En

DOÇ.DR. FAHRİYE HİLAL HALICIOĞLU MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilgisi  2000
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilgisi  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık -Mimarlık,Planlama, Tasarım Temel Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  An approach for making optimal decisions in building energy efficiency retrofit projects...  2018
  2  Okul binasında enerji etkinlik ve ısıl konfor bakış açılarıyla bir inceleme - Investigation of an ex...  2016
  3  Bina Tasarım ve Yapım Alanında Müşteri Kavramı, Müşteri İsteklerini Tespit Etmenin ve Tüm Sürece İşl...  2011
  4  Alüminyum Teknolojisindeki Yeniliklerin Mimari Biçimlenmelere Etkileri...  2008
  5  Bina Tasarım ve Yapım Alanında Kalite Olgusunun Tanımlanması ve Kalite Geliştirme Yaklaşımları...  2005
  6  Betonarme Elemanlarda Karbonatlaşma Sonucu Oluşan Bozulmaların Dayanıklılığa Etkisi...  2005
  7  Bina Projelerinin Yaşam Dönemi Sürecinde "Kalite" nin Yeri ve Önemi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  A simulation based optimization approach for determining the optimum energy saving solutions for bui... 12/09/2016 - 14/09/2016
  2  Using Natural Stone in the Historical Kemeraltı Mosques-Tarihi Kemeraltı Camilerinde Doğal Taş K... 14/10/2010 - 15/10/2010
  3  Olimpik Spor Merkezi Mimari Yapıların Turizmin Gelişmesine Etkileri... 27/05/2010 - 30/05/2010
  4  The effects of sustainable architecture approaches on usage of innovations in buildings -Sürdürül... 26/05/2010 - 28/05/2010
  5  Mekan Aydınlatma Tasarımında Yeni Yaklaşımlar... 07/05/2009 - 10/05/2009
  6  Aydınlatma Teknolojisinin Mimariye Etkisi... 13/12/2007 - 15/12/2007
  7  Mimarlık Kültürünün Butik Otellerdeki Yansımaları... 28/04/2006 - 29/04/2006
  8  The Important Role of Quality Function Deployment in the Building Design and Construction Process... 26/09/2005 - 30/09/2006
  9  Translating Customers' Needs into Building Design Process: Quality Function Deployment... 08/10/2003 - 10/10/2003
  10  Definition of User Satisfaction with the Kano Model... 01/07/2003 - 04/07/2003
  11  Beton Malzemenin Dayanıklılığını Olumsuz Etkileyen Kimyasal Etkiler... 09/10/2002 - 13/10/2002
  12  Işığın Binaların Mimari Estetik Bütünlüğüne Gizemli Etkisi... 28/11/2001 - 30/11/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bölüm 4/4.11 Sosyoekonomik Durum: Ticaret İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Knowledge Management in Building Design and Construction: A Model and a Case Study on Lessons Learned from Sustainable Building Projects in the U.S....  7/2011 - 7/2012
  2  Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması...  1/2009 - 3/2009
  3  Sağlıklı Kentler Projesi - İzmir Kent Sağlık Profili - Fiziksel ve Sosyal Altyapı: Barınma ve Konut...  10/2008 - 5/2009
  4  Sağlıklı Kentler Projesi - İzmir Kent Sağlık Profili - Sosyoekonomik Durum: Ticaret...  10/2008 - 5/2009
  5  Kalite Fonksiyon Yayılımı Yönteminin Mimarlıkta Uygulanmasına Yönelik Model Önerisi ve Bir Bina Projesi Kapsamında İrdelenmesi...  5/2003 - 5/2005
 • NO AD YIL
  1  Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA'de yapılan "Knowledge Management in Building Des...  2011
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2017- Mart 2018