Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. PINAR NARİN EMİRHAN İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat  1997
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2003
  Doçent  İşletme Fakültesi Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Determinants of Destination Competitiveness: A Cross-Country Dynamic Panel Analysis...  2021
  2  Does Trade Create Healthy Nations?...  2016
  3  Devlet yönetiminin niteliği gelir eşitsizliğini etkiler mi?...  2015
  4  The Effects of the 2008-2009 Crises on Turkish Exports: Does Quality Matter?...  2015
  5  Göreli Yoksunluk ve Bölgeler Arası Göçler: Türkiye Örneği...  2015
  6  Uluslararası Emek Göçü ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye için Bir Uygulama...  2014
  7  The Export-Led growth Hypothesis for Azerbaijan...  2011
  8  Türkiye'de Dış Ticaretin Ücretlere Etkisi: İmalat Sanayii için Bir Uygulama...  2010
  9  How sophisticated are Poland's and Turkey's exports?...  2008
  10  Türk dış ticaretinin alternatif modeller açısından değerlendirilmesi (1982-2000)...  2008
  11  Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dış ticaret: Türkiye örneği...  2007
  12  Export-led or import-led economic growth? Evidence from cointegration tests with and without regime ...  2007
  13  Türk Cam Sanayi ve Seramik Sanayinin Avrupa Birliği Piyasasındaki Ticaret Yapısı ve İhracat Performa...  2004
  14  Endüstri-içi Ticaret ve İhracata Dayalı Sektörler Açısından Türkiye Uygulaması...  2002
  15  2000-2001 Ekonomi Programları Üzerine Değerlendirmeler...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Impact of International Trade on Turkish Manufacturing Employment... 09/04/2021 - 11/04/2021
  2  Küresel Ekonomik Krizin Türkiye İhracatına Etkisi: Türkiye için Engel Eğrisi Tahmini... 18/10/2014 - 20/10/2014
  3  Devlet yönetiminin niteliği gelir eşitsizliğini etkiler mi?... 18/10/2014 - 20/10/2014
  4  Uluslararası Emek Göçü ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye için Bir Uygulama... 18/06/2013 - 21/06/2013
  5  Are Turkey's Increasing Exports Overvalued?... 13/09/2012 - 15/09/2012
  6  Türkiye'nin Hizmet Sektörü Ticareti ve Dünya Piyasalarındaki Rekabet Gücü... 29/02/2012 - 02/03/2012
  7  Ayışığında Çalışanlar: Türkiye'de İkinci İşte Çalışma... 17/06/2009 - 19/06/2009
  8  Determinants of international migration: A survey on transition economies and Turkey... 11/09/2008 - 13/09/2008
  9  Monopolistic Competition and International Trade of Turkey... 14/06/2007 - 16/06/2007
  10  Export-led or import-led growth in Turkey? Evidence from cointegration tests with and without regime... 11/09/2006 - 13/09/2006
  11  The Effects of Trade on Wages: Turkish Case... 23/05/2006 - 24/05/2006
  12  The Determinants of Vertical Intra-industry Trade of Turkey: Panel Data Approach... 16/06/2005 - 18/06/2005
  13  Intra-industry trade dynamics of Turkey... 14/09/2002 - 16/09/2002
  14  The Determinants of Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade in Turkey... 11/09/2002 - 14/09/2002
  15  Türkiye Bakır Sektörünün Avrupa Birliği Karşısındaki Rekabet Gücü... 10/09/2001 - 13/09/2001
 • NO Görev
  1 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2021-Devam ediyor
  2 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2021-Devam ediyor
  3 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2017- Mayıs 2018
  4 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2015- Aralık 2018
  5 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2014- Aralık 2015
  6 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2014- Şubat 2017
  7 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2011- Aralık 2012