En

DOÇ.DR. MEHMET EMİN ELMACI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1992
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih(Yakınçağ Tarihi)  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2010
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  2019
 • NO AD YIL
  1  Demokrat Parti'nin İlk Döneminde Sol Algısına Bir Örnek; Komunizmi Tel'in Hareketleri (1950-1954)....  2019
  2  Kamuoyuna Yansıması Çerçevesinde Mustafa Kemal'in Adının Tanınması ve 1919'a Gelişte Mustafa Kemal....  2019
  3  Cumhuriyetin 10.Yılında İzmirli Aydınların Gözüyle Laiklik Kavramı Ve Geleceği...  2018
  4  Laiklik Kavramı Ve Türkiye'de 3 Mart 1924 Yasalarına Kadar Gelişimi...  2018
  5  Kuruluş Gelişim ve Değişim Süreçleriyle Talas Amerikan Koleji...  2018
  6  Osmanlı Hukuk Reformunda Bir Öncü: Kont Leon Ostrorog...  2012
  7  Osmanlı Devletinde Ekonomik Güç Olarak Boykotun Siyasete Yansıması : 1908 Avusturya Boykotajı Örneği...  2005
  8  Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları İlk On Sayı Dizini...  2005
  9  Güneş Tutulmasının Ardından Gelen Burdur Isparta Depremi...  2000
  10  Karikatürlerle Avusturya Boykotajı...  1999
  11  Osmanlı Başkentinde Cumhuriyetin İlk Yıldönümü...  1998
  12  Cumhuriyetin İlk Yıldönümü Kutlamaları...  1998
  13  Fes-Kalpak Mücadelesi...  1997
  14  Fes-Kalpak Mücadelesi...  1997
  15  İzmirde Avusturya Boykotajı...  1997
  16  Liman İşçilerinin Boykotu...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Bir Dönüşümün Öyküsü: İmparatorluğun Payitahtı İstanbul'da Cumhuriyetin İlk Yıldönüm... 21/05/2022 - 22/05/2022
  2  I. Meşrutiyet'in İlk Yıllarında İzmir Hamal Ve Mavnacılarının Boykotu.1908... 07/04/2022 - 07/04/2022
  3  Osmanlı Devletinde Yabancılara Verilen Adli İmtiyazların Kaldırılma Süreci... 26/10/2021 - 27/10/2021
  4  Milli Mücadelenin 100. Yılında Sökeli Cafer Efe Özelinde Efelik ve Zeybeklik Kültürü... 28/11/2019 - 30/11/2019
  5  Yeni Bulgular Işığında Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı Öncesi Kamuoyunda Tanınma... 12/11/2019 - 15/11/2019
  6  Yeni Bulgular Işığında Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı Öncesi Kamuoyunda Tanınma... 15/05/2019 - 18/05/2019
  7  1930 Türk Yunan Antlaşması Çerçevesinde Karşıyaka ve Altay Kulüplerinin Adalar Seyahati... 15/02/2018 - 15/02/2018
  8  Ekonomik Bir Kurum Olarak Devletleştirme Sürecinde İzmir Limanı ve Yolsuzluk Mahkemeleri... 27/11/2015 - 28/11/2015
  9  I.Dünya Savaşı Sürecinde Ulus Devlet Oluşturma Boyutunda Yabancı Okulların Denetlenmesi... 14/11/2015 - 15/11/2015
  10  Lozan Antlaşmasında Kapitülasyonların Kaldırılması ve Yeni Türkiye'de Yabancı Okulların Du... 13/11/2013 - 15/11/2013
  11  Çağdaşlaşma Sürecinde Bergama Halkevi ve Faaliyetleri... 07/04/2011 - 09/04/2011
  12  Türk Vatandaş Yaratma Sürecinde İzmirli Museviler ve Türkçe Konuşma... 22/10/2009 - 24/10/2009
  13  İzmir Halkının Anlattıklarıyla İzmir'de Yunan İşgali ve Mezalimi... 08/09/2009 - 09/09/2009
  14  İttihat Terakki ve Uluslaşma Sürecindeki Katkıları... 24/10/2008 - 25/10/2008
  15  II.Meşrutiyet'in ilk yıllarında İzmir limanında hamalların boykotu... 25/09/2008 - 26/09/2008
  16  Osmanlı Hukuk Reformunda Bir Öncü:Kont Leon Ostrorog... 28/05/2008 - 30/05/2008
  17  İttihat Terakki ve Milli İktisat Politikasının Uygulanması... 27/04/2008 - 27/04/2008
  18  Cumhuriyetin Onunucu Yılı Sonrasında İzmir'de Sağlık Sorunları ve Alınan Tedbirler... 06/11/2007 - 09/11/2007
  19  İktisat Tarihi Açısından Yabancı Postaların Kapatılma Süreci... 07/09/2007 - 08/09/2007
  20  Milli Mücadelede 57.Tümen ve Albay Şefik Akerin Aydındaki Faaliyeti... 12/04/2007 - 12/04/2007
  21  Milli Mücadelede Egenin Kurtuluşu ve Kula... 01/10/2006 - 03/10/2006
  22  1909 Cemiyet Kanunu Çerçevesinde Birlikte Yaşama Sanatı Ve Ermeniler... 20/04/2006 - 22/04/2006
  23  Çanakkale Savaşı ve İttihat Terakki Cemiyeti... 18/03/2006 - 19/03/2006
  24  Cumhuriyetin 10.Yılında İzmir Aydınlarının Gözüyle Laiklik Kavramı ve Geleceği... 07/12/2005 - 09/12/2005
  25  İttihat Terakki ve Ulusal Kimlik İnşasında Boykotun ve Kapitülasyonların Kaldırılmasının K... 14/06/2005 - 17/06/2005
  26  Atatürk Dönemi Eğitim Anlayışı... 01/12/1998 - 02/12/1998
 • NO AD YIL
  1  Mustafa Kemal Atatürk'ün Kamuoyunda Tanınması (1911-1919)...  2022
  2  Mustafa Kemal Atatürk ve Yunus Nadi (Kurtuluşun Lideri ve Gazetecisi)...  2021
  3  Atatürk Döneminde İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları...  2017
  4  Tek Parti Döneminde Aydın'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları...  2013
  5  Bir Semt Bir Bina: NATO Binası, Amerikan Koleji'nden Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne...  2013
  6  Çağdaşlaşma Sürecinde Bergama Halkevi...  2013
  7  İttihat Terakki ve Kapitülasyonlar...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mustafa Kemal Paşa'nın 1917 Halep Raporunun Milli Mücadele'de Liderliğine Etkisi, Zaferin 100.Yıldönümünde Milli Mücadele'ye Yeni Bakışlar...  2022
  2  İkinci Meşrutiyet Başlangıcında Fes Kalpak Mücadelesi İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih: Prof. Dr. Serap Yılmaz'a Armağan...  2021
  3  İzmir Kent Tarihi Açısından Amerikan Kolejinden Kızılçullu Köy Enstitüsüne Bu Günkü Nato Binası ve Tarihçesi. Geçmişin Peşinde Bir Kent: İzmir...  2020
  4  İttihat ve Terakki Döneminde Kapitülasyonların Kaldırılması ve Uygulamaları Osmanlı Tarih Araştırmaları- II (II.Meşrutiyet)...  2020
  5  Hümanist Bir Aydınlanmacı; Hasan Âli Yücel Köy Enstitüleri Dosyası Türk Rönesansı...  2018
  6  Lozan Antlaşmasında Kapitülasyonların Kaldırılması ve Yeni Türkiye'de Yabancı Okulların Durumune Etkisi: İzmir Amerikan Koleji Örneği 90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri...  2015
  7  İttihat Terakki ve Milli İktisat Politikasının Uygulanması İttihat Terakki ve Jön Türkler...  2009
  8  II.Meşrutiyet'in İlk Yıllarında İzmir'de Hamalların Boykotu Geçmiş ve Gelecek...  2009
  9  57.Tümenin Çine?ye Çekilmesi Kararı ve Sonrası Olaylar Çine Kuvayi Milliye Müzesi Açılışı ve Kurtuluş Savaşı ve Çine...  2009
  10  Çanakkale Savaşları Sürecinde İttihat Terakki Partisinin Milli İktisat Politikası Çanakkale tarihi...  2008
  11  Sökeli Cafer Efe Milli Mücadelede Söke Cephesi ve Önderler...  2007
  12  1909 Cemiyet Kanunu Çerçevesinde Birlikte Yaşama Sanatı Ve Ermeniler Hoşgörü Toplumunda Ermeniler...  2007
  13  Milli Mücadele?de Ege?nin Kurtuluşu ve Kula Geçmişten Geleceğe Köprü Yanık Ülke Kula Sempozyumu Bildiriler Kitabı...  2007
  14  Çanakkale Savaşı ve İttihat Terakki Cemiyeti Çanakkale I...  2006
  15  I.Dünya Savaşı Ve Kapitülasyonların Kaldırılması Türkler Ansiklopedisi...  2002
 • NO AD TARIH
  1  tarih ve Gündem, TV Programı...  2017
  2  Tarih ve Gündem, TV Programı...  2016
  3  Tarih ve Biz, TV Programı...  2015
  4  Tarih ve Biz 12 program Devam, TV Programı...  2014
  5  Tarih ve Biz 6 Program devam, TV Programı...  2013
 • NO Görev
  1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2021- Ocak 2023
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Temmuz 2021- Ocak 2023
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2021- Ocak 2023
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Ocak 2021
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Aralık 2020- Ocak 2021
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Ocak 2021
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2020- Haziran 2020
  8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2020- Haziran 2020
  9 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2020- Haziran 2020
  10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2016- Ekim 2017
  11 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mart 2016- Ekim 2017
  12 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016- Ekim 2017
  13 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2016- Mart 2016
  14 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı Vekili, Ocak 2016- Mart 2016
  15 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2016- Mart 2016
  16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2014- Eylül 2015
  17 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2014- Eylül 2015
  18 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2014- Ekim 2017
  19 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı Vekili, Nisan 2014- Ekim 2017
  20 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Mayıs 2011
  21 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Mayıs 2011