En

PROF.DR. ERDEM ÖZKARA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Revision of the medicolegal assessment criteria in hypovolemic patients....  2019
  2  Hürriyete ve Adli Tıbba Adanmış Bir Ömür: Dr. Bahaeddin Şakir Bey....  2018
  3  Modernization of medicine in the ottoman empire and its effects on forensic sciences....  2018
  4  Assessment of cases with medical malpractice claims which's autopsies were performed in Council of F...  2018
  5  demanslı bir yaşlı ile olabilecek hukuksal problemler...  2015
  6  Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve A...  2015
  7  Pediatric malpractice: an overview of Turkey....  2014
  8  Hemşirelerin Türk Ceza Kanunu'nun Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Maddeleriyle İlgili Bilgi Düzeyl...  2014
  9  Nursing Students' Approaches Toward Euthanasia...  2014
  10  Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Güncel Yasal Değişiklikler ve Adli Tıp...  2012
  11  Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların Medikolegal Değe...  2012
  12  importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol...  2012
  13  The Attitudes of Turkish People Living in Belgium Towards Euthanasia (Belçika?da Yaşayan Türklerin Ö...  2012
  14  Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi....  2011
  15  Çocuklara yönelik cinsel istismarın yasal boyutunun Türkiye ve diğer ülkeler ile karşılaştırılması...  2011
  16  Yoğun Bakım ve Diğer Birimlerde Görev Yapan Hemşirelerin Ötanaziye Yaklaşımı....  2011
  17  Pulmonologists' Approach towards Euthanasia....  2010
  18  Adli Belge İncelemelerinde Bilinmeyenler, Örneklerle Yazı ve İmza Analizi ile Islak İmza Kavramı,...  2010
  19  Care allowance for people in need of care in Turkey: An ethical and social evaluation...  2010
  20  Ani Ölüm Olgularında Sildenafil(Viagra) Kullanımı...  2010
  21  Subendokardiyal Hemoraji: Gerçek İnsidans Nedir?...  2010
  22  Pediatrik Kafa Travmaları...  2010
  23  The Investigation of Frequency of Cystic Ecinococcosis in the Autopsies Commitwed in the Speciality ...  2009
  24  Türk Medeni Kanununa göre evliliğin devamında kadın cinsel işlev bozukluklarının yeri...  2009
  25  Attitudes to euthanasia in ICUs and other hospital departments....  2009
  26  İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde Yapılan Otopsilerde Kistik Ekinokokkozis Görülme S...  2009
  27  Evaluation of forensic perinatal and neonatal autopsies in Istanbul....  2009
  28  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hekim-Hemşire İletişimi ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi?...  2008
  29  15 Yaş Altı Adölesan Dönemdeki Gebeliklerin Beden Sağlığına Etkileri ve TCK 103. Maddesi Kapsamında ...  2008
  30  Ötenaziye Farklı Bir Bakış: Belçika'da Ötenazi Uygulaması ve Ülkemizdeki Durum...  2008
  31  Tıp ve hukuk boyutuyla Türk Ceza Yasasına göre algılama yeteneği kavramı...  2007
  32  Health Professionals' Attitude Toward Euthanasia: A Cross-Sectional Study from Turkey...  2007
  33  Medico-legal child deaths in Istanbul: data from the Morgue Department...  2007
  34  Structural changes of smooth muscle in congenital ureteropelvic junction obstruction...  2005
  35  Attitudes of oncologists toward euthanasia in Turkey...  2005
  36  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi...  2004
  37  Euthanasia Education For Health Professionals in Turkey: Students Change Their Options...  2004
  38  Yüksek Sağlık Şurası'nda 1994-1998 Yılları arasında İncelenen Spinal Cerrahi Malpraktis Olgularının ...  2004
  39  Islahevindeki çocukların demografik özellikleri: Türkiye'den bir kesit...  2004
  40  Türkiye'de klinik psikologların ve klinikte çalışan psikoloji mezunlarının yasal sorumlulukları ve ...  2004
  41  İntihar girişimlerinde sağlık personelinin adli ihbar yükümlülüğü...  2004
  42  Turkey's physicians attitudes towards euthanasia: A brief research report....  2004
  43  Trans-metatarsal amputation as a complication of child sexual abuse....  2004
  44  Psikologların Ötanaziye Yaklaşımı...  2004
  45  Türkiye'de genel cerrahın yasal sorumlulukları ve mediko-legal sorunları...  2004
  46  Nursing and Midwifery Malpractice in Turkey Based on the Higher Health Council Records...  2003
  47  Editöre Mektup: Çehrede Sabit Eser Kararı Hukukçuların Değil Hekimlerin İşidir...  2003
  48  Türkiye'de Acil Hekiminin Yasal Sorumlulukları...  2003
  49  Diyarbakır'da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Bakışı...  2003
  50  Resuscitation Of A Jehovah's Witness With Multiple Injuries Without Blood: Right To Die?...  2003
  51  Ankara'da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı...  2002
  52  Acil Serviste Sualtı Yaralanmaları: Bir Olgu Serisi ve Medikolegal Değerlendirme...  2002
  53  Servikal vertebral travmalarının medikolegal değerlendirilmesi...  2002
  54  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  55  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararların Ülkemizde Ve Dünyada Değerlendirilmesi...  2001
  56  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  57  Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı...  2001
  58  Adli Tıp Eğitimi ve Uygulamadaki Etkileri (Bir Anket Çalışması)...  2001
  59  Ötenazide Temel Kavramlar ve Ötenaziyle ilgili Güncel Tartışmalar...  2000
  60  Adli Otopsilerin Ateroskleroz Yönünden Araştırılması...  2000
  61  Boyun Bölgesinde Ateşli Silah Yarası ( Bir Olgu Sunumu )...  2000
  62  1988-1992 Yılları Arasında İzmir'de Otopsisi Yapılan İntiharların Değerlendirilmesi...  1997
  63  Suda Boğulma Olgularında Total Akciğer Ağırlığı Artışı...  1996
  64  Batına Penetre Kesici-Delici Alet Yaraları...  1996
  65  Dövülmüş Çocuk Sendromu...  1995
  66  Sivas'ta Çocuk Suçluluğu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  ADLİ OLGULARDA İZOLE FİBULA KIRIĞINA BAĞLI GELİŞEBİLECEK ALT EKSTREMİTE SEKELLERİNİN İNC... 04/10/2019 - 06/10/2019
  2  Ateşli Silah Yaralanması Olgularında Sekel Değerlendirmesi... 04/10/2019 - 06/10/2019
  3  ABORTUS AMAÇLI SİYANÜR KULLANIMI SONRASI GELİŞEN MATERNAL TOKSİSİTE: OLGU SUNUMU... 04/10/2019 - 06/10/2019
  4  ADLİ TIBBİ YÖNÜYLE İŞ KAZALARI... 04/10/2019 - 06/10/2019
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Psikiyatri Kurulunda Değerlendirilen Olguların So... 05/10/2018 - 07/10/2018
  6  Sağlık Haberciliğinde Tıbbi Açıdan Güvenilirlik ve Gerçeği Yansıtma... 05/10/2018 - 07/10/2018
  7  ÜST EKSTREMİTE SEKELLERİNDE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI VE ENGELLİLİK ORANLARININ DEĞERLEND... 08/03/2018 - 10/03/2018
  8  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Kurul Raporlarında Kullanımı: Ü... 08/03/2018 - 10/03/2018
  9  ?Türkiye'de Adli Tıbbın Kilometre Taşları: Dr. Bahaeddin Şakir Bey?... 13/10/2017 - 15/10/2017
  10  2010-2014 yılları arasında tıbbi uygulama hatası iddiası ile Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Baş... 07/10/2016 - 09/10/2016
  11  Nitelikli Cinsel istismar... 07/10/2016 - 09/10/2016
  12  Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm... 27/04/2016 - 30/04/2016
  13  ateşli silah mermi çekirdeği ile meydana gelen tanjansiyel yaralanma: olgu sunumu... 08/11/2015 - 11/11/2015
  14  motosiklet kazasına bağlı meydana gelen majör yaralanmalar: olgu sunumu... 08/11/2015 - 11/11/2015
  15  tıbbi girişimlere bağlı olduğu iddia edilen ölümlerde tıbbi bilirkişilik: farklı bir yol ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  16  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  17  Quo Vadis: Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik Nereye Gidiyor?... 17/10/2014 - 19/10/2014
  18  Tıbbi Girişimlere Bağlı Ölüm İddialarında Bir Ölçme Rehberi... 17/10/2014 - 19/10/2014
  19  Alcohol and substance analysis:four year toxicological data, İzmir... 08/05/2014 - 10/05/2014
  20  Komplikasyon mu? Malpraktis mi? Olgu Sunumu... 01/05/2014 - 04/05/2014
  21  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  23  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  24  Evaluation of the patients who exposed to domestic violence, admitted to Dokuz Eylul University Fore... 12/06/2013 - 15/06/2013
  25  Evaluation of Sexually Abuse Cases Which Have Recourse to Dokuz Eylül University Medicine Faculty D... 12/06/2013 - 15/06/2013
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  27  The Ligament That Lies in the Inguinal Hernia Sac of Female Children is neither the Round Ligament n... 13/06/2012 - 16/06/2012
  28  EVALUATION OF FORENSIC CASES APPLIED TO EMERGENCY CLINICS OF HAYDARPASHA TRAINING HOSPITAL OF GULHA... 03/06/2011 - 05/06/2011
  29  Approach Of Mass Media To Medical Malpractice.... 02/06/2011 - 05/06/2011
  30  Liability of Physician?s on Spinal Surgery and Malpractice.... 02/06/2011 - 05/06/2011
  31  Evaluation of Handicapped Cases Who Appealed to Department of Forensic Medicine.... 02/06/2011 - 06/06/2011
  32  Hipovolemili hastalarda medikolegal değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi.... 14/10/2010 - 17/10/2010
  33  Medical Malpractice Verdicts of High Court in Turkey.... 03/06/2010 - 06/06/2010
  34  The Comparison of Penalties for Sexual Crimes Between Turkey and other Countries... 03/06/2010 - 06/06/2010
  35  Tıbbi Bilirkişilik Görüşlerinin Yorumlanması ve Bilirkişilikte Bilimsel Yöntemler... 12/01/2010 - 15/01/2010
  36  Approaches of Collegiate School of Nursing Students Regarding Euthanasia.... 15/10/2009 - 17/10/2009
  37  Medicolegal Aspect of Perinatal Anatomic Postmortem Examinations.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  38  Medico-Legal Evaluation Of Burns In Turkey.... 18/06/2009 - 21/06/2009
  39  The role of female sexual dysfunctions ın marriage maintenance according to Turkish Civil Code... 18/06/2009 - 21/06/2009
  40  Subendocardial Hemorrhage: What is The True Incidence?... 18/06/2009 - 21/06/2009
  41  Child Deaths Due To Abuse in Turkey. ... 18/06/2009 - 21/06/2009
  42  Yoğun Bakım ve Diğer Birimlerde Görev Yapan Hemşirelerin Ötenaziye Yaklaşımı... 04/11/2008 - 07/11/2008
  43  Euthanasıa in Belgium and Turkey.... 08/10/2008 - 11/10/2008
  44  Health Staff's Attidue Towards Euthanasia in ICU's and other Units in Turkey... 08/10/2008 - 11/10/2008
  45  The Attitudes of Turkish People Living in Belgium Towards Euthanasia... 08/10/2008 - 11/10/2008
  46  Effects of Pregnancy on Health Among Adolescents Aged Under 15 Years... 08/10/2008 - 11/10/2008
  47  Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Bakım Ücreti Uygulamasının Etik ve Adli Tıp Yönünden Değ... 17/10/2007 - 20/10/2007
  48  Adli tıpta alkol düzeyinin belirlenmesi ve karşılaşılan sorunlar... 17/10/2007 - 21/10/2007
  49  Çocuk Ölümlerinin Çocuk İstismarı Açısından İncelenmesi... 06/09/2007 - 09/09/2007
  50  Importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol... 03/06/2007 - 07/06/2007
  51  Pediatric cranial traumas... 03/06/2007 - 07/06/2007
  52  Göğüs Hekimlerinin Ötenaziye Yaklaşımı... 25/04/2007 - 29/04/2007
  53  Ani Ölüm Olgularında Sildenafil(Viagra) Kullanımı... 08/11/2006 - 12/11/2006
  54  Samsun'da çalışan sağlık personelinin ötenaziye yaklaşımı... 08/10/2006 - 10/10/2006
  55  Türkiye'de hekimlerin çalıştıkları bölgelere göre ötenaziye bakışı... 30/04/2006 - 02/05/2006
  56  Türkiye'de perinatal ve Yenidoğan Otopsilerinin Değerlendirilmesi... 30/10/2003 - 02/11/2003
  57  Konjenital üreteropelvik bileşke darlıklarında düz kaslarda yapısal değişiklikler... 08/10/2003 - 10/10/2003
  58  Sağlık çalışanlarının, hastaların ve hukuk fakültesi öğrencilerinin ötenaziye bakışı... 08/10/2003 - 12/10/2013
  59  Attitudes of Istanbul Physicians Toward Euthanasia.... 22/09/2003 - 27/09/2003
  60  Sağlık Çalışanlarına Ötanazi Eğitimi: Görüşler Değişiyor... 25/06/2003 - 28/06/2003
  61  Bolu'da çalışan hekimlerin ötenaziye yaklaşımı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  62  Water-related injuries in the emergency department: a case series and medicolegal assessment.... 02/09/2002 - 07/09/2002
  63  Problems in forensic medicine education in Turkey: a step for solving.... 02/09/2002 - 07/09/2002
  64  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 16/05/2002 - 19/05/2002
  65  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  66  Servikal travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  67  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararlanmaların Ülkemizde ve Dünyada Değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  68  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  69  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  70  Hekimlerin ötenazıye yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  71  Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddet Konusunda Mesleksel ve Özyaşam Deneyimi... 10/05/2000 - 13/05/2000
  72  Havayastığı açılmasına bağlı subtotal başparmak amputasyonu... 10/05/2000 - 13/05/2000
  73  Hekimlerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Yaklaşımları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  74  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  75  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde Aktif Eğitim Ve Adli Tıp. ... 14/04/1998 - 17/04/1998
  76  Adli Otopsilerin Ateroskleroz Yönünden Değerlendirilmesi (Tez Çalışması)... 14/04/1998 - 17/04/1998
  77  Boyun Bölgesinde Ateşli Silah Yarası ( Bir Olgu Sunumu )... 14/04/1998 - 17/04/1998
  78  Adli Tıp Uygulaması İle İlgili Bir Anket Çalışması.... 14/04/1998 - 17/04/1998
  79  Sivas İlinde İntihar Olgularının Değerlendirilmesi... 12/04/1994 - 15/04/1994
  80  Sivas'ta 1984-1993 Yılları Arasında Adli Otopsi Ve Ölü Muayenesi Yapılan Olguların Retrospekt... 12/04/1994 - 15/04/1994
  81  Alışılmadık Bir İkili Ölüm Olgusu: Bir Olgu Sunumu... 12/04/1994 - 15/04/1994
 • NO AD YIL
  1  Hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2020
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
  3  Ötanazide Temel Kavramlar ve Güncel Tartışmalar....  2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp...  2020
  2  Hekimlerin Yasal Sorumlulukları Adli Tıp ve Adli Bilimler...  2019
  3  İnsan Üzerinde Deney Hekim Hakları...  2016
  4  Hekimin Çalıştığı Kurumda Yönetime Katılma Hakkı Hekim Hakları...  2016
  5  Hekimin Uzmanlık Dalıyla Sınırlı Tutulması Hekim Hakları...  2016
  6  Bilirkişilik ve Adli Tıp Bilirkişiliği Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  7  Uykuda Solunum Bozukluklarının Medikolegal Boyutu Uykuda Solunum Bozuklukları...  2015
  8  Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  9  Olay yeri incelemesinde adli makamların ve avukatların rolü Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  10  Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  11  Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Hukuk Uygulamasına Adli Tıbbın Önemi Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  12  TÜRK CEZA YASASI VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR HUKUK ÖĞRENCİLERİ VE UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP...  2015
  13  ADLİ BİLİMLERİN YAPILANMASI VE KAPSAMI HUKUK ÖĞRENCİLERİ VE UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP...  2015
  14  ölüm sonrası değişiklikler hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2015
  15  Mobbing olgularına yaklaşım hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2015
  16  Ötanazi: Temel Kavramlar ve Güncel Gelişmeler Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  17  Medicolegal and Ethical Principles in Geriatric Medicine New Horizons in Geriatric Medicine...  2014
  18  Malpraktis Suçlamalarında Etkili Savunma ve Adli Tıp Uzmanının Rolü Oftalmolojide Malpraktis- Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları....  2012
  19  Tıbbi Bilirkişilik Oftalmolojide Malpraktis- Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları....  2012
  20  Kundakçılık Adli Tıp ve Adli Bilimler...  2002
 • NO AD TARIH
  1  ateşli silah yaralanması olgularında sekel değerlendirmesi...  9/2019 - 12/2019
  2  Gündüz Bakım Merkezlerinde İstihdam edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi...  12/2008 - 11/2009
  3  Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin, Hakimlerin ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme Projesinde usta eğitici...  12/2007 - 12/2009
  4  Deney hayvanlarında vitreus sıvısında postmortem biokimyasal göstergeler...  5/2000 - 5/2001
  5  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK ULUSLARARASI BILIMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI...  2004
  2  TÜBİTAK ULUSLARARASI BILIMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI...  2007
  3  TÜBİTAK ULUSLARARASI BILIMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI...  2009
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Mayıs 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2018-Devam ediyor
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mayıs 2018-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2016- Ocak 2019
  5 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  6 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mart 2015- Mart 2018
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2013- Ocak 2016
  8 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mart 2012- Mart 2015