patlatma öncesi özgül şarj değerini tahmin eden matematiksel bir yöntemin geliştirilmesi... 07/11/2013 - 08/11/2013
  15  Evaluation of specific charge parameter on open pit blasting... 11/08/2013 - 15/08/2013
  16  Design of an Optimal Lining Material to Prevent Coal Fires at Underground Coal Mines... 10/08/2013 - 15/08/2013
  17  Maden İşletmelerinde Ulusal Cors-Tr (Sürekli Gözlem :Yapan GNSS/GPS İstasyonu) Sisteminin Kulla... 23/05/2013 - 24/05/2013
  18  Patlatma Şev Aynalarında Yersel Lazer Tarama Teknolojisi Uygulanması... 23/05/2013 - 24/05/2013
  19  Ömerler Mekanize Yeraltı Kömür Ocağında Tahkimat Tasarımına Yönelik Kaya Kütle sınıflama... 16/04/2013 - 19/04/2013
  20  Open Pit Mine Production at Sloped and Under Clay Layering Conditions: Kısrakdere Case Studies... 16/04/2013 - 19/04/2013
  21  Patlatma Sonrası Oluşacak Yığının Ortalama Boyutu ile Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) İlişk... 16/04/2013 - 19/04/2013
  22  Investigation of the relationship between blasting pile density and loader productivity... 24/11/2012 - 29/11/2012
  23  DETERMINATION OF LOADER EFFICIENCY WITH HYDRAULIC PRESSURE VALUES... 17/06/2012 - 23/06/2012
  24  Kalker Ocak İşletmeciliği Çevresel Etkileri ve Çözüm Önerileri... 29/04/2011 - 30/04/2011
  25  Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Çevresel Etkisini Düzenleyen Çevresel Gürültünün Değerlend... 04/11/2010 - 05/11/2010
  26  Kalker Ocaklarında Planlamanın Önemi ve Örnek Uygulama... 01/12/2009 - 02/12/2009
  27  Açık Ocak Operasyonlarının Maliyet Açısından Birbirine Olan Etkilerinin İrdelenmesi... 01/12/2009 - 02/12/2009
  28  Kırmataş Madenciliğinde Görüntü İşleme ve Analiz Uygulamaları... 01/12/2009 - 02/12/2009
  29  Mermer Ocaklarında Patlayıcı Olmayan Parçalayıcıların Kullanılma Olanaklarının Değerlendi... 16/10/2009 - 17/10/2009
  30  Kalker Ocaklarının Rekültivasyon Olanaklarının Araştırılması, İzmir Belkahve Örneği... 11/06/2009 - 12/06/2009
  31  İzmir Belkahve Bölgesi Kalker Ocaklarının Yeniden Yapılandırılması... 06/05/2009 - 08/05/2009
  32  İnşaat Sektörünün İhtiyacı Olan Agreganın İşletilmesi ve Kentsel Faydaları... 08/01/2009 - 10/01/2009
  33  Patlatma Deliği İçerisinde Su Kolonu Uygulanabilirliğinin Araştırılması... 07/11/2007 - 09/11/2007
  34  Basamak Patlatmalarında Hava Kapanımı Kullanımıyla Kayaç Patlatma Tekniği... 07/11/2007 - 09/11/2007
  35  Hassas Tesisler İçin Titreşim Kontrollü Patlatma Tekniğinin Uygulanması... 06/06/2007 - 08/06/2007
  36  İnce Kesit Görüntülerinden Mineral Yüzdesinin Bulunmasında Görüntü İşleme Yöntemlerinin ... 01/02/2007 - 03/02/2007
  37  Patlayıcı Olmayan Kayaç Parçalayıcılar ve Madencilik Sektöründeki Kullanımı... 01/12/2006 - 02/12/2006
  38  Madencilik ve Sanayii Faaliyetleri Sonucu Oluşan Titreşimlerin Çevresel Gürültünün Değerlend... 14/09/2006 - 16/09/2006
  39  Taşocaklarında Yapılan Patlatmaların Değerlendirilmesi... 14/09/2006 - 16/09/2006
  40  Probleme dayalı öğrenmede (PBÖ) örnek bir senaryo çalışması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  41  Soma-Eynez Açık İşletme Dekapaj Nakliyesi Alternatiflerinin Değerlendirilmesi... 09/06/2005 - 12/06/2005
  42  Maden Mühendisliği Eğitiminde Profesyonalizm... 04/06/2005 - 05/06/2005
  43  Aydın-Söke Mevkiinde Faaliyet Gösteren Kalker Sahasında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkile... 12/01/2005 - 14/01/2005
  44  Mühendislik aktif eğitiminde mesleksel becerilerin kazanılması... 20/05/2004 - 21/05/2004
  45  İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taşocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkiler... 03/12/2003 - 04/12/2003
  46  Application Of Stemming Plugs And A Case Study In A Limestone Quarry... 10/06/2003 - 13/06/2003
  47  Kontrollü Patlatma Teknikleri ve Borçka Barajı Projesindeki Uygulamanın İncelenmesi... 10/06/2003 - 13/06/2003
  48  Rehabilitation Project of the Limestone Quarries Around Izmir-Turkey... 19/09/2001 - 21/09/2001
  49  Classification of Afsin-Elbistan lignite and it's effect on thermal power station... 10/02/2001 - 12/02/2001
  50  A Case Study For an Open Pit Coal Mine Induced Slope Failure Affecting An Industrial Plant In Turkey... 06/11/2000 - 09/11/2000
  51  Definition of the Roof Strata Movements in Longwall Mining Method... 06/11/2000 - 09/11/2000
  52  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesinde Uygulanan Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Şev Stabilitesi Üz... 18/04/2000 - 19/04/2000
  53  A new approach to short and medium term production planning in open pit mines... 26/05/1997 - 30/05/1997
  54  Optimizing open pit design and sequencing... 10/09/1992 - 14/09/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ultrasonic Waves in Mining Application ULTRASONIC WAVES...  2012
 • NO AD TARIH
  1  BKİ Batı Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne verilecek proje hizmeti protokolü...  7/2020 - /
  2  Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  3/2020 - 6/2020
  3  Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş. firmasına verilecek danışmanlık hizmeti "Birbirine bitişik konumda olan ruhsat sahalarından Batısöke çimento fabrikasına ait konkasör tesisine nakliye yolu alternatiflerinin değerlendirilerek uygun nakliye yolu tasarımının yapılması" projesi...  4/2019 - /
  4  Yatağan Termik Santrali Kül Döküm Sahası Kapasitesinin Artırılması Olanaklarının Araştırılması...  2/2017 - 5/2017
  5  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tunçbilek Yörgüç Açık İşletme Panosu Eski Döküm Harmanlarında Meydana Gelen ve Yörgüç Köyüne Doğru Devam Eden Heyelan Hareketlerinin İncelenmesi, Takibi Ve Çözüm Önerileri Ar-ge projesi...  4/2016 - 12/2016
  6  Yatağan Termik Üretim A.Ş.'Ne Ait İR.7390 Maden Ruhsat Nolu Saha Salihpaşalar Panosunun Muğla İzmir Karayoluna Yakın Kısmında Tanımlı Kömür Rezervinin Üretimine Yönelik Şev Duraylılığının İncelenmesi Ve Açık İşletme Tasarım Parametrelerinin Araştırılması-Geliştirilme...  5/2016 - 9/2016
  7  Aydın Linyit Madencilik Ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş. Açık Ocak İşletmesinin Ve Çevresinin Jeolojik, Hidrojeolojik Yapısının Ortaya Konulması Ve Açık İşletme Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi...  10/2015 - 2/2016
  8  Patlatmalar Sonucu Oluşan Gürültü Seviyesinin Çevresel Etkisinin Araştırılması...  2/2014 - 8/2016
  9  Mermer Ocaklarındaki Blok Verimini Etkileyen Süreksizliklerin Belirlenmesi...  1/2013 - 2/2014
  10  TKİ GLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖRGÜÇ KÖYÜ YAKINDA MEYDANA GELEN ESKİ HARMAN HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ...  10/2013 - 8/2014
  11  TKİ GLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK (KÜTAHYA) YÖRGÜÇ Y-2 PANOSU DEKAPAJ PROJESİNİN OLUŞTURULMASI...  10/2013 - 7/2014
  12  TKİ GELİ İŞLETMESİ VE ARAFA MADENCİLİK YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR BÖLGESİ İR:64436, İR:7200, İR:4122 RUHSAT NOLU SAHALARDA ŞEV STABİLİTESİ VE ENTEGRE ÜRETİM PLANLAMASI PROJESİ...  5/2012 - 7/2012
  13  ETİ BAKIR A.Ş.İR-2338 Ruhsat Numaralı IV Grup Maden (Volfram) Sahasınının Rezerv ve Volfram Üretim Yöntemine Yönelik Değerlendirme Raporu...  9/2012 - 11/2012
  14  TKİ-GELİ Müessesesi Eskihisar Ocağı Batı Şevleri Şev Stabilitesi ve Kömür Üretim Planlaması...  3/2011 - 12/2011
  15  Ada Otomativ Turizm Madencilik San. ve Tic. Ltd. Sti. Ait Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  2/2010 - 4/2010
  16  Mıcırtaş İnş. Mad. Taah. San. Tic. AŞ'ye Ait Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  1/2010 - 3/2010
  17  Kaya Kütlesi Özelliklerinin Basamak Patlatması Verimi Üzerine Etkisinin Arastırılması...  1/2010 - 7/2011
  18  Açık Ocak Patlatmalarında Yığın Boyut Dağılımının Optimizasyonu...  11/2010 - 5/2013
  19  TKİ-GELİ Müessesesi Yatağan Turgut Bölgesi İR.3303-AR.20058130 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme Ar-Ge Projesi...  2/2010 - 2/2011
  20  TKİ-GLİ Müessesesi Ömerler Yeraltı Ocağı Tavan Kontrolü- Tahkimat Tasarımı Ve Ocak Yangınları Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2012
  21  TKİ GLİ Müessesesi Yörgüç Köyünü Etkileyen Harman Sahasının Kayma Analizi ve Çözüm Önerileri AR-GE Projesi...  9/2010 - 6/2011
  22  TKİ GELİ İşletmesi Yatağan Taşkesik Bölgesi İR-7200 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme AR-GE Projesi...  10/2010 - 6/2013
  23  TKİ-GLİ Müessesesi Tunçbilek Bölgesi Yörgüç ve İğdekuzu Sahalarının Açık İşletme Sınır Tespiti Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2011
  24  Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ. Kalker Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Altındağ Mahallesi Yerleşim Birimlerine Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  12/2009 - 2/2010
  25  İzmir İli Bornova İlçesi Işıkkent Bölgesinde Bulunan Eski Kalker Ocaklarının Rehabilitasyonu Projesi...  8/2008 - 9/2008
  26  Batıçim ve İksaş'a Ait Kırma Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  3/2007 - 7/2007
  27  Bornova İlçesi Belkahve Mevkiinde Bulunan İşletmelere Ait Kırma-Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  2/2007 - 6/2007
  28  Batıçim Batıanadolu Çimento Sanayii A.Ş. İR 11544 (Eski 3014) Maden Ruhsatlı Kalker Sahası Orman İzni Rehabilitasyon Projesi...  11/2007 - 1/2008
  29  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkiinde Bulunan Kalker Ocaklarının Rehabilitasyon ve Rekreasyonu Projesi...  2/2007 - 5/2007
  30  Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ. İR 19727.(Eski 3741) Maden Ruhsatlı Kalker Sahası Orman İzin Bölgeleri Rehabilitasyon Projesi...  11/2007 - 1/2008
  31  Açık Maden İşletmelerinde Alternatif Patlatma Metodu Kullanımının Araştırılması...  1/2007 - 12/2009
  32  Çimentaş Türk A.Ş. Kalker Ocakları Patlatma Dizaynı...  1/2005 - 4/2005
  33  Bemaş'a Ait İR 3739 Ruhsat Nolu Ulucak Kalker Sahasının Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Üretim Planının Hazırlanması...  3/2005 - 2/2006
  34  Batıçim A.Ş. Kalker Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkileri...  3/2005 - 5/2005
  35  Batısöke T.A.Ş Cankurtaran Kalker Sahasında Yapılan Patlatmaların Yamaç Köyüne Etkilerinin Araştırılması...  6/2004 - 7/2004
  36  Çimentaş A.Ş. Stok Sahası Agregalarına Uygulanan Agrega Deneyleri...  5/2004 - 7/2004
  37  Özdoğu LTd. Şti. Eynez Açık İşletmesi 10 Nolu Pano Dekapaj Nakliyesi Fizibilite Edütü...  1/2004 - 6/2004
  38  Madencilikte GPS Uygulamaları ve GPS Tabanlı Madencilik Sistemleri...  6/2003 - 5/2006
  39  Batısöke T.A.Ş. Maliye Kil Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  40  Batısöke T.A.Ş. Fevzipaşa Kil Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  41  Batısöke T.A.Ş. Cankurtaran Kalker Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  42  Zetaş A.Ş.'ne Ait Fore Kazık Şantiyesinde Oluşan Yer Titreşimlerinin Araştırılması...  10/2002 - 11/2002
  43  Bornova İlçesi, Kavaklıdere Köyü Mevkiinde Faaliyet Gösteren Dere Madencilik A.Ş. ne Ait Dolomit Sahası Hakkında Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşim Ölçüm Raporu...  5/2002 - 7/2002
  44  İzmir İli Işıkkent Mevkiinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  2/2000 - 11/2000
  45  Patlatmalardan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Binalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması...  2/2000 - 7/2001
  46  Patlatmalardan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Binalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması...  6/2000 - 12/2001
  47  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkii Taşocaklarının Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  9/2000 - 3/2001
  48  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesinde Uygulanan Kömür Üretimi ve Dekapaj Faaliyetleri Sonucu Oluşan Şev Kaymalarının Çanakkale Seramik Fabrikalarına Etkisinin Araştırılması...  9/1999 - 11/1999
  49  Ankara-Nallıhan-Acıbaşı Kireçtaşı Sahası Açık İşletme Projesi...  6/1986 - 6/1987
 • NO AD YIL
  1  1995 yılı Madencilik Dergisi En İyi Makale Ödülü...  1995
  2  2000 yılı en iyi 2. proje ödülü...  2000
  3  2002 yılı en iyi yüksek lisans tez çalışması ödülü...  2002
 • NO AD YIL
  1  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  1988
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  2 Bergama Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2013- Mayıs 2016
  3 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2011- Kasım 2014
  4 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Kasım 2011- Kasım 2014
  5 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2011- Ocak 2012
  6 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ekim 2012
  7 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2008- Temmuz 2011
  8 Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2005- Ekim 2008
  9 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2000- Ekim 2003