Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. BİLGİN ÇELİK EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tarih)  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi  2013
 • NO AD YIL
  1  Osmanlı Son Dönem Diplomasisi Üzerine Yayınlar ve Genel Bir Değerlendirme...  2019
  2  Kapitalist ve Milliyetçi Rekabetin Kesiştiği Kent: Selanik...  2014
  3  Geleneksel Yapı ile Modernite Arasındaki Gerilime Bir Örnek: Arnavutluk'ta Kan Davaları ve II.Meşr...  2014
  4  Romanya'da Bir Jöntürk: İbrahim Temo'nun Romanya'daki Faaliyetleri...  2010
  5  125.Yıldönümünde Prizren Arnavut Birliği, Arnavut ve Türk Ulusal Hareketi Arasındaki Benzerlikler...  2008
  6  Balkanlarda Arnavut Sorunu...  2007
  7  Avusturya'nın Arnavutlar Üzerinde Nüfuz Sağlama Çabası: Viyana'da Bir Arnavut Komitesi 'Dia'...  2006
  8  Adem-i Merkeziyetçi Bir Darbe Girişimi: 31 Mart İsyanında İsmail Kemal Beyin Rolü, , Nisan 2004, say...  2004
  9  Arnavut Ulusal Hareketi İçinde İlginç Bir Dönemeç: Ortodoks Arnavutların Patrikhane'den Ayrılma Çaba...  2004
  10  Jön Türk Hareketi İçinde Arnavut Aydınlarının Rolü ve Arnavutların Meşrutiyete Katkısı Temmuz 2003,...  2003
  11  Aydın'da Serbest Fırka ve Belediye Seçimleri , Aralık 2000, sayı:84, ss.13-23...  2000
  12  Bir Kitap Bir Makale ve Düşündürdükleri , Eylül , sayı:201, ss.62-64...  2000
  13  Tek Parti Döneminde Aydın'ın Sosyo-Kültürel Hayatında Halkevi'nin Yeri...  1999
  14  Cumhuriyet Döneminde Aydın Basını...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Balkanlar'da Milliyetçilik ve Kadın: Bulgar Kadınının Milliyetçi İdeolojisinin Yayılmasında... 18/09/2019 - 21/09/2019
  2  BALKAN MİLLİYETÇİLİĞİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM: MİROSLAV HROCH TİPOLOJİSİNE GÖRE BULGAR... 27/04/2018 - 28/04/2018
  3  Osmanlı Belgelerine Göre Balkan Savaşı Öncesi Osmanlı-Yunan İlişkileri... 02/12/2017 - 03/12/2017
  4  The Malissor Uprising 1911 and Its effect on Russo-Ottoman Relations (1911 Malisör İsyanı ve Rus-... 09/11/2017 - 10/11/2017
  5  CONSTITUTIONAL PERIOD OTTOMAN-SERBIA RELATIONS (Meşrutiyet Dönemi Osmanlı-Sırp İlişkileri)... 20/10/2016 - 23/10/2016
  6  Balkan Savaşı Öncesinde Habsburg Büyükelçisi M. Pallavicini'nin Raporları... 28/04/2016 - 01/05/2018
  7  BALKAN SAVAŞI ÖNCESİNDE OSMANLI DİPLOMASİSİ'nın GELİŞMELER HAKKINDAKİ BAZI DEĞERLENDİRME... 22/04/2015 - 26/04/2015
  8  Osmanlı Avrupası'nda Seçim Deneyimleri: 1908 ve 1912 Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimler... 30/04/2014 - 04/05/2014
  9  OTTOMAN DIPLOMACY IN THE COURSE OF BALKAN ALLIENCE ATTEMPTS: ACTIONS OF SALIH MUNIR PASHA IN THE M... 21/11/2013 - 24/11/2013
  10  Balkan Savaşı Öncesi Yükselen Milliyetçilikler Karşısında Ulah-Arnavut İşbirliği ve Etkil... 23/05/2013 - 24/05/2013
  11  Balkan Milliyetçiliklerini Anlamak İçin Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi... 26/04/2013 - 28/04/2013
  12  Balkan Savaşı Sonrasında Aydın Vilayeti'ne Muhacirlerin İskanı... 05/12/2012 - 07/12/2012
  13  Balkan Savaşlarının Osmanlı/Türk Siyasi Düşüncesine Etkileri... 15/11/2012 - 17/11/2012
  14  Geleneksel Yapı ile Modernite Arasındaki Gerilime Bir Örnek: Arnavutluk'ta Kan Davaları ve II.Me... 12/10/2012 - 15/10/2012
  15  Prince Albert Ghika and The Balkan League According to Ottoman Sources... 13/09/2012 - 14/09/2012
  16  Arnavut Ayaklanmaları Sırasında Osmanlı Diplomasisinin Balkanlardaki Gelişmeleri Algılama ve D... 25/04/2012 - 27/04/2012
  17  "Kapitalist ve Milliyetçi Rekabetin Kesiştiği Kent: Selanik"... 12/10/2011 - 14/10/2011
  18  Berlin Statükosunun Çöküşü:Balkan Milliyetçiliğinin Yükselişi 1912-1913... 16/05/2011 - 18/05/2011
  19  Etnisiteden Ulusal Kimliğe Dönüşüm Sürecinde 'Arnavut Sorunu' ve Osmanlı Yönetimlerinin Tutu... 07/12/2005 - 09/12/2005
  20  Osmanlı Devletinde İslamcılık Politikasının İlk İflas Noktası Olarak Arnavut Ulusçuluğu v... 22/10/2003 - 24/10/2003
 • NO AD YIL
  1  Balkan İttifakı ve Osmanlı Diplomasisi...  2019
 • KİTABIN ADI: İsmail Kemal Bey'in Hatıratı]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  6. Bölüm: Tematik Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani 2.Cilt...  2015
  2  Yedinci Bölüm: Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar...  2014
  3  Önsöz 'İsmail Kemal Bey' İsmail Kemal Bey'in Hatıratı...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Balkan İttifakı Karşısında Osmanlı Diplomasisi...  5/2013 - 5/2016
  2  17.Yüzyılda İzmir ve Selanik Liman Kentlerinin Gelişim Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi...  6/2009 - 12/2012
  3  Soğuk Savaş Sonrasında Kosova ve Makedonya'da Gelişen Arnavut Milliyetçiliğinin Türkler Üzerindeki Etkileri...  7/2004 - 12/2007
 • NO Görev
  1 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017
  2 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eylül 2014- Eylül 2017
  3 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2014- Nisan 2017
  4 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2013- Ocak 2016
  5 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014
  6 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eylül 2011- Eylül 2014
  7 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2011- Nisan 2014
  8 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2011- Mart 2013
  9 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Nisan 2011
  10 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2008- Haziran 2010
  11 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2005- Nisan 2008