Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. NEVAL BAYCAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Bölümü  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojisi Programı  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  Determination of Carbon Footprint of Automobile Origin in Izmir City...  2021
  2  Micro-pollutant Degradation using Nanostructured Catalysts...  2021
  3  Photo-Oxidation of Real Olive Oil Mill Wastewater...  2020
  4  Waste Management in an Electroplating and Painting Metal Industry...  2019
  5  Waste Management and Determination of Carbon Footprint of a Marine Port: A Case Study From Izmir, Tu...  2019
  6  Color Removal From Yeast Production Industry Wastewater Using Photo-Fenton Process...  2019
  7  Nanostructured Catalysts for Photo-Oxidation of Endocrine Disrupting Chemicals...  2018
  8  Solar Oxidation of an Integrated Wood Industry Wastewater...  2018
  9  Response Surface Methodological Approach for the Assessment of the Photocatalytic Degradation of NOM...  2011
  10  Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Güneş Işığı ile Oksidasyonu...  2011
  11  Response Surface Methodological Approach and the Kinetic Study for the Assessment of the Photodegrad...  2011
  12  Optimization of TiO2/Fe(III)/Solar UV Conditions for the Removal of Organic Contaminants in Pulp Mil...  2011
  13  Treatment of Petrochemical Industry Wastewater by Solar Oxidation Process using Box-Wilson Experimen...  2010
  14  Application of Box-Wilson Experimental Design Method for the Solar Photocatalytic Degradation of Tex...  2010
  15  Application of Box - Wilson Experimental Design Method for the Photocatalytic Degradation of Remazol...  2008
  16  Effect of Chloride Concentration on the Oxidation of EDTA in UV-FSR Oxidative System...  2007
  17  Influence of Chloride Concentration on the Formation of AOX in UV Oxidative System...  2006
  18  Use of LUMISTOX Test to Assess the Toxicity of Industrial Wastewaters...  2005
  19  AOXde-novo Formation and Elimination in the Oxidative Treatment of Synthetic Wastewaters in a Newly ...  2004
  20  Atıksuların Sulama Amaçlı Kullanılması...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Determination of Carbon Footprint of Automobile Origin in Izmir City... 16/10/2019 - 18/10/2019
  2  Photo-oxidation of Triclosan using Nanostructured Catalysts... 30/09/2018 - 04/10/2018
  3  Determination of the Carbon Footprint of Ports... 24/06/2018 - 28/06/2018
  4  Photo-Oxidation of Olive Oil Mill Wastewater... 04/10/2017 - 08/10/2017
  5  Assessment of Solar Energy as an Oxidation Technique for Treatment of an Integrated Wood Industry Wa... 08/05/2017 - 10/05/2017
  6  Evaluatıon of Carbon Footprint in Harbours... 22/03/2017 - 24/03/2017
  7  The Influence of Carrying Out An Environmental Management System On Lawful Waste Management in An El... 22/03/2017 - 24/03/2017
  8  Application of Box-Wilson Experimental Design Method for The Photodegradatıon of Yeast Production E... 22/03/2017 - 22/03/2017
  9  Photodegradation of Natural and Synthetic Estrogens: Estrone (E1), 17-Estradiol (E2), 17-Ethynylestr... 07/04/2013 - 11/04/2013
  10  Nanostructred Catalysts for Inactivation of the Estrogenic Activity of Endocrine Disrupting Chemical... 11/11/2012 - 14/11/2012
  11  Response Surface Methodological Approach for the Assessment of the Photocatalytic Degradation of NOM... 30/03/2009 - 02/04/2009
  12  Güneş Işığı Fe(III)/TiO2/Solar UV Prosesi ile Tekstil Endüstrisi Atıksularında Renk ve Orga... 06/11/2008 - 06/11/2008
  13  Güneş ışığı/ Fe(III)/TiO2 Prosesi ile Sentetik Atıksularda Renk ve Organik Madde Giderimi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  14  Application of Box-Wilson Experimental Design Method for the Photocatalytic Degradation of Remazol B... 24/09/2007 - 27/09/2007
  15  Effect of Pyridine/H2O2/Cu(II) system on Organic Matter Reduction From Supernatant... 28/03/2007 - 30/03/2007
  16  Türkiye'de Katı Atıklarda Biyolojik İşlemler Konusundaki Deneyimler, Durum ve Gelişmeler... 14/12/2006 - 16/12/2006
  17  AOX Elimination of Dyestuff Production Wastewater with UV/H2O2 in a Newly Developed UV-Free Surface ... 14/05/2006 - 17/05/2006
  18  Güneş Işığı ile Atıksu Oksidasyonu... 22/09/2005 - 24/09/2005
  19  UV-Serbest Yüzeyli Reaktörlerde Boya Üretimi Atıksularından UV/H2O2 ile AOX Giderimi... 02/06/2004 - 04/06/2004
  20  An Evaluation of Microbial Toxicity of Industrial Wastewaters... 17/05/2001 - 20/05/2001
  21  Assessment of Municipal And Industrial Waste Loads In Tahtalı Watershed Areas In Izmir... 26/04/2001 - 01/05/2001
  22  Sızıntı Suyu Toksisitesinin LUMIStox Toksisite Testi ile Belirlenmesi... 18/04/2001 - 21/04/2001
  23  Zirai Aktivitelerden Kaynaklanan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi... 16/10/2000 - 18/10/2000
  24  Sürdürülebilir Kalkınmada Risk Analizi... 18/11/1999 - 19/11/1999
  25  MICROTOX Testinin Endüstriyel Atıksularda Uygulanması... 04/06/1999 - 05/06/1999
  26  Necessity of Risk Analysis for Sustainable Development... 19/10/1998 - 21/10/1998
  27  An Evaluation of the Microbial Toxicity of Industrial Wastewaters... 19/10/1998 - 21/10/1998
  28  Turistik Yörelerde Oluşan Evsel Atıksuların Ardışık Kesikli Reaktörlerle Arıtılması... 15/02/1998 - 19/02/1998
  29  Kıyı Yerleşim Alanları İçin Uygun Çevre Koruma Önlemleri... 14/11/1997 - 16/11/1997
 • NO AD YIL
  1  Endüstriyel Atıksuların Yönetimi...  2019
  2  TÜBA Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Bilimleri 3 Cilt...  2019
  3  Türk Alman Katı Atık Günleri 2006 - Katı Atıklarda Biyolojik İşlemler...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Organize Sanayi Bölgeleri Atıksuları ile Yüzey Sularında Mikroplastiklerin ve Mikroplastiklerle Taşınan Mikrokirleticilerin Belirlenmesi ve Taşınımlarının Araştırılması...  4/2022 - 10/2024
  2  Güneş ışığı (solar radyasyon) ile zor ayrışan organik madde içeren endüstriyel atıksuların foto-kimyasal oksidasyonu...  7/2005 - 2/2008
  3  Yüksek Kirlilik İçeren Sentetik ve Endüstriyel Atıksuların Güneş Işığı ile Arıtımı...  7/2004 - 7/2006
  4  Halojenür İçeren Atıksuların UV-H2O2 ile Arıtılmasında AOX Oluşumunun Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Araştırmalar...  3/2001 - 8/2003
  5  Atıksulardan Biyolojik Yöntemlerle Renk Giderimi...  1/1999 - 10/2004
  6  Bayraklı Boya Ve Vernik San. Aş `nin endüstriyel atıksuları ile yapılan kimyasal arıtılabilirlik çalışmaları...  12/1999 - 5/2000
  7  İzmir Kenti Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulamada Kullanılması Projesi...  4/1998 - 4/1999
  8  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirma Tic. A.Ş. ve San. A.Ş. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme...  7/1996 - 7/1997
 • NO AD YIL
  1  Bölüm Birinciliği Ödülü...  1995
  2  DEÜ Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü, TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025 kalite belgesini almasında verd...  2008
  3  Almanya Baden Württemberg Eyaleti Bilim, Sanat ve Araştırma Bakanlığı Bursu, (Doktora Tezi den...  2001
  4  TÜBİTAK 2219 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Subat 2012 ? Ocak 2013 (12 ay)...  2012
  5  TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP) kapsamında 2015 Yılı Mühendis...  2015
 • NO AD YIL
  1  Almanya Baden Württemberg Eyaleti Bilim, Sanat ve Araştırma Bakanlığı Bursu  2001
  2  TÜBİTAK  2012
 • NO Görev
  1 Rektörlük Detto-Depark Sağlık Teknoparkı-Tgb-2 Koordinatörlüğü Detto-Depark Sağlık Teknoparkı-Tgb-2 Koordinatör Yardımcısı, Aralık 2023-Devam ediyor
  2 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Eylül 2023-Devam ediyor
  3 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2023-Devam ediyor
  4 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eylül 2023-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Fen ve Mühendislik Bilimleri) Üyesi, Ağustos 2023-Devam ediyor
  6 DEÜ Rektörlüğü Laboratuvar Denetleme İyileştirme Komisyonu Üyesi, Mart 2023-Devam ediyor
  7 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2021- Ekim 2023
  8 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2021- Eylül 2023
  9 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2018- Ekim 2021
  10 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2014- Ekim 2015