En

PROF.DR. CEMALETTİN OKAY AKSOY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü-Maden İşletme  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Influence of time-dependency on elastic rock properties under constant load and its effect on tunnel...  2020
  2  Influence Of Time-Dependency On Elastic Rock Properties Under Constant Load And Its Effect on Tunnel...  2020
  3  Halkapınar-Otogar Güzergahındaki EPBM Tüneli 3 Boyutlu Sayısal Modelleme İle Analizi...  2020
  4  Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması...  2020
  5  Comparative review and interpretation of the conventional and new methods in blast vibration analyse...  2019
  6  A new integrated method to design of rock structures...  2019
  7  New Support Suggestion High Swelling Clayey Rock Mass...  2018
  8  A new mathematical approach for representing the deformation mechanism of rocks under constant load...  2018
  9  A new approach to time-load-deformation-stress hypersurface of rocks to stability analysis of underg...  2018
  10  Use of Polyamid-6 Type Engineering Polymer as Grouted Rock Bolt Material...  2017
  11  Şehir İçi Tünel İnşaatlarındaki Kazılarda Patlatma Tasarımı ve Titreşim Modellemesi...  2017
  12  Comparison of Hoek-Brown and Mohr-Coulomb failure criterion for deep open coal mine slope stability...  2016
  13  Metro Tünel Hattı Yakınında Bina Yapımı Risklerinin Araştırılması...  2016
  14  Non-Deformable Support System Application at Tunnel-34 of Ankara-İstanbul High Speed Railway Project...  2016
  15  Long-term time-dependent consolidation analysis bu numerical modeling to determine subsidence effect...  2016
  16  Safety Pillar Design for Main Galleries in Multi-Slice Longwall Top Coal Caving Method...  2015
  17  Proposed chart for the selection of impact hammer...  2014
  18  Reducing deformation effect of tunnel with Non-Deformable Support System by Jointed Rock Mass Model...  2014
  19  Staff transportation two way on the belt conveyor...  2013
  20  An updating formula and method to predict the performance of impact hammer...  2013
  21  New laboratory equipment for rock breakability classification with impact energy...  2012
  22  Numerical Modeling of Non-Deformable Support in Swelling and Squeezing Rock...  2012
  23  A comparative study of the determination of rock mass deformation modulus by using different empiric...  2012
  24  Determination of instantaneous breaking rate by geological strength index, block punch index and pow...  2011
  25  Prediction of the performance of impact hammer by adaptive neuro-fuzzy inference system modelling...  2011
  26  Zayıf kaya koşullarında uygulanan çelik boru şemsiye kemer boyutunun sayısal modelleme ile belirlenm...  2010
  27  A Review of the Numerical Modeling Procedure in Mining...  2010
  28  The Role of Umbrella Arch and Face Bolt as Deformation Preventing Support System in Preventing Build...  2010
  29  An Example for Estimation of Rock Mass Deformations Around an Underground Opening by Numerical Model...  2010
  30  Performance Prediction of Impact Hammers by Block Pucnch Index for Weak Rock Masses...  2009
  31  Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from the shallow tunn...  2009
  32  Yeni İtalyan Tünel Açma Yönteminin Gelişim Süreci İzmir Metrosu Bornova Tünel İnşaatı Ön Destek Tasa...  2009
  33  Chemical Injection Application at Tunnel Service Shaft to Prevent Ground Settlement Induced by Groun...  2008
  34  Review of Rock Mass Rating Classification: Historical Developments, Applications and Restrictions...  2008
  35  Sizing Room and Pillar by Numerical Modelling for Underground Marble Quarries in Turkey...  2006
  36  Determination of immediate roof at Kütahya-Ömerler coal basin Turkey...  2006
  37  Determining the stress and convergence at Beypazari trona field by three-dimensional elastic-plastic...  2006
  38  Modelling the risk factors of occupational accidents in an underground coal mine in Turkey using reg...  2005
  39  Investigation of Applicability of Block Caving Method by Finite Element Method at a Diasporite Depos...  2005
  40  Truck-shovel optimization accounting for cost, safety, and operational practice...  2005
  41  Three-Dimensional Finite Element Analysis of an Underground Shaft at the Hustas Mine, Turkey...  2005
  42  Minimizing the Economic Unit Cost of Dragline-Truck-Shovel Operation at Yatagan-Eskihisar Open Pit M...  2005
  43  Economical Evaluation of Optimum Bench Height in Quarries...  2005
  44  Accuracy and reproducibility of two manual periodondal probes...  2004
  45  Enhancing the Safety of Remnant Pillar Recovery in Lignite by Numerical Modelling...  2004
  46  Yeraltı Mermer Üretimi İçin Örnek Oda-Topuk Dizaynı...  2004
  47  Estimation of Limit Angle by Laminated Displacement Discontinuity Analyses in Soma Coal Field, Weste...  2004
  48  Mardin Taşının Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi...  2004
  49  Mermer Ocaklarında Değişen Kademe Yüksekliklerinin Maliyete Etkisinin Araştırılması...  2004
  50  In vitro Accuracy and Reproducibility of Two Different Manual Probes...  2003
  51  Maden Mühendislerinin İstihdam Alanları Sadece Maden İşletmeleri Olmamalı...  1997
 • NO AD TARİH
  1  A New Approach to Time-Load-Deformation-Stress Hypersurface of Rocks to Stability Control of Undergr... 09/09/2019 - 13/09/2019
  2  EPBM İle Yapılan Şehir İçi Metro Kazılarında Farklı Ayna Basıncının Yapılarda Oluşturac... 16/05/2019 - 19/05/2019
  3  Karmaşık Tipi Kaya Kütlelerinde EPBM Ayna Basıncının Yeraltı Suyu Seviyesine Bağlı Değişi... 16/05/2019 - 19/05/2019
  4  Bor Açık İşletmelerinde Su Yönetiminin Önemi ve Kontrollü Drenaj Temelli Planlama Modeli... 17/04/2019 - 19/04/2019
  5  TÜRKİYE'DEKİ BAZI KÖMÜR HAVZALARINDA TASMAN MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ... 16/04/2019 - 19/04/2019
  6  İZMİR BUCA ONAT TÜNELİNDE UYGULANAN YENİ AVUSTURYA YÖNTEMİ VE DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİN DEĞ... 16/04/2019 - 19/04/2019
  7  EPBM İLE YAPILAN ŞEHİRİÇİ METRO KAZILARINDA FARKLI AYNA BASINCININ YAPILARDA OLUŞTURACAĞI R... 16/04/2019 - 19/04/2019
  8  PATLATMA İZNİ ALINMAMIŞ SAHALARDA YAPILACAK PATLATMALARIN OLASI ETKİLERİNİ ÖNGÖREBİLMEK İ... 16/04/2019 - 19/04/2019
  9  KARMAŞIK TİPİ KAYA KÜTLERİNDE EPBM AYNA BASINCININ YERALTI SUYU SEVİYESİNE BAĞLI DEĞİŞİ... 16/04/2019 - 19/04/2019
  10  YERALTI SUYU SEVİYESİNİN AÇIK OCAKLARDA ŞEV DURAYLILIĞINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI... 16/04/2019 - 19/04/2019
  11  YERALTI KÖMÜR MADENLERİNDE YAŞANAN BANT YANGINI İÇİN DENEYSEL VE SAYISAL ANALİZ ÇALIŞMALAR... 16/04/2019 - 19/04/2019
  12  Çok Dilimli Arkadan Göçertmeli Uzunayak Yönteminde Sayısal Modelleme Yöntemi ile Zamana Bağl... 03/10/2018 - 05/10/2018
  13  Sabit yükler altında kayaçların deformasyon mekanizmasını ifade eden yeni matematiksel yaklaş... 03/10/2018 - 05/10/2018
  14  Sabit yük altındaki bazı kayaçların Elastisite Modülü ve Poisson Oranı'ndaki değişimin zam... 03/10/2018 - 05/10/2018
  15  Kaya Duraylılığının Nümerik Modelleme İle Belirlenmesinde Yeni Bir Method... 03/10/2018 - 05/10/2018
  16  Yeraltı Açıklıklarında Kayaların Duraylılık Analizi için Zaman-Yük-Deformasyon-Dayanım Hi... 03/10/2018 - 05/10/2018
  17  Sabit Yükler Altında Kayaç Deformasyon Mekanizmasını İfade Eden Yeni Matematiksel Yaklaşım... 03/10/2018 - 05/10/2018
  18  Sabit Yük Altındaki Bazı Kayaçların Elastisite Modülü ve Poisson Oranı'ndaki Değişimin Zam... 03/10/2018 - 05/10/2018
  19  Tahkimat Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Deformasyona İzin Vermeyen Tahkimat Sistemi... 13/09/2018 - 14/09/2018
  20  GÜVENLİ KÖMÜR MADENCİLİĞİ ... 10/04/2018 - 11/04/2018
  21  Madencilik Uygulamalarında Yerli Teknoloji... 22/03/2018 - 24/03/2018
  22  Yeraltı Ocaklarında Metan Parlaması ve Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma... 02/11/2017 - 03/11/2017
  23  Koruyucu Adlı Yeni Nesil Hafif Tam Mekanize Kalkan Tipi Tahkimatın Yeraltı Kömür Ocaklarına Y... 11/04/2017 - 14/04/2017
  24  Soma Deniş Açık Kömür Ocağında 3 Boyutlu Nümerik Modelleme İle Şev Stabilitesi Performans... 11/04/2017 - 14/04/2017
  25  Vahap Özaltay Meydanı ve Çevresi Kesintisiz Karayolu Ulaşımının Sağlanması Projesi Kapsamı... 11/04/2017 - 14/04/2017
  26  Soma Deniş Açık Kömür Ocağında 3 Boyutlu Nümerik Modelleme İle Şev Stabilitesi Performans... 11/04/2017 - 14/04/2017
  27  Koruyucu Adlı Yeni Nesil Hafif Tam Mekanize Kalkan Tipi Tahkimat'ın Yeraltı Kömür Ocaklarına ... 11/04/2017 - 14/04/2017
  28  Soma Kömür Havzasında Havza Madenciliği Hakkında Bir Yaklaşım... 11/04/2017 - 14/04/2017
  29  Effects Of Blast Waves On The Support System In Underground Coal Mine... 05/10/2016 - 07/10/2016
  30  Re-excavation model of the collapsed tunnel section for the Metro Station Type 2 Tunnel in İzmir-Tu... 07/10/2015 - 10/10/2015
  31  Açık İşletme Şev Stabilitesinde Hoek-Brown ve Mohr-Coulomb Yenilme Kriterlerinin Nümerik Model... 07/05/2014 - 09/05/2014
  32  Tünel İnşaatlarında Yer Radarı (GPR) Uygulaması: Örnek Bir Çalışma... 29/11/2013 - 30/11/2013
  33  Metro Tünel Hattı Yakınında Bina Yapımı Risklerinin Araştırılması... 29/11/2013 - 30/11/2013
  34  İzmir Metro İnşaatı Poligon İstasyonunda Meydana Gelen Göçüğün Geçilmesine Yönelik Tüne... 29/11/2013 - 30/11/2013
  35  Kentsel Doku İçerisindeki Maden Alanlarının Rehabilitasyonu ve Dönüşümü... 14/11/2013 - 17/11/2013
  36  Sığ Şehir Tünellerinde Ayna Çivisi Kullanımının Tünel Duraylılığına Etkisi: Bornova Met... 16/04/2013 - 19/04/2013
  37  Halkapınar-Otogar Projesi İçin TBM Tarafından Tünel Kazısı Sırasında Yapılar Üzerine Etki... 16/04/2013 - 19/04/2013
  38  Halkapınar-Otogar Güzergâhındaki Sığ Metro Tüneli?nin 3 Boyutlu Sayısal Modelleme İle Anali... 16/04/2013 - 19/04/2013
  39  Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesinde Bilecik İstasyon Şevleri Tasarımı ve Sayısal A... 08/12/2011 - 09/12/2011
  40  Maden Göçüklerinde Mahsur Kalan İşçilerin Mikrosismik Yöntemlerle Saptanması... 24/11/2011 - 25/11/2011
  41  Investigation of the Rock Texture Effects on the Block Punch Index, Uniaxial Compressive Strength/Bl... 03/10/2011 - 07/10/2011
  42  Umbrella arch and forepoling support methods: a comparison... 28/05/2011 - 30/05/2011
  43  ROCK MASS CONDITION EFFECTS ON THE PERFORMANCE OF IMPACT HAMMER... 20/05/2011 - 26/05/2011
  44  Kaya Yapısı Durumunun Darbeli Kırıcı Performansına Etkisinin İncelenmesi... 11/05/2011 - 13/05/2011
  45  Assessments of the stability of intersecting shallow tunnels with numerical modeling... 09/05/2011 - 11/05/2011
  46  Darbeli Kırıcı Seçimi için Geliştirilen Yeni Bir Laboratuvar Cihazının Tanıtımı... 05/05/2011 - 06/05/2011
  47  Comparing Mohr Coulomb and Drucker Prager function in three dimensional analysis on rock... 02/05/2010 - 06/05/2010
  48  İzmir Metrosu 2. Aşama İnşaatındaki Kayaların Özelliklerinin İncelenmesi ve Karşılaşılan... 01/10/2009 - 03/10/2009
  49  Numerical Modeling for the Determination of Umbrella Arch and Face Bolt Effects on The Ground Settle... 01/10/2009 - 03/10/2009
  50  Numerical Modeling for the Umbrella Arch Application at the Shaft and Tunnel Intersection... 19/05/2009 - 22/05/2009
  51  Numerical Modeling for Enhancing Safety with Chemical Injection at the Begining of a Longwall Panel... 07/01/2009 - 08/01/2009
  52  İzmir Metro 2. Aşama İnşaatı Tanımı... 15/11/2007 - 17/11/2007
  53  İzmir Hafif Raylı Sistem Projesi 3. Aşama İnşaatı Kazısının Güvenlik Açısından Sayısal... 15/11/2007 - 17/11/2007
  54  İzmir Metrosu 2. Aşama İnşaatı İstasyon Tüneli Kazılarının 3 Boyutlu Sayısal Modelleme Y... 15/11/2007 - 17/11/2007
  55  Ulaşımda Yeraltı Kazılarında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Y... 15/11/2007 - 17/11/2007
  56  İzmir-Karşıyaka Tüneli Ve İstasyonları İnşaatı İksa Destek Sistemi Uygulaması... 15/11/2007 - 17/11/2007
  57  İzmir Metro İnşaatı 2.Aşama Kazısı Verimlilik Değerlendirmesi... 06/06/2007 - 08/06/2007
  58  TKİ-ELİ Eynez Yer altı İşletmesi 2003-2005 Yılları Arasında Oluşan İş Kazalarının Değe... 08/03/2007 - 09/03/2007
  59  2D Seismic Refraction First Break Tomography and Applications... 04/10/2005 - 07/10/2005
  60  Küçük Ölçekli Madencilikte Tekerlekli Yükleyiciler için Ekonomik Taşıma Mesafesi... 09/06/2005 - 12/06/2005
  61  Maden Mühendisliği Eğitiminde Profesyonalizm... 04/06/2005 - 05/06/2005
  62  Sizing Room and Pillar by Numerical Modelling for Underground Marble Quarries in Turkey... 24/04/2005 - 27/04/2005
  63  Laminated Displacement Discontinuity Analyses for Estimating Stresses, Strain, Convergence and Subsi... 09/05/2004 - 12/05/2004
  64  Blok Göçertme yönteminin uygulandığı bir diasporit yatağında sonlu elemanlar yöntemi ile ge... 10/10/2002 - 11/10/2002
  65  Açık Ocaklarda Kırıcı Tesis Kullanımı ve Ege Linyitleri İşletmesinde Uygulanabilirliği... 19/06/2001 - 22/06/2001
  66  Kırmataş Üretim Yöntemlerinin Ekonomik Analizi... 14/10/1999 - 15/10/1999
  67  Çok Kırıklı Mermer Sahalarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Teknik Açıdan İncelenm... 14/10/1999 - 15/10/1999
  68  Taşocaklarındaki Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi... 03/06/1999 - 04/06/1999
  69  Ege Bölgesinde Karayolu Yapımında Agrega Kullanımı ve Maliyet Analizi... 08/03/1999 - 14/03/1999
 • NO AD YIL
  1  Numerical Modeling in Rock Structure Analysis: Changing Rock Mass Deformation Modulus in Numerical M...  2021
  2  A New Algorithm to Stability Analysis of Rock and Soil Structures...  2020
  3  Madenciliğe Giriş 3.Baskı...  2015
  4  Madenciliğe Girişi 2. Baskı...  2011
  5  Madenciliğe Giriş...  2011
  6  NUMERICAL MODELLING FOR THE RECOVERY OF SAFETY PILLARS...  2010
  7  Tünel ve Kuyu Açma...  2007
  8  Madenciliğe Giriş...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Non-Deformable Support System in Swelling and Squeezing Rocks Rock Mechanics and Engineering...  2017
  2  Longwall Production with Subsidence Coal Production and Processing Technology...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne (EÜAŞ) verilecek danışmanlık hizmeti...  11/2018 - 9/2020
  2  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  3  ÖZALTIN-MAKYOL ADİ ORTAKLIĞI PATLATMALARIN ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN YENİ MODEL OLUŞTURULMASI...  3/2017 - /
  4  BORNOVA MERKEZ-EVKA 3 ARASI METRO İNŞAATI TÜNEL KESİTİNİN NÜMERİK MODELLEME İLE ANALİZİ...  1/2017 - 3/2017
  5  ETİ MADEN İŞLETMELERİ BOR SAHALARINDAKİ MEVCUT AÇIKOCAKLAR VE POTANSİYEL YENİ SAHALARDAKİ BOR CEVHERİNİN EKONOMİK, GÜVENLİ VE UYGULANABİLİR ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÜRETİME YÖNELİK İŞLETME MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ...  9/2017 - /
  6  NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. ARASINDA PATLATMALARIN ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN YENİ MODEL OLUŞTURULMASI...  4/2017 - 7/2017
  7  TEKİRDAĞ/ ÇERKEZKÖY VE İSTANBUL/ÇATALCA KÖMÜR SAHALARINDA KÖMÜR DAMARLARINA YÖNELİK YAPILAN JEOTEKNİK SONDAJ VE ETÜTLERİN KONTROL VE DENETİMİ İLE BU SAHAYA ÖZGÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA DAYALI JEOTEKNİK MODEL OLUŞTURULMASI...  11/2017 - 3/2018
  8  TÜMAŞ A.Ş. UHDESİNDEKİ BUCA ONAT CADDESİ İLE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ VE ÇEVRE YOLU ARASI BAĞLANTI YOLU PROJESİ TÜNEL AÇMA İŞLERİNDE DESTEKLEME TARASIMI...  9/2017 - /
  9  HİTİT İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ'YE VERİLECEK TÜNEL GÖÇÜĞÜ DEĞERLENDİRME...  3/2017 - 5/2018
  10  ILDIR İNŞAAT MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne AİT 41134 NOLU RUHSAT SAHASINDA PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ÇEVREDEKİ DSİ SU KUYULARINA VE ŞAHIS SU KUYULARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE EN AZA İNDİRİLMESİ AMAÇLI ÇALIŞMALAR...  3/2017 - 6/2017
  11  İMBAT MADENCİLİK A.Ş.?YE AİT EYNEY YERALTI KÖMÜR MADENİNDE GÜVENLİ KÖMÜR MADENCİLİĞİ İÇİN HAVZA MADENCİLİĞİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI...  1/2017 - 9/2019
  12  TKİ?ye ait yeraltı kömür ocaklarının iş güvenliği ve sağlığı açısından durumunu ortaya koymak ve yeni sistem için faydalı model oluşturmak...  5/2017 - 12/2017
  13  TÜMAŞ A.Ş. UHDESİNDEKİ BUCA ONAT CADDEESİ İLE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ VE ÇEVRE YOLU ARASI BAĞLANTI YOLU PROJESİ TÜNEL AÇMA İŞLERİNDE DETEKLEME TARASIMI...  10/2017 - 6/2019
  14  T.K.İ.?ye ait yeraltı kömür ocaklarının İşgüvenliği ve Sağlığı Açısından durumunu ortaya koymak amacıyla Danışmanlık Hizmet...  6/2016 - 12/2016
  15  DEREKÖY ARİYET OCAĞINDAN MALZEME ÜRETİMİ YAPILACAK YUMUŞAK PATLATMA ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI...  9/2016 - 1/2017
  16  VAHAP ÖZALTAY MEYDANI VE ÇEVRESİ KESİNTİSİZ KARAYOLU ULAŞIMININ SAĞLANMASI AMACIYLA TÜNEL METODOLOJİSİNİN VE MODELİNİN ORTAYA KONMASI...  9/2016 - 12/2016
  17  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-E Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 6/2017
  18  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - 10/2018
  19  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-B Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 8/2017
  20  SOMA KÖMÜRLERİ A.Ş.NİN OCAKLARINDA İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK HAVZA MADENCİLİĞİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI...  10/2016 - 9/2019
  21  Eskişehir Alpu Kömür Havzası Yerli Kömür Kaynaklarının Optimum Şekilde Ülke Ekonomisine Kazandırılması Modelinin Oluşturulması Projesi-A Sektörü Rezerv Tahmini ve İşletme Projesi...  6/2016 - /
  22  Poliamid Türü Mühendislik Polimerlerinin Kaya Saplaması Malzemesi olarak Maden ve Tünellerde Tahkimat Amaçlı Kullanımları...  3/2016 - 2/2017
  23  İMBAT MADENCİLİK A.Ş.?YE AİT EYNEZ-KARANLIKDERE YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA CFD ANALİZ İLE HAVALANDIRMA VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞINA YÖNELİK FAYDALI MODEL OLUŞTURULMASI...  10/2016 - 12/2017
  24  Beypazarı - Çayırhan kömür havzası İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki yeraltı ocaklarının kontrol-denetimi ve diğer sektörlerin etüt-proje işleri danışmanlık hizmet alımı...  1/2015 - 4/2018
  25  GÜMÜŞSU MADENCİLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. VE MÜŞAVİRLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EGE KÖMÜR İŞLETMESİ ŞUBESİ HAVALANDIRMA ANALİZİ...  2/2015 - 4/2015
  26  NÜMERİK MODELLEME TEKNİĞİ İLE YENİ BİR TAHKİMAT TASARIMI YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ...  4/2015 - 4/2018
  27  KORUYUCU ADLI TAM MEKANİZE YENİ NESİL HAFİF YÜRÜYEN TAHKİMAT'IN ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT A.Ş. ÇAN-YAYAKÖY YERALTI KÖMÜR OCAĞINA YÖNELİK TASARLANMASI...  6/2015 - 3/2017
  28  Deformasyona İzin Vermeyen Tahkimat Sistemi...  10/2015 - 1/2018
  29  ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT A.Ş. YE AİT ÇAN-YAYAKÖY YERALTI KÖMÜR OCAĞINA GENEL MADENCİLİK KONULARINDA DANIŞMANLIK...  6/2015 - 5/2017
  30  Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü...  2/2015 - 5/2015
  31  Deformasyona İzin Vermeyen Tahkimat Sisteminin Geliştirilmesi...  10/2014 - 1/2018
  32  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  33  SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. YE AİT IŞIKLAR VE ATABACASI YERALTI OCAKLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM EYLEM PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DANIŞMANLIK...  9/2014 - 9/2016
  34  T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZLI TREN TÜNELLERİ KONTROL-DENETİM VE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ...  2/2014 - 6/2014
  35  Deformasyona İzin Vermeyen Tahkimat Sisteminin Geliştirilmesi...  9/2014 - 7/2017
  36  Teknik Danışmanlık...  9/2013 - 3/2014
  37  ÇAYIRHAN KÖMÜR İŞLETMESİ KONTROL-DENETİM VE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ...  12/2013 - 12/2015
  38  Uzun ayak panolarında tavan/taban galerilerinde yaşanmakta olan aşırı gerilme ve deformasyona bağlı bozulmaların önlenmesine yönelik kaya mekaniği ve tahkimat tasarımlarının irdelenmesi...  4/2013 - 7/2013
  39  ETKİ LİMAN İŞLETMELERİ DOĞAL GAZ İTH. VE TİC. A.Ş. VE IŞIKSU ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN DOĞAL GAZ SANTRALİ VE LNG TERMİNALİ YATIRIMLARI İÇİN BİLİMSEL GÖRÜŞ...  1/2013 - 4/2013
  40  İmbat Madencilik A.Ş. Yeraltı Kömür İşletmesi D1 ve D2 Panoları Üretimi Sonucunda Hava Giriş ve Çıkış Galerilerindeki Tahkimatlarda Meydana Gelen Aşırı Deformasyonlar ve Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesine Yönelik Teknik Rapor...  4/2012 - 5/2012
  41  Eser Müşavirlik Mühendislik A.Ş. Kemalpaşa-Torbalı Ve Alsancak Limanı Bağlantısı Demiryolu Etüd Proje Ve Mühendislik İşi Kapsamındaki Hat Tünellerin Projelendirilmesi İçin Gerekli Teknik Hesapların Yapılması Ve Ön-Nihai Tahkimat Önerileri Teknik Raporu...  4/2012 - /
  42  GLİ Müessesesi Ömerler Mekanizasyon Tevsii Projesi...  5/2012 - 10/2016
  43  Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Tarafından İ.R.1841 Ruhsat Nolu Sahada Sürdürülebilir Madencilik Koşullarında Oluşabilecek Risklerin Değerlendirilmesi Hakkında Teknik İnceleme Raporu...  9/2012 - 12/2012
  44  Soma Kömür Havzasındaki S:34714 (İR468) ruhsat no?lu sahada yapılacak madencilik faaliyetleri hakkında çalışma...  12/2012 - 6/2013
  45  TKİ-GLİ Müessesesine bağlı Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Gümüşpınar, Sağırlar ve Çivili sektörlerindeki kömür sahalarının optimum değerlendirilme koşullarının belirlenmesi ve rezervlerinin işletilmesine yönelik avan projelerin hazırlanması...  10/2012 - 10/2013
  46  GLİ Müessesesi Ömerler Mekanizasyon Tevsii Projesi kapsamında galeri açma, tahkimat yapma ve nakliye ekipmanlarının temin ve tesis edilmesi işinin Yüklenicisi Yapı-Tek İnşaat + Ünüvar İnşaat iş ortaklığı ile İdare arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili teknik inceleme ve değerl...  6/2012 - 12/2012
  47  DARBELİ KIRICI SEÇİMİNDE KULLANILMASI AMACIYLA KAYA KÜTLE KIRILABİLİRLİĞİ ABAĞININ GELİŞTİRİLMESİ...  4/2010 - 4/2012
  48  LATOMİA BAZALT MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş?NİN SAHİP OLDUĞU MANİSA-DÜZLEN MEVKİİNDEKİ BAZALT OCAĞININ KAYA MEKANİĞİ?NE (JEOTEKNİK) BAĞLI PLANLAMA ALTERNATİFLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  8/2009 - 1/2010
  49  Yumuşak Kayaçlar için Block Punch Index Deneyinin Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Şehriçi Sığ Tünellerde Uygulanması...  5/2008 - 5/2009
  50  Umut 1 Baraj Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  51  ADA-ÇİFTAY MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.?YE AİT PINARBAŞI MEVKİİNDE BULUNAN KALKER OCAĞININ AÇIK İŞLETME VE REKULTİVASYON AÇISINDAN PLANLANMASI İLE İLGİLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ...  2/2008 - 4/2008
  52  GEDİK İNŞAAT A.Ş. Kayabeyi Baraj Alanı Ve Akıncı Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  12/2008 - 12/2008
  53  Başak Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  54  Tuna Baraj Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  55  Umut 3 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  56  Umut 2 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  57  İzmir Metrosu 3. Aşama Bornova Güzergahında Kaya Kütle Sınıflamalarının Yapılması ve Tünel Destekleme (Tahkimat) Önerisi Projesi...  6/2007 - 9/2007
  58  BOZOĞLU'nun İzmir Metrosu 2. Aşama Üçyol-Üçkuyular Güzergahındaki ve Bornova Güzergahındaki Tünel İnşaatı için Teknik Danışmanlık...  5/2007 - 5/2008
  59  3. BOSPHORUS'un Turgutlu-Çal dağda yer alan Nikel Madeninin üretim öncesi, üretim sırasında ve sonrasında yapılacak madencilik yatırımlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında Danışmanlık Hizmeti...  5/2007 - 11/2007
  60  BAYINDIR İnşaat Sanayi Turizm A. Ş.'ye İzmir Metrosu 2. Aşama Üçyol-Üçkuyular Güzergahındaki Tünel İnşaatı için Teknik Danışmanlık...  5/2006 - 11/2006
  61  Metro Tünel Kazısı Kaynaklı Zemin Oturmalarının Yerinde Ölçüm ve Nümerik Modelleme Yöntemleri ile Belirlenmesi: Örnek Çalışma...  6/2006 - 6/2006
  62  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı Km:3+080-3+300 Arası Önerilen Uygulama Projesi...  6/2006 - 7/2006
  63  İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 2. Etap; Karşıyaka Tüneli ve İstasyonları Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı...  1/2006 - 12/2006
  64  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı İstasyon Değerlendirme Raporu...  7/2006 - 7/2006
  65  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı İstasyon Değerlendirme Ek Raporu...  8/2006 - 8/2006
  66  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı Tip 2 İstasyon Tünel Kazıları Değerlendirme ve Uygulama Projesi...  9/2006 - 9/2006
  67  İzmir Hafif Raylı Sistem , Karşıyaka Tüneli İnşaatı, İş Güvenliği ve Sağlığı İle İlgili Mühendislik Hizmetleri...  5/2006 - 6/2006
  68  İzmir Banliyo Sisteminin Geliştirilmesi 3. Etap Şirinyer Tüneli ve İstasyonu Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İle İlgili Mühendislik Hizmetleri...  6/2006 - 6/2007
  69  İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 3. Etap; Şirinyer İstasyonu İnşaatı İş Sağlığı ve Güvenliği Planı...  8/2006 - 12/2006
  70  İzmir Metrosu II. Aşama Göztepe-F. Altay İstasyonları Arası Delme Tünel Kazı Ortamı Ve Tahkimat Sistemi Değerlendirme Etüdü...  1/2006 - 4/2006
  71  Türkiye Yeraltı Sert-Orta Sert Kayaç Madenciliğinde Oda ve Topuk Dizaynı İçin Elasto-Plastik Özelliklerin Ampirik, Fiziksel ve Nümerik Yöntemlerle Belirlenmesi...  3/2006 - 3/2006
  72  Sismik Tomografi Yönteminin Boşluklu Ve Kömür Katmanlı Ortamlarda Uygulanması...  7/2002 - 7/2004
  73  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi, Ana Yollarda Tahkimat Etüdü...  1/2000 - 3/2001
  74  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkii Taşocaklarının Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  9/2000 - 3/2001
  75  İzmir İli Işıkkent Mevkiinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  2/2000 - 11/2000
  76  Ankara- Beypazarı Trona Sahası Desandre Etüdleri...  11/1998 - 5/1999
  77  ÇİMETNTAŞ TÜRK A.Ş. Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  2/1998 - 3/1998
  78  Bemaş Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  2/1998 - 3/1998
  79  Bentaş Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  12/1997 - 2/1998
 • NO AD YIL
  1  Performance Award...  2001
  2  Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Teşvik Ödülü...  2006
  3  Bilimsel Makale...  2009
  4  OR MADENCİLİK DİPLOMA ÖDÜLÜ...  1996
  5  Üstün Başarı Ödülü...  2010
  6  DÜNYA "TOP AUTHORS" SIRALAMASINDA 69. LUK...  2012
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK-Münir Birsel Vakfı, Yurt İçi-Yurt Dışı Doktora Bursu  2000
 • NO Görev
  1 Bergama Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2017- Temmuz 2018
  2 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018