En

DOÇ.DR. ERKAN GÜLER MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Bölümü  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Programı  2008
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği  2018
 • NO AD YIL
  1  Gamma and neutron attenuation properties of alkali-activated cement mortars...  2020
  2  Influencing factors in the removal of high concentrations of boron by electrocoagulation...  2018
  3  Determination of Separation Parameters for Calcite and Apatite by Magnetic Coating...  2015
  4  Kalkopiritin Asitli Çözeltilerdeki Elektrokimyasal Davranışı...  2012
  5  Hydrometallurgical Evaluation of Zinc Leach Plant Residue...  2011
  6  Neutralization of acid mine drainage by Turkish lignitic fly ashes; role of organic additives in the...  2002
  7  Chemical Scrubbing of Acidic/Organic Effluents Using Coal Fly Ashes...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Determination of alkaline leach parameters of low grade oxidized zinc ore slime... 31/10/2019 - 02/11/2019
  2  Radiation shielding properties of alkali activated cement mortars for nuclear applications... 23/04/2019 - 26/04/2019
  3  Maden sahalarında atık ve ürün depolama alanlarından oluşan suların kirletici potansiyelinin ... 27/02/2017 - 02/03/2017
  4  An investigation on the metals' mobility in a mine waste... 26/05/2015 - 29/05/2015
  5  Kalsit ve Apatit Minerallerinin Manyetik Kaplama Tekniği ile Ayrılma Koşullarının Belirlenmesi... 14/05/2015 - 15/05/2015
  6  Experimentation on Beneficiation of Oxidized Zinc Ore by Gravitational Methods... 15/10/2014 - 17/10/2014
  7  Flotation Parameter Determination for Deslimed Complex Oxidized Zinc Ore... 15/10/2014 - 17/10/2014
  8  Removal of Impurity Ions from Zinc Sulfate Solution by Cementation... 15/10/2014 - 17/10/2014
  9  Removal of Iron from Acidic Leach Liquor of Zinc Leach Plant Residue by Jarosite Precipitation: Effe... 15/10/2014 - 17/10/2014
  10  Dissolution Kinetics of Chalcopyrite Concentrate in Acidic Nitrite Solutions... 10/10/2012 - 12/10/2012
  11  Galvanic Leaching of Chalcopyrite with Silver-Impregnated Pyrite at Atmospheric Conditions... 10/10/2012 - 12/10/2012
  12  Uçucu Küllerin Özellikleri ve Kullanım Alanları... 09/06/2005 - 12/06/2005
  13  Leachability of Elements Contained in Coal Ash Samples from Coal-fired Power Plants in Western Turke... 05/10/2004 - 07/10/2004
  14  Distribution of Heavy Metals in Solid and Gas Combustion Products For Yeniköy and Kemerköy Lignite... 18/09/2002 - 20/09/2002
  15  Fixation of Trace Elements in the Structure of Aggregates Produced by Mixing Solid and Liquid Wastes... 18/09/2002 - 20/09/2002
  16  Scrubbing of AMD with Fly Ash: Neutralization of the Acidity/Alkalinity and Fixation of Heavy Metals... 11/09/2001 - 13/09/2001
  17  Utilization of Coal Fly Ash as a Chemical Scrubber for Acid Mine Drainage: Fixation of Heavy Metals... 06/06/2001 - 08/06/2001
  18  Removal of heavy minerals from albite of Muğla-Milas district by froth flotation... 16/10/2000 - 18/10/2000
  19  Enrichment Of Fine Specular Hematite Tailings By Mozley Multi-Gravity Separator For Use In The Paint... 16/10/2000 - 18/10/2000
  20  Aydın-Çine ve Muğla-Milas Feldspatlarının Flotasyonla Zenginleştirilmesi... 16/10/1997 - 17/10/1997
 • NO AD TARIH
  1  Balıkesir İli Balya İlçesinde Terkedilmiş Maden Sahasında Bulunan Atıkların Çevreye Etkilerinin Araştırılması Projesi...  7/2019 - 7/2020
  2  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne (EÜAŞ) verilecek danışmanlık hizmeti...  11/2018 - 9/2020
  3  ETİ MADEN İŞLETMELERİ BOR SAHALARINDAKİ MEVCUT AÇIKOCAKLAR VE POTANSİYEL YENİ SAHALARDAKİ BOR CEVHERİNİN EKONOMİK, GÜVENLİ VE UYGULANABİLİR ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÜRETİME YÖNELİK İŞLETME MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ...  9/2017 - /
  4  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  5  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - 10/2018
  6  Termik Santraller için Üretim Yapan Bazı Kömür Yataklarında Kömür Civa (Hg) İçeriğinin Belirlenmesi...  8/2015 - 6/2018
  7  Beypazarı - Çayırhan kömür havzası İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki yeraltı ocaklarının kontrol-denetimi ve diğer sektörlerin etüt-proje işleri danışmanlık hizmet alımı...  1/2015 - 4/2018
  8  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  9  Lateritik Cevherlerden Nikel ve Kobaltın Atmosferik (AL) ve Yüksek Basınç Asit Liçi (YBAL) Kinetiğinin Araştırılması...  6/2012 - /
  10  Mikrodalga Radyasyonunun Cevherlerin Yüzey Alterasyonuna ve Liç Verimine Etkisi...  9/2012 - 9/2015
  11  Koyuncu Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şirketine ait Konya Yöresi Sülfürlü Kurşun-Çinko Cevheri ve Kayseri Yöresi Oksitli Çinko Cevherinin Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması...  4/2008 - 1/2009
  12  Çinko Tesisi Liç Artıklarından Metal Kazanım Yöntemlerinin Araştırılması...  12/2005 - 12/2008
  13  Termik Santral Kül Barajları ve Çevresi için Ağır Metal Kirlilik Haritasının Hazırlanması ve Geleceğe Yönelik Kirletme Potansiyelinin Belirlenmesi...  6/1999 - 11/2002
  14  AMD (Asidik Maden Drenajı): Tane Boyutu, O2 Konsantrasyonu, Sıcaklık vb. Faktörlerin Asidite ve Ağır Metal Derişimine Etkisinin Belirlenmesi...  6/1999 - 11/2002
  15  AMD (Asidik Maden Drenajı) Oluşum Mekanizmasının İncelenmesi; Kayaç Kompozisyonu ve Mineralojisinin AMD Oluşum Mekanizmasına, Asidite ve Ağır Metal Derişimine Etkisi...  6/1999 - 11/2002
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü...  2002
  2  Diploma Projesi Birincilik Ödülü...  1997
  3  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması/İkincilik Ödülü...  2008