Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. AYFER DAYI TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji  2014
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  High-intensity interval training ameliorates spatial and recognition memory impairments, reduces hip...  2024
  2  Behavioral tests used in the evaluation of learning and memory in experimental animals...  2022
  3  An overview of the currency and usefulness of behavioral tests used from past to present to assess a...  2022
  4  The relationship between cognition, depression, fatigue, and disability in patients with multiple sc...  2021
  5  Dose dependent effects of oxytocin on cognitive defects and anxiety disorders in adult rats followin...  2019
  6  Tıp fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler: Gözlemsel araş...  2018
  7  Üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler...  2018
  8  Prevalence of premenstrual syndrome and its relationship to depressive symptoms in first-year univer...  2017
  9  Exercise increases leptin levels correlated with IGF-1 in hippocampus and prefrontal cortex of adole...  2017
  10  Determination of Factors Affecting Physical Activity Status of University Students on a Health Scien...  2017
  11  12-17 Yaş arası spor yapan ve yapmayan öğrencilerin fiziksel uygunluklarının incelenmesi...  2016
  12  Erythropoietin diminishes isoflurane-induced apoptosis in rat frontal cortex...  2016
  13  The Effects of Oxytocin on Cognitive Defect Caused by Chronic Restraint Stress Applied to Adolescent...  2015
  14  Effects of carbon dioxide exposure on early brain development in rats...  2014
  15  Anxiety- and depression-like behavior are correlated with leptin and leptin receptor expression in p...  2014
  16  Effects of exercise and poor indoor air quality on learning, memory and blood IGF in adolescent mic...  2014
  17  Progesterone treatment decreases traumatic brain injury induced anxiety and is correlated with incre...  2013
  18  The combined treatment with progesterone and magnesium sulfate positively affects the traumatic brai...  2013
  19  Anxiety caused by traumatic brain injury correlates to decreased prefrontal cortex VEGF immunoreacti...  2012
  20  Maternal aerobic exercise during pregnancy can increase spatial learning by affecting leptin express...  2012
  21  Maternal treadmill exercise during pregnancy decreases anxiety and increases prefrontal cortex VEGF ...  2012
  22  Acute footshock-stress increases spatial memory and correlates to increased and hippocampal BDNF and...  2012
  23  Age-related changes in apoptosis in rat hippocampus induced by oxidative stress....  2012
  24  Relationship between circulating IGF-1 levels and traumatic brain injury induced hippocampal damage ...  2012
  25  Maternal exercise decreases maternal deprivation induced anxiety of pups and correlates to increased...  2011
  26  Sıçanlarda Spasyal Belleğin Adölesan Dönem Süresince Gelişimi...  2010
  27  D-Galaktoz Enjeksiyonu in vivo Olarak Oluşturulan Deneysel Alzheimer Hayvan Modelinde Eritropoetinin...  2010
  28  Effects of maternal deprivation on melatonin production and cognition in adolescent male and female ...  2005
  29  Comparison of leptin levels in serum and follicular fluid during the oestrous cycle in cows....  2005
  30  Effects of Sprint Exercise on Oxidative Stress in Skeletal Muscle and Liver...  2002
  31  The effects of single dose of methamphetamine on lipid peroxidation levels in the rat striatum and ...  2000
  32  Bir Yaz Spor Okuluna Katılan Çocukların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Eurofit Test Bataryası...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Effects of oxytocin on neuroinflammation and postsynaptic proteins in the amygdala of socially isola... 08/07/2023 - 12/07/2023
  2  Effects of oxytocin on anxiety, cognitive functions and neurotrophic factors in the brain in aged fe... 08/07/2023 - 12/07/2023
  3  INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CAFFEINE CONSUMPTION AMOUNT ON COGNITIVE FUNCTIONS... 08/06/2023 - 11/06/2023
  4  KRONİK SOSYAL İZOLASYONA MARUZ KALAN ADÖLESAN ERKEK SIÇANLARDA GÖNÜLLÜ VE GÖNÜLSÜZ EGZERS... 28/11/2022 - 01/12/2022
  5  EVALUATION OF THE EFFECT OF CAFFEINE CONSUMPTION ON COGNITIVE FUNCTIONS BY ELECTROENCEPHALOGRAPHY IN... 31/08/2022 - 03/09/2022
  6  The Relationship Between Cognition, Depression, Fatigue, and Disability in Patients with Multiple Sc... 11/09/2019 - 13/09/2019
  7  Multipl Sklerozlu Bireylerde Bilişsel Fonksiyonlar ile Depresyon, Yorgunluk ve Yeti Yitimi Arasınd... 10/11/2018 - 11/11/2018
  8  Akut İnfantil Anneden Ayrılma Stresi Uygulanan Erişkin Ratlarda Oksitosinin, Öğrenme, Bellek ve... 01/11/2018 - 04/11/2018
  9  Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Depresyon Belirtile... 15/03/2017 - 19/03/2017
  10  Determination of Factors Affecting Physical Activity Status of University Students on a Health Scien... 01/11/2016 - 04/11/2016
  11  Comparison of the Physical Fitness of Students Aged 12-17 who Participated in Sports Regularly and ... 01/11/2016 - 04/11/2016
  12  ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM YAYGINLIĞI VE İLİŞKİLİ... 21/09/2016 - 21/09/2016
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık Kampüsündeki Öğrencilerin Düzenli Fiziksel Aktivite Farkın... 30/09/2015 - 30/09/2015
  14  Exercise in Poor Indoor Air Quality Environment, Negatively Affects Learning and Memory and Decrease... 12/12/2012 - 14/12/2012
  15  Adölesan ve Erişkin Dönemdeki Ratlarda Kan Ve Hipokampal IGF-1 Seviyelerinin Spasyal Öğrenme ve... 24/04/2012 - 27/04/2012
  16  Anksiyetenin Yaşa Bağlı Değişimi Prefrontal Korteks BDNF ve VEGF Seviyeleri İle Koreledir... 21/04/2012 - 23/04/2012
  17  İmmatür Ratlarda, Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Anksiyetenin Prefrontal Korteks Nöron Yoğunl... 21/04/2012 - 23/04/2012
  18  MATERNAL REGULAR AEROBIC EXERCISE DECREASED ANXIETY OF PUPS CORRELATED INCREASED PREFRONTAL CORTEX B... 03/09/2011 - 07/09/2011
  19  The Effects of Regular Aerobik Exercise During Pregnancy on Maternal Deprivation and Spasial Learnin... 03/09/2011 - 07/09/2011
  20  Effects of Acute Footshock Stress on Hipocampal Cells and Spatial Learning and Memory in the Adoles... 03/09/2011 - 07/09/2011
  21  EFFECTS OF OXYTOCIN ON COGNITIVE IMPAIRMENT DUE TO CHRONIC RESTRAINT STRESS IN ADOLESCENT RATS... 03/09/2011 - 07/09/2011
  22  The Effects of Treadmill Running During Pregnancy of Traning and Sedentary Female Rats Pups... 10/11/2010 - 12/11/2010
  23  Adolesan Sıçanlarda Akut Stresin Kognitif Stil Üzerine Etkisi... 14/09/2010 - 17/09/2010
  24  Sıçan Hipokampusunda Oksidatif Stresle Tetiklenen Apopitozisteki Yaşa Bağlı Değişiklikler... 14/09/2010 - 17/09/2010
  25  Sıçanlarda Spasyal Belleğin Adölesan Dönem Süresince Gelişimi... 14/09/2010 - 17/09/2010
  26  Anneden ayrılma stresinin adölesan erkek ve dişi sıçanlarda kongnitif fonksiyonlara ve kan mela... 27/09/2005 - 30/09/2005
  27  İneklerin siklus dönemlerindeki serum ve foliküler sıvı örneklerinde leptin, IGF-1 ve östroje... 01/09/2003 - 05/09/2003
  28  Östrüs döngüsünde serum ve foliküler sıvı leptin IGF-1 değerlerinin değişimi... 20/06/2003 - 22/06/2003
  29  Anneden ayrılma stresinin spasyal belleğe ve sonradan karşılaşılan akut stresin genç sıçan ... 24/09/2002 - 27/09/2002
  30  Akut Aralıklı Egzersizin Fare Karaciğer ve İskelet Kası Dokularında Lipid Peroksidasyonuna ve ... 04/09/2000 - 08/09/2000
  31  Metamfetaminin Prefrontal Korteks ve Striatumda Antioksidan Enzimler ve Lipid Peroksidasyonuna Akut ... 14/09/1998 - 19/09/1998
 • NO AD TARIH
  1  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  4/2012 - 11/2017
  2  ANNEDEN AYRILMA STRESİNE OKSİTOSİNİN ETKİLERİ...  6/2012 - 6/2013
  3  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA PROGESTERONUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  5/2012 - 5/2013
  4  FARKLI HAVA KALİTESİNE SAHİP ORTAMLARDA YAPILAN EGZERSİZİN GENÇ FARE BEYİNLERİNE ETKİSİ...  9/2009 - 9/2011
 • NO AD YIL
  1  Seksüel siklusta serum ve foliküler sıvı leptin, IGF-1 ve Östrojen değerlerinin karşılaştı...  2003
  2  Therapeutic effect of Erythropoietin in an experimental in vivo Alzheimer's Disease animal model mod...  2010
  3  Antrene ve Sedanter Dişi Sıçanlarda Gebelik Döneminde Yapılan Treadmill Egzersizi, Yeni Doğan ...  2010
  4  FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK ALANINDA EN İYİ SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ...  2022
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Mayıs 2021
  2 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018- Kasım 2020
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2011- Nisan 2012