Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HAKAN KAHYAOĞLU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat(Genel İktisat) Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2009
  Doçent  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Davranışsal Makroekonomi Çerçevesinde Hane Halkı Borçluluk Düzeyinin Analizi...  2022
  2  Getiri Eğrisi Makroekonomi Bağlantısı: Türkiye Örneği...  2021
  3  Küresel Tedarik Zincirinde Değişim ve Gelecek Beklentileri...  2021
  4  Uncertainty and herding behavior: evidence from cryptocurrencies...  2020
  5  Heterogeneity Analysis of the Stock Markets: The Case of Borsa Istanbul...  2020
  6  Multifractal analysis of atmospheric carbon emissions and OECD industrial production index...  2020
  7  DETERMINATION OF BUBBLES IN CRYPTOCURRENCIES MARKET: BITCOIN AND ETHEREUM...  2018
  8  Üretim ile Reel Efektif Döviz Kurunun Uzun Dönemli İlişkisi: Kazakistan Üzerine Bir Uygulama...  2018
  9  Türkiye Elektrik Fiyatlarındaki Ani Sıçramaların Markov Rejim Değişim Modelleriyle Analizi...  2018
  10  Dışa Açıklık ile İşsizlik Arasındaki İlişki: AB ve Türkiye Üzerine Zamana Göre Değişen Parametreli B...  2017
  11  İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama...  2016
  12  Türkiye Gıda Sanayinde Kısa ve Uzun Dönemli Etkinlik: Stokastik Sınır Analizi...  2016
  13  TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti'nin BİST100 Üzerindeki Etkisi...  2016
  14  Tüketici Kredileri İle Paranın Dolanım Hızı Arasındaki Asimetrik İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulam...  2016
  15  Dış Ticaret Hadleri Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama...  2015
  16  Makro İhtiyati Para Politikası Amacı Olarak Finansal İstikrar: Türkiye Üzerine Bir Uygulama...  2015
  17  The Sustainability of Current Account Deficit in Turkey: A Non-Linear Time Series Approach...  2015
  18  Volatility Shifts and Persistence in Variance: Evidence from the Sector Indices of Istanbul Stock Ex...  2011
  19  Stock and Bond Market Interactions with Two-Regime Shifts: Evidence from Turkey...  2011
  20  The Endogenous Money Hypothesis: Some Evidence from Turkey (1987-2007)...  2011
  21  The Relationship Between Return Asymetries And Corporate Governance: An Empirical Work On The Turkis...  2010
  22  2007 Krizi Sonrasında Petrol Fiyatları Üzerine Bir Analiz...  2010
  23  Finansal Gelişim Politikalarına Yönelik Temel Yaklaşımlar...  2008
  24  euro - dolar paritesindeki oynaklığın ihracat üzerine etkisi: Türkiye örneği...  2006
  25  "Finansal Varlık Fiyatlarındaki Değişme ve Parasal Büyüklükler Etkileşimi"...  2005
 • NO AD TARİH
  1  DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN KÜRESEL TİCARETE ETKİSİ... 09/04/2021 - 11/04/2021
  2  Davranışsal Makroekonomi Çerçevesinde Hanehalkı Borçluluk Düzeyinin Analizi... 14/10/2020 - 15/10/2020
  3  Dışa Açıklık ve Karbon Emisyonu Arasındaki ilişkinin Analizi... 14/10/2020 - 15/10/2020
  4  Türkiye Ekonomisinde Hanehalkı Borçluluk Düzeyinin Makroekonomik Çevrim Üzerindeki Etkisinin A... 17/10/2019 - 18/10/2019
  5  Uncertainty and Herding Behaviour: Evidence from Cryptocurrencies ... 05/09/2019 - 07/09/2019
  6  Kırılgan Sekizli? Arasında Finansal Komşuluk İlişkisinin Belirleyenleri... 29/11/2018 - 30/11/2018
  7  Kripto Para Piyasalarında Finansal Balonlar Bubbles Bitcoin ve Etherium... 26/04/2018 - 28/04/2018
  8  Enflasyon ve Döviz Kurları Arasında Ortak Doğrusal Olmayan Geçişkenlik... 05/10/2017 - 07/10/2017
  9  TÜRKİYE'DE FAİZ ORANLARININ VADE YAPISI: GETİRİ EĞRİSİNİN TAHMİNİ... 11/05/2017 - 13/05/2017
  10  Dual Long Memory in the Turkish Stock Market... 20/10/2016 - 22/10/2016
  11  Kalkınmada Egitim Sürecinin İktisadi Analizi: Türkiye Örneği 5. Uluslararası Ekonomi Konfera... 20/10/2016 - 22/10/2016
  12  Türkiye Elektrik Fiyatlarındaki Ani Sıçramaların Markov Rejim Değişim Modelleriyle Analizi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  13  TCMB AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ'nın BİST 100 ÜZERİNDEKİ ETKİSİ... 22/09/2016 - 23/09/2016
  14  TÜKETİCİ KREDİLERİ İLE PARANIN DOLANIM HIZI ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZE... 22/09/2016 - 23/09/2016
  15  İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama... 14/07/2016 - 16/07/2016
  16  Dışa Açıklık İle İşsizlik Arasındaki İlişki: AB ve Türkiye Üzerine Zamana Göre Değiş... 14/07/2016 - 16/07/2016
  17  İsviçre Frangı Euro ve Euro Dolar Paritesi Arasındaki İlişkinin Analizi... 07/05/2015 - 12/05/2015
  18  Fiyat Kaynağı Şoku Olarak Emtia Fiyatları: Türkiye Üzerine Bir Uygulama... 18/10/2014 - 20/10/2014
  19  Global Politik Ekonomi Bağlamında Güç İlişkileri ve Stratejiler... 03/09/2014 - 05/09/2014
  20  Karbon ve Enerji Piyasaları Arasındaki İlişki... 12/06/2014 - 14/06/2014
  21  Finansal Piyasalarda Balonların Analizi: BIST 100 Üzerine Bir Uygulama... 22/05/2014 - 25/05/2014
  22  The Intervention of Central Banks to Jumps in Exchange Rate Markets: The Case of Central Bank of the... 30/10/2013 - 01/10/2013
  23  Şirket Olağan Genel Kurul Toplantıların Hisse Senetleri Oynaklığı Üzerine Etkisi... 24/05/2013 - 28/05/2013
  24  Dış Ticaret Hadleri Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama... 01/11/2012 - 03/11/2012
  25  Türkiye'de Cari İşlemler Açıklarının Sürdürülebilirliği: Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Y... 01/11/2012 - 03/11/2012
  26  Türkiye Ekonomisine Yönelik Risk İştahı: Ulusal ve Uluslararası Finansal Piyasalar İlişkisi... 01/11/2012 - 03/11/2012
  27  Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Yakınsama:Satınalma Gücü Paritesine Göre Analiz... 12/10/2011 - 14/10/2011
  28  Piyasaya Göre Fiyat Belirleme Yaklaşımı Çerçevesinde Uluslararası Fiyatların İç Fiyatlar ... 01/10/2010 - 03/10/2010
  29  Fisher Hipotezinin Türkiye Geçerliliğinin Testi: Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi... 01/10/2010 - 03/10/2010
  30  Volatility Shifts and Persistence in Variance: Evidence from the Sector Indices of Istanbul Stock Ex... 16/07/2010 - 18/07/2010
  31  Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etki Mekanizmaları... 01/05/2010 - 05/05/2010
  32  Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etki Mekanizmaları... 01/05/2010 - 05/05/2010
  33  Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği... 16/10/2009 - 17/10/2009
  34  An Empirical Work for Analyzing the Relationship Between Stock Market Price Volatility, Concentrated... 25/06/2008 - 29/06/2008
  35  Finansal Göstergelerin Basel II Kapsamlı Değerlendirmesi... 29/11/2007 - 30/11/2007
  36  Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Değerlendirmesi... 29/11/2007 - 30/11/2007
  37  The Effect of Financial Liberalization on the Validity of Krugman's 45-Degree Rule: Comparative Pane... 15/06/2007 - 15/06/2007
  38  The Relationship between Stock Market Price Volatility, Concentrated Ownership, and Corporate Govern... 18/04/2007 - 18/04/2007
  39  IS KRUGMAN'S 45-DEGREE RULE REALLY VALID? A PANEL EVIDENCE FOR THE EUROPEAN ECONOMIES... 11/09/2006 - 13/09/2006
  40  Finansal Sistemden Kaynaklanan Parasal şokların Asimetrik Etkileri... 11/09/2006 - 13/09/2006
  41  Trade liberalization and financial development: is there a link? Some evidence for Turkey... 11/09/2006 - 13/09/2006
  42  ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA YENİ KONJONKTÜR VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKLERE ETKİSİ: TÜRK... 26/06/2006 - 29/06/2006
  43  Does a Reliable Inflation Indicator for the European Central Bank Really Exist? Some Panel Evidence... 15/06/2006 - 18/06/2006
  44  Ticari ve Finansal Dışa Açıklık Türkiye?de Büyümeyi Ne Yönde Etkiledi?... 21/09/2005 - 22/09/2005
  45  Türkiye Enflasyon Hedeflemesi Rejimine Geçebilir mi? Fiyat Düzeyine Mali Yaklaşım... 21/09/2005 - 22/09/2005
  46  BİRİM KÖK EKONOMETRİSİNDEN BİRİM KÖK EKONOMİSİNE... 15/08/2005 - 05/09/2005
  47  "The External Debt, Private Investment and Growth: The Long-run Evidence with Fractional Cointegrati... 16/06/2005 - 19/06/2005
  48  FİNANSAL VARLIK FİYATLARINDAKİ DEĞİŞME - TCMB BİLANÇOSU ETKİLEŞİMİ... 24/02/2005 - 25/02/2005
  49  TÜRKİYE'DE BANKALARIN BİLANÇO DIŞI İŞLEMLERİNİN PARA POLİTİKASI AÇISINDAN ÖNEMİ... 24/06/2004 - 24/06/2004
  50  KARMA (HYBRID) FİNANSAL SİSTEMLERDE TÜREV ARAÇLARIN KULLANIMI... 27/05/2004 - 28/05/2004
  51  TÜRKİYE'DE ENFLASYON GERÇEĞİ... 12/04/2004 - 12/04/2004
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme (Alt B...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Dijital Finansal Piyasaların Araçları Olarak NFT Ve Kripto Paraların Değerleri Arasındaki Bilgi Akışı Blokchaın Teknolojisi ve Kripto Varlıklar Eko Sistemi...  2022
  2  The Impact of Artificial Intelligence on Central Banking and Monetary Policies The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I...  2021
  3  Financial Connectedness of Energy and Commodity Markets and Systemic RiskFinancial Ecosystem and Strategy in the Digital Era...  2021
  4  Mübadele, Etkinlik ve Fiyatlar Mikro İktisat...  2017
  5  MAKRO İHTİYATİ TEBDİRLER VE FİNANSAL İSTİKRAR POST-KEYNESYEN YAKLAŞIM ALTERNATİF PARASAL İKTİSAT...  2016
  6  Para Politikası Stratejileri Para -Banka ve Finans...  2016
  7  Türk Turizminin Fiyat ve Gelir Etkilerinin Analizi Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksek Okulu, Ali Fuat Cebesoy Adına Armağan...  2010
  8  Uluslararası Finansal Kriz Ortamında Borçlanmanın Sürdürülebilirliği: Analitik Bir Yaklaşım Küresel Kriz Çerçevesinde Turkiyenin Cari Açık Sorunsalı...  2010
  9  Lidya'dan Günümüze Paranın Evrimi ve Ekonomik Gelişmedeki Değişen Rolü Tarih ve Arkeoloji Yazıları İnterdisipliner Yaklaşımlar...  2007
  10  Yeni yaklaşımlar Çerçevesinde Kriz dinamikleri Üzerine Bir İnceleme Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı sistemleri -Makale Derlemesi-...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme: Alt Bölgeler Arası Karşılaştırma...  1/2006 - 12/2007
 • NO Görev
  1 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2023-Devam ediyor
  2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Şubat 2023