En

DOÇ.DR. ÖZLEM ARITAN MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalı  1997
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık  2013
 • NO AD YIL
  1  MODERNLEŞME VE SANAYİLEŞME SÜREÇLERİNİN MEKÂNSAL YANSIMASI: OTOMOBİL ÜRETİM YERLEŞKELERİ ÜZERİNDEN B...  2020
  2  "Cumhuriyet Modernleşmesi? ve ?Kırsal İletişim/Kalkınma? Eksenleri Bağlamında Mekânsal Bir Model Ola...  2019
  3  Tanzimat Döneminden Günümüze Türkiye'de Siyasal ve Kültürel Dönüşümler Bağlamında Park Kullanımı...  2016
  4  Modernleşme ve Doğal Yaşam Sürecinde Gölgede Kalmış Bir Kesit- Bursa Karacabey Harası Üzerine Bir İr...  2012
  5  Bir Atölye Çalışması: "Kent Düşleri"...  2010
  6  1950 öncesi ve Sonrası Cumhuriyet Sanayileşmesi Işığında Aydın Tekstil Yerleşkesi...  2010
  7  İzmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleşkesi ve Dönüşüm Süreçleri...  2009
  8  Ütopya/Distopya: Sorgulayıcı Bir Atölye Çalışması...  2009
  9  Modernleşme ve Cumhuriyet'in Kamusal Mekan Modelleri...  2008
  10  Mimarlık Eğitiminde İletişimi Sorgulamak...  2008
  11  1 Merkezde 3 Pazar...  2006
  12  Rus Modernleşmesi, Mekan ve Edebiyat- Dostoyevski: Yeraltından Notlar, Zamyatin: Biz...  2001
  13  Mimar adaylarına Temel Tasarım eğitiminde uygulanan bir program üzerine düşünceler...  2000
  14  20. YY.'ın İlk Yarısında Soyut Sanat ve Mimarlık...  1999
  15  Kula'dan iki ev...  1999
  16  Mim. 467 Mimari Araştırma 1992-93 Dönemi Çalışmalarından- Sinema ve Mekan...  1993
 • NO AD TARİH
  1  MİMARLIK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA KADININ ROLÜ VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MİMARLIK ? KADI... 11/02/2021 - 12/02/2021
  2  Modernite ve Hareket Kavramlarının Kent ve Mimarlık ile İlişkisi Üzerine Bir İrdeleme... 05/04/2019 - 06/04/2019
  3  Ekolojik Yer Altı Mekanları: Toprak Altında Yaşam... 05/04/2019 - 06/04/2019
  4  Revitalisation Approaches in the Early Modernist Industrial Settlements: Sumerbank and Manufaktura C... 12/10/2009 - 16/10/2009
  5  Modern'den Postmodern'e Kolajcı ve İkonografik İfade Biçimleri, Mimarlığa Yansımalar... 29/04/2009 - 01/05/2009
  6  Cumhuriyet Modernleşmesi'ne Özgü Sanayi Mekansallığının Yaşayan Bir Örneği: Konya Ereğli ... 26/12/2008 - 27/12/2008
  7  3 Bazaars in 1 Center... 03/07/2005 - 07/07/2005
  8  20th Century Architectural Modernization Experiences of the Socialist Peripherical Example, Azerbaij... 04/07/2001 - 07/07/2001
  9  1950lerden 80lere Uzanan Süreçte Popüler/ Postmodern Yönelim ve Dönüşen Mimari Kabuk/ Yüzey... 07/10/1999 - 09/10/1999
  10  Mimarlık Eğitiminde Kalite Olgusu... 21/05/1998 - 23/05/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Duyular Üzerinden Kemeraltı'nı Okumak-3. Aşama: Hacimden Mekana Algı İstasyonları Noktadan Mekana 2...  2018
  2  Agora'da Yaşam Kapsülü Tasarımı Noktadan Mekana 2...  2018
  3  MİM 1501 Temel Tasarım Stüdyosu Noktadan Mekana 2...  2018
  4  Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İzmir'deki Demiryolu Ulaşım Mekanlarının Modernleşme, Sanayileşme, Hareket ve Kamusallık İlişkisi Üzerinden Okunması İzmir'de Kent, Mimarlık ve Kamusallık...  2017
  5  İki Kütle Arasında Geçiş Noktadan Mekana-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler/ Çalışmalar...  2012
  6  Yöresel Yemek Atölyesi Tasarımı Noktadan Mekana-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler/ Çalışmalar...  2012
  7  Doğa Araştırmaları Birimi Noktadan Mekana-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler/ Çalışmalar...  2012
  8  1950'lerden '70'lere Türkiye Bağlamı ve Bir Roman Mekanı Üzerinden Okumalar- Sevgi Soysal'dan Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Prof. Dr. Gürhan Tümer'e Armağan: Mimarlığın Çevresinde Mekanın İçinde- Kuram, Eylem ve S...  2011
  9  Batılı Kapitalist/Sovyet Sosyalist Modernleşme Modellerinin Periferide Yarattığı Dönüşümlerin Cumhuriyet Mimarlığının Biçimlenişine Etkileri Cumhuriyet'in Mekanları Zamanları İnsanları...  2010
  10  Sümerbank Yerleşkeleri: Cumhuriyet Modernleşmesi'nin İdeolojik Varyasyonlarına İlişkin Mekansal Bir Okuma Fabrikada Barınmak - Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'de İşçi Konutları: Yaşam, Mekan ve ...  2009
  11  Public Space Models of Turkish Republican Architecture The World As a Global Area- Critical Perspectives on Public Space...  2008
  12  Eşdeğer Ödül İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  2008
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması...  4/2008 - 7/2008
  2  Kapitalist/ Sosyalist Modernleşme Modellerinin Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı'nın Biçimlenişine Etkileri- Sümerbank KİT Yerleşkeleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi Başlıklı Doktora Tezi Araştırma Projesi...  1/2001 - 4/2004
 • NO AD TARIH
  1  DOCOMOMO Türkiye Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizm'in Yerel Açılımları IV ...  26/12/2008 - 27/12/2008
  2  DOCOMOMO Türkiye Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizm'in Yerel Açılımları IV ...  26/12/2008 - 27/12/2008
  3  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  06/09/2008 - 21/10/2008
  4  Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 75. yılında DEÜ. Mim. Fak. Mezunları Sergisi, Karma Sergi...  28/10/1999 - 10/11/1999
 • NO AD YIL
  1  "Kapitalist/Sosyalist Modernleşme Modellerinin Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının Biçimleni...  2005
  2  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  2008