Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. YÜCEL DEMİRAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Pre-infection antibody levels of vaccinated healthcare workers with SARS-CoV-2 breakthrough infectio...  2023
  2  Bir Tekstil Fabrikasında Psikososyal Riskler ve Mental Sağlık Durumu...  2023
  3  Impact of social contacts on SARS-CoV-2 exposure among healthcare workers...  2022
  4  Pitfalls of using the ILO classification for silicosis compensation claims...  2022
  5  Precarious Work as Risk Factor for 5-Year Increase in Depressive Symptoms...  2022
  6  An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after b...  2022
  7  GÜVENLİK İKLİMİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE GEÇERLİK ve GÜVENİRLİĞİ...  2022
  8  Communication In Hospital Pandemic Organization; An Application Example...  2021
  9  Mesleksel Uçucu Organik Bileşik Maruz Kalımı ve Genototoksisite...  2021
  10  Associations Between Bioavailable Vitamin D and Remnant Cholesterol in Patients With Type 2 Diabetes...  2021
  11  Emerging need for a national policy on psychosocial risk assessment and monitoring in a developing c...  2021
  12  Quantifying gender inequalities in obesity: findings from the Turkish population-based Balcova Heart...  2020
  13  Saglik Calisanlarinda Psikososyal Risklerin Uyku Bozuklugu ile Iliskisi/The Relationship Between...  2020
  14   Stigma toward Worker with Occupational Diseases: A Qualitative Study...  2020
  15  The effects of multifaceted ergonomic interventions on musculoskeletal complaints in intensive care ...  2020
  16  Social and Work-Related Factors on Employment Status of Coronary Heart Disease Patients...  2020
  17  Three-year experience of a tertiary level occupational diseases clinic...  2019
  18  The Third Version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire...  2019
  19  Suriye'den Türkiye'ye Zorunlu Göç Hareketi ve Çocuk İşçiliği...  2019
  20  Evaluation of occupational dermatitis cases...  2019
  21  The development of a globally acceptable national model for occupational hygiene inTurkey: a modifie...  2019
  22  A case report: Examination of Mobbing and Other Psychosocial Risks in the Working Environment of a P...  2019
  23  The Aspects of Psychosocial Risks Prevention in a Developing Country: Turkey...  2019
  24  A novel version of Copenhagen Psychosocial Questionnaire-3: Turkish validation study....  2018
  25  Çalışma Yaşamında Psikososyal Risklerin Ölçümüne Güncel Yaklaşımlar...  2018
  26  Employment status changes of workers after referral to an occupational disease clinic...  2018
  27  Dental technicians' pneumoconiosis; illness behind a healthy smile ? case series of a reference cent...  2018
  28  Prevalence and factors affecting job strain among the managers in primary health care services in Tu...  2018
  29  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  30  Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following ...  2017
  31  Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir...  2017
  32  Validity and Reliability Analysis of Turkish Version of Childhood Autism Rating Scale...  2016
  33  Changes in Employment Status after Myocardial Infarction among Men...  2016
  34  Meslek Hastalıkları ve Sürveyans...  2016
  35  Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Results of a Turkish University hospit...  2016
  36  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
  37  Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeleta...  2016
  38  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  39  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on the Functional Respiratory Parameters...  2016
  40  Short and long-term impact of pharmacovigilance training on the pharmacovigilance knowledge of medic...  2015
  41  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995-2008...  2013
  42  Bir üniversite hastanesinde koroner kalp hastalarına uygulanan tedavi...  2012
  43  The association between employment status and metabolic syndrome in women: Modifying effect of educa...  2012
  44  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  45  Üniversite laboratuvarında iç hava kalitesi ve Çalışanların mesleksel riskleri...  2012
  46  Evaluation of drugs exposure in pregnancy according to different risk categories: Do FDA-based decis...  2012
  47  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  48  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
  49  Temel İş Sağlığı Hizmetleri...  2010
  50  İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenlerin iş kazalarına etkileri...  2010
  51  Mutfak ve servis çalışanlarında iş gerilimi ve etkileyen etmenler...  2010
  52  Methods for the study of employment relations and health inequalities in a global context ...  2010
  53  Basic Communication Skills Program for First-Year Medical Students: Assessment of The Effectiveness ...  2009
  54  Effects of perceived job insecurity on perceived anxiety and depression in nurses...  2008
  55  The effect of socioeconomic factors on quality of life after treatment in patients with head and nec...  2008
  56  OPERATIONAL RESEARCH IN NARLIDERE EDUCATION RESEARCH AND HEALTH DISTRICT’S HEALTH CENTRES (1999-2002...  2007
  57  Kapalı Ortam Hava Kirliliği...  2007
  58  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve güvenilirliğini...  2007
  59  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastalığı il...  2007
  60  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyla ilgili ger...  2007
  62  Trends in diagnostic imaging utilization in a university hospital in Turkey...  2006
  63  Ev kazaları ve etkileyen faktörler...  2006
  64  A retrospective analysis of antidepressant poisonings in the emergency department: Eleven-year exper...  2006
  65  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
  66  The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  67  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde evde yaralanma insidansı...  2006
  68  Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi...  2006
  69  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
  70  Globalization and the trends of medical technology trade in Turkey...  2006
  71  İş güvencesizliği ve sağlık araştırmaları....  2006
  72  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  73  The prevalence of metabolic syndrome among young adults in Izmir, Turkey...  2005
  74  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
  75  Sosyoekonomik durum ve koroner kalp hastalığı ilişkisi...  2004
  76  Çalışma yaşamında psikososyal etmenler...  2004
  77  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenci geri bil...  2004
  78  Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey...  2004
  79  Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlı...  2004
  80  Occupational health in Turkey...  2003
  81  Substance use in a sample of Turkish medical students...  2003
  82  Sağlık Ocaklarında İş Riskleri...  2003
  83  Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı ve ölçüm yöntemleri...  2003
  84  A significant outcome of work life: occupational accidents in a developing country, Turkey...  2003
  85  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerinin Değerlendi...  2003
  86  Küreselleşme ve sağlık çalışanları...  2002
  87  Empati öğrenilebilir mi? Tıp fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde iletişim becerileri kursunun empatik y...  2002
  88  İşsizlik ve sağlık...  2002
  89  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  90  Hava kirliliği ve bir kent: Aliağa...  2000
  91  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan öğretim elemanlarının yayın etiği görüşleri...  2000
  92  Türkiye'deki Tıp Fakültelerinde İş Sağlığı Eğitimi: Bir Durum Saptama Çalışması....  1999
  93  The effects of choline on body temperature in conscious rats...  1998
  94  Ulusal İşçi Sağlığı Kongresinden izlenimler...  1998
 • NO AD TARİH
  1  İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı Saha Deneyimi: Bir Olgu Üzerinden Meslek Hastalığı Se... 03/12/2022 -
  2  COVID-19 Geçiren ve Geçirmeyen Aşılı Sağlık Çalışanlarında Anti RBD IgG ve Nötralizan An... 01/12/2022 - 04/12/2022
  3  Aşılama ve Covid-19 Sonrası Oluşan Antikor Düzeyleri ve Nötralizasyon Yüzdelerinin İzlemi... 16/11/2022 - 20/11/2022
  4  Sağlık Çalışanlarında Erken ve Geç Dönem İkinci COVID-19 Booster Dozuna Antikor Yanıtını... 01/11/2022 - 04/11/2022
  5  Which jobs are lucky against the biologic and economic risks caused by the covid-19 pandemic?... 06/02/2022 - 10/02/2022
  6  SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖRE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE İNFODEMİ VE İLETİŞİM: KALİTATİF ... 16/12/2021 - 18/12/2021
  7  Sağlık çalışanlarında covıd-19 aşılaması sonrası antikor izlem sonuçları-İzmir Dokuz E... 20/10/2021 - 24/10/2021
  8  Qualitative Analysis of Psycho-social Risks among Nurses during COVID-19... 30/04/2021 - 28/05/2021
  9  Bir Kamu Üniversite Hastanesinde Pandemi Sürecinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine Et... 13/12/2020 - 19/12/2020
  10  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışanların Gluteraldehit Maruziyetinin Tanımlanması... 13/12/2020 - 19/12/2020
  11  İşle İlgili Mental Hastalıklar Olgu Serisi... 26/11/2019 - 30/11/2019
  12  Bir Hastanede Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalımın İş Hijyeni Ölçümleri ve Matriks Yönt... 26/10/2019 - 29/10/2019
  13  İşle İlişkili Alt Ekstremite Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Olgu Serisi... 23/10/2019 - 26/10/2019
  14  The effects of ergonomic interventions on musculoskeletal complaints in intensive care units... 22/10/2019 - 24/10/2019
  15  Ortak sağlık ve güvenlik birimi çalışanlarında psikososyal riskler, tükenmişlik ve iş doyu... 13/11/2018 - 17/11/2018
  16  Sağlık çalışanlarında psikososyal risklerin uyku bozukluğu ile ilişkisi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  17  Bir Üniversite Hastanesinde; Çalışanların Bildirimine Dayalı Kesici- Delici Alet Yaralanmalar... 13/11/2018 - 17/11/2018
  18  Psikososyal risk etmenlerinin mental hastalıklar üzerine etkisi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  19  Pnömokonoyoz Ön Tanısında Akciğer Grafisi Ne Kadar Güvenilir?... 15/10/2018 -
  20  Yeşil Enerji Üretimi İçin Çalışan İşçilerin Ödediği Sağlık Bedeli... 14/10/2018 -
  21  Evaluation Of The Relationship Between Bioavailable Vitamin D and Remnant Cholesterol in Type 2 Diab... 10/10/2018 - 13/10/2018
  22  CNC makine operatöründe işin şiddetlendirdiği depresyon olgu sunumu... 05/10/2018 - 06/10/2018
  23  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin... 04/10/2018 - 06/10/2018
  24  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin D... 04/10/2018 - 06/10/2019
  25  Ergonomic risk factors in intensive care unit and musculoskeletal symptoms... 29/04/2018 - 04/05/2018
  26  Social determinants and gender differences in work-life conflict: The effects of age and marriage... 29/04/2018 - 04/05/2018
  27  Copenhagen psychosocial questionnaire-3(copsoq-3): turkish validation study... 29/04/2018 - 04/05/2018
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Meslek Hastalığı Polikliniğinde Pnömokonyoz Tanısı Alan ... 14/03/2018 - 18/03/2018
  29  İşle İlgili Astım Olgularının Değerlendirilmesi: Üç yıllık tecrübemiz... 15/10/2017 -
  30  Changes in working status after diagnosis of coronary heart disease... 03/05/2017 - 05/05/2017
  31  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  32  Sağlık Çalışanında Mesleki Tüberküloz Enfeksiyonu Kuşkusu.... 10/10/2016 -
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İş İle İlişki... 01/10/2016 -
  34  Hastanemize başvuran diş teknisyenlerinde pnömokonyoz.... 01/10/2016 -
  35  Seramik sektöründe pnömkonyoz.... 01/10/2016 -
  36  A Retrospective Cohort Study of Work Status Change After The Diagnosis of Coronary Heart Disease... 01/06/2016 -
  37  Copenhagen Psychosocial Questionnaire: Turkish translation and validation study... 29/05/2016 - 01/06/2016
  38  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  39  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  40  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  41  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  42  Manisa Kamu Hastaneleri'nde Çalışan Temizlik İşçilerinin İş Kazası Geçirme Sıklığı ve ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  43  Prevalence and social determinants of mental illness in a district population in Turkey... 15/09/2015 - 16/09/2015
  44  OD diagnosis and risk of redundancy... 31/05/2015 -
  45  Risk of Qualitative Risk Assessment:Does Expert & Worker Opinions Match?... 31/05/2015 - 05/06/2015
  46  Improving Methods of Psychosocial Risk Anticipation in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  47  Chronic Diseases and Relationship with Lay-off in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  48  Changes in Employment Conditions After Myocardial Infarction in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  49  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  50  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  51  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  52  The Effects of Social and Economic Indicators of Health on Chronic Diseases in Manisa Province, Turk... 03/12/2014 - 04/12/2014
  53  Immigration And Properties In Manisa City In Turkey... 03/12/2014 - 04/12/2014
  54  Son Beş Yılda Manisa'ya İl İçi Ve Dışarıdan Olan Göç Ve Özellikleri... 20/10/2014 - 24/10/2014
  55  Manisa'da mental hastalık sıklığı ve sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilişkisi... 20/10/2014 - 24/10/2014
  56  Akut Myokard Enfarktüsü Geçirmiş Hastaların İşe Dönme Durumları... 20/10/2014 - 24/10/2014
  57  Manisa ilinde sağlığın bazı sosyal ve ekonomik belirleyicilerinin kronik hastalıklarla ilişki... 20/10/2014 - 24/10/2014
  58  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  59  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  60  Üniversite çalışanların kimyasal risk etmenleri.... 28/10/2013 - 31/10/2013
  61  TArımsal mekanizasyon üretiminde işletme büyüklüğünün güvenlik iklimi üzerine etkisi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  62  Tarımsal mekanizasyon üretiminde çalışanların iş kazası ve KKD kullanımı hakkındaki gör... 27/10/2013 - 31/10/2013
  63  assessment of the change ın obesıty prevalence of women and men lıvıng ın balcova dıstrıct of... 06/05/2013 - 07/05/2013
  64  Social determinants of non-communicable diseases in Turkey:Country Report... 06/05/2013 - 07/05/2013
  65  Kömür madeni çalışanlarında görülen dermatozların incelenmesi... 18/04/2013 - 20/04/2013
  66  Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği... 18/04/2013 - 20/04/2013
  67  Üniversite Laboratuvarında iç hava kalitesi ve çalışanların mesleksel riskleri... 17/04/2013 - 20/04/2013
  68  Serebral Palsili Çocuklarda Modifiye House Sınıflandırma Sisteminin Türkçe Uyarlamasının Gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  69  Emergency department visits caused by adverse drug events... 19/09/2012 - 22/09/2012
  70  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ... 01/09/2012 - 05/09/2012
  71  Short and long term impacts of pharmacovigilance education on the pharmacovigilance knowledge level ... 17/07/2012 - 23/07/2012
  72  Cost effectiveness of a participatory ergonomics education intervention among office workers; A rand... 18/03/2012 - 23/03/2012
  73  Validity and reliability of self reported workplace exposure assessment scale (WEAS) among health wo... 18/03/2012 - 23/03/2012
  74  Relationship between job insecurity and needle stick injuries among health care workers; Does job in... 18/03/2012 - 23/03/2012
  75  Job stress, absenteeism and near miss accidents in thermic central workers... 18/03/2012 - 23/03/2012
  76  Association of job stress and Apelin 12: possible contribution to stress and cardiovascular disease ... 18/03/2012 - 23/03/2012
  77  The association of psychosocial factors with risk score and risk factors of coronary heart disease... 18/03/2012 - 23/03/2012
  78  Occupational Safety and Health NETworking in EASTern Europe and Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
  79  The association between employment status and metabolic syndrome: is educatıon an effect modifier i... 18/03/2012 - 23/03/2012
  80  Progress towards expanding coverage of ?basic occupational health services? in Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
  81  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  82  Short-term impacts of pharmacovigilance education on the pharmacovigilance knowledge level of fifth-... 26/10/2011 - 28/10/2011
  83  Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Result of a Turkish University Hospita... 25/10/2011 - 28/10/2011
  84  Tıp fakültesi öğrencilerinde farmakovijilans eğitiminin farmakovijilans konusunda bilgi düzeyi... 18/10/2011 - 22/10/2011
  85  Türkiye'de 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerdeki azalman... 04/10/2011 - 07/10/2011
  86  Tuzla Tersaneleri İle İlgili Raporlar ve İş Sağlığına Yaklaşım Sorunları... 04/10/2011 - 07/10/2011
  87  Sağlık hizmet gereksinimi ve kullanımına etki eden faktörlerin incelenmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  88  İkinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Psikososyal Etmenler Arasındaki İlişki... 04/10/2011 - 07/10/2011
  89  Sağlık Çalışanlarında Çalışma Ortamı Risklerine Maruz Kalım Düzeyinin İğne Batma Yaral... 04/10/2011 - 07/10/2011
  90  Effects of participatory ergonomics intervention on office workers working with computer on upper ex... 11/09/2011 - 15/09/2011
  91  Application of Noise Control Programme with Using Participatory Method in a Plant and Results... 11/09/2011 - 15/09/2011
  92  İstihdam ve eşitsizlikler... 27/05/2011 - 28/05/2011
  93  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
  94  KIZARTMA YAĞI DUMANINA MARUZ KALANLARDA SOLUNUMSAL ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI... 13/04/2011 - 17/04/2011
  95  Treatment uptake levels in the coronary heart disease patients at hospital discharge... 24/03/2011 - 27/03/2011
  96  Bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında katılımcı ergonomi girişiminin üst beden bölgesi (... 18/10/2010 - 22/10/2010
  97  Bilgisayar kullanan ofis çalışanları için kas-iskelet sorunları tutum formu: psikometrik özel... 18/10/2010 - 22/10/2010
  98  Ev ve çalışma yaşamında karşılaşılan psikososyal etmenlerin koroner kalp hastalığı riskl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  99  Bir işyerinde gürültü, sağlık etkileri ve koruyucu kullanma eğitiminin çalışanların bilgi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  100  Ofis çalışanlarında iş gerilimi ve cinsiyetin üst beden bölgesi semptom şiddeti ile ilişkis... 18/10/2010 - 22/10/2010
  101  Dokuz Eylül Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi'ne başvuran gebelerde ilaç kullanımının g... 04/11/2009 - 07/11/2009
  102  Evaluation of pregnacy outcomes of drug and radiation exposed pregnant women applied to Dokuz Eylul ... 12/07/2009 - 15/07/2009
  103  İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenler ve iş kazaları üzerindeki etk... 27/04/2009 - 01/05/2009
  104  Çocukluk otizmini derecelendirme ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması... 14/04/2009 - 17/04/2009
  105  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  106  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  107  Does substance use change during school years?... 26/11/2008 - 28/11/2008
  108  Mutfak ve servis çalışanlarında iş gerilimi ve etkileyen etmenler... 21/10/2008 - 25/10/2008
  109  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  110  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  111  Gebelik sırasında ilaçlar ve radyasyona maruz kalımın isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik tahl... 04/06/2008 - 06/06/2008
  112  Anlamdan - Anlatıma "Iş Sağlığı", Endüstri Sağlığından - Çalışma Sağlığına... 10/05/2008 - 10/05/2008
  113  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
  114  İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: Temel iş sağlığı hizmetl... 23/10/2007 - 26/10/2007
  115  Hemşirelerde iş güvencesi algısı ve anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  116  Baş-boyun kanserli hastalarda tedavi sonrası yaşam kalitesini etkileyen faktörler.... 05/04/2007 - 07/04/2007
  117  Göğüs duvarı rezeksiyonu ve vertebra cerrahisi uygulanan toraks maligniteli olgularımız... 01/11/2006 - 05/11/2006
  118  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  119  Türkiye de bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans cihazlarının 1994-2004 yılları arasınd... 06/09/2006 - 08/09/2009
  120  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  121  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde ev kazası insidansı... 06/09/2006 - 08/09/2006
  122  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  123  The nature and extend of drug use in İzmir, Turkey... 12/06/2006 - 16/06/2006
  124  Substance use among secondary school students in İzmir, Turkey... 12/06/2006 - 16/06/2006
  125  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
  126  The examination of the specialities of health care workers demanding work... 11/06/2006 - 16/06/2006
  127  The effects of qualitative and quantitative job insecurity on depression and anxiety in nurses... 10/06/2006 - 15/06/2006
  128  Yaşlılarda işgücüne katılım ve etkileyen etmenler... 07/06/2006 - 09/06/2006
  129  Kunduracılar sendikası örgütlenme süreci ve sektörlerarası işbirliğinin önemi... 05/05/2006 - 06/05/2006
  130  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  131  Dönem I Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Programının Etkinliğinin Değerlend... 02/05/2006 - 05/05/2006
  132  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  133  İşsiz sağlık çalışanlarının özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  134  Sağlık işgücü isteminde bulunan işverenlerin ve istenen sağlık işgücünün özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  135  Bir işyeri sağlık biriminde sağlık eğitim hizmetleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  136  Çalışma yaşamında psikososyal etmenler... 04/03/2006 - 05/03/2006
  137  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
  138  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
  139  İzmir'de sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklarda madde kullanımı... 30/09/2005 - 02/10/2005
  140  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
  141  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
  142  Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  143  Western Ontario Rotator Kaf Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  144  Short-Term Health-Related Quality of Life with Epirubicin and Cyclophosphamide Versus 5-Fluorouracil... 13/05/2005 - 17/05/2005
  145  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
  146  Coverage of occupational health services in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  147  Job satisfaction of employees at health centres in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  148  Workforce participation in an elderly population in Turkey... 13/01/2005 - 14/01/2005
  149  Konak Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde birinci basamak sağlık kurumlarının yöneticileri... 05/11/2004 - 08/11/2004
  150  Narlıdere Bölgesi'nde 2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar... 03/11/2004 - 06/11/2004
  151  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
  152  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  153  Gebelik Sırasındaki Sigara İçiminin Bebeğin Doğum Ağırlığı ve Doğum Boyuna Etkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  154  Çıraklarda risk alma davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  155  Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmen... 03/11/2004 - 06/11/2004
  156  İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  157  Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  158  Job strain among managers in the primary health care services in Turkey... 07/10/2004 - 10/10/2004
  159  The prevalence of carpal tunnel syndrome and associated occupational risk factors among dentists... 05/10/2004 - 08/10/2004
  160  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  161  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  162  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
  163  Association of employment status and hypertension in young males... 23/09/2004 - 25/09/2004
  164  Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey... 06/06/2004 - 09/06/2004
  165  Occupational Risks of Primary Health Care Workers:First Step for Prevention... 06/06/2004 - 09/06/2004
  166  Effects of occupational accidents on community health in Turkey... 02/06/2004 - 04/06/2004
  167  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  168  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
  169  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
  170  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
  171  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
  172  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
  173  The prevalence of metabolic syndrome in young adults and its relation to other cardiac risk factors.... 10/09/2003 - 13/09/2003
  174  Sektördeki meslek hastalıkları... 09/09/2003 - 10/09/2003
  175  Tobacco use among workers in a textile plant and knowledge of kontrol measures... 03/08/2003 - 08/08/2003
  176  Sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişme alanlarından biri: İş Sağlığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  177  İşsizlik ve çalışma ikileminde sağlık... 23/06/2003 - 25/06/2003
  178  İş kanunu ön tasarısının çalışan sağlığına etkileri konusunda bir değerlendirme... 23/06/2003 - 25/06/2003
  179  Üniversite çalışma yaşamında sağlığı nasıl algılıyor?? 1980-2002 yılları arasında y... 23/06/2003 - 25/06/2003
  180  Seferihisar Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 10.04.2003 depremi sonrasında görülen akut posttr... 23/06/2003 - 26/06/2003
  181  The prevalence of hypertension in young adults and its relation with cardiac risk factors.... 13/06/2003 - 17/06/2003
  182  The prevalence of metabolic syndrome in young adults... 13/06/2003 - 17/06/2003
  183  EORTC QLQ-C30 Türkçe çevirisi akciğer kanseri tanısı ile palyatif tedavi edilen olgularda güv... 23/04/2003 - 27/04/2003
  184  Kanserli hastalarda radyoterapi kullanım sıklığı:DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ 1993-1994 deneyi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  185  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  186  Sağlık çalışanlarında olası mesleksel etkenler ve gebelik patolojileri... 20/04/2003 - 23/04/2003
  187  The impact of job satisfaction on anxiety and depression levels among physicians... 23/02/2003 - 28/02/2003
  188  Occupational health in Turkey: A country profile... 23/02/2003 - 28/02/2008
  189  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
  190  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci, asistan ve doktorlarında sigara, alkol ve mad... 22/10/2002 - 27/10/2002
  191  Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı... 22/10/2002 - 27/10/2002
  192  An invaluable experience: Institute of community medicine, Hacettepe University.... 01/09/2002 - 03/09/2002
  193  Industrial accidents in a developing country... 05/06/2002 - 08/06/2002
  194  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri... 22/03/2002 - 24/03/2002
  195  Quality of life of unemployed and industry workers.... 11/11/2001 - 15/11/2001
  196  Üniversite ve calışma yaşamı ilişkisine yönelik bir deneme: Bir işyerinde durum saptama ve g... 27/04/2001 - 29/04/2001
  197  Balçova ssağlık ocağı bölgesinde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışanların sağlık... 27/04/2001 - 29/04/2001
  198  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
  199  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  200  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  201  Internal consistency of Turkish version of SF-36 in a group of unemployed individuals... 02/02/2001 - 05/02/2001
  202  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M... 26/08/2000 - 28/08/2000
  203  Sağlık işkolunda çalışan sağlığı ile ilgili bir kurumsal yapılanma önerisi... 26/11/1999 - 28/11/1999
  204  Küreselleşme ve sağlık işkolunda yeni çalışma yaşamı sorunları... 26/11/1999 - 28/11/1999
  205  İletişim becerileri program deneyimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 İletiş... 06/09/1999 - 12/09/1999
  206  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  207  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde Çalışan Öğretim Elemanlarının Yayın Etiği Ko... 09/06/1999 - 11/06/1999
  208  Bilim, Araştırma ve Etik... 23/10/1997 - 25/10/1997
  209  İlaç Şirketleri Tanıtım Çalışmaları ve Tıbbi Etik... 08/10/1997 - 09/10/1997
 • NO AD YIL
  1  KOPHENAG RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ 2020 İŞYERİNDE PSİKOSOSYAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ...  2020
  2  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Eğitim Programı İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI...  2022
  2  İŞ SAĞLIĞINDA ETİK ve İLKELERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK HASTALIKLARI...  2020
  3  İŞ HİJYENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK HASTALIKLARI...  2020
  4  İŞ SAĞLIĞINDA ETİK VE İLKELER İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları...  2020
  5  Association of employment status and hypertension in young males Unemployment, precarious work and health; Research and policy issues...  2012
  6  Kalp damar hastalığı tedavi oranları HASUDER Türkiye Sağlık Raporu...  2012
  7  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
  8  Sterilizasyon Birimlerinde Sağlık Riskleri ve Korunma Yolları Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon ve Reuse Organizasyonu DEÜ Yayın No: 09.9999.8301.000/DK.02.001...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Hastanede çalışanların uçucu organik bileşik ve alkalin tozlara maruz kalımı ve genotoksisite ve oksidatif stres göstergeleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi...  3/2020 - 12/2022
  2  Jean Monnet Chair in Social Cohesion...  9/2018 - 8/2021
  3  Çocukların Okula Uyum ve Öğrenme Becerilerini Etkileyen Bireysel ve Ailesel Etkenlerin Araştırılması...  3/2016 - 12/2018
  4  Hastane çalışma ortamından kaynaklanan risklerin ölçümü ve önlem geliştirilmesi...  6/2016 - 6/2019
  5  Manisa'da koroner kalp hastalığı tanısı konan hastaların tanı sonrası iş durumu değişikliklerinin ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi...  6/2014 - 10/2015
  6  Jean Monnet Chair in European Social Policy...  9/2014 - 8/2017
  7  E-IMPRO. IMPROVING METHODS OF PSYCHOSOCIAL RISKS ANTICIPATION IN EUROPE...  11/2013 - 11/2014
  8  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
  9  Jean Monnet Module on Developing Occupational Health and Safety Culture in the EU Accession Process...  9/2011 - 9/2014
  10  Ev ve çalışma yaşamında karşılaşılan psikososyal etmenlerin koroner kalp hastalığı risklerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2010 - 12/2010
  11  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  12  Occupational Health and Safety Networking in Eastern Europe...  12/2009 - 6/2011
  13  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  14  EMCONET:Employment Conditions Knowledge Network...  9/2006 - 9/2007
  15  İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması...  12/2006 - 3/2009
  16  Türkiye'de Madde Kullanımının Değerlendirilmesi...  5/2002 - 1/2004
  17  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Doktorlarda ve Tıp Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımın Boyutları...  6/1999 - 6/2001
  19  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/1999 - 6/2003
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2004
  2  Üçüncülük...  2003
  3  Birincilik...  2004
  4  Sözlü bildiri...  2010
  5  Uyku bozuklukları çalışma grubu bildiri ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Aralık 2021- Ağustos 2022
  2 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Ağustos 2022
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2020- Ekim 2023
  4 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2020
  5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Eylül 2016- Eylül 2017
  6 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015
  7 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2015
  8 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2009- Eylül 2012