En

PROF.DR. MİNE AKKAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a-3 Hükmü Kapsamında Verilen Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının...  2019
  2  Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Anlaşılan Hususlarda Dava Açma Yasağı ve Sonuçları...  2018
  3  Tebligat Kanunu Çerçevesinde Elektronik Tebligat...  2018
  4  Medeni Usul Hukukunda Tanığa Soru Kağıdı Gönderilmesi...  2015
  5  İcra Hukukunda Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davası Arasındaki Derdestlik ve Kesin Hüküm İlişkisi...  2012
  6  Medeni Usul Hukukunda Tarafların Farklı Olması Durumunda Kesin Hükmün Delil Niteliği...  2010
  7  Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sıra Cetve...  2008
  8  Medeni Usul Hukukunda Etkin Hukuki Koruma...  2007
  9  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Yabancı Uyruklu Kişilerin Mahkemeye Erişimi... 23/02/2021 - 24/02/2021
  2  Arabuluculuk Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler... 21/06/2019 - 21/06/2019
  3  7101 Sayılı Kanunla Elektronik Tebligat Konusunda Getirilen Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilme... 04/05/2018 - 04/05/2018
  4  Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasının İş Hukukuna Etkileri (Medeni Usul Hukuku Açısından)... 17/02/2017 - 17/02/2017
  5  HMK Kapsamında İstinaf... 21/12/2016 -
  6  E-İmzanın Hukuki Değeri veya İspat Hukukunda E-İmza... 20/04/2016 - 21/04/2016
  7  Hukukta Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi - 6284 sayılı Kanun'da Düzenlenen Tedbirler... 09/03/2015 - 09/03/2015
  8  Medeni Usul Hukukunda Elektronik Belge ve Elektronik İmza... 25/04/2014 - 25/04/2014
  9  Güncel Yargıtay Kararları Işığında Mahkemelerin Görevi... 05/10/2013 - 06/10/2013
  10  Elektronik Tebligata İlişkin Kanuni Düzenlemeler... 21/06/2013 - 21/06/2013
  11  Ana Hatlarıyla İflas Hukuku... 19/05/2013 - 19/05/2013
  12  Medeni Usul Hukukunda Elektronik Deliller... 09/03/2013 - 09/03/2013
  13  Uygulama Hatalarının Usul Hukuku Boyutu... 05/03/2013 - 05/03/2013
  14  Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Hüküm ve Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi... 07/04/2012 - 07/04/2012
  15  Hukuk Muhakemeleri Kanununda Karar ve Hüküm... 06/04/2012 - 06/04/2012
  16  Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre Yargılama Usulleri... 04/02/2012 - 04/02/2012
  17  Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Dava Türleri, Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Korumalar... 19/11/2011 - 19/11/2011
  18  Yeni Türk Borçlar Kanunu'nun Bilişim İle İlgili Yönleri... 17/11/2011 - 19/11/2011
  19  Hukuk Muhakemeleri Yasası... 22/10/2011 - 22/10/2011
  20  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Genel Hükümler, İspat ve Deliller... 24/09/2011 - 24/09/2011
  21  E-Ticaret, E-Ödeme ve E-Finans Sistemlerinde İspata İlişkin Sorunlar... 09/06/2010 - 11/06/2010
  22  Türk Hukukunda Avukatlık Mesleğinin Statüsü ve Sorunları... 20/10/2009 - 20/10/2009
  23  Elektronik İmza... 09/04/2009 - 09/04/2009
  24  Yargıtay'ın 2008 Yılı İcra Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi... 04/04/2009 - 04/04/2009
  25  Elektronik İmza ve Noterlik İşlemleri... 13/02/2009 - 15/02/2009
  26  Tebligat Hukuku... 03/12/2008 - 03/12/2008
  27  Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi... 01/11/2007 - 02/11/2007
  28  Bilişim ve Medeni Usul Hukuku Oturumunda sunulan Güvenli Elektronik İmzalı Belgeler... 26/05/2006 - 27/05/2006
  29  Medeni Usul Hukuku Açısından Elektronik Belge... 09/02/2005 - 13/02/2005
  30  Bilişim Açısından Usul Hukuku ve Meslek Hukuku Oturumunda sunulan Elektronik İmza Kanunu Açıs... 28/05/2004 - 29/05/2004
  31  Elektronik İmza Kanunu Bakımından E-Belge ve E-İmza... 04/03/2004 -
  32  Der Öffentlichkeitsgrundsatz im Zivilprozessrecht... 10/12/2002 - 17/12/2002
 • NO AD YIL
  1  İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat...  2020
  2  Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası (İİK m. 30, m. 343)...  2020
  3  Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar...  2019
  4  Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar...  2019
  5  Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu...  2010
  6  İcra ve İflas Kanunu, İlgili Mevzuat (Ciltli)...  2007
  7  Medeni Usul Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi...  2004
  8  İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi...  2000
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mahkemeler Medeni Usul Hukuku...  2017
  2  Yargı Medeni Usul Hukuku...  2017
  3  Bireysel Başvuru Medeni Usul Hukuku...  2017
  4  Yargı Görevlileri Medeni Usul Hukuku...  2017
  5  Elektronik Ortamda Tebligat Yapılmasına İlişkin Gelişmeler Haluk Konuralp Anısına Armağan Cilt 1...  2009
 • NO AD YIL
  1  DAAD (Alman Akademik Değişim Kurumu)  2000
  2  DAAD (Alman Akademik Değişim Kurumu)  2006
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021-Devam ediyor
  2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  3 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2021- Nisan 2021
  4 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2021- Nisan 2021
  5 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2021- Nisan 2021
  6 Rektörlük Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birim Koordinatörü, Mart 2019- Mart 2021
  7 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2019- Eylül 2019
  8 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  9 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2017- Ocak 2018
  10 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2016- Ağustos 2017
  11 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ocak 2016- Ocak 2018
  12 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2015- Haziran 2018
  13 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Şubat 2015- Haziran 2015
  14 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2014- Mart 2015
  15 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2014- Mart 2017
  16 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2012- Şubat 2015
  17 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2011- Aralık 2014
  18 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2011- Şubat 2012
  19 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014
  20 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Temmuz 2011
  21 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2009- Kasım 2011
  22 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kasım 2008- Mayıs 2009
  23 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kasım 2008- Kasım 2008