En

PROF.DR. AKÇA TOPRAK ERGÖNEN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  COVID-19 Salgınında Ev İçi Şiddet...  2020
  2  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  3  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  4  Cinsel şiddet olgularının adli tıbbi değerlendirmesi...  2015
  5  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri...  2014
  6  An uncommon suicide method: self-strongulation....  2012
  7  Yaşlıya Yönelik İhmal ve istismar...  2012
  8  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?...  2011
  9  Hipotermiye Bağlı Ölümler...  2011
  10  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  11  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
  12  Medical malpractice claims involving children...  2009
  13  Health profiles of methyl bromide applicators in greenhouses in Turkey...  2009
  14  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
  15  Kadına yönelik şiddet...  2009
  16  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
  17  İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili...  2008
  18  İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi...  2008
  19  Hekimin Suç sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlara Uğrayanlar İçin Başvuru Merkezleri Hakkındaki Düşünce...  2008
  20  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  21  A Domestic Violence Course for Medical Students: A Study on Its Effectiveness...  2007
  22  Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Yaşlı İstismarı...  2007
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
  24  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk H...  2006
  26  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
  27  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient right...  2006
  28  Pesticide use among greenhouse workers in Turkey....  2005
  29  Dental malpractice cases in Turkey during 1991-2000....  2005
  30  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
  31  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tanısında Acil Servislerin Rolü...  2002
  32  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekim Duyarlılığı...  2000
  33  Yağ Embolizmi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Adli Tıp Polikliniğine Başvuran Olgularda Travma Sonrası Ruhsal Durum Değerlendirmesi... 12/11/2020 - 15/11/2020
  2  Enjeksiyona Bağlı Gelişen Nöropati Olgularının Tıbbi Uygulama Hatası Yönünden Değerlendir... 12/11/2020 - 15/11/2020
  3  İSTANBUL PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ADLİ TIP ? ACİL TIP İŞBİRLİĞİ: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ... 12/11/2020 - 15/11/2020
  4  MAĞDURİYETTEN MAHKUMİYETE: KRONİK AİLE İÇİ ŞİDDET OLGUSU... 12/11/2020 - 15/11/2020
  5  ASETİK ASİDE BAĞLI GELİŞEN KİMYASAL YANIK: OLGU SUNUMU... 12/11/2020 - 15/11/2020
  6  Acil Servise Başvuran Hastalarda Partner Şiddetinin Tanımlanması, Özellikleri ve Adli Tıbbi ... 12/11/2020 - 15/11/2020
  7  CİNSEL SALDIRI OLGULARINDA AYDINLATIMIŞ ONAM İLE İLGİLİ SORUNLAR: OLGU SUNUMU... 04/10/2019 - 06/10/2019
  8  Ateşli Silah Yaralanması Olgularında Sekel Değerlendirmesi... 04/10/2019 - 06/10/2019
  9  DEÜTF Adli Tıp-Çocuk Psikiyatri Kurulu Tarafından Değerlendirilen Olguların İncelenmesi... 04/10/2019 - 06/10/2019
  10  Türkiye'de Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitiminde Standardizasyon... 05/04/2019 -
  11  Acil Serviste Muayenesi Yapılan Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  12  Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadın Hastaların Psikiyatrik Değerlendirmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  13  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  14  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  15  Forensic Medicine Education in Medical Schools of Turkey, A Survey... 27/08/2018 - 31/08/2018
  16  Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  17  ON SEKİZ YAŞ ALTI GEBELİKLER VE ADLİ TIBBİ SORUNLAR... 12/04/2018 - 15/04/2018
  18  Gebe Olguların Adli Tıbbi Değerlendirmesi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  19  Medikolegal değerlendirmesi yapılan adli olgular; 2016 yılı dökümü... 11/05/2017 - 14/05/2017
  20  Trafik kazalarına özel adli olgu muayene formları... 11/05/2017 - 14/05/2017
  21  Cinsel şidddete uğradığı savıyla medikolegal değerlendirilmesi yapılan hastaların retrospek... 11/05/2017 - 14/05/2017
  22  Araç dışı trafik kazaları ve çocuklar... 11/05/2017 - 14/05/2017
  23  AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU ERKEK OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ... 27/04/2016 - 30/04/2016
  24  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  25  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  26  yol kavgaları... 04/06/2015 - 06/06/2015
  27  Yaşamları değiştiren alışılmış tehlike "Trafik Kazaları"... 04/06/2015 - 06/06/2015
  28  Deliryum Tablous Gelişmiş Adli Olguların Medikolegal Değerlendirmesi; Olgu Sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  29  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  30  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  31  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  32  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  33  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  34  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
  35  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  36  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  38  Fiziksel travmanın ardına gizlenmiş cinsel saldırı olgusu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  39  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  40  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  41  The knowledge, attıtude and mood effects of forensıc autopsy educatıon to the medıcal school st... 05/07/2012 - 08/07/2012
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  43  Adli Otopside Gözlenen İlginç Kraniyal Yabancı Cisim... 28/04/2011 - 30/04/2011
  44  Üniversite öğrencilerinin adli otopsi konusundaki düşünceleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  45  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  46  koroziv madde içimi nedeniyle medikolegal yönden değerlendirdiğimiz hastalarda yaşanan sorunlar... 14/10/2010 - 17/10/2010
  47  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  48  Türkiye'de 1980-2008 yılları arasında adli tıp alanında yapılan tez çalışmaları... 14/10/2010 - 17/10/2010
  49  Tıp fakültesi öğrencilerinin "cinsel saldırıya uğrayanlar için başvuru merkezleri" konusund... 14/10/2010 - 17/10/2010
  50  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  51  Medicolegal evaluation of patients injured in motorcycle accidents-an eleven year experince... 17/10/2009 - 17/10/2009
  52  Adli Tıp ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları'nın ortak değerlendirdiği... 17/10/2009 - 17/10/2009
  53  Traumatic psychological effects of sexual dysfuntion assesment in divorcing... 14/10/2009 - 18/10/2009
  54  Geriatrıc Patients Injured Due To Violence... 14/10/2009 - 18/10/2009
  55  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  56  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  57  Self strangulation as an uncommon suicide method: A case report.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  58  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  59  medikolegal yönden değerlendirdiğimiz ensest mağduru çocuklar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  60  Acil serviste medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastaların özellikleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  61  Zehirlenme tanısı ile medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastalar.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  62  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
  63  Çocukluk çağı cinsel istismarında gebelik ve medikolegal sorunlar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  64  medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  65  İzmir Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine 2006 yılında başvuran kadın adli ... 20/03/2008 - 22/03/2008
  66  Çocuk İstismarı Yönünden Medikolegal Değerlendirmesi Yapılan Hastaların Özellikleri... 24/05/2007 - 27/05/2007
  67  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  68  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  69  On Yedi Aylık Kız Çocuğa Fiziksel ve Cinsel İstismar: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  70  Evaluation of unidentified forensic autopsy cases in İzmir, Turkey... 01/11/2006 - 04/11/2006
  71  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
  72  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
  73  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
  74  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Sağlık Çalışanları... 11/05/2006 - 14/05/2006
  75  Mezuniyet Öncesinde Cinsel Saldırı Muayenesi Beceri Eğitimi: Bir Entegre Uygulama Örneği... 11/05/2006 - 14/05/2006
  76  İzmir Adli Tıp Kurumu'nda 2004 Yılında Yapılan Adli Otopsilerin Değerlendirilmesi... 11/05/2006 - 14/05/2006
  77  Farklı Hastane Laboratuarlarında Biyogüvenlik Düzeyini Belirlemeye Yönelik Anket Çalışması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  78  Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen Aile İçi Şiddet Konulu Eğitimin Değerlendirilmesi... 26/05/2005 - 28/05/2005
  79  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
  80  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
  81  Medya ve Tıp... 28/05/2004 - 30/05/2004
  82  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
  83  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
  84  Çiçek Seralarında Pestisit Uygulayan İşçilerin Genel Özellikleri... 08/05/2003 - 09/05/2003
  85  Seralarda Metil Bromür Kullanımı... 08/05/2003 - 09/05/2003
  86  The Evaluation of Dental Cases Claimed to be Related With Malpractice Upon Consultance Of High Healt... 18/06/2002 - 22/06/2002
  87  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Eğit... 31/05/2002 - 01/06/2002
  88  Yapılandırılmış Olgu Tartışması Deneyiminin Paylaşılması... 31/05/2002 - 01/06/2002
  89  Stajlarda Taska Dayalı Öğretim Modeli Uygulamasında Adli Tıp Eğitimi... 31/05/2002 - 01/06/2002
  90  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  91  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  92  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  93  Adli Otomotiv... 22/05/2000 - 23/05/2000
  94  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  95  Akademisyen Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddetin Önelenmesinde Üstlenmeyi Önerdikleri Roller... 10/05/2000 - 13/05/2000
  96  Hatalı Tıbbi Girişimlerde Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  97  Hekimlerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Yaklaşımları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  98  Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddet Konusunda Mesleksel ve Özyaşam Deneyimi... 10/05/2000 - 13/05/2000
 • NO AD YIL
  1  Hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2020
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul Sözleşmesi ve COVID-19 SüreciADLİ TIP VE COVİD 19...  2020
  2  Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmes, Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp...  2020
  3  COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ADLİ TIP VE COVİD 19...  2020
  4  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  5  Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  6  Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  7  Çocuk ihmal ve istismarına adli tıbbi yaklaşım hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
 • NO AD TARIH
  1  ateşli silah yaralanması olgularında sekel değerlendirmesi...  9/2019 - 12/2019
  2  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  3  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  4  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
  5  Çiçek seralarında çalışan metil bromür uygulayıcılarının sağlık profili...  5/2002 - 1/2004
  6  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
 • NO AD YIL
  1  13. Adli Bilimler Kongresi Poster Bildiri Ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ağustos 2018
  2 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Temmuz 2011
  3 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009