Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HİLMİ YÜKSEL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği  1998
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı  2000
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Design of Automobile Engines for Remanufacture with Quality Function Deployment...  2010
  2  Lean Thinking in Legal Systems...  2010
  3  An Empirical Evaluation of Cleaner Production Practices in Turkey...  2008
  4  Yeniden Üretim Faaliyetlerinin Planlanması ve Kontrolü İçin Bir Yöntem Önerisi...  2004
  5  Hastanelerde Envanter Kontrolünde Malzeme İhiyaç Planlanması Sisteminden Yararlanılması...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of the Challenges of Companies in Industry 4.0 Transformation by GRA Method... 24/09/2020 - 27/09/2020
  2  KOBİ lerde Üretim Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 05/12/2018 - 08/12/2018
  3  The Content Analysis for Discussion of Industry 4.0 Studies... 05/10/2018 -
  4  Firmaların Yalınlık Ve Çeviklik Seviyelerinin Ölçümü: Rekabet Karşılaştırmalı Bir Alan ... 03/09/2014 - 05/09/2014
  5  Hukuk Mahkemelerinde Yalın Düşünce... 04/10/2013 - 06/10/2013
  6  Applying Six Sigma Methodology in a Law Firm... 04/09/2013 - 06/09/2013
  7  Measuremenet of Reverse Logistics Performance Through Agility and Leanness... 28/10/2010 - 30/10/2010
  8  Bir Üretim İşletmesinde Arızalara Bağlı Olan Duruşların Altı Sigma Metodolojisi İle İyile... 17/09/2010 - 18/09/2010
  9  The Evaluation of Environmental Impacts of Information Technologies... 30/10/2009 - 01/10/2009
  10  An Anaytical Hierarchy Process Decision Model for E-waste Collection Center Location Selection... 06/07/2009 - 08/07/2009
  11  Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Otomobil Motorlarının Yeniden Üretim İçin Tasarımı... 15/11/2007 - 17/11/2007
  12  Material Requirement Planning in Reverse Supply Chains:A Case Study... 08/07/2007 - 10/07/2007
  13  Tedarik Zincirlerinde Yalın Yaklaşımın ve Çevik Yaklaşımın Başarılması... 02/07/2007 - 04/07/2007
  14  An Empirical Study for Determining the Level of Agility in Supply Chains of Turkish Leading Companie... 23/11/2005 - 24/11/2005
  15  Applying Quality Function Deployment in the Design of Environmentally Conscious Products... 26/09/2005 - 30/09/2005
  16  The Barriers of Reverse Supply Chains in Developing Countries... 18/07/2005 - 20/07/2005
  17  Critical Sucess Factors for Electronic WasteSupply Chains... 19/06/2005 - 22/06/2005
  18  Quality Dimensions of Internet Banking:An Empirical Study... 19/06/2005 - 22/06/2005
  19  The Difficulties Arising in the Design of Information Systems to Enhanche Agile Manufacturing in SME... 06/09/2004 - 08/09/2004
  20  Hastanelerde Malzeme İhtiyaç Planlaması... 25/06/1998 - 26/06/1998
 • NO AD YIL
  1  Endüstri 4.0 Dönüşüm Rehberi...  2019
  2  Üretim/İşlemler Yönetimi-Temel Kavramlar...  2010
  3  Tedarik Zinciri Yönetimi...  2008
  4  Hizmet İşlemleri Yönetimi...  2007
  5  Yeniden Üretim Tesislerinde Malzeme İhtiyaç Planlaması...  2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  KOBİ'lerde Üretim Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Perspektifiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ...  2020
  2  Evaluation of the Challenges of Companies in Industry 4.0 Transformation by GRA MethodDigital Conversion on the Way to Industry 4.0...  2020
 • NO Görev
  1 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Şubat 2021
  2 D.E.Ü. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Şubat 2019- Şubat 2021
  3 DEÜ Rektörlüğü Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü Kurulu Koordinatörü, Ocak 2019- Ocak 2021
  4 Rektörlük Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü Endüstri 4.0 Dönüşüm Koordinatörü, Kasım 2018- Ocak 2021
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2016- Temmuz 2019
  6 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2016- Şubat 2019
  7 D.E.Ü. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2016- Şubat 2019
  8 D.E.Ü. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2016- Şubat 2019
  9 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2011- Şubat 2013
  12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2008- Mart 2011