Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ESİN FİRUZAN FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1997
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Physicochemical differences between camelid single-domain antibodies and mammalian antibodies...  2023
  2  Leadership Behavior, Ethical Climate, Job Performance And Service Quality: An Ethical Perspective Fr...  2023
  3  Improving Forecast Accuracy with Combination of Forecasts under Structural Breaks and ARCH Innovatio...  2022
  4  Impact of Structural Break Location on Forecasting Accuracy: Traditional Methods Versus Artificial N...  2022
  5  Attitudes of The Turkish University and Staff Toward Sexual Harassment and Assault: Preliminary Psyc...  2021
  6  Convergence and cointegration analysis under structural breaks:application of Turkey Tourism Markets...  2019
  7  Comparison of GMM estimators for Dynamic Panel AR(1) Models: An application to the cross-country gro...  2018
  8  Farklı varyanslık ve yapısal kırılmalar altında ekonomik büyüme ile turizm ilişkisinin incelenmesi...  2018
  9  A short note on the paper of Liu etal (2012), A relative Lempel-Ziv complexity: Application to compa...  2018
  10  Comparison of Single and Modified Exponential Smoothing Methods in The Presence of a Structural Brea...  2018
  11  Liquidity and credit risk evaluation of Turkish banks: dynamic panel data analysis...  2017
  12  New Block Bootstrap Methods: Sufficient and/or Ordered...  2017
  13  The Role of Structural Break and Volatile Innovations on Cointegration Tests: Tsunami and Global Eco...  2016
  14  An empirical comparison of block bootstrap methods: traditional and newer ones...  2016
  15  Comparison of Cointegration Tests for near integrated time series data with structural break...  2016
  16  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl...  2015
  17  Tricuspid annular planar systolic excursion, mitral propagation velocity and tissue doppler echocard...  2015
  18  Forecasting Istanbul monthly temperature by multivariate partial least square...  2015
  19  Bacterial pathogens isolated in liver transplant recipients with surgical site infection and antibio...  2015
  20  Evaluation of left atrial functions in children with cronic renal failure...  2014
  21  Parameters Properties of Cointegrated VAR(1) Process...  2013
  22  Risk factors for early bacterial infections in liver transplantation...  2013
  23  Predictability of Dow Jones Index via Chaotic Symbolic Dynamics...  2011
  24  Türkiye'deki İllerin Sosyo-Kültürel Gelişmişlik Derecelerine Göre Değerlendirilmesi...  2010
  25  Türkiye Petrol Fiyatları Oynaklığının Modellenmesi...  2010
  26  Statistical Earthquake Frequency Analysis for Western Anatolia...  2008
  27  Ege ihracatçılar birliklerinde servqual ölçeği ile hizmet kalitesinin ölçülmesi...  2007
  28  Tam zamanında üretim sisteminin bir işletmede uygulanması...  2004
  29  Müdahaleli Trafik Kazaları Serilerinin Lognormal Dağılıma Uyarlanması ve Parametre Tahminlerinin Eld...  2004
  30  Lognormal Dağılan Trafik Kazaları Verileri ile Müdahale Analizi Uygulaması...  2004
  31  Tam Zamanında ÜretimSisteminin Uygulama Düzeylerinin Analizi...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  2  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  3  More efficient estimator for unit root and cointegration:RALS Approach... 03/10/2018 - 07/10/2018
  4  Financial stress tests for measuring vulnerability of Turkish economy... 03/10/2018 - 07/10/2018
  5  Improved RALS(2)-LM cointegration test in presence of structural breaks and GARCH innovations... 03/10/2018 - 07/10/2018
  6  Asymptotic Properties of RALS-LM Cointegration Test Presence of Structural Breaks and G/ARCH innovat... 06/12/2017 - 08/12/2017
  7  Basit ve Modifiye Edilmiş Üssel Düzeltme Yöntemlerinin Yapısal Kırılma Olması Durumunda Kar... 05/10/2017 - 07/10/2017
  8  Farklı Varyanlık ve Yapısal Kırılmalar Altında Ekonomik Büyüme ile Turizm İlişkisinin İnc... 05/10/2017 - 07/10/2017
  9  The tourist arrivals to Turkey from EU countries: convergence, cointegration and causality... 22/08/2017 - 24/08/2017
  10  Convergence and Cointegration Analysis under Structural Breaks: Application of Turkey's Tourism Mark... 28/04/2017 - 29/04/2017
  11  Detection of Tsunami and Global Economic Crisis Effects... 23/05/2016 - 27/05/2016
  12  Forecasting economic data by high dimensional models... 18/05/2016 - 21/05/2016
  13  Impact of tsunami on high dimensional cointegration relationship for asian stock markets... 18/05/2016 - 21/05/2016
  14  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  15  Influence of Structural Breaks and Heteroscedastic Error Term in Cointegration Tests... 06/07/2015 - 10/07/2015
  16  Investigating the Cointegration Between Stock Exchanges Under Structural Break and Heteroscedastic E... 07/05/2015 - 12/05/2015
  17  Detection of Structural Breaks in Linear Dynamic Panel Models... 07/05/2015 - 12/05/2015
  18  Karaciğer transplantasyonu sonrası cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastalardan izole edilen mikr... 15/10/2014 - 18/10/2014
  19  New Block Bootstrap Methods: Sufficient and/or Ordered... 24/08/2014 - 28/08/2014
  20  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl... 11/10/2013 - 14/10/2013
  21  Yapısal Kırılmalı AR(1) Süreçlerde Eşbütünleşme Testlerinin Karşılaştırılması... 10/09/2013 - 11/09/2013
  22  Vektör Otoregresif Sürecin Eşbütünleşme Rankı için Olabilirlik Oran Testi ve Testin Gücü... 24/05/2013 - 28/05/2013
  23  Express Innovations with Numbers... 16/05/2013 - 17/05/2013
  24  Effects of ARCH(1) Innovations on Cointegration Trace Test... 11/10/2012 - 13/10/2012
  25  Forecasting chaotic time series: fluctuation in forecasting errors... 11/10/2012 - 13/10/2012
  26  Comparing Cointegration Tests in Presence of Structural Breaks... 11/10/2012 - 13/10/2012
  27  Effects of ARCH(1) Innovations on Cointegration Trace Test... 11/10/2012 - 13/10/2012
  28  Parameters Properties of Cointegrated VAR(1) Process... 11/10/2012 - 13/10/2012
  29  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda erken dönem bakteriyel infeksiyon risk faktörlerin... 26/09/2012 - 29/09/2012
  30  Statistical Evaluation of Earthquake Data Using Point Process... 21/09/2008 - 24/09/2008
  31  Weibul İnovasyonlar ile vektör otoregressif modellerde parametre tahmini... 28/08/2008 - 30/08/2008
  32  Türkiye Petrol Fiyatları Oynaklığındaki Yapısal Kırılmaların Belirlenmesi ve Modellenmesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  33  Statistical Analysis of Earthquake Data with Extreme Value Distributions Based on Markov Renewal Pro... 23/09/2007 - 26/09/2007
  34  Zaman Serisi ve Nedensellik... 09/05/2007 - 11/05/2007
  35  Effectiveness of Radar Application on Traffic Accidents-An Izmir Case Study in Intervention Analysis... 24/06/2004 - 30/06/2004
  36  Trafik kazaları serilerinde radar uygulamalarının müdahale analizi(Lognormal dağılım ile)... 20/05/2004 - 21/05/2004
 • NO AD YIL
  1  Comparing cointegration tests in presence of structural breaks Engle Granger and Gregory Hansen Test...  2017
  2  Tam Zamanında Üretim(JIT) Ortamında Stok Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi...  1999
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının İncelenerek İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psiko-eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililğinin Değerlendirilmesi...  6/2017 - 6/2019
  3  Improving Cointegration Tests Under Structural Breaks in Multivariate GARCH Models...  6/2015 - 6/2016
  4  Nonlinear Time Series Using Artificial Neural Networks...  12/2006 - 12/2007
  5  Doğal Gaz Saha Çalışması Projesi...  7/2003 - 10/2003
  6  Ekoloji Zaman Serisi Verilerinde Log-Normal Müdahale Analizi Projesi...  9/2000 - 9/2002
  7  TANSAŞ Mağazaları Tüketici Profili ve Eğilimleri Araştırması...  8/1999 - 9/1999
  8  TARİŞ Müfettiş Yardımcılığı Değerlendirme Projesi...  8/1998 - 8/1998
  9  İTHALAT VE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ Değerlendirme Projesi...  9/1998 - 10/1998
  10  TARİŞBANK Müfettiş Yardımcılığı Değerlendirme Projesi...  11/1998 - 12/1998
 • NO AD YIL
  1  TUBITAK SCI Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  2  Danışman Teşvik Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2024-Devam ediyor
  2 Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2022- Nisan 2024
  3 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Temmuz 2021-Devam ediyor
  4 Lyme Hastalığı Araştırmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Nisan 2022
  5 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mart 2021- Mart 2022
  6 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2020- Eylül 2023
  7 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2020- Temmuz 2021
  8 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2020- Temmuz 2021
  9 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2019- Nisan 2022
  10 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2016- Ağustos 2016
  11 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2016- Temmuz 2016
  12 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2016- Temmuz 2016
  13 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2016- Mayıs 2016
  14 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2016- Mayıs 2016
  15 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Haziran 2016
  16 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2013- Mart 2016
  17 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2013- Mart 2016
  18 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2010- Mart 2013
  19 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2009- Mart 2010
  20 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2009- Mart 2010
  21 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2004- Nisan 2007
  22 D.E.Ü. İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2004- Nisan 2007