Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. EZGİ OKTAV AKDEMİR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Bölümü  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Programı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2014
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Kinetic evaluation of organic matter removal in olive mill wastewater treatment using microfiltratio...  2024
  2  Box Behnken istatistiksel deney tasarımının peyniraltı sularının mikrofiltrasyon ile ön arıtımında u...  2023
  3  Application of Box-Behnken experimental design to ultrafiltration of olive oil mill wastewater...  2023
  4  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kitosan ile Koagülasyonunda Box-Behnken İstatistiksel Deney Tasa...  2022
  5  Box-Behnken deneysel tasarım metodunun boyalı sulardan kitosan koagülasyonu ile renk giderimine uygu...  2021
  6  Pretreatment of Olive Oil Mill Wastewater by Ultrafiltration Process using Chitosan...  2019
  7  Application of Box Wilson experimental design method for removal of acid red 95 using ultrafiltratio...  2018
  8  Boyalı Suların Çitosan Koagülasyonu ile Arıtımında Box-Wilson İstatistiksel Tasarım Yönteminin Kulla...  2018
  9  Pretreatment of Cheese Whey Effluent by Microfiltration Process: A Statistical Design Approach...  2013
  10  Statistical Optimization of Process Parameters for Ultrafiltration of Olive Oil Mill Wastewaters...  2013
  11  A Statistical Experiment Design Approach for Decolorization of Textile Dyestuff by Coagulation with ...  2012
  12  Efficiency of Filtration Process in the Pretreatment of Olive oil mill Wastewaters (OMWW)...  2011
  13  Cheese Whey Effluent from Dairy Industry: Chemical Pre-treatment and Microfiltration Dead-end Labora...  2010
  14  Investigation of Two Ultrafiltration Membranes for Treatment of Olive Oil Mill Wastewater...  2009
  15  Application of a Statistical Technique for Olive Oil Mill Wastewater Treatment Using Ultrafiltration...  2008
  16  Mikrofiltrasyon İşleminin Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularına Uygulanabilirliği...  2007
  17  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Ultrafiltrasyon ve Nanofiltrasyon Membranlarıyla Arıtılabilirliğ...  2007
  18  Application of Microfiltration Process to the Treatment of Olive Oil Mill Wastewater...  2006
  19  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Yöntemlerle Arıtımı...  2003
  20  Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Distilasyon Yöntemiyle Arıtımı...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Atıksu Arıtımında Membran Prosesler: Mekanizması, Modülleri, Çeşitleri... 09/05/2022 - 11/05/2022
  2  Boyalı Sulardan Kimyasal Koagülasyon Yöntemi İle Renk Gideriminde Box Wilson Deney Tasarım Yön... 15/12/2021 - 17/12/2021
  3  Characteristics Of Olive Oil Industry Wastewater,Treatment Methods And New Approaches... 30/10/2021 - 31/10/2021
  4  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kitosan Koagülasyonu ile Ön Arıtımı... 19/03/2020 - 20/03/2020
  5  Application of Microfiltration Process to Olive Mill Wastewater Pre-treatment using Box-Behnken Stat... 18/11/2019 - 20/11/2019
  6  Chemical coagulation of olive oil mill wastewater (OMW) with chitosan... 22/11/2018 - 23/11/2018
  7  Removal Of Color From Textile Wastewater Using Chitosan As Coagulant... 08/05/2017 - 10/05/2017
  8  Filtrasyon İşleminin Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Ön Arıtımında Uygulanabilirliğ... 24/10/2007 - 27/10/2007
  9  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Fiziksel ve Kimyasal Ön Arıtımı... 07/06/2006 - 09/06/2006
  10  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Fiziksel Ön Arıtımı... 22/09/2005 - 24/09/2005
  11  Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Fiziksel Arıtımı... 13/10/2004 - 15/10/2004
  12  Peynir Üretimi Atıksularının Kimyasal Yöntemlerle Arıtılabilirliği... 13/10/2004 - 15/10/2004
  13  Süt Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Ön Arıtımı... 02/06/2004 - 04/06/2004
  14  Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Arıtılabilirliği... 22/10/2003 - 24/10/2003
  15  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının İleri Arıtma Yöntemleriyle Arıtımı... 09/10/2003 - 10/10/2003
  16  Stabilizasyon Havuzlarında Duckweed ve Alglerle Nutrient Giderimi... 09/10/2003 - 10/10/2003
  17  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Arıtım Seçenekleri... 16/10/2002 - 18/10/2002
  18  Sabun Üretimi Atıksuların Arıtımı: Bir Örnek Çalışma... 16/10/2002 - 18/10/2002
  19  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Distilasyon Yöntemiyle Arıtılması... 18/09/2002 - 20/09/2002
  20  Treatment of Olive Mill Wastewaters by Distillation Method... 08/06/2002 - 12/06/2002
  21  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtım Alternatifleri... 07/06/2002 - 09/06/2002
  22  Zeytinyağı Üretim Prosesine Bağlı Olarak Oluşan Karasuyun Kirlilik Karakteristikleri Ve Arıt... 07/06/2002 - 09/06/2002
  23  Treatment of Olive Mill Wastewaters with Chemical Treatment Methods... 12/04/2002 - 15/04/2002
  24  Distilasyon Yöntemi ile Endüstriyel Atıksuların Arıtımı... 07/11/2001 - 10/11/2001
  25  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Fizikokimyasal ve Kimyasal Yöntemlerle Arıtımı... 25/04/2001 - 27/04/2001
  26  Zeytinyağı Üretimi Atıklarının Değerlendirilmesi... 18/04/2001 - 21/04/2001
  27  Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Arıtımı ve Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi... 16/10/2000 - 18/10/2000
  28  Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Arıtım Alternatifleri... 04/10/2000 - 06/10/2000
  29  Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Arıtılabilirliği Üzerine Bir Çalışma... 20/09/2000 - 22/09/2000
  30  Treatability Studies of Olive Oil Wastewater in Turkiye... 23/09/1999 - 25/09/1999
 • NO AD TARIH
  1  "Çevre ve İnsan" isimli öğrenci bazlı Sosyal Sorumluluk Projesi...  2/2022 - 8/2022
  2  "Bir Damlanın Yolculuğu" isimli Öğrenci Bazlı Sosyal Sorumluluk Projesi...  2/2022 - 8/2022
  3  Zeytinyagı Endüstrisi Atıksularının Ön Arıtımı...  2/2009 - 2/2011
  4  Zeytin Karasuyu Arıtımı Projesi...  10/2002 - 3/2003
 • NO AD YIL
  1  TUBITAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2009
  2  TUBITAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2008