Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÜLKER CANKURT TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Novel multilayer meniscal scaffold provides biomechanical and histological results comparable to pol...  2019
  2  Evaluation of human pineal gland acetylserotonin O-methyltransferase immunoreactivity in suicide: A ...  2018
  3  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effect of Valproic acid and Doxycycline independent from Matrix...  2016
  4  Erythropoietin diminishes isoflurane-induced apoptosis in rat frontal cortex...  2016
  5  The effects of alpha-lipoic acid on immature rats with traumatic brain injury...  2015
  6  Grape seed extract has superior beneficial effects than vitamin E on oxidative stress and apoptosis ...  2015
  7  Effects of grape seed extract and vitamin E on oxidative stress and apoptosis in the hippocampus of ...  2014
  8  Immobilization Stress in Pregnancy and the Maternal Brains Response: an Experimental Study...  2014
  9  Effects of Acute Intracerebroventricular Microinfusions of Bupropion on Background Spike Activity of...  2014
  10  Acute Systemic Infusion of Bupropion Decrease Formalin Induced Pain Behavior in Rat...  2014
  11  The effect of acute intra Locus Coeruleus (LC) microinfusion of bupropion on formalin induced pain b...  2014
  12  Microinfusion of bupropion inhibits GABAergic ventral tegmental area neuronal activity...  2014
  13  The Protective Effects Of Carnosine In Alcohol Induced Hepatic Injury In Rats...  2014
  14  Research Into The Acute Effects of Resveratrol on The Traumatic Brain Injury Model in Immatur Rats...  2013
  15  Effects of Lipoic Acid in an Experimentally Induced Hypertensive and Diabetic Rat Model...  2013
  16  Successful hematopoietic engraftment with gray platelets after allogeneic hematopoietic stem cell tr...  2013
  17  Deneysel Hipertansiyon ve Diyabet Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Böbreğin İmmunohistokimyasal Olarak ...  2012
  18  Deoxycholate hydrogels of betamethasone-17-valerate intended for topical use: In vitro and in vivo e...  2011
  19  The effects of intravitreally injected bevacizumab on the retina and retina pigment epithelium: expe...  2010
  20  Prophylactic and Therapeutic Effects of Carnosine in Ischemia Reperfusion Injury of Liver...  2010
  21  Histological and biochemical findings in an experimental model of intervertebral disc degeneration b...  2008
  22  Neuroprotective effects of selenium and ginkgo biloba extract (EGb 761) against ischemia and reperfu...  2008
  23  Neuroprotective effects of resveratrol against traumatic brain injury in immature rats...  2007
  24  Erythropoietin attenuates neuronal injury and potentiates the expression of pCREB in anterior horn a...  2007
  25  Evaluation of in vitro release and skin irritation of benzoyl peroxide- containing pruducts....  2006
  26  Neuroprotective effect of the peptides ADNF-9 and NAP on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal r...  2006
  27  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced acute hippocampal damage in infa...  2006
  28  Protective effects of erythropoietin against ethanol-induced apoptotic neurodegenaration and oxidati...  2005
  29  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  30  Diabetik hasta serumunun sıçanda schwan hücre canlılığı üzerine in vitro etkisi...  2004
  31  Methamphetamine induces oligodendroglial cell death in vitro....  2003
  32  İskemi-reperfüzyon modelinde, böbrek korteksindeki histopatolojik değişiklikler ve eritropoetinin ko...  2003
  33  Primer oligodendrosit kültüründe metamfetamine bağlı hücre ölümü...  2002
  34  Deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanların böbrek glomerül değişikliklerine E vitamininin antioksidan ...  2002
  35  Yenidoğan sıçanlarda koku duyusu baskılanmasının bulbus olfaktoryusta CREB protein fosforilasyonu üz...  2002
  36  Wnt sinyal mekanizması ve omurga gelişimi üzerine etkisi...  2002
  37  Malathionun pankreas üzerine etkilerinin deneysel olarak araştırılması...  2001
 • NO AD TARİH
  1  İntiharda İnsan Pineal Bez Acetylserotonin o-metiltransferase İmmunreaktivitesinin Değerlendiril... 12/04/2018 - 15/04/2018
  2  Effects of Multilayer Meniscal Scaffolds on Meniscus Healing: Investigation on a Rabbit Model... 14/09/2016 - 17/09/2016
  3  Effects of grape seed extract and vitamin E on oxidative stress and apoptosis in the ippocampus of r... 18/10/2014 - 20/10/2014
  4  The intra-Locus Coeruleus bupropion can decrease formalin induced pain in rat... 23/08/2013 - 27/08/2013
  5  The acute intra-Ventral Tegmental Area (VTA) bupropion can change the firing rate of dopaminergic ne... 23/08/2013 - 27/08/2013
  6  Intra-VTA bupropion can sensitize the VTA dopaminergic neurons to systemic naloxone... 23/08/2013 - 27/08/2013
  7  The effects of bupropion on Ventral Tegmental Area (VTA) dopaminergic neuronal firing rates in morph... 23/08/2013 - 27/08/2013
  8  The effects of intracerebroventricular (ICV) infusion of bupropion on Ventral Tegmental Area (VTA) d... 23/08/2013 - 27/08/2013
  9  Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) can determine the optimal oocyte membrane potential for... 23/08/2013 - 27/08/2013
  10  Deneysel olarak hipertansiyon ve diyabet oluşturulmuş ratlarda glomerüler değişikliklerin elekt... 25/10/2011 - 28/10/2011
  11  İnsan granüloza hücrelerinde apopitozun değerlendirilmesi.... 07/10/2011 - 10/10/2011
  12  The Curriculum Of Phd Degree Of Medical Anatomical Science In Tarbiat Modarres University (Iran)... 27/04/2011 - 30/04/2011
  13  Phd Program In Department Of Histology And Embryology In The Dokuz Eylul University (Turkey).... 27/04/2011 - 30/04/2011
  14  The Currıculum of PhD Degree of Physıology ın Iran... 27/04/2011 - 30/04/2011
  15  The Protective Effects of Carnosine in Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  16  The effects of Carnosine on Kidney Caused by Chronic Alcohol Application... 20/05/2008 - 23/05/2008
  17  Sperm DNA fragmantasyonu tespitinde Halosperm® testi ve TUNEL yöntemi arasındaki ilişki... 20/05/2008 - 23/05/2008
  18  gelişmekte olan sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesi modelinde resveratrol'ün koruyucu etkiler... 20/05/2008 - 23/05/2008
  19  The Effects of Antioxidant Carnosine on Lung Caused by Chorinc Alcohol Application... 20/05/2008 - 23/05/2008
  20  The Effects of Carnosine on Heart Injury in Chronic Alcohol Given Rats... 20/05/2008 - 23/05/2008
  21  The effects of Acute Alcohol Toxixity on Cerebellum and Protective Effect of Carnosine in Rats... 20/05/2008 - 23/05/2008
  22  Antioksidan karnozinin akut alkol kullanımına bağlı oluşan akciğer hasarı üzerine etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  23  Ratlarda akut alkol kullanımının kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  24  İntravitreal bevacızumab'ın retina pigment epitel düzeyine ulaşımı ve etkileri:deneysel in-vi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  25  İmmature ratlarda kafa travmasına bağlı oluşan prefrontal korteks hasarına karşı akut dönem... 27/09/2006 - 30/09/2006
  26  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced hippocampal damage in infant ra... 03/09/2006 - 08/09/2006
  27  Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin profilaktik ve sağaltım uygulamasının apopi... 27/06/2006 - 30/06/2006
  28  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin proflaktik ve sağaltım uygulamasın... 27/06/2006 - 30/06/2006
  29  Total karaciğer iskemi reperfüzyonunda oluşan pankreas hasarına karşı karnozinin proflaktik ve... 27/06/2006 - 30/06/2006
  30  Yavru sıçanlarda akut anneden ayrılma stresi ile oluşan beyin hasarlanmasında melatoninin koruy... 27/06/2006 - 30/06/2006
  31  Protective effect of erythropoietin against ethanol- induced apoptotic neurodegenaration and oxidati... 24/05/2006 - 27/05/2006
  32  The Comparison of morfological effects and skin irritation studies of topically applied benzoyl pero... 20/11/2005 - 23/11/2005
  33  The comparision of benzoyl peroxide-containing formulations on rat skin structure... 07/09/2005 - 10/09/2005
  34  the protective effects of melatonin and carnosine on pancreatic tissue at total ischemia model... 07/09/2005 - 10/09/2005
  35  Ultrastructural and histopathological evaluation of protective effect of erytropioetin on the rat ki... 07/09/2005 - 10/09/2005
  36  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal and prefrontal cortex damage ... 07/09/2005 - 10/09/2005
  37  Protective effect of erythropoietin against ethanol- induced apoptotic neurodegenaration in the deve... 07/09/2005 - 10/09/2005
  38  Sıçan karaciğer dokusuna etanolün etkisi ve melatoninin rolü... 18/05/2004 - 21/05/2004
  39  Organofosfat bileşikleriyle zehirlenmelerdeki hematüri etiyolojisinin deneysel çalışma ile ara... 12/09/2002 - 15/09/2002
  40  Normal ve Burnu Tıkalı Sıçanlarda Gelişmekte Olan Bulbus Olfaktoryus?ta pCREB Protein İmmunore... 12/09/2002 - 15/09/2002
  41  Deneysel Travmatik Kemik Kırığı Oluşturulan Sıçanlarda Kırık İyileşmesinin Histolojik Ol... 28/08/2000 - 31/08/2000
 • NO AD TARIH
  1  DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN SIÇAN UTERUS LEİOMYOMASI MODELİNDE KURKUMİNİN ETKİSİNİN HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ...  3/2016 - 9/2017
  2  Diabette gözlenen kas kaybında kalpain enzimlerinin rolünün araştırılması...  6/2014 - 6/2015
  3  Diyabette Gözlenen Kas Kaybında Kalpain Enzimlerinin Rolünün Araştırılması...  6/2014 - 6/2015
  4  SIÇANLARDA FORMALDEHİT MARUZİYETİYLE TESTİSLERDE OLUŞAN MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ...  2/2012 - 8/2013
  5  SIÇANLARDA TRAVMATİK BEYİN HASARININ TESTİSE OLASI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  2/2011 - 2/2012
  6  Sıçan ince barsak radyoterapi modelinde Metalloproteinazların Erken inflamasyon süreçlerine etkileri...  2/2010 - /
  7  EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) metodunu kullanarak ICSI (İntra Cytoplasmic Sperm Injection) ile oositin spermle uygun fertilizasyon zamanının araştırılması...  2/2009 - 6/2013
  8  Diyabette gözlenen artmış protein yıkımının engellenmesi için proteazomal inhibisyon ve antioksidan tedavi temelli yaklaşımların geliştirilmesi...  10/2009 - 10/2012
  9  Diyabette gözlenen artmış protein yıkımının engellenmesi için artmış proteozomal inhibisyon ve antioksidan tedavi temelli yaklaşımların geliştirilmesi....  11/2009 - 11/2013
  10  İnsan Granüloza Hücrelerinde Apopitozun Değerlendirilmesi...  6/2008 - 8/2009
  11  Ratlarda kronik alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  12  Ratlarda akut alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  13  Gelişmekte olan ratlarda kafa travması modelinde resveratrolün beyin ve davranışlar üzerine etkileri...  9/2006 - 9/2006
 • NO AD YIL
  1  Bazı kortikosteroid türevlerinin deriye transferinde farklı taşıyıcıların formülasyonu ve ...  2007
  2  İNSAN GRANÜLOZA HÜCRELERİNDE APOPİTOZUN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST BİLDİRİ ÖDÜLLERİ/İ...  2010
  3  Resveratrolün Topikal Formülasyonlarının Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar: Katı Lipit Nan...  2010
  4  Determination of the most appopriate time for oocyte fertilization through ICSI with a microchip. Ü...  2013
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor