En

DR.ÖĞR.ÜYESİ KADİR AKGÜNGÖR FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü  1982
  Yüksek Lisans  MICHIGAN STATE UNIVERSITY Michigan State University Fizik  1991
  Doktora  WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY Western Michigan University Atom ve Molekül Fiziği  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Which One is The Better Radiotherapy Technique for Patients with Thoracic Esophageal Tumors, IMRT or...  2017
  2  Experimental and Simulation Analysis of Radiation of the Beta Emitting Sources in a Magnetic Field...  2017
  3  Effects of impurity on the energy spectra of quantum-dot Lithium...  2016
  4  Spin texturing in a parabolically confined quantum wire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit inter...  2014
  5  Theoretical investigation of local electron temperature in quantum Hall systems...  2012
  6  Exciton states in a quantum dot with parabolic confinement...  2011
  7  Energy Calculations of Quantum Dot...  2011
  8  Variational computations for excitons in quantum dots: a quantum Monte Carlo study...  2011
  9  Fourier transform technique in variational treatment of two-electron parabolic quantum dot...  2009
  10  Ground state energy of He isoelectronic sequence treated variationally via Hylleraas-like wavefuncti...  2009
  11  Ground state energy of excitons in quantum dot treated variationally via Hylleraas-like wave functio...  2009
  12  Crystal Structure of 4-ethoxy-N-(o-hydroxyacetophenolidene) aniline...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Radyoloji ve radyoterapideki temel dozimetrik uygulamalarda medikal fizik egitimine yönelik interak... 18/10/2019 - 19/10/2019
  2  Mamografide homojen olmayan x-ısını alanındaki doz gradyentinin ölçülmesi ve geant4 ile monte... 18/10/2019 - 19/10/2019
  3  Glanduler doku ve cilt dozunun derinlik ve konuma baglı dagılımının makroskopik ve mikroskopik ... 18/10/2019 - 19/10/2019
  4  Pediatrik Hastaların Bilgisayarlı Tomografi İncelemelerinde Hasta Dozu ve Merkezi BBDT Yöntemini... 28/10/2017 - 30/10/2017
  5  Size specific dose estimates in pediatric chest, abdomen and pelvis CT examinations... 01/09/2016 - 04/09/2016
  6  Akciğer Kanserlerinde Farklı Ağırlıkta YART ve VMAT Bileşeni İçeren Hibrit Tekniklerin 3B-KR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  7  Monte Carlo Metodu İle Nadir Toprak Elementi Katkılı Radyasyondan Koruyucu Yeni Malzemeler Oluşt... 19/11/2015 - 21/11/2015
  8  Monte Carlo simülasyonu ile radyasyondan koruyucu malzemelerde kullanılan bizmut ve kurşuna alter... 16/05/2015 - 19/05/2015
  9  Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometisinin Monte Carlo simülasy... 16/05/2015 - 19/05/2015
  10  Web Tabanlı Radrasyon Takip ve Kayıt Sistemi... 16/05/2015 - 19/05/2015
  11  Vertebra komşuluğundaki akciğer kanserlerinde farkklı ağırlıkta YART ve VMAT bileşeni içere... 16/05/2015 - 19/05/2015
  12  Bir Boyutlu Nano Cihazlarda Taşınımın Transfer Matris Metodu ve Denge Dışı Green Fonksiyonu i... 17/04/2015 - 17/04/2015
  13  Üç Elektronlu Poligonal Kuantum Noktalar... 17/04/2015 - 17/04/2015
  14  Electronic structure of parabolically confined quantum wire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit i... 02/03/2015 - 06/03/2015
  15  Denge Dışı Green Fonksiyonu: Rezonans Tünelleme cihazı... 11/04/2014 - 11/04/2014
  16  Safsızlık Etkisi Altındaki Kuantum Nokta Sistemi: Şekillenim Etkileşim Yöntemi... 11/04/2014 - 11/04/2014
  17  Effect of prosthetic implants on Collapsed Cone algorithm comparison with GAMOS Monte Carlo and film... 04/04/2014 - 08/04/2014
  18  Electron Temperature Distribution with Energy Loss in Quantum Hall Regime... 25/06/2012 - 29/06/2012
  19  Düzlem magnetik alan altında spin-yörünge etkileşimli kuantum tellerinin elektronik yapısı... 06/04/2012 - 06/04/2012
  20  Kuantum tellerinde spin-yörünge çiftlenimlerinin etkileri ve DOS hesabı... 06/04/2012 - 06/04/2012
  21  Beta yayan kaynakların ışınımının manyetik alan altında Monte Carlo ile simülasyonu... 17/11/2011 - 19/11/2011
  22  Beta yayan kaynakların ışınımının manyetik alan altında deneysel koşullarda incelenmesi... 17/11/2011 - 19/11/2011
  23  The effect of local electron temperature on the quantum Hall plateaus... 06/09/2011 - 09/09/2011
  24  Theoretical investigation of local electron temperature in quantum Hall regime... 25/07/2011 - 29/07/2011
  25  Ground state energy calculations of quantum dot... 25/07/2011 - 29/07/2011
  26  Energy calculations of the realistic quantum slab... 14/09/2010 - 17/09/2010
  27  Spin-orbit coupling effects in quantum wires... 14/09/2010 - 17/09/2010
  28  Energy spectra of two-dimensional quantum-dot helium... 14/09/2010 - 17/09/2010
  29  Application of orbital-free energy functional to quantum dot... 15/06/2010 - 18/06/2010
  30  Comparison of Two Scenario Examples For a Freshman Year Module in Electrical and Electronics Enginee... 20/10/2004 - 22/10/2004
 • NO AD TARIH
  1  Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografisiyle Karotisteki Stenoz Derecesi ve Plak Kompozisyonunun Otomatik Olarak Belirlenmesi...  9/2020 - 3/2022
 • NO Görev
  1 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  2 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Mayıs 2013
  3 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Ocak 2012
  4 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Haziran 2010
  5 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009
  6 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2005- Mart 2006
  7 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekan Yardımcısı, Mart 2004- Temmuz 2004
  8 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2003- Ocak 2006
  9 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2002- Kasım 2004
  10 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 1999- Şubat 2002