Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HÜLYA BOYACIOĞLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  Impact of climate change and land cover dynamics on nitrate transport to surface waters...  2024
  2  Attribution of changes in the water balance of a basin to land-use changes through combined modellin...  2022
  3  Küçük Menderes Havzası Örneğinde Su Kalitesinde Mevsimselliğin Parametrik Olmayan İstatistiksel Yönt...  2021
  4  Spatiotemporal analysis of meteorological drought over Kucuk Menderes River Basin in the Aegean Regi...  2020
  5  Ecological Water Quality Index associated with factor analysis to classify surface waters...  2020
  6  Airport Water Consumption Footprinting...  2018
  7  Internal (blue) water footprint of municipal consumption: a case study for Turkey...  2018
  8  Application of environmetric methods to investigate control factors on water quality...  2017
  9  Index and statistical methods in water management. A case study from the Mesopotamian Marshes, Iraq...  2017
  10  Spatial differentiation of water quality between reservoirs under anthropogenic and natural factors ...  2014
  11  Efficiency of water quality index approach as an evaluation tool...  2013
  12  Investigation of priorities in water quality management based on correlations and variations...  2013
  13  Modeling the impacts of climate change on nitrogen retention in a 4th order stream...  2012
  14  Utilization of environmetric & index methods as water quality comparative assessment tools. focusing...  2012
  15  İçme suyu arıtımında kimyasal süreçler...  2011
  16  Heavy metal fingerprinting in surface water using chemometrics...  2011
  17  İçme suyundan kimyasal yöntemlerle arsenik giderimi...  2010
  18  Utilization of the water quality index method as a classification tool...  2010
  19  Detection of seasonal variations in surface water quality using discriminant analysis...  2010
  20  Utilization of statistics based classification approach to investigate water supply profile of Turke...  2009
  21  Investigation of temporal trends in hydrochemical quality of surface water in western Turkey...  2008
  22  Water pollution sources assessment by multivariate statistical methods in the Tahtali Basin Turkey...  2008
  23  Total maximum daily load (TMDL) based sustainable basin growth and management strategy...  2007
  24  Surface water quality assessment by environmetric methods...  2007
  25  Development of a water quality index based on a European classification scheme...  2007
  26  Water quality evaluation and trend analysis in Buyuk Menderes Basin, Turkey...  2006
  27  Application of factor analysis in the assessment of surface water quality in Buyuk Menderes River Ba...  2005
  28  Su kalitesinin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi...  2004
  29  Türkiyede altyapı tesislerinin mevcut durumunun belediyeler ölçeğinde değerlendirilmesi...  2003
  30  Endüstriyel kirliliğin Büyük Menderes Irmağında irdelenmesi...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Impact of fertilizer management practices and land cover dynamics on nitrate transport to surface wa... 27/06/2023 - 01/07/2023
  2  Application of Multivariate Statistical Methods in Water Pollution Footprinting... 18/03/2019 - 22/03/2019
  3  Environmental Determinants of Surface Water Quality Based on Environmetric Methods... 31/08/2017 - 01/09/2017
  4  New Approach to Municipal Grey Water Footprint Estimation: A Case Study for Aegean Region Cities in ... 30/08/2017 - 02/09/2017
  5  Cooling Water Discharge Impacts to an Ephemeral Stream: a Heat Transport Modeling Study... 28/09/2014 - 02/10/2014
  6  Su farkındalık analizi: İzmir Kenti örneği... 22/03/2013 - 24/03/2013
  7  Models for the prediction of landfill gas models - A comparison... 04/06/2012 - 06/06/2012
  8  Gediz kirliliği... 02/12/2011 - 03/12/2011
  9  Alt yapı tesisleri için çevre yönetim planı (ÇYP) hazırlanması... 05/10/2011 - 08/10/2011
  10  Regional differentiation of climate change impact on water resources in Europe: Environmetric approa... 28/04/2011 - 29/04/2011
  11  Water pollution source identification by statistical methods... 21/07/2010 - 23/07/2010
  12  Einfluss klimainduzierter bbflussänderungen auf die gewässerinterne stickstoff-retention... 25/03/2010 - 26/03/2010
  13  Economic and ecological values of recycling processes... 10/05/2009 - 15/05/2009
  14  Modeling the impacts of climate change on nitrogen retention in a 4th order stream... 19/04/2009 - 24/04/2009
  15  New trends in water quality data information transformation process... 27/05/2008 - 31/05/2008
  16  Assessment of water supply systems in Turkey using multivariate statistical methods... 10/03/2008 - 13/03/2008
  17  Profile of wastewater infrastructure systems in Turkey: from collection to final disposal... 27/02/2007 - 28/02/2007
  18  Evsel deşarjların su kalitesi üzerindeki etkilerinin Büyük Menderes Havzası örneğinde irdele... 13/10/2004 - 05/10/2004
  19  Su kalitesi yönetiminde yeni bir yaklaşım: Günlük Maksimum Yük GMY analizi... 06/10/2004 - 08/10/2004
  20  Application of factor analysis in the assessment of surface water quality in Büyük Menderes River ... 02/09/2004 - 04/09/2004
  21  Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplanan verilerin bilgiye dönüşümü... 18/09/2002 - 20/09/2002
  22  Water quality assessment and control in drinking water reservoirs by deductive approach... 11/09/2002 - 13/09/2002
  23  Türkiyede katı atık yönetiminin belediyeler ölçeğinde değerlendirilmesi... 18/04/2001 - 21/04/2001
  24  Enerji çevre sinerjisi: Biyogaz örneği.... 18/01/2001 - 20/01/2001
  25  Hava kirlenmesi ve kontrolünde desülfürizasyon... 18/11/1999 - 19/11/1999
  26  Pollution potential from cotton textile manufacturing special focus on air pollutants... 19/10/1998 - 21/10/1998
  27  Flue gas desulfurization with dry sorbent injection... 19/10/1998 - 21/10/1998
  28  A review of dry flue gas desulfurization technologies... 05/10/1998 - 07/10/1998
 • NO AD TARIH
  1  UNIfied framework to cope with droughts under MEDiterranean climate change condition (UNIMED)...  4/2023 - 4/2025
  2  Transforming Advanced Water Skilling through the Creation of a Network of Extended Reality Water Emulative Centres (WATERLINE)...  8/2022 - /
  3  İKLİM-RİSK İklim değişikliği etkisinde sürdürülebilir su yönetimi için hidrolojik riskler ve su kalitesi değişimi...  8/2018 - 8/2021
  4  Yapısal Eşitlik Modellemesi Yöntemi İle Su Kalitesi Verilerinin Değerlendirilmesi...  10/2015 - 12/2017
  5  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kuzey Bölgesi Su Kaynaklarında İnsani Tüketime Yönelik Olarak Metal ve Ağır Metallerin Tespiti ve Giderimi Stratejik Araştırmalar Projesi...  4/2008 - 10/2008
  6  Integrated modeling of nutrient loads and eutrophication in the catchment area of Izmit bay, the Tahtali and Porsuk river basins, Turkey...  1/2005 - 12/2008
  7  Biyolojik Filtre Reaktörde Organik Madde, Nutrient ve Askıda Madde Giderimi...  7/2004 - 7/2006
  8  Menemen Belediyesi Katı Atık Kompost Tesisi Çevresel Etki Değerlendirmesi...  1/1999 - 6/1999
 • NO AD YIL
  1  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2007
  2  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2007
  3  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2008
  4  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2008
  5  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2009
  6  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2010
  7  Bölüm derecesi...  2006
  8  Yayın Onur Ödülü...  2011
  9  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2011
  10  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2012
  11  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik...  2013
 • NO AD YIL
  1  Federal Republic of Germany  2002
  2  World Bank  2004
  3  IHP - UNESCO & German IHP/HWRP Committee  2007
  4  IHP - UNESCO & German IHP/HWRP Committee  2009
  5  European Union  2009
  6  European Union  2008
  7  European Union  2010
  8  Eurepean Union  2010
  9  DAAD  2010
  10  DWA. Deutsche Vereinigung für Wasswrwirtschaft, Abwasser un Abfall e.V  2007
  11  DWA. Deutsche Vereinigung für Wasswrwirtschaft, Abwasser un Abfall e.V  2005
  12  European Union-Marie Curie Actions  2008
  13  DAAD  2009
  14  World Water Federation  2009
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2024-Devam ediyor
  2 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Nisan 2024
  3 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2015- Ekim 2018
  4 Bergama Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014- Eylül 2017
  5 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2013- Haziran 2016