Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. OSMAN ALPARSLAN ERGÖR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı (İş Sağlığı)Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Pre-infection antibody levels of vaccinated healthcare workers with SARS-CoV-2 breakthrough infectio...  2023
  2  Pitfalls of using the ILO classification for silicosis compensation claims...  2022
  3  An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after b...  2022
  4  GÜVENLİK İKLİMİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE GEÇERLİK ve GÜVENİRLİĞİ...  2022
  5  Evaluation of COVID-19 antibody response with using three different tests...  2021
  6  Unmet health and social care needs and associated factors among elderly people aged 80+ years in Bal...  2021
  7  İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için Bir Yetkinlik Alanı Olarak İşyerinde Yönerge (Talimat) ...  2020
  8  Üçüncü basamak bir hastanede kemoterapötik uygulama süreçleri ve hemşirelerin üreme sağlığı sorunlar...  2020
  9  The development of a globally acceptable national model for occupational hygiene inTurkey: a modifie...  2019
  10  Development and Evaluation of a Training Program on Occupational Health Research and Surveillance in...  2019
  11  Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Tur...  2019
  12  Doğum sonrası dönemdeki annelerde depresif belirtilerle ilişkili etmenler: Toplum tabanlı kesitsel b...  2019
  13  Physicians' opinions about the causes of underreporting of occupational diseases...  2019
  14  Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey...  2018
  15  Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures: A School-based Study from Izmir, Turkey...  2018
  16  Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir...  2017
  17  Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği...  2016
  18  Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeleta...  2016
  19  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  20  Hastane Öncisi Acil Bakım Eğitiminde Mesleksel Risklerin Yeri...  2013
  21  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  22  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  23  Sağlık Sektörünün Tıbbi Laboratuvar Teknikerinden Beklentileri...  2010
  24  Sağlık sektörünün radyoloji teknikerlerinden beklentileri...  2009
  25  Effects of perceived job insecurity on perceived anxiety and depression in nurses...  2008
  26  Prevalence of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritides in an Urban Area of Izmir, Turk...  2008
  27  Zabıtaların sosyodemografik özellikleri ve çalışma yaşamı bileşenleriyle şiddetle karşılaşma durumla...  2007
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyla ilgili ger...  2007
  29  Ev kazaları ve etkileyen faktörler...  2006
  30  Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi...  2006
  31  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  32  AxSYM ile yapılan kan bankası tarama testlerinde EIA tekrarlarını engelleyecek indeks değerlerinin b...  2006
  33  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
  34  Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey...  2004
  35  Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlı...  2004
  36  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin beli...  2004
  37  Occupational health in Turkey...  2003
  38  Substance use in a sample of Turkish medical students...  2003
  39  Sağlık Ocaklarında İş Riskleri...  2003
  40  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  41  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerinin Değerlendi...  2003
  42  İzmir İlindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri...  2003
  43  A significant outcome of work life: occupational accidents in a developing country, Turkey...  2003
  44  Narlıdere Bölgesi Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları...  2002
  45  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
  46  İşsizlik ve sağlık...  2002
  47  Kazalar ve Toplum Sağlığı Yönünden Önemi...  2001
  48  Serum magnesium, copper, and zinc alterations following spinal fusion,...  2000
  49  Hava kirliliği ve bir kent: Aliağa...  2000
  50  Türkiye'deki Tıp Fakültelerinde İş Sağlığı Eğitimi: Bir Durum Saptama Çalışması....  1999
 • NO AD TARİH
  1  COVID-19 Geçiren ve Geçirmeyen Aşılı Sağlık Çalışanlarında Anti RBD IgG ve Nötralizan An... 01/12/2022 - 04/12/2022
  2  Kaynak sektöründe iş ve sağlık ilişkisi; Kesitsel bir çalışma... 01/12/2022 - 04/12/2022
  3  Aşılama ve Covid-19 Sonrası Oluşan Antikor Düzeyleri ve Nötralizasyon Yüzdelerinin İzlemi... 16/11/2022 - 20/11/2022
  4  Sağlık Çalışanlarında Erken ve Geç Dönem İkinci COVID-19 Booster Dozuna Antikor Yanıtını... 01/11/2022 - 04/11/2022
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi intern doktorlarında standart koruma önlemlerine ilişk... 13/12/2021 - 18/12/2021
  6  COVID-19 Temaslı Sağlık Çalışanlarının Tarama Testi Önerilerine Uyumu ve İlişkili Etmenle... 13/12/2021 - 18/12/2021
  7  Sağlık çalışanlarında covıd-19 aşılaması sonrası antikor izlem sonuçları-İzmir Dokuz E... 20/10/2021 - 24/10/2021
  8  COVİD-19 Antikor Yanıtının Üç Farklı Test ile Değerlendirilmesi... 25/12/2020 - 27/12/2020
  9  Bir üniversite hastanesinde çalışanlarda psikososyal risk etmenlerine maruziyetin iş kazaların... 14/12/2020 -
  10  BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVİD-19 KÜMELENMELERİNİN EPİDEMİYOL... 13/12/2020 - 19/12/2020
  11  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışanların Gluteraldehit Maruziyetinin Tanımlanması... 13/12/2020 - 19/12/2020
  12  COVID-19 Enfeksiyonu Olan Sağlık Çalışanlarında Devam Eden SARS-COV-2 RNA Pozitifliği ile İl... 13/12/2020 - 19/12/2020
  13  Bir Kamu Üniversite Hastanesinde Pandemi Sürecinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine Et... 13/12/2020 - 19/12/2020
  14  Seksen yaş ve üzeri bireylerde karşılanmamış sosyal hizmet gereksinimi ve ilişkili etmenler... 29/11/2019 - 30/11/2019
  15  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Makale ve Seminer Etkinliklerinin Değerlendirilmesi... 27/11/2019 - 30/11/2019
  16  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 2014-2018 YILLARI ARASI İNFLUENZA AŞISI YAPTIRMA DURUMLARI... 26/11/2019 - 30/11/2019
  17  HASTANE SU TESİSATINDA LEJYONELLA PREVELANSI, EĞİTİM VE GİRİŞİM İLE KOLONİZASYON İLİŞK... 26/11/2019 - 30/11/2019
  18  dokuz eylül üniversitesi hastanesi sağlık çalışanlarının 2013-2017 yolları arası influenz... 15/11/2018 - 17/11/2018
  19  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  20  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-2: CERRAHİ BİLİMLERİN HALK SAĞL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  21  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  22  Bir Üniversite Hastanesinde; Çalışanların Bildirimine Dayalı Kesici- Delici Alet Yaralanmalar... 13/11/2018 - 17/11/2018
  23  Psikososyal risk etmenlerinin mental hastalıklar üzerine etkisi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  24  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  25  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-1: TEMEL TIP BİLİMLERİNİN HALK S... 13/11/2018 - 17/11/2018
  26  İlkokul velilerine sağlık okuyazarlığı eğitimi: Bir girişimsel çalışma deneyimi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  27  İzmir Balçova'da yaşayan 80 yaş ve üzeri bireylerde düşme, düşme korkusu ve ilişkili etmen... 13/11/2018 - 17/11/2018
  28  Seksen yaş ve üzeri yaşlılarda karşılanmamış sağlık hizmeti gereksinimi ve ilişkili etmen... 13/11/2018 - 17/11/2018
  29  The Development of Occupational Health and Safety in the University Laboratories in Turkey... 29/04/2018 - 04/05/2018
  30  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilere aile hekimliği sisteminin etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  31  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  32  Postpartum depresyon belirtisi sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  33  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilerin niceliksel değerlendirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  34  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  35  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  36  Son Üç Ulusal Halk Sağlığı Kongresindeki Bildirilerin Değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  37  Manisa Kamu Hastaneleri'nde Çalışan Temizlik İşçilerinin İş Kazası Geçirme Sıklığı ve ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  38  Türkiye'de literatüre dayalı olarak toplum tabanlı kohort çalışmalarının saptanması... 05/10/2015 - 09/10/2015
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hekim adayı araştırmalarının değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  40  Risk of Qualitative Risk Assessment:Does Expert & Worker Opinions Match?... 31/05/2015 - 05/06/2015
  41  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  42  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  43  Sağlıkta Şiddetin Çalışan Sağlığına Etkisi... 08/02/2014 - 10/02/2014
  44  Bir üniversite hastanesinde WEB tabanlı iş kazası bildirim sistemi, pilot çalışma sonuçları... 16/11/2013 - 20/11/2013
  45  Temizlik sektörü çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları... 07/11/2013 - 09/11/2013
  46  TArımsal mekanizasyon üretiminde işletme büyüklüğünün güvenlik iklimi üzerine etkisi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  47  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde meslek hastalıkları tanı sürecinin değerlendirilmesi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  48  Sigarayı bıraktırma ve obeziteyi önleme programlarının geliştirilmesi öncelikli grupların b... 27/10/2013 - 31/10/2013
  49  Tarımsal mekanizasyon üretiminde çalışanların iş kazası ve KKD kullanımı hakkındaki gör... 27/10/2013 - 31/10/2013
  50  Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği... 18/04/2013 - 20/04/2013
  51  Cost effectiveness of a participatory ergonomics education intervention among office workers; A rand... 18/03/2012 - 23/03/2012
  52  Relationship between job insecurity and needle stick injuries among health care workers; Does job in... 18/03/2012 - 23/03/2012
  53  Validity and reliability of self reported workplace exposure assessment scale (WEAS) among health wo... 18/03/2012 - 23/03/2012
  54  Progress towards expanding coverage of ?basic occupational health services? in Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
  55  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  56  İkinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Psikososyal Etmenler Arasındaki İlişki... 04/10/2011 - 07/10/2011
  57  Sağlık Çalışanlarında Çalışma Ortamı Risklerine Maruz Kalım Düzeyinin İğne Batma Yaral... 04/10/2011 - 07/10/2011
  58  Bir işyerinde sigara bırakma merkezi oluşturulması ve başvuranların değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  59  Tuzla Tersaneleri İle İlgili Raporlar ve İş Sağlığına Yaklaşım Sorunları... 04/10/2011 - 07/10/2011
  60  Klinisyenlerin "Meslek Hastalığı" konusundaki düşüncelerinin irdelenmesi... 23/09/2011 - 23/09/2011
  61  Effects of participatory ergonomics intervention on office workers working with computer on upper ex... 11/09/2011 - 15/09/2011
  62  Application of Noise Control Programme with Using Participatory Method in a Plant and Results... 11/09/2011 - 15/09/2011
  63  Transition of Worklife and BOHS... 11/09/2011 - 15/09/2011
  64  İş Sağlığı Yönünden Vardiyalı Çalışma... 06/11/2010 - 10/10/2010
  65  Role and importance of Occupational Medicine in OSH System: A proposal for disscussion... 25/10/2010 -
  66  Bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında katılımcı ergonomi girişiminin üst beden bölgesi (... 18/10/2010 - 22/10/2010
  67  Bilgisayar kullanan ofis çalışanları için kas-iskelet sorunları tutum formu: psikometrik özel... 18/10/2010 - 22/10/2010
  68  Ofis çalışanlarında iş gerilimi ve cinsiyetin üst beden bölgesi semptom şiddeti ile ilişkis... 18/10/2010 - 22/10/2010
  69  Bir işyerinde gürültü, sağlık etkileri ve koruyucu kullanma eğitiminin çalışanların bilgi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  70  Changes in the Work Life in the Era of Globalization and Occupational Health Services... 30/09/2010 - 02/10/2010
  71  Klinik uygulamalar sırasında ?standart korunma önlemlerine? uyum... 24/09/2010 -
  72  Bilateral Collaberative Agreement & BOHS Process, National Report of Turkey... 27/06/2010 - 30/06/2010
  73  Hastane Öncesi Acil Bakım Eğitim Sürecinde Mesleksel Risk Etmenleri ile İlgili Bilgi Düzeyinin... 24/04/2010 - 25/04/2010
  74  Hastane Öncei Acil Bakım Eğitim Sürecinde Mesleksel Beceriler Donanım ve Eğitici Durumunun De... 24/04/2010 - 25/04/2010
  75  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  76  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  77  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  78  Does substance use change during school years?... 26/11/2008 - 28/11/2008
  79  Çimento Sanayiinde İş Sağlığı Sorunları ve Çözüme Yönelik Öneriler: Bütünsel Yaklaş... 14/11/2008 - 15/11/2008
  80  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  81  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  82  Anlamdan - Anlatıma "Iş Sağlığı", Endüstri Sağlığından - Çalışma Sağlığına... 10/05/2008 - 10/05/2008
  83  İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: Temel iş sağlığı hizmetl... 23/10/2007 - 26/10/2007
  84  Hemşirelerde iş güvencesi algısı ve anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  85  Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ambulans ve acilbakım teknikerliği programlarında meslek ... 22/10/2007 - 26/10/2007
  86  İnşaat İşkolu ve Meslek Hastalıkları... 05/10/2007 - 06/10/2007
  87  Prevalence of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritis in an Urban Area of Izmir, Turkey... 10/11/2006 - 15/11/2006
  88  Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Şiddet; Çalışma Yaşamında Şiddetle Karşılaşma ve Önlem... 06/09/2006 - 08/09/2006
  89  Çalışma yaşamı bileşenleri ile anksiyete arasındaki ilişki... 06/09/2006 - 08/09/2006
  90  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  91  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  92  Prevelance of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritis in an Urban Area of Izmir, Turke... 21/06/2006 - 24/06/2006
  93  The examination of the specialities of health care workers demanding work... 11/06/2006 - 16/06/2006
  94  Absenteeism And Satisfaction: A Power Plant Case Study From Soma, Turkey... 11/06/2006 - 16/06/2006
  95  The state of municipal police facing with violence in working life... 11/06/2006 - 16/06/2006
  96  İlköğretim çağındaki çocuklardaki işeme bozukluklarının sorgulanması... 10/06/2006 - 15/06/2006
  97  The effects of qualitative and quantitative job insecurity on depression and anxiety in nurses... 10/06/2006 - 15/06/2006
  98  Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Perspektifinden Türkçe Literatürde Kent ve Sağlık İlişkis... 07/06/2006 - 09/06/2006
  99  İzmir Konak ilçesinde gıda sicili belgesi uygulamasının değerlendirilmesi... 07/06/2006 - 09/06/2006
  100  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  101  İşsiz sağlık çalışanlarının özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  102  Sağlık işgücü isteminde bulunan işverenlerin ve istenen sağlık işgücünün özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  103  15-49 yaş kadınların Kuş Gribine ilişkin bilgi düzeyini etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  104  Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu ve etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  105  Universiade 2006 İzmir ve sağlıklı su... 18/01/2006 - 21/01/2006
  106  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
  107  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
  108  İzmir-Konak'ta gayrisıhhı müessese ruhsatlandırmalarının değerlendirilmesi... 28/09/2005 - 01/10/2005
  109  İzmir'de zabıtaların çalışma yaşamında şiddetle karşılaşma durumları... 06/09/2005 - 06/09/2005
  110  Bütünsel Bir Bakışla Çalışan Sağlığı - Sağlık, Çevre ve Sosyal Öğelerin Birlikte Yö... 12/05/2005 - 15/05/2005
  111  Coverage of occupational health services in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  112  Job satisfaction of employees at health centres in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  113  İzmir'de Zabıta Memurlarının Çalışma Yaşamı Bileşenlerinin İncelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  114  Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  115  İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  116  Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmen... 03/11/2004 - 06/11/2004
  117  İzmir'de spondiloartrit sıklığı... 31/10/2004 - 03/11/2004
  118  The prevalence of carpal tunnel syndrome and associated occupational risk factors among dentists... 05/10/2004 - 08/10/2004
  119  Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey... 06/06/2004 - 09/06/2004
  120  Occupational Risks of Primary Health Care Workers:First Step for Prevention... 06/06/2004 - 09/06/2004
  121  Effects of occupational accidents on community health in Turkey... 02/06/2004 - 04/06/2004
  122  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
  123  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
  124  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
  125  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  126  Axsym Tarama Testlerinde Karar Eşiklerinin Belirlenmesi... 21/09/2003 - 25/09/2003
  127  Sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişme alanlarından biri: İş Sağlığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  128  İşsizlik ve çalışma ikileminde sağlık... 23/06/2003 - 25/06/2003
  129  Üniversite çalışma yaşamında sağlığı nasıl algılıyor?? 1980-2002 yılları arasında y... 23/06/2003 - 25/06/2003
  130  Çevresel ve Mesleksel Risk Değerlendirme... 08/05/2003 - 09/05/2005
  131  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  132  Sağlık çalışanlarında olası mesleksel etkenler ve gebelik patolojileri... 20/04/2003 - 23/04/2003
  133  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  134  Birinci Basamakta İş Doyumu ve Bunu Etkileyen Etmenler... 05/04/2003 - 05/04/2003
  135  Occupational health in Turkey: A country profile... 23/02/2003 - 28/02/2008
  136  The impact of job satisfaction on anxiety and depression levels among physicians... 23/02/2003 - 28/02/2003
  137  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
  138  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci, asistan ve doktorlarında sigara, alkol ve mad... 22/10/2002 - 27/10/2002
  139  Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı... 22/10/2002 - 27/10/2002
  140  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2002 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 23/09/2002 - 28/09/2002
  141  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Pe... 23/09/2002 - 28/09/2002
  142  Industrial accidents in a developing country... 05/06/2002 - 08/06/2002
  143  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  144  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı'na Bağlı Sağlık Ocaklarında Ve... 22/03/2002 - 24/03/2002
  145  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Do... 22/03/2002 - 24/03/2002
  146  Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Yer Alan Gıda Üretim Yerlerinde Çalışaları... 22/03/2002 - 24/03/2002
  147  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri... 22/03/2002 - 24/03/2002
  148  Quality of life of unemployed and industry workers.... 11/11/2001 - 15/11/2001
  149  Balçova ssağlık ocağı bölgesinde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışanların sağlık... 27/04/2001 - 29/04/2001
  150  Üniversite ve calışma yaşamı ilişkisine yönelik bir deneme: Bir işyerinde durum saptama ve g... 27/04/2001 - 29/04/2001
  151  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
  152  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adaylarının Halk Sağlığı Rotasyonundaki Uygul... 24/04/2001 - 28/04/2001
  153  Internal consistency of Turkish version of SF-36 in a group of unemployed individuals... 02/02/2001 - 05/02/2001
  154  İzmir ili 7-17 yaş okul çocuklarında epilepsi prevalansının araştırılması... 14/05/2000 - 16/05/2000
  155  Küreselleşme ve sağlık işkolunda yeni çalışma yaşamı sorunları... 26/11/1999 - 28/11/1999
  156  Sağlık işkolunda çalışan sağlığı ile ilgili bir kurumsal yapılanma önerisi... 26/11/1999 - 28/11/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Halk Sağlığı/Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  2  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
  3  Sterilizasyon Birimlerinde Sağlık Riskleri ve Korunma Yolları Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon ve Reuse Organizasyonu DEÜ Yayın No: 09.9999.8301.000/DK.02.001...  2002
  4  Çalışma Yaşamında Tıbbi Etik Yaşama Dair Etik Bir Bakış...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Covid19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Kayıpları...  10/2022 - /
  2  Asbestos Free Demolition, AFDem (Asbestten Arınmış Yıkım)...  2/2021 - /
  3  İzmir'de Aliağa bölgesinde hava kirliliğinin ilkokul çocuklarının bilişsel gelişimine etkisi, bir kohort çalışması...  7/2019 - /
  4  Jean Monnet Chair in Social Cohesion...  9/2018 - 8/2021
  5  Jean Monnet Chair in European Social Policy...  9/2014 - 8/2017
  6  Sigarasız İşyeri...  2/2011 - 2/2012
  7  Jean Monnet Module on Developing Occupational Health and Safety Culture in the EU Accession Process...  9/2011 - 9/2014
  8  Occupational Health and Safety Networking in Eastern Europe...  12/2009 - 6/2011
  9  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  10  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  11  Kamu ve özel sektörün tıbbi laboratuar teknikerinden beklentilerinin saptanması...  5/2007 - 5/2008
  12  Kamu ve özel radyoloji merkezlerinin radyoloji teknikerinden beklentilerinin saptanması...  1/2007 - 7/2007
  13  İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması...  12/2006 - 3/2009
  14  Ratlarda Bilateral Overektomi İle Oluşturulan Osteoporoz Modelinde Oksidatif Stresin ve Antioksidan Uygulamasının Osteoporoz Gelişimine Etkisinin OPG/RANK/RANKL Sistemi İle Değerlendirilmesi...  4/2005 - 4/2006
  15  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde Ankilozan Spondilit Prevalansı Belirleme Çalışması...  4/2001 - 4/2003
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Doktorlarda ve Tıp Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımın Boyutları...  6/1999 - 6/2001
  17  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/1999 - 6/2003
 • NO AD YIL
  1  Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü...  2010
  2  V. Özel Çalışma Modulü Sempozyumu "Birincilik Ödülü"...  2010
  3  Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahi Kültürüne "Bilim" Dalında Hizmet ödülü...  2003
  4  Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Araştırma Dalında Poster Üçüncülüğü...  2003
 • NO AD YIL
  1  Erasmus Staff Mobility, Life Long Learning Programme, 2008 / 2009 Academic Year  2009
  2  Japan International Coorperation Agency  1996
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021- Temmuz 2022
  2 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Temmuz 2022
  3 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Aralık 2020- Temmuz 2022
  4 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2020- Temmuz 2022
  5 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Aralık 2020- Temmuz 2022
  6 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2019- Aralık 2020
  7 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019- Aralık 2020
  8 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2019- Aralık 2020
  9 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  10 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Kasım 2017
  11 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ekim 2015- Ekim 2018
  12 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2014- Aralık 2017
  13 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  14 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ekim 2012- Ekim 2015
  15 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Temmuz 2012- Ekim 2012
  16 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Şubat 2010- Haziran 2010
  17 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2009- Eylül 2012
  18 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknikerliği Programı Başkanı, Mayıs 2008- Ocak 2011
  19 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  20 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  21 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2008- Ocak 2011
  22 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  23 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2008- Şubat 2011
  24 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknikerliği Programı Başkanı, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  25 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  26 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  27 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2005- Nisan 2008
  28 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2004- Şubat 2007