En

PROF.DR. İLKNUR TÜRKSEVEN DOĞRUSOY MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2003
  Doçent  Mimarlık Fakültesi Tasarım/Planlama/Proje/Uygulama  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  İzmir-Karşıyaka'da Çevresel Algıyı Çözümlemeye Yönelik Bir Araştırma...  2020
  2  Kentsel Açık Alanlarda Yaya Rüzgâr Konforunun Analizi: İzmir Karşıyaka Çarşısı Örneği...  2019
  3  Kamusağlık: Bornova'da Sağlık Hizmetlerini Destekleyici Nitelikte Karma İşlevli Kamusal Odak Tasarım...  2017
  4  Analysis Of Perceived Safety In Urban Parks: A Field Study In Büyükpark And Hasanağa Park...  2017
  5  Tanzimat Döneminden Günümüze Türkiye'de Siyasal ve Kültürel Dönüşümler Bağlamında Park Kullanımı...  2016
  6  Kapalı konut sitelerinin kamusal açık alanlar açısından oluşturduğu problemlerin insan-çevre ilişkil...  2016
  7  Bir Eğitim Deneyi Olarak Üretkent...  2016
  8  İzmir Yeni Kent Merkezindeki Yüksek Yapıların Çevresel Algı Bağlamında Değerlendirilmesi...  2016
  9  Sergi Mekanlarında Doğal ve Yapay Aydınlatma Biçimlerinin Ziyaretçi Deneyimi ile Olan İlişkisinin İr...  2015
  10  Kentsel Boşluk; Bir Açmaz mı Yoksa Olanak mı? Bir Stüdyo Deneyimi Üzerinden Sorgulamalar...  2015
  11  İzmir'deki Kentsel Atıl Alanları Çözümlemeye Yönelik Bir Değerlendirme...  2015
  12  A Holistic Approach of Energy Efficient Building Design, Case Study: A Housing Design Proposal in Se...  2015
  13  Kent Parklarında Suyun Peyzaj Öğesi Olarak Kullanımında Kültürel Farklılıklar Amerika ve İran Örnekl...  2014
  14  The Importance of Sociocultural Habits in Park Design, Leisure Behaviour and User Satisfaction. A Co...  2014
  15  Avrupa Kentsel Kamusal Mekan Ödülleri Üzerinden Bir İrdeleme...  2014
  16  İzmir Kentindeki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyelinin Mimari Açıdan İrdelenmesi...  2013
  17  Kentlerin Görünmeyen Yüzü: Yeraltı Mekanları...  2013
  18  Çağdaş Belediye Binalarında Kamusallık...  2012
  19  Kapalı Konut Sitelerinde Açık Alan Kullanımlarının İrdelenmesi...  2012
  20  Etkileşim ve Katılım İçin Bir Ara Birim: Medya Yüzeyleri...  2011
  21  Gelenekselden Moderne İran'da Meydan Tasarımı...  2011
  22  An Alternative Approach in Sustainable Planning: Slow Urbanism...  2011
  23  Bir Atölye Çalışması: "Kent Düşleri"...  2010
  24  Ulaşım Sisteminin Kentsel Mekana Taşıdığı Sorunlar ve Problem Odaklı Bir Stüdyo Deneyimi...  2010
  25  "Canlanmalar" Bedenle Öğrenme Deneyi...  2010
  26  Modern Mimarlığı Yeniden Okumak; Malzeme-Biçim İlişkisi Üzerinden Bir Deneme...  2010
  27  4. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ve Düşündürdükleri......  2010
  28  Sürdürülebilir Kentler, Yavaş Şehir Hareketi ve Yerel Yansımaları...  2009
  29  Ütopya/Distopya: Sorgulayıcı Bir Atölye Çalışması...  2009
  30  Fütüristlerden Günümüze Mimarlıkta Gelecekçilik ve Teknoloji...  2008
  31  İzmir İçin Yeni Bir Kamusal Mekan Yaklaşımı Arayışındaki Bir Stüdyo Deneyiminden Kente ve Mimarlığa ...  2008
  32  A Field study on Determination of Preferences for Windows in Office Environments...  2007
  33  Saydamlık ve Metafor...  2007
  34  Konut ve Kentsel Kimlik - İzmir Konut Mimarlığına Tematik Bakış......  2006
  35  1 Merkezde 3 Pazar...  2006
  36  Mimarlıkta Saydamlık, Sanat-Teknoloji Arakesitinde: James Carpenter...  2005
  37  Değişen Üretim Yöntemleri, Değişen İş Niteliği ve Ofis Planlamasına Etkileri...  2005
  38  Açıklık/Pencere Tasarımında Gereksinimleri Dikkate Almak, İzmir'deki Ofis Binaları İçin Bir Deneme....  2004
  39  Mimari Bir Eleman Olan Pencerelerin İnsan-Mekan İlişkileri Bağlamında İrdelenmesine Dönük Bir Yaklaş...  2003
  40  Her Ev Bir Yaşam...  2001
  41  Doğal Aydınlatmanın İşlevsel ve Estetik Boyutları...  2001
  42  Mimarlıkta Camın Tarihsel Gelişim Serüveni...  1999
  43  Üçüncü Bine Doğru Mimarlıkta Cam...  1998
  44  Mimarlıkta Camın Tarihsel Gelişimi (2), Endüstri Devrimi Sonrasında Cam...  1997
  45  Mimarlıkta Camın Tarihsel Gelişimi (1), İlk Caglardan Endüstri Devrimine Kadar Cam...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Evsizlere Yönelik Barınma Çözümlerinde Eko-köy Yerleşimlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bi... 22/02/2021 - 25/02/2021
  2  Kamusal Açık Mekân Dönüşümünde Kimlik ve Anlam: Samsun Milli Fuar Alanı Örneği... 22/10/2020 - 24/10/2020
  3  Kentten-Kıra Göç: İzmir Urla Örneği Üzerinden Bir İnceleme... 03/10/2019 - 05/10/2019
  4  Effects of Urban Block Typologies on Wind Flow Characteristics: The Case of Izmir, Turkey, 22-24 MA... 22/05/2019 - 24/05/2019
  5  Ekolojik Yer Altı Mekanları: Toprak Altında Yaşam... 05/04/2019 - 06/04/2019
  6  İzmir Kıyı Hattında Vapur İskelelerinin Rolü... 05/04/2019 - 06/04/2019
  7  Ekolojik Kentsel Tasarım Yöntemleri Kentsel Tasarım Yöntemleri Kentsel Tarım, Dikey Tarım ve P... 11/10/2018 - 12/10/2018
  8  Göç Olgusunun İnsan ve Çevre İlişkisi Bağlamında İncelenmesi, Aydın-Orta Mahalle Örneği... 19/10/2016 - 21/10/2016
  9  Can Cognitive Mapping be an Alternative Tool for Participatory Rehabilitation of Historical Urban Sp... 17/06/2016 - 18/06/2016
  10  Kentsel ve Kamusal Mekanların Sürdürülebilirliğine Bir Engel: Kapalı Konut Siteleri... 01/10/2015 - 04/10/2015
  11  A Slow City Experience from Izmir-Turkey... 03/06/2013 - 07/06/2013
  12  Mimarlıkta Değişim Olgusu... 26/03/2010 - 27/03/2010
  13  The Interrelation in Between Daylight and Window Design in Office Environments... 26/10/2009 - 27/10/2009
  14  Urban Revitalisation in Waterfronts: Case of Izmir Alsancak Port District... 12/10/2009 - 16/10/2009
  15  Mimarlıkta Modern Estetiğin Önemli Bir Aracı Olarak Malzeme... 29/04/2009 - 01/05/2009
  16  Foça Tatil Köyü (Club Med Fransız Tatil Köyü)... 26/12/2008 - 27/12/2008
  17  Geleceğin Mimarlığına Bir Vizyon: Karma İşlevli Çoğul Mekanlar... 22/03/2007 - 24/03/2007
  18  Transparency, Democracy and Publicity, A Study through the Architecture of Parliament Buildings... 15/03/2007 - 16/03/2007
  19  İzmir'deki Konut Mimarlığına Genel Bakış... 23/03/2006 - 25/03/2006
  20  İlköğretim Öğrencilerinin Mimarlığa Bakışı... 23/03/2006 - 25/03/2006
  21  3 Bazaars in 1 Center... 03/07/2005 - 07/07/2005
  22  Doğal Aydınlatma ve Mimarlık İlişkileri... 28/11/2001 - 30/11/2001
  23  An Approach in Determining the Need for Window... 04/07/2001 - 07/07/2001
  24  Mimarlık Eğitiminde Kalite Olgusu... 21/05/1998 - 23/05/1998
  25  Cam Üretimi ve Kullanımındaki Tarihsel Gelişme... 30/11/1996 - 30/11/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deneyim Topoğrafyası Noktadan Mekana 2...  2018
  2  Kıbrıs Şehitleri ve Karşıyaka Çarşısındaki Yaya Hareketlerinin Noktasal ve Çizgisel Elemanlarla Modellenmesi Noktadan Mekana 2...  2018
  3  Kentsel Kamusal Mekanda Duyusal Analiz ve Tasarım: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Bir Eğitim Deneyi İzmir'de Kent, Mimarlık ve Kamusallık...  2017
  4  İnşa Edilmemiş İzmir-Konak Meydanı Üzerinden Bir Okuma Prof. Dr. Gürhan Tümer'e Armağan, Mimarlığın Çevresinde/Mekanın İçinde Kuram, Eylem ve Sö...  2011
  5  Transparency and Publicity, An Examination Through Parliament Buildings The World as a Global Agora: Critical Perspectives on Public Space...  2008
  6  Eşdeğer Ödül İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  2008
 • NO AD TARIH
  1  İzmir'de Rüzgârla Uyumlu Fiziksel Çevre Tasarımı İçin Bir Model Önerisi...  3/2020 - /
  2  Seferihisar'daki Turizm Yapılarının Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi...  9/2014 - 2/2017
  3  Sergi Mekanlarında Aydınlatma Biçimlerinin Kullanıcı Algısı Üzerindeki Etkileri...  1/2011 - 6/2013
  4  Ekolojik Konut Tasarımı Kriterlerinin Araştırılması ve İzmir İli İçin Bir Tasarım Modeli Önerisi...  9/2010 - 9/2011
  5  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması...  4/2008 - 7/2008
  6  Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Proje Yarışması...  12/2008 - 3/2009
  7  Mimari Bir Eleman Olan Pencerelerin/Açıklıkların İnsan-Mekan İlişkileri Bağlamında İrdelenmesi, Ofis Mekanları İçin Bir Deneme...  1/2001 - 4/2003
 • NO AD TARIH
  1  Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Proje Yarışması, Yarışmalı Sergi...  26/03/2009 -
  2  DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Standının Düzenlenmesi, Üniversitenin Düzenlediğ...  23/10/2008 - 26/10/2008
  3  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  06/09/2008 - 21/10/2008
  4  DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Standının Düzenlenmesi, Üniversitenin Düzenlediğ...  09/11/2006 - 12/11/2006
  5  DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Standının Düzenlenmesi, Üniversitenin Düzenlediğ...  10/11/2005 - 13/11/2005
 • NO AD YIL
  1  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  2008
  2  Tübitak UBYT Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2007
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2020-Devam ediyor
  2 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor