Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN OĞUZ ÇETİNAYAK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ RADYOTERAPİ PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  2002
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2021
 • NO AD YIL
  1  Radiotherapy for benign diseases in Turkey: a patterns of care survey of the Turkish Society for Rad...  2023
  2  Evaluation of Treatment Response, Side Effects, and Prognostic Factors in AVM Patients Treated with...  2023
  3  THE EFFECT OF HONEY THERAPY ON THE MANAGEMENT OF ORAL MUCOSITES IN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS W...  2023
  4  Multi-institutional analysis of cervical esophageal carcinoma patients treated with definitive chemo...  2023
  5  The effect of P53 expression and smoking/alcohol in P16 (+) and P16() oropharyngeal carcinoma and r...  2023
  6  A multicenter retrospective analysis of patients with nasopharyngeal carcinoma treated in IMRT era f...  2023
  7  Protective Role Of Darbepoetin In Cisplatin-Induced Ototoxicity...  2023
  8  Outcomes of carotid sparing intensity-modulated radiotherapy for early stage glottic cancer in 201 p...  2022
  9  Treatment Results And Prognostic Factors For Nasopharyngeal Carcinoma After Re-Irradiation...  2021
  10  Kemoradyoterapi Alan Baş-Boyun Kanserli Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi...  2019
  11  Outcome of Early-Stage Glottic Laryngeal Carcinoma Patients Treated with Radical Radiotherapy Using ...  2019
  12  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  13  Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Radyoterapi-Kemoterapi Kombinasyonu...  2019
  14  The effect of music listening intervention applied during radiation therapy on the anxiety and comfo...  2019
  15  Role of N-Acetyl Cysteine and Acetyl-L-Carnitine Combination Treatment on DNA-Damage-Related Genes I...  2019
  16  Geriatrik Hastalarda Meme Kanseri...  2018
  17  Outcomes of Surgery and Craniospinal Radiotherapy for Adult Patients with Medulloblastoma...  2017
  18  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effect of Valproic acid and Doxycycline independent from Matrix...  2016
  19  Acetyl-L-Carnitine protects HEI-OC1 auditory cells from radiation and cisplatin induced toxicity...  2016
  20  Elective superior mediastinal dissection for laryngeal carcinoma involving subglottis...  2014
  21  Patterns of cervical lymph node metastases in oral tongue squamous cell carcinoma: implications for ...  2014
  22  Improvement of colonic healing by preoperative oral partially hyfrolized guar gum (Benefiber®) in ra...  2013
  23  The prognostic value of tumor-stroma proportion in laryngeal squamous cell carcinoma....  2013
  24  Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers...  2012
  25  Tumor budding as a prognostic marker in laryngeal carcinoma...  2009
  26  Assessment of treatment-related thyroid dysfunction in patients with head and nevk cancer...  2008
  27  MALIGNANT PERIPHERAL PRIMITIVE NEUROECTODERMAL (pPNET) OF TONQUE...  2007
  28  Ameliyat sonrası radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve prognostik fa...  2006
  29  Paranazal sinüs tümörlerinde radikal ve adjuvan radyoterapi sonuçları...  2006
  30  PRIMARY GLIOBLASTOMA MULTIFORME IN YOUNGER PATIENTS: A SINGLE -INSTITUTION EXPERIENCE...  2006
  31  Prognostic factors in limited-stage small cell lung cancer of patients treated with combined modalit...  2006
  32  Prognostic factors in early glottic carcinoma: implications for treatment...  2005
  33  The ımportance of axtracapsular extension of axillary lymph node metastases ın breast cancer....  2004
  34  Accelerated radiotherapy in locally advanced head neck carcinomas:are concomittant boost and chemoth...  2002
  35  Toraksa Sınırlı Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Kombine Tedavi Sonuçları...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Koklear ve Medulloblastoma Hücrelerinde N-Asetilsisteinin Sisplatin ve Radyoterapiye Karşı Etkil... 26/08/2023 - 27/08/2023
  2  Yüksek Dereceli Gliyal Tümörlerde Adjuvan KemoRadyoterapi Zamanlamasının Sağkalıma ve Yan Etk... 18/11/2022 - 19/11/2022
  3  Yüksek Dereceli Gliyal Tümörlerde Hedef Hacim ve Radyoterapi Dozlarının Tümör Kontrolüne Etk... 18/11/2022 - 19/11/2022
  4  The Treatment Outcomes of Patients with Cervical Esophageal Carcinoma Undergoing Definitive Chemorad... 23/10/2022 - 25/10/2022
  5  TROD 01-005: SERVIKAL ÖZEFAGUS KARSINOMU NEDENI ILE KEMORADYOTERAPI UYGULANAN HASTALARDA TEDAVI SON... 10/02/2022 - 13/02/2022
  6  TROD 01-001: IMRT ILE KÜRATIF TEDAVI EDILEN NAZOFARENKS KANSERLI HASTALARDA SAĞKALIM VE YAN ETKI D... 10/02/2022 - 13/02/2022
  7  TROD 01-001: IMRT İLE KÜRATİF TEDAVİ EDİLEN NAZOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA SAĞKALIM VE YAN... 26/11/2021 - 30/11/2021
  8  P16(+)/P16(-) OROFARİNKS KANSERİNDE P53 VE SİGARA/ALKOLÜN PROGNOZA ETKİSİ VE RİSK SINIFLAMA... 26/11/2021 - 30/11/2021
  9  Baş-Boyun Radyoterapisi Almış Hastaların Çene Kemiklerinde Geç Yan Etki Gelişim Riskinin De... 04/11/2021 - 07/11/2021
  10  The Evalulation of the Nutrional Status of Patients with Cancer of Chemoradiotherapy... 17/12/2020 -
  11  The effect of music listening intervention applied during radiation therapy on the anxiety and comfo... 17/12/2020 -
  12  Audiological evaluation of the effect of Darbepoetin on the prevention of cisplatin ototoxicity... 17/12/2020 - 19/12/2020
  13  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDERADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 20/11/2020 - 22/11/2020
  14  ERKEN EVRE GLOTTİK KANSERLERDE KAROTİSKORUYUCU RADYOTERAPİ SONUÇLARI:TROD BAŞ-BOYUN KANSERLERİ... 20/11/2020 - 22/11/2020
  15  İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ UYGULANAN NAZOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ ve PRO... 05/03/2020 - 08/03/2020
  16  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 05/03/2020 - 08/03/2020
  17  ERKEN EVRE GLOTTİK KANSERLERDE KAROTİS KORUYUCU RADYOTERAPİ SONUÇLARI: TROD BAŞ-BOYUN GRUBU ÇO... 05/03/2020 - 08/03/2020
  18  Nazofarenks kanserlerinde güncel radyoterapi sonuçlarına kemoterapinin etkisi... 07/03/2019 - 10/03/2019
  19  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  20  Isolated central nervous system Non-Hodgkin lymphoma... 26/09/2018 - 29/09/2018
  21  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  22  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  23  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  24  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  25  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  26  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  27  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  28  Deneysel Radyoterapiye Bağlı Oluşturulan Ototoksisitenin Etkilerinin Doku ve Fonksiyonel Düzeyde... 22/09/2017 - 22/09/2017
  29  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  30  İzole Santral Sinir Sistemi Lenfoması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  31  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  32  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  33  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  34  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  35  The Effects of Acetyl-L-Carnitine on Ciplatin and Radiaton Induced Apoptosis Treatment on Medullobla... 27/10/2016 - 30/10/2016
  36  A Single Center Experience of a Treatment for Medulloblastoma... 19/10/2016 - 22/10/2016
  37  Medulloblastom tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  38  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  39  ERKEN EVRE LARENKS KARSİNOMLU 307 HASTADA RADİKAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLE... 20/04/2016 - 24/04/2016
  40  PELVİK IGRT UYGULANAN HASTALARDA, MESANE DOLULUĞUNUN TEDAVİ ÖNCESİ ULTRASONOGRAFİ ÖLÇÜMÜ (... 20/04/2016 - 24/04/2016
  41  PRİMER TÜMÖR BÖLGESİNE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ WİLMS TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLAR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  42  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  43  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  44  The Protective Role of Aceytl-L-Carnitine Against Cisplatin and Radiotherapy Induced Ototoxicity: N... 30/06/2015 - 03/07/2015
  45  The Protective Role of N-Acetyl-cysteine against cisplatin and Radiotherapy induced ototoxicity: Nrf... 18/05/2015 - 19/05/2015
  46  The Role of N-Acetyl Cysteine on DNA Damage Related Genes Induced by Radiation and Cisplatin Treatme... 30/04/2015 - 03/05/2015
  47  The Effect of Acetyl-L-Carnitine on DNA Damage Related Genes Induced by Radiation and Cisplatin Trea... 30/04/2015 - 03/05/2015
  48  Asetil L-karnitinin sisplatin ve radyoterapi ilişkili ototoksisiteye karşı koruyucu rolü: nrf2 v... 22/04/2015 - 26/04/2015
  49  Derece 4 Glial Tümörlü Hastalarda Konformal Radyoterapi Ve Temozolomid Sağkalımda Ne Değiştir... 22/04/2015 - 26/04/2015
  50  What Did Conformal Radiotherapy and Temozolomide Change in Ptients With Grade-IV Glial Tumours?... 27/03/2015 - 28/03/2015
  51  The İmpact of Dıfferent Radıotherapy Technıques on Treatment Outcome of Hypopharyngeal Carcınom... 12/02/2015 - 14/02/2015
  52  Medullablastom Hücrelerinde Koruyucu Ajanların Sisplatin ve Radyoterapi ile İndüklenmiş Hücre ... 13/05/2014 - 17/05/2014
  53  Vulva Kanserinde Dokuz Eylül Radyoterapi Sonuçları... 23/04/2014 - 27/04/2014
  54  Radikal Radyoterapi Uygulanmış Hipofarenks Kanserli Hastalarda Tedavi Yönteminin Sonuçlara Etkis... 23/04/2014 - 27/04/2014
  55  T2N0 Glottik Larenks Karsinomlu Hastalarda Radikal Radyoterapi ile Yerel-Bölgesel Kontrol Sonuçlar... 23/04/2014 - 27/04/2014
  56  Medullablastom Hücrelerinde Koruyucu Ajanların Sisplatin ve Radyoterapi ile İndüklenmiş Hücre ... 30/10/2013 - 03/11/2013
  57  The Effects of Protective agents against Cisplatin and Radiotherapy Induced Cell Death... 24/10/2013 - 26/10/2013
  58  Treatment Results of Isocentric Non-coplanar 5-7 Field Conformal Radiotherapy in Patients with Naso... 20/06/2013 - 22/06/2013
  59  Treatment Results and Prognostic Factors after Reirradiation of Nasopharyngeal Carcinoma... 20/06/2013 - 22/06/2013
  60  Adjuvan kemoradyoterapi / radyoterapi uygulanan pankreas kanserli hastalarda sağkalım sonuçları ... 19/04/2013 - 23/04/2013
  61  Dil kanserlerinde boyun metastazlarının bölgelere göre dağılımı ve boyun diseksiyonu tipinin... 10/10/2012 - 14/10/2012
  62  The prognostic value of propotion of tumor in layringeal squamous carcinoma... 08/09/2012 - 12/09/2012
  63  Adjuvan konformal radyoterapi uygulanmış yüksek dereceli glial tümörlü hastalarda tedavi sonu... 19/04/2012 - 23/04/2012
  64  T2N0 Glottik larenks karsinomlu hastalarda radikal radyoterapi ile yerel-bölgesel kontrol ve hedef ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  65  Radikal radyoterapi uygulanmış lokal ileri larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarının değ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  66  Kemoradyoterapi uygulanmış yüksel dereceli glial tümörlü hastalarda sağkalım sonuçları ve ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  67  İkinci seri radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız ve prognos... 19/04/2012 - 23/04/2012
  68  İzosentrik non-koplanar 5-7 alan konformal radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda te... 19/04/2012 - 23/04/2012
  69  Erişkin Medulloblastom tanılı hastalarda cerrahi ve kraniospinal radyoterapi sonuçları... 19/04/2012 - 23/04/2012
  70  Baş-Boyun kanserleri radyoterapisinde hedef volüm saptanmasında füzyon tekniği... 19/04/2012 - 23/04/2012
  71  Orofarenks kanserlerinde farklı açılı step and shoot yoğunluk ayarlı radyoterapi ve nonkplanar... 19/04/2012 - 23/04/2012
  72  Larenks kanserlerinde retrosternal diseksiyon spesmeninde metastaz sıklığı... 26/10/2011 - 30/10/2011
  73  Radikal Radyoterapi Uygulanan Erken Evre Cilt Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçları... 20/04/2011 -
  74  Radikal Radyoterapi uygulanan Yerel ileri Larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçları... 20/04/2011 - 24/04/2011
  75  Onkoloji doktorları kanserde palyatif bakım tedavisi koşulları hakkında ne düşünüyorlar... 20/04/2011 - 24/04/2011
  76  Hipofarenks kanserlerinin tedavisinde cerrahi+adjuvan tedavi ve kemoradyoterapi sonuçlarının kar... 27/10/2010 - 31/10/2010
  77  Oral Mukozal Malignitelerde Tümör,Stroma ve Sağkalım İlişkisi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  78  Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Tedavi Gören Hastalarda Aydınlatılmış Onamın Kalıcılığın... 21/04/2010 - 25/04/2010
  79  Parsiyel Larenjektomi Sonrası Radyoterapi: Gerekliliği ve Sorunlar... 21/04/2010 - 24/04/2010
  80  Nazofarenks Kanserlerinde Konformal Radyoterapi Erken Sonuçlarımız... 21/04/2010 - 25/04/2010
  81  Kemoradyoterapi uygulanan hipofarenks kanserli hastalarda trakeotomi gereksinimi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  82  Larenks karsinomlarında tümör tomurcuklanmasının prognostik önemi... 21/04/2009 - 26/04/2009
  83  Yüksek dereceli glial tümörlerde GTV tanımlamasında BT ve MR görüntülemeleri arasındaki far... 19/04/2008 - 23/04/2008
  84  Semptomatik hemanjiom tanılı hastalarda radyoterapi sonuçları... 19/04/2008 - 23/04/2008
  85  Nazofarenks ve Orofarenks kanserlerinde konformal radyoterapi erken sonuçlarımız... 19/04/2008 - 23/04/2008
  86  Yüksek dereceli glial tümörlerde manyetik rezonans spektroskopik görüntüleme (MRSG)-klinik hed... 19/04/2008 - 23/04/2008
  87  Yerel ileri evre hipofarenks kanserli hastalarda radikal radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik f... 19/04/2008 - 23/04/2008
  88  Effects of preoperative Benefiber on colonic anastomotic healing in a rat model of preoperative radi... 23/05/2007 - 26/05/2007
  89  Profilaktik Kranyal ışınlama uygulanan (PKI) küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda yinel... 19/04/2007 - 23/04/2007
  90  Assesment of the accuracy of treatment fields with electronic portal imaging device (EPID) in breast... 08/10/2006 - 12/10/2006
  91  Comparing ultrasound with comptuterized tomography images to choose electron energy for boost field ... 08/10/2006 - 12/10/2006
  92  Comparing ultrasound with comptuterized tomography images to choose electron energy for boost field ... 13/09/2006 - 16/09/2006
  93  Assesment of the accuracy of treatment fields with electronic portal imaging device (EPID) in breast... 13/09/2006 - 16/09/2006
  94  Sıçanlarda preoperatif radyoterapinin sol kolon anastomozu üzerindeki olumsuz etkilerinin kısmen... 24/05/2006 - 28/05/2006
  95  Meme Koruyucu cerrahi uygulanmış meme kanserli hastaların radyoterapisinde boost alanı elektron ... 19/04/2006 - 23/04/2006
  96  TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DİSİPLİNİNDE İNTERNETİN YERİ... 19/04/2006 - 23/04/2006
  97  TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİKLERİNİN 1995-2005 YILLARI ARASINDA İNDEKS DERGİLERDE YAYIML... 19/04/2006 - 23/04/2006
  98  Meme Koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan hastaların elektronik portal görüntüleme il... 19/04/2006 - 23/06/2006
  99  Sıçanlarda preoperatif radyoterapinin sol kolon anastamozu üzerine olumsuz etkilerinin kısmen hi... 18/10/2005 - 20/10/2005
  100  Definitif Radyoterapi Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Olgularda Tedavi Ö... 20/04/2005 - 24/04/2005
  101  Sıçanlarda preoperatif radyoterapinin sol kolon anastomozu üzerindeki olumsuz etkilerinin kısmen... 14/04/2005 - 17/04/2005
  102  Prognostic factors in soft tissue sarcoma patients treated with postoperative radiotherapy... 24/10/2004 - 28/10/2004
  103  Accelerated radiotherapy in locally advanced head-neck carcinomas: concomittant boost radiotherapy a... 24/10/2004 - 28/10/2004
  104  Evaluation of combined treatment modality results in limited-stage small cell lung cancer... 14/10/2004 - 17/10/2004
  105  The treatment results of 129 patients, with non-small cell lung cancer (nsclc) tread with radical ra... 14/10/2004 - 17/10/2004
  106  Toraksa sınırlı küçük hücreli akciğer kanserlerinde kombine tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  107  Radyasyon Onkolojisinde bilgi aktarım sistemi (RTİS)... 21/04/2004 - 25/04/2004
  108  Yerel ileri evre baş-boyun kanserli hastalarda akselere radyoterapinin (konkomitan boost) yataksız... 21/04/2004 - 25/04/2004
  109  Bir Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde konkomitan kemoradyoterapi uygulanabilirliği ve erken yan etki... 21/04/2004 - 25/04/2004
  110  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 129 Olguda Definitif Radyoterapi(DRT) sonuçla... 21/04/2004 - 25/04/2004
  111  Postoperatif radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve prognostik ... 21/04/2004 - 25/04/2004
  112  Kanserli hastalarda radyoterapi kullanım sıklığı:DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ 1993-1994 deneyi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  113  Definitif tedavi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomunda prognostik faktörler... 23/04/2003 - 27/04/2003
  114  DEÜTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında 1991-2001 yılları arasında tedavi edilen olgulara a... 23/04/2003 - 27/04/2003
  115  The importance of extracapsuler extension of axillary lymph node metastases in breast cancer.... 17/09/2002 - 21/09/2002
  116  Assesment of treatment related thyroid dysfunction in patients with head and neck cancer... 17/09/2002 - 21/09/2002
  117  The influence of the surgeon's knowledge of the radiation oncology on the choice of surgical treatme... 17/09/2002 - 21/09/2002
  118  Assesment of quality assurance in the training radiation oncology centers in Turkey.... 17/09/2002 - 21/09/2002
  119  Meme karsinomlarının aksiller lenf nodu metastazlarında perikapsüler invazyonun önemi.... 20/04/2002 - 23/04/2002
  120  Adjuvan radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda yinelemeyi etkileyen faktörlerin analizi.... 20/04/2002 - 23/04/2002
  121  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyici... 20/04/2002 - 23/04/2002
  122  CERRAHLARIN RADYASYON ONKOLOJİSİNE BAKIŞI İLE MEME KANSERİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ ETKİLEŞİ... 20/04/2002 - 23/04/2002
  123  Adjuvan radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda yinelemeyi etkileyen faktörlerin analizi.... 22/09/2001 - 26/09/2001
  124  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyici... 22/09/2001 - 26/09/2001
  125  Adjuvan radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda relapsı etkileyen faktörlerin analizi.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  126  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyici... 30/04/2001 - 04/05/2001
  127  KANSERE BAĞLI SEMPTOMLAR-HASTALARIMIZ NELER HİSSEDİYOR?... 30/04/2001 - 04/05/2001
  128  Paranasal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları... 26/03/2000 - 29/03/2000
  129  ORTOGONAL SAHA IŞINLAMALARINDA DİVERJANS UYUM TEKNİĞİ İLE ARALIK BIRAKMA TEKNİĞİNİN RANDO-... 26/03/2000 - 29/03/2000
  130  Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik temini... 26/03/2000 - 29/03/2000
  131  KANSER HASTALARINDA TANI GECİKMESİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 27/04/1999 - 01/05/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazlarında RadyoterapiBaş - Boyun Kanserleri - 2022...  2022
  2  ERKEN EVRE LARENKS KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ HER YÖNÜYLE LARENGOLOJİ...  2021
  3  Non-Melanomatöz Cilt Tümörleri: Bazal Hücreli ve Skuamöz Hücreli Karsinomda Radyoterapi Melanom ve Non-Melanomatöz Cilt Tümörlerine Multidisipliner Yaklaşım...  2021
  4  Primeri Bilinmeyen Baş-Boyun Kanserleri Klinik Radyasyon Onkolojisi El Kitabı...  2021
  5  İLERİ EVRE LARENKS KANSERLERİNDE ORGAN KORUMA HER YÖNÜYLE LARENGOLOJİ...  2021
  6  Rektum Kanserinde Tedavi teknikleri ve Radyasyona Bağlı Yan Etkiler ve Yöntemi Rektum Kanserinin Multidisipliner Tedavisi...  2020
  7  HÜCRE VE ORGANELLERİ, KANSER BİYOLOJİSİ TEMEL VE KLİNİK RADYOTERAPİ...  2013
 • NO AD TARIH
  1  KEMORADYOTERAPİ ALAN BAŞ - BOYUN KANSERLİ HASTALARDA ORAL MUKOZİT YÖNETİMİNDE BAL TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ...  6/2018 - 1/2021
  2  KEMORADYOTERAPİYE BAĞLI OTOTOKSİSİTE VE DARBEPOETİNİN ETKİSİ...  12/2016 - 3/2020
  3  Asetil-L-Karnitin ve N-Asetil-Sisteinin House Ear Instıtute-Organ Corti 1 (HEI-OC1) Ve İnsan Medulloblastom Hücreleri Üzerinde Sisplatin Ve Radyasyon Toksisitesi Üzerine Etkileri...  1/2013 - 6/2015
  4  Sıçan ince barsak radyoterapi modelinde Metalloproteinazların Erken inflamasyon süreçlerine etkileri...  2/2010 - /
 • NO AD YIL
  1  EN İYİ ÇALIŞMA ÖDÜLÜ...  2001
  2  POSTER ÖDÜLÜ...  1999
  3  POSTER ÖDÜLÜ...  2010
  4  XI. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ SEMPOZYUMU POSTER ÖDÜLÜ...  2017
 • NO AD YIL
  1  The European Society for Therapeutic Radiology and Oncology  2003
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Haziran 2022-Devam ediyor
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2022-Devam ediyor