Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÇİĞDEM BİRCAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  The Effectiveness of Kinesio Taping on Pain and Function in Patients with Knee Osteoarthritis: A Ran...  2023
  2  Reliability, validity and sensitivity to change of neurogenic bowel dysfunction score in patients wi...  2017
  3  Impaired Quality of Life and Functional Status in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome...  2015
  4  Outcomes of transfer of latissimus dorsi and teres major to the rotator cuff with or without anterio...  2014
  5  Grip ability test in rheumatoid arthritis patients: Relationship with disease activity and hand-spec...  2014
  6  Efficacy of Parafin Bath Therapy in Hand Osteoarthritis: A Single Blinded Randomized Controlled Tria...  2013
  7  Efficacy of EMG-Biofeedback in Knee Osteoarthritis...  2010
  8  Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes...  2009
  9  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  10  Ağrısız Seyreden Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu...  2008
  11  Effects of muscle strengthening versus aerobic exercise program in fibromyalgia...  2008
  12  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  13  Autonomic dysreflexia in a patient with lumbar spinal cord injury: a case report...  2006
  14  The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  15  Hypermobility Syndrome Increases The Risk for Low Bone Mass...  2006
  16  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  17  The Effects of Continuous Passive Motion on Outcome in Total Knee Arthroplasty...  2006
  18  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  19  Omuz Problemi Olan Hastaların Genel Özellikleri...  2006
  20  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  21  Glukokortikoid osteoporozu...  2006
  22  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  23  Bayan Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Kapsüler Yapıları ile Omuz Ağrısı İlişkisi...  2005
  24  Functional Outcome in Patients with Zone V Flexor Tendon Injuries...  2005
  25  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  26  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği...  2004
  27  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  28  Obstetrik palsili hastanın izlem ve tedavisi...  2004
  29  Glenohumeral eklem instabilitesinin patofizyolojisi...  2003
  30  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  31  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendirilmesi:...  2002
  32  Parkinson hastalığının rehabilitasyonu...  2001
  33  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  34  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  35  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  36  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişki...  2000
  37  Diz ekleminin fonksiyonel anatomisi ve biyomekaniği...  2000
  38  Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarımızın klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçları...  2000
  39  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  40  Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal dönemdeki kadınlarda kemik biokimyasal marker düzeyleri...  1999
  41  Primer fibromyalji sendromlu hastalarda yaşam kalitesi...  1999
  42  Bel ağrısının yaşam kalitesine etkileri...  1999
  43  İnmeli hastalarda lezyon tarafı ile fonksiyonel iyileşme ilişkisi...  1997
  44  İnmeli hastalarda bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları ile fonksiyonel sonuç ilişkisi...  1997
  45  Diskopatiye bağlı siyataljilerde akupunktur ile eksponansiyel (sp) akım, infraruj, lomber traksiyon ...  1997
  46  Hemiplejik, spastik elde elektrostimülasyonun etkileri...  1997
  47  The effects of moclobemide treatment in fibromyalgia syndrome...  1997
  48  Yara iyileşmesinde kesikli galvanik akım, lazer ve konvansiyonel yara bakımının karşılaştırılması...  1997
  49  Osteoporoz tedavisinde siklik etidronat ve kalsiyum...  1996
  50  Fibromyalji tedavisinde balneoterapi ve konvansiyonel fizik tedavi modalitelerinin etkinliği...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Hemiplejik omuz ağrılı hastalarda kinezyo bant uygulamasının etkinliği... 08/04/2021 - 11/04/2021
  2  Diz Osteoartritli Hastalarda Kinezyo Bantlama Tedavisinin Etkinliği... 25/04/2017 - 29/04/2017
  3  Üst ekstremite periferik sinir tamiri yapılan hastaların rehabilitasyonunda ayna tedavisinin etki... 15/12/2016 - 17/12/2016
  4  Kronik bel ağrılı hastalarda kinezyo bantlama tedavisinin etkinliği... 22/04/2015 - 26/04/2015
  5  Spinal kord yaralanmalı hastalarda nörojenik barsak disfonksiyon skoru Türkçe versiyonunun geçe... 22/04/2015 - 26/04/2015
  6  Soğuk intoleransının periferik sinir onarımının erken dönem sonuçları üzerine etkisi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  7  Nörojenik barsak disfonksiyon skorunun Türkçe versiyonunun geliştirilmesi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  8  Romatoid artritli hastalarda "Kavrama Beceri Testi": Klinik parametreler, hastalık aktivitesi ve su... 27/03/2013 - 31/03/2013
  9  Doğumsal brakial pleksus felçli hastalarda latissimus dorsi - teres major tendon (LD-TM) transferi... 23/05/2012 - 26/05/2012
  10  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda botulinum toksin enjeksiyonu: Olgu sunumu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  11  El Osteoartritinde Parafin Banyosu Uygulamanın Etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  12  Quality of Life in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome - Preliminary Report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  13  The Efficacy of Pulsed/Continuous Short Wave Diathermy in Chronic Low Back Pain... 13/06/2009 - 17/06/2009
  14  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  15  Kortikosteroid enjeksiyonu ile oluşturulan rat aşil tendinozisinde terapötik ultrason kullanımı... 24/10/2007 - 29/10/2007
  16  20-50 yaş Arası Sağlıklılarda El Kavrama ve Pinç Güçlerinin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  17  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Olgularda Posterior Kapsül Gerginliği ve Tedavi Yanıtına Et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  18  Fibromyalji sendromunda aerobik egzersizle kas güçlendirme egzersizlerinin etkinliğinin karşıla... 24/10/2007 - 29/10/2007
  19  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Ağrısız Bir Olgu Sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  20  Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda diz ekleminin propriosepsiyon duyusunun değerlendirilmes... 22/06/2005 - 26/06/2005
  21  Sutopu Oyuncularında Omuz Değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  22  Western Ontario Rotator Kaf Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  23  Diz osteoartritinde etofenamat fonoforezinin etkinliği: Randomize çift kör kontrollü çalışma... 22/06/2005 - 26/06/2005
  24  Sporcularda El Kavrama Gücü ile Metakarpal Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  25  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  26  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  27  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  28  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  29  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  30  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  31  Kalça kırıklı hastalarda osteoporoz risk faktörleri... 24/06/2004 - 27/06/2004
  32  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  33  Tümör tipi diz protezi uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar... 04/10/2003 - 08/10/2003
  34  Omuz Problemi Olan Hastaların Klinik Özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  35  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  36  Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması... 04/10/2003 - 08/10/2003
  37  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  38  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  39  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  40  Efficacy of Biofeedback in Knee Osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  41  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  42  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  43  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  44  Postmenopozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  45  Benign Eklem Hipermobilite Sendromu ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  46  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  47  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği... 06/03/2002 - 09/03/2002
  48  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril... 06/03/2002 - 09/03/2002
  49  Doğumsal brakial pleksus felcinde omuz abduksiyon-eksternal rotasyon fonksiyonunun restorasyonunda ... 06/03/2002 - 09/03/2002
  50  Kronik bel ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin etkinliği (Ön rapor)... 27/09/2001 - 30/09/2001
  51  Diz Osteortritinde Kaplıca Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkileri ve Radyolojik Skorlama ile Korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  52  Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Yapısı ile Omuz Ağrısı Arasındaki İlişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  53  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  54  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  55  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  56  Electrical Stimulation of quadriceps femoris muscle:a comparison of 2 methods... 03/06/2000 - 07/06/2000
  57  Clinical characteristics of spinal cord injury patients and results of rehabilitation... 03/06/2000 - 07/06/2000
  58  Ankilozan spondilitli hastalarda serum prokollajen-C düzeyleri... 13/10/1999 - 16/10/1999
  59  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  60  Bel ağrısının yaşam kalitesine etkileri... 16/05/1999 - 21/05/1999
  61  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  62  Fibromyalji sendromunda moklobemid tedavisinin etkileri... 29/10/1996 - 02/11/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Diz biyomekaniği Diz Ağrıları...  2018
  2  Diz Artroplastisi ve Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  3  Nörojenik mesane disfonksiyonlarının sınıflandırılması Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Nörojenik Mesane Disfonksiyonlarına Multidisipliner Yaklaşım...  2005
  4  Kas İskelet Sistemi - Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe Giriş - Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD YIL
  1  1. Ulusal Osteoporoz Kongresi Bildiri Ödülü...  2002
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2020- Eylül 2023