Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

ŞENAY ÇAKMAKOĞLU TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  1996
 • NO AD YIL
  1  Opere Erken Evre küçük hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC1 ekspresyonunun Belirlenmesi Faydal...  2018
  2  Detecting p53 exon 7 mutations of colorectal carcinomas by restriction enzyme analysis...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Prenatal Tanıda Saptanan İlave Marker Kromozomlar (sSMC): Prevalans ve Kromozomal Köken... 06/09/2007 - 09/09/2007
  2  DEÜTF Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD Genetik ve DNA Diagnostik Laboratuvarında 1999-2004 yılları... 21/04/2004 - 24/04/2004
  3  Akut Myeloid Lisemi (AML) ön tanlı olgularda sitogenetik analiz sonuçları... 30/04/2001 - 05/05/2001
  4  Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Ön Tanılı Olgularda Sitogenetik Analiz Sonuçları... 30/04/2001 - 04/05/2001
  5  161 MDS Olgusunun Sitogenetik analiz sonuclarının değerlendirilmesi... 30/04/2001 - 04/05/2001
  6  DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Çalışılan 2300 Olgunun Translokasyonlar A... 03/05/2000 - 06/05/2000
  7  2300 Olgunun İnversiyonlar Açısından Değerlendirilmesi... 03/05/2000 - 06/05/2000
  8  Identification of varient and additional chromosomal changesin chronic myeloid leukemia... 10/10/1998 - 14/10/1998
  9  Periferik Kan Sitogenetik Çalışmalarının Değerlendirilmesi... 21/09/1998 - 24/09/1998
  10  Malign Melanom ve melanositik nevüslerde mikrosatellit instabilite... 23/04/1997 - 26/04/1997
  11  1992-1995 yılları arasında DEÜTF Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında KML ön tanısı ile gönderil... 23/04/1997 - 26/04/1997
  12  Kolerektal Kanserlerde p53 mutasyonları... 24/06/1996 - 28/06/1996
 • NO AD TARIH
  1  Opere Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC1 Ekspresyonunun Belirlenmesi Ve Prognoz Üzerine Etkileri...  5/2012 - 5/2014
  2  Prenatal Tanıda Serbest DNA QF-PCR Kullanımı...  9/2007 - 9/2009
 • NO AD YIL
  1  Prof.Dr. Bedii Gorbon Araştırma Ödülü Birincilik Ödülü...  1997