En

PROF.DR. ÇAĞATAY PAMUKÇU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı(Maden İşletme)  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı(Maden İşletme)  2004
  Doçent  Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  The Geothermal Potential of Büyük Menderes Graben Obtained by Combined 2.5-D Normalized Full Gradien...  2019
  2  Determination of Mine Location by Using Edge Detection Methods: A Case Study of Sivas-Divrigi...  2016
  3  Analysis and Management of Risks Experienced in Tunnel Construction...  2015
  4  Determination of Optimum Production Capacity and Mine Life Considering Net Present Value in Open Pit...  2015
  5  The Investigation of Hot Spots in Western Anatolia by Geophysical and Mining Approaches...  2012
  6  Project design of an open pit colliery in Tekirdağ, Turkey...  2010
  7  Effect of freeze-thaw process on the abrasion loss value of stones...  2010
  8  Application Of Linear Programming In Production Planning At Marble Processing Plants...  2010
  9  Energy Balance Analysis and Energy Saving Opportunities for Erdemir Slab Furnace #3...  2010
  10  Specific Energy Consumption Analysis of Turkish Integrated Steel Plants and Sustainable Energy Manag...  2010
  11  Investigation of the effect of ground vibration on buildings due to blasting...  2010
  12  An investigation of subsidence effect on waste dump stability in Soma-Eynez coal field, Turkey...  2009
  13  Yeni İtalyan Tünel Açma Yönteminin Gelişim Süreci İzmir Metrosu Bornova Tünel İnşaatı Ön Destek Tasa...  2009
  14  Investigation of Coherence of Diverse Aggregates for Concrete Production...  2009
  15  Prevention of chemical contamination of groundwater by mine water...  2008
  16  Yürüyen tahkimat penceresinin kömür kaybına etkisi...  2008
  17  Remote control, signalization and communication system at Eynez fully mechanized underground collier...  2007
  18  Madencilikte rekültivasyon ve doğa onarımı...  2007
  19  Geothermal energy-economy, potential and utilization possibilities in Turkey...  2006
  20  A review of energy situation in Turkey...  2006
  21  Example of reclamation attempts at a set of quarries located in Izmir, Turkey...  2006
  22  Determination of immediate roof at Kütahya-Ömerler coal basin Turkey...  2006
  23  An overview of fully-mechanized coal winning system at an underground colliery in Turkey...  2006
  24  Modelling the risk factors of occupational accidents in an underground coal mine in Turkey using reg...  2005
  25  Investigation of Applicability of Block Caving Method by Finite Element Method at a Diasporite Depos...  2005
  26  Su jetlerinin madencilik ve doğal taş teknolojileri alanındaki uygulamalarının incelenmesi...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Analysis of magnetic properties of a geothermal site and a case study... 12/06/2019 - 16/06/2019
  2  ANALYSIS OF SUBSIDENCE OBSERVED AT UNDERGROUND MINE SITES BY GRAVITY METHOD... 02/05/2018 - 06/05/2018
  3  Investigation of Sivas-Divriği Mine Location Using Magnetic Data... 03/05/2017 - 05/05/2017
  4  The geothermal features of Erzurum and surroundings (Turkey)... 24/05/2016 - 28/05/2016
  5  Significance of Sustainability in Coal Mining... 07/09/2015 - 11/09/2015
  6  Determining the locations of bodies in mineral exploration with the ratio of potential data derivati... 07/09/2015 - 11/09/2015
  7  Ventilation Requirements For Mechanized Underground Metal Mines... 07/09/2015 - 11/09/2015
  8  Examining the geothermal areas around Aydin-Denizli (Western Turkey)... 07/09/2015 - 11/09/2015
  9  Patlatmalı kazı çalışmaları sonucu oluşan çevresel titreşimlerin yeraltı yapılarına etki... 14/04/2015 - 17/04/2015
  10  Türkiye'de Maden Makine ve Ekipmanı Üretimi ve Gelişim Olanaklarının Araştırılması... 23/05/2013 - 24/05/2013
  11  Oligosen Miyosen Yaşlı Jipslerin Yeraltı Doğalgaz Depolama Amaçlı Kullanılabilirliği... 15/05/2013 - 17/05/2013
  12  Deterioration Processes of Travertine Monumental and Contemporary Stonestructures... 23/09/2010 - 26/09/2010
  13  Composing GIS-based mine licence information system of Turkey... 20/06/2010 - 26/06/2010
  14  Türkiye'de Kireç Üretimi ve Kullanım Alanları... 16/11/2009 - 19/11/2009
  15  Mermer Ocaklarında Patlayıcı Olmayan Parçalayıcıların Kullanılma Olanaklarının Değerlendi... 16/10/2009 - 17/10/2009
  16  Kalker Ocaklarının Rekültivasyon Olanaklarının Araştırılması, İzmir Belkahve Örneği... 11/06/2009 - 12/06/2009
  17  İzmir Belkahve Bölgesi Kalker Ocaklarının Yeniden Yapılandırılması... 06/05/2009 - 08/05/2009
  18  Jeotermal enerji ve ısınma amaçlı kullanımının ekonomik olarak incelenmesi... 20/11/2007 - 22/11/2007
  19  İzmir Işıkkent Yöresi Kalker Agregasının Beton Yapımında Kullanabilirliğinin Araştırılma... 01/02/2007 - 03/07/2007
  20  Sustainable development concept in mining sector... 09/06/2005 - 12/06/2005
  21  Değişik Kökenli Agregaların Beton Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi... 13/05/2004 - 14/05/2004
  22  Taşocakları üretim ve rekültivasyon sorunlarının irdelenmesi-örnek uygulamalar... 03/12/2003 - 04/12/2003
  23  Rehabilitation Project of the Limestone Quarries Around Izmir-Turkey... 19/09/2001 - 21/09/2001
  24  Açık Ocaklarda Kırıcı Tesis Kullanımı ve Ege Linyitleri İşletmesinde Uygulanabilirliği... 19/06/2001 - 22/06/2001
  25  Taşocaklarındaki Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi... 03/06/1999 - 04/06/1999
  26  Pomza ve yapı malzemesi olarak kullanım olanakları... 15/09/1997 - 18/09/1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Açık Maden İşletmelerinde Rekültivasyon ve Rekreasyon Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne (EÜAŞ) verilecek danışmanlık hizmeti...  11/2018 - 9/2020
  2  MERMER AÇIK OCAK ZEMİN KONTROL YÖNERGESİ...  6/2017 - 6/2018
  3  Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü...  2/2015 - 5/2015
  4  İvrindi Altın Sahası Jeoteknik Değerlendirme Raporu...  9/2015 - 3/2016
  5  Liberya Kokoya Altın Projesi Arhavi Açık Ocağı Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  5/2015 - 9/2015
  6  Ovacık Yeraltı İşletmesi Teknik Değerlendirme Raporu...  6/2014 - 1/2015
  7  Eser Müşavirlik Mühendislik A.Ş. Kemalpaşa-Torbalı Ve Alsancak Limanı Bağlantısı Demiryolu Etüd Proje Ve Mühendislik İşi Kapsamındaki Hat Tünellerin Projelendirilmesi İçin Gerekli Teknik Hesapların Yapılması Ve Ön-Nihai Tahkimat Önerileri Teknik Raporu...  4/2012 - /
  8  GLİ Müessesesi Ömerler Mekanizasyon Tevsii Projesi kapsamında galeri açma, tahkimat yapma ve nakliye ekipmanlarının temin ve tesis edilmesi işinin Yüklenicisi Yapı-Tek İnşaat + Ünüvar İnşaat iş ortaklığı ile İdare arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili teknik inceleme ve değerl...  6/2012 - 12/2012
  9  TKİ-GLİ Müessesesine bağlı Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Gümüşpınar, Sağırlar ve Çivili sektörlerindeki kömür sahalarının optimum değerlendirilme koşullarının belirlenmesi ve rezervlerinin işletilmesine yönelik avan projelerin hazırlanması...  10/2012 - 10/2013
  10  ADA-ÇİFTAY MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.?YE AİT PINARBAŞI MEVKİİNDE BULUNAN KALKER OCAĞININ AÇIK İŞLETME VE REKULTİVASYON AÇISINDAN PLANLANMASI İLE İLGİLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ...  2/2008 - 4/2008
  11  Kaplan Sahası Jeoteknik Etüdü Araştırma Raporu...  2/2008 - 8/2008
  12  Açık Maden İşletmelerinde Alternatif Patlatma Metodu Kullanımının Araştırılması...  1/2007 - 12/2009
  13  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkiinde Bulunan Kalker Ocaklarının Rehabilitasyon ve Rekreasyonu Projesi...  2/2007 - 5/2007
  14  Bornova İlçesi Belkahve Mevkiinde Bulunan İşletmelere Ait Kırma-Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  2/2007 - 6/2007
  15  Koza Altın İşletmeleri, Ovacık Altın İşletmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İle İş Güvenliği Uzmanlığı Mühendislik Hizmetleri...  3/2006 - 3/2007
  16  Çimentaş A.Ş. Stok Sahası Agregalarına Uygulanan Agrega Deneyleri...  5/2004 - 7/2004
  17  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi, Ana Yollarda Tahkimat Etüdü...  1/2000 - 3/2001
  18  İzmir İli Işıkkent Mevkiinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  2/2000 - 11/2000
  19  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkii Taşocaklarının Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  9/2000 - 3/2001
  20  Aydın Linyit 2 000 000 Ton/Yıl Üretim Kapasiteli Soma Eynez Yeraltı İşletmesi Fizibilite Etüdü...  4/1998 - 6/1998
 • NO AD YIL
  1  Mehmet Kemal Dedeman Vakfı Madencilik Alanı - 2. lik Ödülü...  2010
 • NO AD YIL
  1  Tübitak  2007
  2  University of Witwaterstrand, Mining Eng. Dept.  2008
 • NO Görev
  1 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2011- Mart 2014
  2 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2011- Mart 2014