Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. AKÇA TOPRAK ERGÖNEN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Working Conditions of Forensic Medicine Specialists and Residents During COVID-19 Pandemic and Lockd...  2021
  2  Attitudes of The Turkish University and Staff Toward Sexual Harassment and Assault: Preliminary Psyc...  2021
  3  Autopsy and forensic sciences approach in COVID-19 caused deaths...  2021
  4  COVID-19 Salgınında Ev İçi Şiddet...  2020
  5  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  6  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  7  Cinsel şiddet olgularının adli tıbbi değerlendirmesi...  2015
  8  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri...  2014
  9  An uncommon suicide method: self-strongulation....  2012
  10  Yaşlıya Yönelik İhmal ve istismar...  2012
  11  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?...  2011
  12  Hipotermiye Bağlı Ölümler...  2011
  13  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  14  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
  15  Medical malpractice claims involving children...  2009
  16  Health profiles of methyl bromide applicators in greenhouses in Turkey...  2009
  17  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
  18  Kadına yönelik şiddet...  2009
  19  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
  20  İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili...  2008
  21  İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi...  2008
  22  Hekimin Suç sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlara Uğrayanlar İçin Başvuru Merkezleri Hakkındaki Düşünce...  2008
  23  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  24  A Domestic Violence Course for Medical Students: A Study on Its Effectiveness...  2007
  25  Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Yaşlı İstismarı...  2007
  26  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk H...  2006
  29  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
  30  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient right...  2006
  31  Pesticide use among greenhouse workers in Turkey....  2005
  32  Dental malpractice cases in Turkey during 1991-2000....  2005
  33  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
  34  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tanısında Acil Servislerin Rolü...  2002
  35  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekim Duyarlılığı...  2000
  36  Yağ Embolizmi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Expert Testimony in Forensic Genetics: A Case Report... 27/10/2022 - 29/10/2022
  2  ÜLKEMİZDE ADLİ TIP UZMANLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MESLEKİ UYGULAMALAR KONUSUNDAKİ GÖRÜ... 14/10/2021 - 17/10/2021
  3  Ev İçi Şiddete Bağlı Yaralanmaların Değerlendirlmesi: Bıçak Mı Begonvil mi?: Olgu Sunumu... 14/10/2021 - 17/10/2021
  4  COVID-19 PANDEMİSİNİN KLİNİK ADLİ TIP UYGULAMALARINA ETKİSİ... 14/10/2021 - 17/10/2021
  5  ADLİ BİLİMLERİN CİNSEL YÖNELİMLERE BAKIŞI... 14/10/2021 - 17/10/2021
  6  Autopsy and forensic sciences approach in COVID-19 caused deaths... 15/01/2021 - 16/01/2021
  7  Acil Servise Başvuran Hastalarda Partner Şiddetinin Tanımlanması, Özellikleri ve Adli Tıbbi ... 12/11/2020 - 15/11/2020
  8  Adli Tıp Polikliniğine Başvuran Olgularda Travma Sonrası Ruhsal Durum Değerlendirmesi... 12/11/2020 - 15/11/2020
  9  MAĞDURİYETTEN MAHKUMİYETE: KRONİK AİLE İÇİ ŞİDDET OLGUSU... 12/11/2020 - 15/11/2020
  10  ASETİK ASİDE BAĞLI GELİŞEN KİMYASAL YANIK: OLGU SUNUMU... 12/11/2020 - 15/11/2020
  11  Enjeksiyona Bağlı Gelişen Nöropati Olgularının Tıbbi Uygulama Hatası Yönünden Değerlendir... 12/11/2020 - 15/11/2020
  12  İSTANBUL PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ADLİ TIP ? ACİL TIP İŞBİRLİĞİ: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ... 12/11/2020 - 15/11/2020
  13  DEÜTF Adli Tıp-Çocuk Psikiyatri Kurulu Tarafından Değerlendirilen Olguların İncelenmesi... 04/10/2019 - 06/10/2019
  14  CİNSEL SALDIRI OLGULARINDA AYDINLATIMIŞ ONAM İLE İLGİLİ SORUNLAR: OLGU SUNUMU... 04/10/2019 - 06/10/2019
  15  Ateşli Silah Yaralanması Olgularında Sekel Değerlendirmesi... 04/10/2019 - 06/10/2019
  16  Türkiye'de Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitiminde Standardizasyon... 05/04/2019 -
  17  Acil Serviste Muayenesi Yapılan Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  18  Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadın Hastaların Psikiyatrik Değerlendirmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  19  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  20  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  21  Forensic Medicine Education in Medical Schools of Turkey, A Survey... 27/08/2018 - 31/08/2018
  22  Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  23  ON SEKİZ YAŞ ALTI GEBELİKLER VE ADLİ TIBBİ SORUNLAR... 12/04/2018 - 15/04/2018
  24  Gebe Olguların Adli Tıbbi Değerlendirmesi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  25  Cinsel şidddete uğradığı savıyla medikolegal değerlendirilmesi yapılan hastaların retrospek... 11/05/2017 - 14/05/2017
  26  Trafik kazalarına özel adli olgu muayene formları... 11/05/2017 - 14/05/2017
  27  Araç dışı trafik kazaları ve çocuklar... 11/05/2017 - 14/05/2017
  28  Medikolegal değerlendirmesi yapılan adli olgular; 2016 yılı dökümü... 11/05/2017 - 14/05/2017
  29  AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU ERKEK OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ... 27/04/2016 - 30/04/2016
  30  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  31  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  32  yol kavgaları... 04/06/2015 - 06/06/2015
  33  Yaşamları değiştiren alışılmış tehlike "Trafik Kazaları"... 04/06/2015 - 06/06/2015
  34  Deliryum Tablous Gelişmiş Adli Olguların Medikolegal Değerlendirmesi; Olgu Sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  35  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  36  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  37  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  38  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  39  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  40  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
  41  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  44  Fiziksel travmanın ardına gizlenmiş cinsel saldırı olgusu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  45  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  46  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  47  The knowledge, attıtude and mood effects of forensıc autopsy educatıon to the medıcal school st... 05/07/2012 - 08/07/2012
  48  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  49  Adli Otopside Gözlenen İlginç Kraniyal Yabancı Cisim... 28/04/2011 - 30/04/2011
  50  Üniversite öğrencilerinin adli otopsi konusundaki düşünceleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  51  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  52  koroziv madde içimi nedeniyle medikolegal yönden değerlendirdiğimiz hastalarda yaşanan sorunlar... 14/10/2010 - 17/10/2010
  53  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  54  Türkiye'de 1980-2008 yılları arasında adli tıp alanında yapılan tez çalışmaları... 14/10/2010 - 17/10/2010
  55  Tıp fakültesi öğrencilerinin "cinsel saldırıya uğrayanlar için başvuru merkezleri" konusund... 14/10/2010 - 17/10/2010
  56  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  57  Medicolegal evaluation of patients injured in motorcycle accidents-an eleven year experince... 17/10/2009 - 17/10/2009
  58  Adli Tıp ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları'nın ortak değerlendirdiği... 17/10/2009 - 17/10/2009
  59  Traumatic psychological effects of sexual dysfuntion assesment in divorcing... 14/10/2009 - 18/10/2009
  60  Geriatrıc Patients Injured Due To Violence... 14/10/2009 - 18/10/2009
  61  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  62  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  63  Self strangulation as an uncommon suicide method: A case report.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  64  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  65  medikolegal yönden değerlendirdiğimiz ensest mağduru çocuklar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  66  Acil serviste medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastaların özellikleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  67  Zehirlenme tanısı ile medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastalar.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  68  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
  69  Çocukluk çağı cinsel istismarında gebelik ve medikolegal sorunlar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  70  medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  71  İzmir Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine 2006 yılında başvuran kadın adli ... 20/03/2008 - 22/03/2008
  72  Çocuk İstismarı Yönünden Medikolegal Değerlendirmesi Yapılan Hastaların Özellikleri... 24/05/2007 - 27/05/2007
  73  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  74  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  75  On Yedi Aylık Kız Çocuğa Fiziksel ve Cinsel İstismar: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  76  Evaluation of unidentified forensic autopsy cases in İzmir, Turkey... 01/11/2006 - 04/11/2006
  77  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
  78  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
  79  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
  80  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Sağlık Çalışanları... 11/05/2006 - 14/05/2006
  81  Mezuniyet Öncesinde Cinsel Saldırı Muayenesi Beceri Eğitimi: Bir Entegre Uygulama Örneği... 11/05/2006 - 14/05/2006
  82  İzmir Adli Tıp Kurumu'nda 2004 Yılında Yapılan Adli Otopsilerin Değerlendirilmesi... 11/05/2006 - 14/05/2006
  83  Farklı Hastane Laboratuarlarında Biyogüvenlik Düzeyini Belirlemeye Yönelik Anket Çalışması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  84  Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen Aile İçi Şiddet Konulu Eğitimin Değerlendirilmesi... 26/05/2005 - 28/05/2005
  85  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
  86  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
  87  Medya ve Tıp... 28/05/2004 - 30/05/2004
  88  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
  89  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
  90  Çiçek Seralarında Pestisit Uygulayan İşçilerin Genel Özellikleri... 08/05/2003 - 09/05/2003
  91  Seralarda Metil Bromür Kullanımı... 08/05/2003 - 09/05/2003
  92  The Evaluation of Dental Cases Claimed to be Related With Malpractice Upon Consultance Of High Healt... 18/06/2002 - 22/06/2002
  93  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Eğit... 31/05/2002 - 01/06/2002
  94  Yapılandırılmış Olgu Tartışması Deneyiminin Paylaşılması... 31/05/2002 - 01/06/2002
  95  Stajlarda Taska Dayalı Öğretim Modeli Uygulamasında Adli Tıp Eğitimi... 31/05/2002 - 01/06/2002
  96  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  97  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  98  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  99  Adli Otomotiv... 22/05/2000 - 23/05/2000
  100  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  101  Akademisyen Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddetin Önelenmesinde Üstlenmeyi Önerdikleri Roller... 10/05/2000 - 13/05/2000
  102  Hatalı Tıbbi Girişimlerde Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  103  Hekimlerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Yaklaşımları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  104  Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddet Konusunda Mesleksel ve Özyaşam Deneyimi... 10/05/2000 - 13/05/2000
 • NO AD YIL
  1  Hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2020
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  HEP BİRLİKTE SAVAŞILMASI GEREKEN BİR İNSAN HAKLARI SORUNU: KADINLARA YÖNELİK EV İÇİ ŞİDDET Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının Kuruluşunun 30. Yılına Armağ...  2021
  2  Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmes, Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp...  2020
  3  Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul Sözleşmesi ve COVID-19 SüreciADLİ TIP VE COVİD 19...  2020
  4  KALBE PENETRAN KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI İLE GELEN AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU HASTADA GÖZDEN KAÇAN CİNSEL SALDIRI OLGULARLA ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER...  2020
  5  CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYAN BİREYE YAKLAŞIM VE MUAYENEDE YAPILAN HATALAR OLGULARLA ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER...  2020
  6  COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ADLİ TIP VE COVİD 19...  2020
  7  Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  8  Çocuk ihmal ve istismarına adli tıbbi yaklaşım hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  9  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  10  Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  Cezasızlıkla mücadelede İstanbul Protokolü...  1/2016 - 12/2017
  3  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  4  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
  5  Çiçek seralarında çalışan metil bromür uygulayıcılarının sağlık profili...  5/2002 - 1/2004
  6  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
 • NO AD YIL
  1  13. Adli Bilimler Kongresi Poster Bildiri Ödülü...  2016
  2  Poster 1.lik ödülü...  2021
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2021-Devam ediyor
  2 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2021- Temmuz 2023
  3 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ağustos 2018
  4 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Temmuz 2011
  5 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009