En

PROF.DR. ÖZLEM ÇAKIR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Önlisans  Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği  1994
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End.İlişk.Böl.  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve End. İliş.(İnsan Kaynakları)  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D.  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2006
  Doçent  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Sosyal Politika Bilim Alanı  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Covid-19 Salgını Sırasında Sağlık Çalışanlarında Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi: Tepec...  2020
  2  Afetlerde Özel Gereksinimli Grup Olarak Yaşlılar...  2020
  3  Reklam Ajanslarında Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Ergonomik Faktörler Üzerine Betimsel Bir İn...  2015
  4  Emeklilik Hazırlık Programlarının, Emeklilerin Yaşam Kalitelerini Geiştirmedeki Rölünün Karşılaştırm...  2015
  5  Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Meta-Analiz Çalışması İle Değerlendirilmesi...  2015
  6  Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi...  2015
  7  Çalışma Yaşamında Şiddet ve Suç Olgularının Önlenmesinde Bilgi İfşasının Yeri...  2015
  8  Emeklilik Hazırlık Programlarının, Emeklilerin Yaşam Kalitelerini Geliştirmedeki Rolünün Karşılaştır...  2015
  9  Retirees perceptions of quality of life...  2014
  10  Phenomenon of working after retirement and its relation with quality of life in Turkey...  2014
  11  Sağlık Çalışanlarının Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Ücret Adaleti Algısı: Tepecik Eğitim ve...  2014
  12  Generation Y in Turkish Context: Multiple Foci Research...  2013
  13  Avrupa Birliği'nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler...  2009
  14  Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu...  2008
  15  The Antecedents and Outcomes of Union Commitment in Turkey...  2008
  16  İşini Kaybetme Kaygısı: İş Güvencesizliği...  2007
  17  İkili Bağlılık: Hem Sendikaya Hem de İşletmeye Bağlı Olunabilir mi?...  2006
  18  Sosyal Dışlanma...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Yükseköğretim Mezunlarında İşsizlik Olgusu: UNI-VERI Araştırma Sonuçları Işığında Bir ... 05/11/2019 - 06/11/2019
  2  Uluslararası İstihdam Göstergeleri Bağlamında Türkiye'de Eğitim Ve İstihdam Sorunlarının D... 05/11/2019 - 06/11/2019
  3  KAMU PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: EĞİ... 24/10/2019 - 26/10/2019
  4  ULUSAL İŞGÜCÜ VE KAMU PERSONEL POLİTİKASINDA YENİ BİR ORGANİZASYON: CUMHURBAŞKANLIĞI İN... 24/10/2019 - 26/10/2019
  5  Kariyer Kaygısı ve İyimserlik-Kötümserlik İlişkisi: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Araştı... 19/06/2019 - 22/06/2019
  6  Yükseköğretim Mezunlarının İşgücü Piyasası Talebine Uyumu: Dış Ticaret Programı Örneğ... 19/06/2019 - 22/06/2019
  7  Türkiye'de Yaşlı İstihdamına Yönelik Politikalar... 05/09/2018 - 07/09/2018
  8  Reklam ajanslarında çalışanların motivasyonunu etkileyen ergonomik faktörler üzerine betimsel... 02/10/2015 - 04/10/2015
  9  Emeklilik Hazırlık Programlarının, Emeklilerin Yaşam Kalitelerini Geliştirmedeki Rolünün Kar... 02/10/2015 - 04/10/2015
  10  Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi... 15/05/2015 - 17/05/2015
  11  Dış Göçler: Bulgaristan'dan İzmir'e Gelen Türk Soylu Göçmenler ve Kamusal Hayatta Görünür... 25/11/2014 - 26/11/2014
  12  20.ulusal ergonomi kongresi Şehirlerarası Otobüs Şoförlerinin Çalışma Koşulları: Betimsel ... 26/09/2014 - 27/09/2014
  13  Phenomenon of Working After Retirement and Its Relation with Quality of Life in Turkey... 06/02/2014 - 08/02/2014
  14  Retirees Perceptions of Quality of Life... 06/02/2014 - 08/02/2014
  15  Türkiye'de Emeklilik Sürecinde Yeniden Çalışma Olgusu ve Yaşam Kalitesi İlişkisi... 05/10/2013 - 06/10/2013
  16  Günlük Yaşam Aktiviteleri - Yaşam Kalitesi: Psikolojik Ve Fiziksel İyilik Hali İlişkisi: Tür... 27/09/2013 - 29/09/2013
  17  Generation "Y" in Turkish Context: Multiple Foci Research... 26/04/2013 - 27/04/2013
  18  Kamu Yönetimi Yapılanmasında Müzakereci Ortamlarda Yönetişim Etiği: Türkiye'de Kent Konseyle... 23/07/2011 - 25/07/2011
  19  Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumlar Üniversite Öğrenciler... 13/10/2009 - 16/10/2009
  20  Çalışma Yaşamında Öğrenilmiş Güçlülük ve İş Stresi ile Başa Çıkmada Rolünü Belirl... 21/05/2009 - 23/05/2009
  21  The Antecedents and Outcomes of Union Commitment in Turkey... 09/05/2007 - 12/05/2007
  22  Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Değişkenler... 16/11/2006 - 18/11/2006
  23  Esnaf ve Sanatkarların Çalışma Koşulları... 07/10/2004 - 09/10/2004
  24  Bir Kamu Bankasında Örgütsel Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktöler... 25/10/2001 - 26/10/2001
 • NO AD YIL
  1  Emekliliğin Psiko-Sosyal Boyutu...  2011
  2  Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri...  2006
  3  İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler...  2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çalışma Yaşamında Güvenlik Kültürü ve Güvenli Davranış Afetler ve Güvenlik Yönetimi...  2019
  2  İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenlerin Çalışma Yaşamına İlişkin Tespitler Dış Göçler...  2013
  3  Bilgi İşçilerini Örgütte Tutma: Örgütsel Bağlılık Yönetimi Bilgi Çağında Yönetim...  2013
  4  Öğrenilmiş Güçlülük ve Çalışma Yaşamı Çalışma Yaşamında Davranış...  2009
  5  Yeni Çalışma Biçimleri ve İşe İlişkin Tutumlar Çalışma Yaşamında Dönüşümler...  2002
 • NO AD TARIH
  1  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
  2  İş ve Özel Yaşam Dengesini Sağlamayı Etkileyen Değişkenlerin Tespitine Yönelik Meta-Analiz Destekli Saha Araştırması...  3/2015 - 3/2016
  3  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  4  İş ve Meslek Danışmanı Eğitimi Projesi...  10/2011 - 11/2011
  5  Türkiye'de Emeklilerin Yaşam Kalitesini Geliştirmede Öncelikli Faktörlerin Belirlenerek Stratejik Plan Oluşturulması...  10/2011 - 4/2013
  6  Bulgaristan'dan Gelip İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve Toplum İle Uyumlarının Sağlanması...  9/2010 - 9/2012
  7  İşgücünün Niteliği Açısından Türkiye'de İktisadi-İdari Bilimler Eğitimi ve İş Dünyasının Beklentileri...  6/2003 - 6/2006
 • NO Görev
  1 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Aralık 2020
  2 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Kasım 2020- Aralık 2020
  3 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Aralık 2020
  4 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2020-Devam ediyor
  5 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Kasım 2020-Devam ediyor
  6 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020-Devam ediyor
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2020-Devam ediyor
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2018-Devam ediyor
  9 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Haziran 2017- Eylül 2017
  10 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Aralık 2018
  11 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Kasım 2017
  12 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdürü, Ekim 2016- Kasım 2017
  13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2015- Mayıs 2016
  14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2015- Mart 2018
  15 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2013- Mart 2016
  16 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2013- Mart 2016
  17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2013- Mart 2016
  18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2012- Mart 2015
  19 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  20 Rektörlük Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Kariyer Planlama Birimi Koordinatörü, Ağustos 2011- Kasım 2017
  21 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2011- Mart 2013
  22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2009- Mart 2012