Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BÜLENT KILIÇ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Pre-infection antibody levels of vaccinated healthcare workers with SARS-CoV-2 breakthrough infectio...  2023
  2  An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after b...  2022
  3  Çocukluk Çağı Obezitesi ile Diş Çürükleri Arasındaki İlişki: Sistematik Bir Derleme...  2021
  4  1970li Yıllarda Dünyanın Sağlığı ve Sağlık Sistemleri...  2021
  5  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Klinik Karar Destek Sistemlerine Yaklaşımı....  2020
  6  Değişen Dünyada 21. Yüzyıl Sağlık Politikaları...  2019
  7  Context-led capacity building in time of crisis: fostering NCD research skills in the Mediterranean ...  2019
  8  Change from health center to family physician period in Turkish health system: a qualitative study...  2018
  9  Out-of-Pocket Health Expenditures in patients with bipolar disorder, anxiety, schizophrenia and othe...  2018
  10  How primary care reforms influenced health indicators in Manisa district in Turkey: Lessons for Gene...  2018
  11  Prevalence and factors affecting job strain among the managers in primary health care services in Tu...  2018
  12  The Impact of National Health Insurance Policy to the Implementation of Health Promotion Program on ...  2017
  13  Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir...  2017
  14  Changes in Employment Status after Myocardial Infarction among Men...  2016
  15  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
  16  Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanları İçin İnsangücü Planlaması (2013-2023)...  2015
  17  Priority setting for the prevention and control of cardiovascular diseases: Multi-criteria decision...  2015
  18  Health policy analysis for prevention and control of cardiovascular diseases and diabetes mellitus i...  2015
  19  Dünyada ve Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin Tarihçesi, İçeriği ve İstihdam Politikaları...  2014
  20  Research capacity and training needs for non-communicable diseases in the public health arena in Tur...  2014
  21  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
  22  Health-care reform in Turkey: far from perfect...  2014
  23  Sağlıkta dönüşüm programının evrensel kapsayıcılık ve eşitlik iddiaları üzerine bir eleştiri...  2013
  24  Manisa ilinde sağlık ocağı ve aile hekimliği dönemlerinde çalışmış sağlık yöneticilerinin görüşleri...  2013
  25  Job satisfaction of specialized physicians working at four state hospitals in İzmir/Turkey...  2013
  26  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  27  Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar...  2012
  28  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  29  Healthcare in Turkey: from socialization to privatization...  2011
  30  İş Betimlemesi Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2010
  31  Üçlü tarama testi sonuçlarıyla gebelik komplikasyonları arasındaki ilişkiler...  2009
  32  Infant mortality rates in Narlidere District, Turkey (1999 to 2001): Trends in rates and risk factor...  2008
  33  Preterm doğumlarda epidemiyolojik faktörler...  2008
  34  Türkiye için sağlık insangücü planlaması ve istihdam politikaları...  2007
  35  Characteristics of Synchronous and metachronous-type multiple primary neoplasms: A study of hospital...  2007
  36  Zabıtaların sosyodemografik özellikleri ve çalışma yaşamı bileşenleriyle şiddetle karşılaşma durumla...  2007
  37  OPERATIONAL RESEARCH IN NARLIDERE EDUCATION RESEARCH AND HEALTH DISTRICT’S HEALTH CENTRES (1999-2002...  2007
  38  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve güvenilirliğini...  2007
  39  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi...  2007
  40  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastalığı il...  2007
  41  Erkeklerin Aile Planlamasına Katılımını Artırmak İçin Bir Adım: Erlere Yönelik Aile Planlaması Eğiti...  2007
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyla ilgili ger...  2007
  43  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  44  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı...  2006
  45  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal öğrenmenin etk...  2006
  46  From ante-partum to post-partum: a prospective study on the prevalence of perinatal depression in a ...  2006
  47  Ev kazaları ve etkileyen faktörler...  2006
  48  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
  49  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde evde yaralanma insidansı...  2006
  50  Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgeleri (1964-2005)...  2006
  51  An important public health problem: Rabies suspected bites and post exposure prophylaxis in a health...  2006
  52  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildirimlerinin de...  2006
  53  İzmir'de bir sağlık ocağı bölgesinde 50-54 yaş arası kadınlarda menopoz durumu ile diğer etmenlerin ...  2006
  54  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler...  2006
  55  Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde birinci basamak sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri ve ...  2005
  56  İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını...  2004
  57  Bekar kadınlar ve üreme sağlığı...  2004
  58  Narlıdere Bölgesinde 2000 yılında meydana gelen Hepatit A Salgınının İncelenmesi...  2004
  59  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde İlaç Tanıtımı Yapan İlaç Firması Temsilcilerinin Özellikleri...  2004
  60  Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlı...  2004
  61  İzmir'de Sezaryen ile Doğum Sıklığı ve Buna Etki Eden Faktörler...  2004
  62  10 Soruda Aile Hekimliği-Doktorluğu...  2003
  63  Sağlık Ocaklarında İş Riskleri...  2003
  64  Aile Hekimliği Türkiye İçin Uygun Değildir...  2003
  65  Kapitalistleşen Avrupa Bölgesi Eski Sosyalist Ülkelerinin Sağlık Düzeyi Göstergeleri...  2003
  66  AKP, Aile Doktorluğu ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (10 soru 10 yanıt)...  2003
  67  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerinin Değerlendi...  2003
  68  Narlıdere Bölgesi Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları...  2002
  69  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Döner Sermaye Uygulaması Yanlıştır...  2002
  70  Sezaryen ile Doğumlar Artıyor...  2002
  71  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999 Yılı Kayıt Dışı Bebek Ölümleri...  2002
  72  Sağlık Bakanlığınca Aralık 2001 Tarihinde Yeniden Yayımlanan Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yürütülmes...  2002
  73  Dünya Sağlık Örgütü İle Geçen Yarım Yüzyıllık Süreçte Dünyada Sağlığın Durumu...  2002
  74  Risk Factors for Pelvic Surgery...  2002
  75  Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2000...  2001
  76  İzmir Narlıdere Bölgesi 1999 Yılı Kuşkulu Isırık Olguları...  2000
  77  Ankara Gölbaşı Bölgesinde Yer Alan Sağlık Ocaklarının Malzeme, İnsangücü ve Hizmet Açısından Durum A...  1998
  78  Uluslararası Verileriyle Sağlıkta Eşitsizlikler...  1998
  79  Genel Sağlık Sigortası'ndan Kişisel Sağlık Sigortası'na; Siyasi İktidarların Yeni Bir Kandırmacası...  1998
  80  Tıp Eğitimi Açısından Türkiye'nin Sağlık Öncelikleri...  1997
  81  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Varolan Durum...  1997
  82  Gölbaşı Bölgesi'ndeki Doğrudan Sağlık Harcamaları ve Bunu Etkileyen Etmenler...  1997
  83  Gölbaşı Bölgesi'ndeki Sağlık Başvuruları ve Bunu Etkileyen Etmenler...  1996
  84  Adölesan Cinselliği...  1996
  85  İnsan Yerleşimleri Doruğu (Habitat II)...  1996
  86  Hastanelerde Reform...  1995
  87  Sağlık İnsangücü Planlaması...  1995
  88  Fişek Enstitüsünün Toplumsal Konumu...  1995
  89  İşyerlerinde Katılım Modelleri ve İşyeri Hekimliği...  1995
  90  Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi...  1995
  91  Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar...  1995
  92  Çağdaş Sağlık Anlayışı...  1995
  93  Sağlığı Koruma Can Güvenliğinin Ayrılmaz Bir Parçası :İyi Bir Sağlık Örgütlenmesi Nasıl Olmalı...  1995
  94  Tobacco Smoking Among Executives of the Turkish Medical Association...  1995
  95  Tıbbın "Sosyalleştirilmesi"nde Türkiye'nin Deneyi Makalesi Üzerine Bir Yorum...  1994
  96  Kolera Salgını ve Sağlık Ocağı Hekimi...  1994
  97  TC Sağlık Bakanlığının Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliklerindeki Yanlışlık ve Eksiklikler...  1994
  98  Convulsion Prevalence in Turkish Children...  1994
  99  Katılım Olgusunun Tarihsel Gelişimi...  1994
  100  Sağlık Hizmetlerinin Sunumu:Yerel Yönetimler mi? Merkezi Yönetim mi?...  1993
  101  İşyeri Denetimi ve Sağlık Ocağı Hekimi...  1993
  102  Endonezya:Çalışan Çocuklar...  1993
  103  İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi...  1993
  104  Sağlıkta Çağdaşlık mı Çağdışılık mı?...  1993
  105  Sağlık Sistemleri...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Halk Sağlığı Uzmanlarının Kahramanmaraş Depremi sonrası Bölgedeki Halk Sağlığı Hizmetle... 14/12/2023 - 17/12/2023
  2  Kahramanmaraş Depreminin Ardından, Bölgede Akut Dönemde Hizmet Sunan Sağlık Çalışanlarını... 11/09/2023 - 13/09/2023
  3  Kol Emeğiyle Çalışanların COVİD-19 Pandemisinden etkilenimleri: Bir Fotoses Çalışması... 01/12/2022 - 04/12/2022
  4  COVID-19 Geçiren ve Geçirmeyen Aşılı Sağlık Çalışanlarında Anti RBD IgG ve Nötralizan An... 01/12/2022 - 04/12/2022
  5  Aşılama ve Covid-19 Sonrası Oluşan Antikor Düzeyleri ve Nötralizasyon Yüzdelerinin İzlemi... 16/11/2022 - 20/11/2022
  6  Sağlık Çalışanlarında Erken ve Geç Dönem İkinci COVID-19 Booster Dozuna Antikor Yanıtını... 01/11/2022 - 04/11/2022
  7  SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖRE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE İNFODEMİ VE İLETİŞİM: KALİTATİF ... 16/12/2021 - 18/12/2021
  8  COVID-19 Pozitif Hastalarda Aile İçi Bulaşı Etkileyen Etmenler... 13/12/2021 - 18/12/2021
  9  Covid-19 Pandemisinin Çocukluk Çağı Aşılarına Yönelik Tereddüt Üzerine Etkisi... 13/12/2021 - 18/12/2021
  10  Sağlık çalışanlarında covıd-19 aşılaması sonrası antikor izlem sonuçları-İzmir Dokuz E... 20/10/2021 - 24/10/2021
  11  Postmodern Dönemin İlk Pandemisi:Covid-19 Salgını ve Halk Sağlığı... 14/12/2020 - 20/12/2020
  12  Meslek Hastalığı Sürecinin Kalitatif Değerlendirilmesi... 14/12/2020 - 14/12/2020
  13  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde İnsani Bilimler ve Sanatın Kullanılması... 30/11/2019 - 30/11/2019
  14  Meslek hastalıkları kılavuz ve rehber dokümanlarının analizi... 29/11/2019 - 30/11/2019
  15  Meslek hastalığı tanısı alanlarda proleterleşme süreçleri... 29/11/2019 - 30/11/2019
  16  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Makale ve Seminer Etkinliklerinin Değerlendirilmesi... 27/11/2019 - 30/11/2019
  17  HALK SAĞLIĞI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ROTASYON GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİR... 27/11/2019 -
  18  Türkiye'de Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Durumu:Kalitatif Bir Çalışma... 26/11/2019 - 30/11/2019
  19  İZMİR, KONAK İLÇESİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖ... 26/11/2019 - 30/11/2019
  20  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  21  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  22  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-2: CERRAHİ BİLİMLERİN HALK SAĞL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  23  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  24  HALK SAĞLIĞI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ROTASYON GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİR... 13/11/2018 - 17/11/2018
  25  Bölge Sağlık Yönetimi İçin Güçlü Bir Model Önerisi: Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  26  Değişim İş Personel Modeli Liderlik Davranışları Ölçeğinin Türkçe?ye Uyarlanması... 13/11/2018 - 17/11/2018
  27  Türkiye'de Mamografi İle Meme Kanseri Tarama Sürecinin Sosyokültürel Ve Politik Analizi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  28  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-1: TEMEL TIP BİLİMLERİNİN HALK S... 13/11/2018 - 17/11/2018
  29  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  30  Tıp eğitiminde toplum yönelimli sağlık yönetimi kursu ve öğrencilerin geri bildirimleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  31  Üniversite hastanesine başvuran akut koroner sendrom hastalarında katastrofik sağlık harcamalar... 05/10/2015 - 09/10/2015
  32  Türkiye'de bebek ölüm hızını etkileyen faktörler: ekolojik bir çalışma... 05/10/2015 - 09/10/2015
  33  Tıp eğitiminde toplumsal tanı çalışması ve öğrencilerin geri bildirimleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  34  Catastrophic health expenditures in acut coronary syndrom patients in 2014 in Turkey... 16/09/2015 - 18/09/2015
  35  Out-of-pocket health expenditures for psychiatry patients in a university hospital in Turkey... 02/09/2015 - 04/09/2015
  36  Science Policy and The Gap between Policy Makers and Researchers in Turkey... 22/06/2015 - 26/06/2015
  37  Current Capacity Of Turkish Health System: A Multi Dimensional Analyse... 22/06/2015 - 26/06/2015
  38  Integrating The Patients Perspective In Chronic Disease Care: Experience From Turkey... 22/06/2015 - 26/06/2015
  39  Changes in Employment Conditions After Myocardial Infarction in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  40  Syrian Refugees in Turkey: A Document Analysis... 03/12/2014 - 04/12/2014
  41  Akut Myokard Enfarktüsü Geçirmiş Hastaların İşe Dönme Durumları... 20/10/2014 - 24/10/2014
  42  dokuz eylül üniversitesi psikiyatri polikliniği'ne başvuran hastalarda cepten sağlık harcamala... 20/10/2014 - 24/10/2014
  43  Manisa ilinde yıllara göre sağlık ocağı ve Aile Hekimliği dönemlerinin karşılaştırılmas... 28/10/2013 - 31/10/2013
  44  Document Analysis on Social Determinants of Health and Health Inequalities for Non-Communicable Dise... 06/05/2013 - 07/05/2013
  45  Social determinants of non-communicable diseases in Turkey:Country Report... 06/05/2013 - 07/05/2013
  46  Diabetes mellitus and hypertension admissions in urban and rural areas in Manisa between 2008-2012 y... 06/05/2013 - 07/05/2013
  47  Mapping of Papers Based on Health Inequalities and Social Determinants of Health in the Field of Non... 06/05/2013 - 07/05/2013
  48  Reorganization of Turkish Ministry of Health and the Role of Turkish Public Health Institution on No... 06/05/2013 - 07/05/2013
  49  İzmir ili kamu sağlık yöneticilerinin liderlik davranışları... 16/10/2012 - 20/10/2012
  50  Manisa İlinde Sağlık Ocağı ve Aile Hekimliği Dönemlerinin Kalitatif Olarak Karşılaştırıl... 16/10/2012 - 20/10/2012
  51  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi:Har... 02/10/2012 - 06/10/2012
  52  Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi iç... 02/10/2012 - 06/10/2012
  53  Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi iç... 02/10/2012 - 06/10/2012
  54  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi İ... 02/10/2012 - 06/10/2012
  55  Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği... 02/10/2012 - 06/10/2012
  56  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  57  Sağlık hizmet gereksinimi ve kullanımına etki eden faktörlerin incelenmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  58  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri: 2010-201... 05/05/2011 - 07/05/2011
  59  Sağlıkta eşitsizliklerin ölçüm yöntemleri ve kullanılan değişkenler... 18/10/2010 - 22/10/2010
  60  Türkiye'de Kalp Damar Hastalıkları ve Diyabet Konusunda Anahtar Kişilerin Görüşleri ve Ulusal... 18/10/2010 - 22/10/2010
  61  Kalp Damar Hastalıkları Ve Diyabet Üzerine Kalitatif Bir Araştırma: Hastalar, Yakınları Ve Sa... 18/10/2010 - 22/10/2010
  62  From Socialisation to Privatisation of Health Services in Turkey (1960-2008)... 27/04/2009 - 01/05/2009
  63  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  64  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  65  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  66  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  67  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  68  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  69  Açık Öğretim Fakültesinde okutulmakta olan "Sağlık Kurumları Yönetimi" kitabının halk sa... 24/10/2007 - 26/10/2007
  70  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
  71  İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: Temel iş sağlığı hizmetl... 23/10/2007 - 26/10/2007
  72  Türkiye'de kentlerde birinci basamak sağlık örgütlenmesi için model önerisi... 07/06/2007 - 08/06/2007
  73  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 24/11/2006 - 26/11/2006
  74  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı... 24/11/2006 - 26/11/2006
  75  Synchronous and metachronous multiple primary neoplazms: A study from hospital-based data of Cancer ... 13/09/2006 - 16/09/2006
  76  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  77  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde ev kazası insidansı... 06/09/2006 - 08/09/2006
  78  Çalışma yaşamı bileşenleri ile anksiyete arasındaki ilişki... 06/09/2006 - 08/09/2006
  79  Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesinde 2005-2006 döneminde okuyan ilk ve son sınıf öğren... 06/09/2006 - 08/09/2006
  80  Türkiye de bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans cihazlarının 1994-2004 yılları arasınd... 06/09/2006 - 08/09/2009
  81  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  82  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
  83  The state of municipal police facing with violence in working life... 11/06/2006 - 16/06/2006
  84  Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Perspektifinden Türkçe Literatürde Kent ve Sağlık İlişkis... 07/06/2006 - 09/06/2006
  85  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi üzerine yapılmış çalışmalar... 07/06/2006 - 09/06/2006
  86  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  87  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  88  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
  89  Doğu Avrupada yer alan eski sosyalist ülkelerde sosyalizm sonrası sağlık... 07/12/2005 - 09/12/2005
  90  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
  91  İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını... 28/09/2005 - 01/10/2005
  92  Narlıdere Eğitim Araştırma Bölgesi çevre sağlığı hizmetleri... 28/09/2005 - 01/10/2005
  93  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
  94  İzmir Nusret Fişek sağlık ocağı bölgesinde sezaryen doğumlar... 22/09/2005 - 24/09/2005
  95  Balçova Ticaret Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içme sıklığında sosyal ö... 22/09/2005 - 24/09/2005
  96  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde çocuklarda rastlanan ev kazaları... 22/09/2005 - 24/09/2005
  97  İzmir'de zabıtaların çalışma yaşamında şiddetle karşılaşma durumları... 06/09/2005 - 06/09/2005
  98  The agreement of in service training topics with the job activities of primary health care workers i... 21/08/2005 - 25/08/2005
  99  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District... 21/08/2005 - 25/08/2005
  100  Rabies suspected bites in a health district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  101  Family planning knowledge and sexual life of unmarried women in a district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  102  Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  103  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
  104  Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)... 21/08/2005 - 25/08/2005
  105  Balçova Sağlık Grup Başkanlığı'nın Balçova Belediyesi ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müd... 07/05/2005 - 08/05/2005
  106  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında i... 05/05/2005 - 06/05/2005
  107  İnönü Lisesi öğretmenlerinin sigara içme sıklığı ve sigara ile ilgili eğitimlerde sektör... 05/05/2005 - 06/05/2005
  108  İnönü Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  109  Ordu ve sağlık sektörü arasındaki işbirliğine bir örnek:seferihisar jandarma muhabere er eğ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  110  Coverage of occupational health services in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  111  Job satisfaction of employees at health centres in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  112  Konak Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde birinci basamak sağlık kurumlarının yöneticileri... 05/11/2004 - 08/11/2004
  113  Narlıdere Bölgesi'nde 2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar... 03/11/2004 - 06/11/2004
  114  Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgelerinin 40 Yılı (1964-2004)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  115  Balçova Bölgesinde Cepten Sağlık Harcamaları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  116  Narlıdere Bölgesinde 1999-2001 Yılları Arasındaki Kuşkulu Isırık Olguları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  117  İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  118  Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  119  Sağlık Personelinin Yaptığı İş ile Aldığı Hizmet İçi Eğitim Arasındaki Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  120  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  121  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  122  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
  123  Cinsel yaşamı aktif olan bekar kadınların aile planlaması yöntem kullanımları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  124  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  125  İzmir'de Zabıta Memurlarının Çalışma Yaşamı Bileşenlerinin İncelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  126  Job strain among managers in the primary health care services in Turkey... 07/10/2004 - 10/10/2004
  127  Occupational Risks of Primary Health Care Workers:First Step for Prevention... 06/06/2004 - 09/06/2004
  128  Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey... 06/06/2004 - 09/06/2004
  129  Effects of occupational accidents on community health in Turkey... 02/06/2004 - 04/06/2004
  130  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  131  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  132  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi 1999-2001 Yılları Sağlık Düzeyi Göstergele... 07/05/2004 - 08/05/2004
  133  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri... 07/05/2004 - 08/05/2004
  134  Akdeniz, Dokuz Eylül, Ege, Kocaeli ve Uludağ Üniversitelerinde İntern Doktorların Hekimlik Mesl... 12/04/2004 - 16/04/2004
  135  Sağlık Sistemini Tanımaya Yönelik Yeni Bir Uygulama... 12/04/2004 - 16/04/2004
  136  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Geri Bildirimleri (1999-200... 15/10/2003 - 19/10/2003
  137  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Konuları (1998-2002)... 15/10/2003 - 19/10/2003
  138  Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personelinin Hizmet İ... 15/10/2003 - 19/10/2003
  139  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyl... 15/10/2003 - 19/10/2003
  140  Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Sağlık Personelinin İş Profillerinin Saptanması... 15/10/2003 - 19/10/2003
  141  Bir toplumsal tanı çalışması: Dokuz Eylül Üniversitesinde Dönem IV Staj uygulaması... 23/06/2003 - 25/06/2003
  142  Sağlık mevzuatı ve tıp eğitiminde yeri... 23/06/2003 - 25/06/2003
  143  Sağlık sistemleri ve sorunları dersinde edebiyatın yeri ve bir yöntem önerisi:Kitap Ödevleri... 23/06/2003 - 25/06/2003
  144  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 2002 yılında gerçekleşen doğumlarda seza... 23/06/2003 - 25/06/2003
  145  Seferihisar Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 10.04.2003 depremi sonrasında görülen akut posttr... 23/06/2003 - 26/06/2003
  146  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999-2001 yılları Arasındaki Bebek Ölüml... 23/06/2003 - 25/06/2003
  147  Differences between modern and traditional contraceptive method users at Narlıdere health district... 20/04/2003 - 23/04/2003
  148  Level of family planning knowledge of military recruits... 20/04/2003 - 23/04/2003
  149  2001 Yılında İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Gerçekleşen Adölesan Gebelikler... 23/09/2002 - 28/09/2002
  150  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Sağlık Düzeyi Göstergelerine Sağlık Ocakla... 23/09/2002 - 28/09/2002
  151  Narlıdere İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Nisan 2002 Tarihinde Sağlık Hizmetleri İçin Yap... 23/09/2002 - 28/09/2002
  152  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Personeline İlaç Tanıtımı Yapan İlaç Firması T... 23/09/2002 - 28/09/2002
  153  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2002 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 23/09/2002 - 28/09/2002
  154  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Pe... 23/09/2002 - 28/09/2002
  155  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Do... 22/03/2002 - 24/03/2002
  156  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı'na Bağlı Sağlık Ocaklarında Ve... 22/03/2002 - 24/03/2002
  157  Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Yer Alan Gıda Üretim Yerlerinde Çalışaları... 22/03/2002 - 24/03/2002
  158  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri... 22/03/2002 - 24/03/2002
  159  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Malnutrisyonlu Bebek Oranı... 17/10/2001 - 21/10/2001
  160  Türkiyede Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Durumu... 24/04/2001 - 28/04/2001
  161  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  162  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  163  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adaylarının Halk Sağlığı Rotasyonundaki Uygul... 24/04/2001 - 28/04/2001
  164  İzmir Narlıdere Bölgesi'nde 1999 Yılı Bebek Ölümleri... 29/03/2001 - 31/03/2001
  165  İzmir Metropolunda 1999 Yılı Bebek Ölümleri... 29/03/2001 - 31/03/2001
  166  İzmir Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesindeki Gebe Kadınlarda Anemi Prevalansı... 29/03/2001 - 31/03/2001
  167  Irritable Bowel Syndrome Prevalance in Narlıdere District in Turkey... 10/10/2000 - 11/10/2000
  168  Animal Bites and Postexposure Prophylaxis for Rabies in Narlıdere Health District, Turkey... 24/08/2000 - 26/08/2000
  169  İzmir Narlıdere Bölgesinde İrritabl Barsak Sendromu Prevalansı... 10/10/1999 - 15/10/1999
  170  Gölbaşı Bölgesi'nde Yaşayan Bireylerin Doğrudan Yaptıkları Sağlık Harcamaları ve Bunu Etk... 12/10/1996 - 16/10/1996
  171  Gölbaşı Bölgesi'nde Yaşayan Bireylerin Sağlık Hizmeti Başvuruları ve Bunu Etkileyen Etmenle... 12/10/1996 - 16/10/1996
  172  Preliminary Results of the Situation Analysis Study of Reproductive Health Care at the Social Securi... 29/10/1995 - 02/11/1995
  173  Genel Pratisyenliğin Geliştirilmesi İçin Sosyalleştirme Yasası Uygulamaya Sokulmalıdır... 20/10/1994 - 23/10/1994
  174  Tobacco Smoking Among Executives of Turkish Medical Association... 10/10/1994 - 14/10/1994
  175  Ortaokul Öğrencilerinde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı... 12/09/1994 - 16/09/1994
  176  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Uygulanması Gereken Bir Yöntem: Gezici Eğitim Seminerleri... 12/09/1994 - 16/09/1994
  177  Sağlık Hizmeti Başına Düşen Doğrudan Harcama Tutarı ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler... 12/09/1994 - 16/09/1994
  178  Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi ve Pratisyen Hekimin Konumuna İlişkin Gözlemler... 05/11/1992 - 08/11/1992
  179  Gölbaşı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 0-5 yaş Grubu Çocuklarda Konvülsiyon Sıklığı... 30/04/1992 - 02/05/1992
 • NO AD YIL
  1  Toplum Yönelimli Sağlık:TOYS...  2019
  2  Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanları İçin İnsangücü Planlaması (2013-2023)...  2014
  3  Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi...  2009
  4  Narlıdere Eğitim Araştırma Bölgesi Çalışma Raporu (1999-2001)...  2006
  5  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2004...  2005
  6  Sağlıkta Dönüşüm Programı 2003 Türkiye'sinde Halka ve Sağlık Personeline Ne Getiriyor...  2003
  7  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2002...  2002
  8  Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000...  2000
  9  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2000...  2000
  10  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 1997...  1997
  11  Türkiye Sağlık İstatistikleri 1997...  1997
  12  Sağlık Reform Paketi Neyin Peşinde...  1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bilişim Çalışma GrubuHalk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19:Pandeminin İlk Yılı, Yapılanlar, Yapılamayanlar, ...  2021
  2  Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma GrubuHalk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19:Pandeminin İlk Yılı, Yapılanlar, Yapılamayanlar, ...  2021
  3  Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma GrubuHalk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19:Pandeminin İlk Yılı, Yapılanlar, Yapılamayanlar, ...  2021
  4  Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19Halk Sağlığı Bakışıyla COVID-19...  2021
  5  Toplum Yönelimli Bölge Sağlık Yönetiminde Ülke ÖrnekleriBölge Sağlık Yönetimi...  2021
  6  Toplum Yönelimli Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Konular...  2021
  7  Uluslararası İşbirliği Çalışma GrubuHalk Sağlığı Bakışıyla COVID-19...  2021
  8  Sağlık Politikası Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  9  Türkiye'de Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  10  Halk Sağlığı ve Sanat: Halk Sağlığında Edebiyatın Kullanımı Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  11  Halk Sağlığı ve Sosyoloji Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  12  Türkiye'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Durumu Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  13  Sağlık Harcamaları (2010-2020) Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  14  Sağlık Sistemleri Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  15  Halk Sağlığı Uzmanlarının Durumu Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  16  Türkiye'de 2000 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları Tarihsel Bakışla Türkiye'de Halk Sağlığı...  2018
  17  Türkiye Sağlık Sistemi, Sağlık Finansmanı (2003-2012) Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2015
  18  Sağlık Politikası, Sağlıkta Eşitsizlikler Göğüs Hastalıklarında Son Gelişmeler...  2014
  19  Türkiye'de sağlık politikaları ve istihdam Türkiye Sağlık Raporu...  2012
  20  Destructive effects of privatisation in the Turkish health care system Medizin und Gewissen...  2008
  21  Sosyalist Ülkelerde Çözülüş Sonrası Sağlık Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  22  ABD sağlık sistemi Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  23  Aile Hekimliği Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  24  Hastane Hizmetleri Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  25  Sağlık Reformları Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  26  Sosyalleştirme Yasası ve Dönemi Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  27  TOYS hizmetleri -Toplumun tanımlanması- Önceliklerin Belirlenmesi, Sorunun ayrıntılı değerlendirmesi- Girişim Planlanması- Değerlendirme Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi...  2006
  28  Türkiye?de Sağlık Hizmetlerinin Kısa Tarihsel Gelişimi Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  29  Genel Sağlık Sigortası Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi...  1996
  30  Tobacco smoking among executives of the Turkish Medical Association Tobacco and Health...  1995
 • NO AD TARIH
  1  Covid-19 pozitif hastalarda kümelenme ve aile içi bulaşı etkileyen etmenler...  7/2020 - /
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Yatan Hastalarda Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Buna Etki Eden Etkenler...  4/2015 - 4/2016
  3  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
  4  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  5  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  6  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  7  İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması...  12/2006 - 3/2009
  8  EMCONET:Employment Conditions Knowledge Network...  9/2006 - 9/2007
  9  Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Bölgesinde Toplumun, Hekimlerin ve Hekimdışı Personelin Diyabet Izlemi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler...  1/1999 - 1/2002
 • NO AD YIL
  1  Prof. Dr. Tevfik User Poster Ödülü...  1999
  2  Aile Planlaması Poster Ödülü...  2003
  3  IX. Ulusal Halk Sağlığı Günleri En İyi Poster Ödülü...  2005
  4  X. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi En İyi Bildiri...  2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2017- Aralık 2020
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2009- Şubat 2010