En

DOÇ.DR. MEHMET İLHAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KELAM ANABİLİM DALI KELAM TARİHİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2011
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Temel İslam Bilimleri  2017
 • NO AD YIL
  1  Kelam Açısından Hastalık ve Tedavi Süreci...  2015
  2  Kuran'da Peygamberin Görev ve Özellikleri...  2015
  3  Kelâm'ın Ana Konularına Bîrûnî'nin Bakışı...  2013
  4  Bîrûnî'nin ?Kitâbu Batenceli'l- Hindî? İsimli Risalesi Yogasutra'nın Bir Çevirisi midir?...  2013
  5  Cüveynî'ye Göre Kelâmullah ve Kelâm-ı Nefsî...  2011
  6  Hatmü'n-Nübüvve Açısından Nebi-Resul Farkına Bir Bakış...  2010
  7  Muhammed Zahid el-Kevserî'nin Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin Bazı Kelamî Görüşlerine Tenkidleri...  2009
 • NO AD TARİH
  1  İmamül-Haremeyn el-Cüveynî'nin Mutezile'nin Elem Konusundaki Görüşlerine Yönelik Eleştirile... 04/05/2018 - 06/05/2018
  2  Şah Veliyullah ed-Dihlevî?nin Âlem-i Misâl ve İnşikâk-ı Kamerle İlgili Görüşlerine Muham... 24/11/2007 - 25/11/2007
  3  Günümüzde Hatm-i Nübüvvetle İlgili Bazı Meseleler... 07/09/2001 - 09/09/2001
 • NO AD YIL
  1  İsnâ Aşeriyye Şîasında Nübüvvet Anlayışı Şeyh Sadûk ve Şeyh Müfîd Örneği...  2016
  2  Şah Veliyyullah Dihlevî'nin Kelâmî Görüşleri...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kelam İlmi ve Doğuşu DEÜ İlahiyat Tamamlama Programı (İlitam) Sistematik Kelam...  2012
  2  Ahiret ve Ahvali DEÜ İlahiyat Tamamlama Programı (İlitam) Sistematik Kelam...  2012
  3  Nübüvvet DEÜ İlahiyat Tamamlama Programı (İlitam) Sistematik Kelam...  2012
  4  Kelama Okulları DEÜ İlahiyat Tamamlama Programı (İlitam) Sistematik Kelam...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Şah Veliyyullah Dihlevi'nin Kelami Görüşleri...  5/2000 - 12/2006